KOmpiuteris savotiškas narkotikas

Kalba

Kompiuteris – kaip narkotikas. pagrįskite arba paneikite šį teiginį.

Aš linas Stulpinas pasirinkau tema virtualusis pasaulis ir potemę kompiuteris kaip narkotikas: pagrįskite arba paneikite šį teiginį, nes ši problema kuo toliau tuo labiau yra aktuali daugybei žmonių, o ypač paaugliams
Ar kompiuteris iš tiesų kaip narkotikas?
Kompiuteris – elektroninė skaičiavimo mašina.
Labai šaunus dalykas kai pagalvoji. Turbūt joks Rimtas Mokslas šiuo metu neišsiverstų be kompiuterio, taigi kompiuteris su mokslu labai draugauja. Ir išvis turbūt šaunesnį mokslo pagalbininką būtų sunku surast. Be kompiuterių dabar neišsiverstume, jie padeda darbe, apdoroti muums reikiamą informacija, suteikia daugeli žinių.
Kompiuteris, tai tik žmogaus sukurtas materialus dalykas, bet jis daugeli žmonių kontroliuoja, ypač paauglius. Pagrindiniai interneto vartotojai 7-16 metų vaikai. Dėl kompiuterio jie neberuošia pamokų, užsisklendžia savyje, bėga iš pamokų, juk tai nėra normalu.
Priklausomybė nuo kompiuterio – tai jau liga. Normaliai žmogus per diena praleidžia prie kompiuterio 1-3 valandas neskaitant darbo, et tik savo reikalams jei daugiau tai jau yra liga. Ši liga sparčiai plinta, nes kuo toliau tuo žaidimai vis labiau tobulėja, taip pat ir neatsilieka innternetinės svetainės vis pasiūlydamos lankytojams ką nors naujo ir tobulesnio . Kaip atpažinti šią ligą? Pirmieji požymiai yra šie: bėgimas iš pamokų, nebemato nieko daugiau vien kompiuteris ir kompiuteris.., pervargimas, paraudusios akys. Nuo šios ligos per pastaruosius 4 metus jau mirė 16 paauglių. Il

lgai sėdėdamas prie kompiuterio žmogus degraduoja, praranda realybės jausmą, nebemoka bendrauti su aplinkiniais.
KOMPIUTERINIAI ŽAIDIMAI
Kompiuteriniai žaidimai tai tik tekstūros ir garsai, jų deriniai ir nieko daugiau. Bet kitiems žmonėms taip neatrodo, jie praleidžia valandų valandas žaisdami ir mėgindami laimėti tam tikrą žaidimą. Vienas populiariausių žaidimų dabar yra „Counter Strike“, kuris sukėlė didelę sumaištį Amerikoje. Vienoje Amerikos rajonu žaidimų kavinėje, vienuolikmetis pražaidęs tris paras šį žaidimą nualpo ir pabudęs nušovė savo vienmetį draugą, todėl manau galėtų uždrausti toki žaidimą žaisti vaikams.
INTERNETAS
Psichologės – interneto tyrėjos K. Young nuomone, priklausomybei nuo kompiuterio, o daugiausia nuo interneto būdingas įkyrus noras patikrinti elektroninį paštą, nuolatinis laukimas kito prisijungimo ir aplinkinių skundai dėl internete praleidžiamo laiko ir pinigų. Be to, internetas ypač svarbus tiems žmonėms, kurių realiame gyvenime dėl išorinių arr vidinių priežasčių tarpasmeniniai santykiai yra skurdūs. Tokiais atvejais žmonės greičiausiai ir naudojasi internetu kaip realios savo aplinkos alternatyva. Tai kompensacinis bendravimas, nes žmogus internete gauna įvairių formų socialinę paramą. Jų priklausomybė nuo interneto byloja, kad realiame gyvenime socialinės paramos jie negauna, bendraudami jie dažnai patiria daug sunkumų, kurie labai sumažina jų pasitenkinimą realiais santykiais. Kompiuterinė komunikacija sukuria draugiškų santykių iliuziją be įprastų draugystės reikalavimų. Pagaliau šios priklausomybės atsiradimą gali lemti psichikos sutrikimai: K. Young 1997 metais nustatė, kad tarp įvairių de
epresijos gilumo laipsnių ir priklausomybės nuo interneto yra tiesioginis ryšys. Depresiški žmonės daug labiau už kitus bijo būti atstumti ir jiems kur kas reikalingesnė socialinė parama ir pripažinimas, taigi naudodamiesi internetu, jie nepatiria tokių bendravimo sunkumų kaip realybėje.
Taigi apibendrinant visą tai aš manau, kad kompiuteris yra tikrai kaip narkotikas ar liga nuo kurios sunku išsigydyti. Tad kam ši problema yra aktuali reiktų stengtis mažiau laiko praleisti prie kompiuterio, o daugiau su draugais lauke arba susirasti kokią kitą veiklą kuri padėtų pamiršti kompiuterį.

Leave a Comment