Moteriškumo samprata A.Mickevičiaus ,,Gražinoje”

Šis Adomo Mickevičiaus kūrinys ,,Gražina’’ yra labai įdomus.Jame daug kalbama apie Lietuvą,narsius karžygius,ir,žinoma,pasakojama apie šauniąją moterį Gražiną.

Gražina labai graži ir narsi moteris.Todėl ir autorius ją labai šiame kūrinyje išaukština.O tai galime suprasti iš tokių autoriaus žodžių:,,Lydos kunigaikštytė Gražina,|Tarp Lietuvos gražuolių pagarsėjus|Kaip už visas gražiausia mergina.’’Iš šių žodžių,kuriuos pasakė Adomas Mickevičius,mes galime suprasti,kad jis Gražiną laikė labai gražia moterimi,netgi pačia gražiausia Lietuvoje.Mickevičiui Gražina patiko ne tik dėl to,kad buvo labau graži,bet dar ir dėl to,kad buvo narsi.

Gražina nebuvo tokia moteris kaip vi isos kitos,o tai galime suprasti iš tokių A.Mickevičiaus žpdžių:,,Bet ji gi skyrės nuo kitų žmonų,|Kurios tik džiaugės židiniu namų,|Tuščia galia didžiuojasi išlepę.’’Ji tikrai buvo tvarginga moteris,kuri rimtai rūpinosi savo pilimi.

A.Mickevičius ją išaukštino šiame kūrinyje ne vien tik dėl to,kad ji buvo graži,narsi.Ir jam dar labai patiko,kad Gražina labai mylėjo savo vyrą,ir juo rūpinosi kiek tik galėjo.Ji su savo vyru dalijosi viskuom,o tai galime suprasti iš tokių autoriaus žodžių:,,Su vyru ji dalijosi mielai|Džiaugsmais,širdim,ne vien tik savo lova,|Ji liūdesy paguosdavo valdovą,|Jai brangūs bu uvo vyro reikalai.’’Iš šių žodžių dar galime suprasti ne vien tiktai,kad ji labai mylėjo savo vyrą,bet dar turbūt,kad būtu net galėjusi paaukoti dėl savo vyro gyvybę

Šio kūrinio pabaigoje ji tikrai paaukojo savo gyvybę.Bet tikrai ne vien tik dėl savo mylimojo vy

yro,o ji kovojo juk už visus.Už mylimą tėvynę,šeimos narius kitus,ir net už karžygius gerus,ir už Lietuvoje gyvenančius žmones.Ji tikrai pasiaukojo vardan brangios tėvynės Lietuvos.

Gražina tikrai buvo gera moteris.Adomas Mickevičius apie Gražiną labai gražiai rašė šiame kūrinyje.Iš visko galime spręsti,kad ji buvo labai narsi,graži,kilni,dora,ir tikrai nuoširdi moteris.Visos moterys galėtų būti į ją panašios.Ir manau,kas Adomas Mickevičius tikrai norėtų,kad Gražina būtų jo tikra žmona.

Leave a Comment