Kazys Binkis

Pasirainėjo: K. Alijoius, K. Papilietis, Kazys, Kazys Roviejietis, Nedarbininkas, Neklaipėdietis, Nelatvis, Nepartyvis, Ras Desta, Riza Chanas ir kt. Kazys Binkis gimė 1893m. lapkričio 4d. Gudelių kaime, Birų apskrityje. Mokėsi Papilio pradios mokykloje (baigė 1908m.), “Saulės” mokytojų kursuose Kaune, Birų keturklasėje mokykloje. 1910m. įstojo į Voroneco (netoli venčionių) emės ūkio mokyklą, bet dėl lėų trūkumo 1913m. persikėlė į Vilnių, privačiai rengėsi brandos atestatui. Nuo 1909m. K.Binkis pradėjo spausdinti prozos vaizdelius, eilėračius Viltyje, Vaivoryktėje, Pirmajam bare. 1915m. baigė Lietuvių komiteto mokytojų kursus Vilniuje ir mokytojavo Papilyje. 1918m. buvo irinktas Birų apskrities tarybos pirmininku. 1919m. Vilniuje paskirtas urnalo Liepsnos redakcijoje sekretoriumi. Tais pat metais persikėlė į Kauną. Dirbo spaudos biure, stojo savanoriu į Geleinio Vilko pulką, dalyvavo koncertinėje veikloje. 1920-1923 su pertraukomis studijavo literatūrą ir filosofiją Berlyno universitete. Tuo pat metu dalyvavo literatūriniame Keturių Vėjų sąjūdyje, būdamas beusimezgančio lietuvikojo futurizmo vadu (1922-1928). Vertėsi literatūriniu darbu. 1922m. (su kitais raytojais) ileido Keturių vėjų pranaą, suorganizavo urnalą Keturi vėjai (1924m.). Parengė lietuvių poezijos ir liaudies dainų antologijas. Dirbo Lietuvių raytojų draugijoje, keletą metų buvo jos valdybos narys, prisidėjo prie Literatūros naujienų leidimo, vertėsi urnalistika. Kūrybinis K.Binkio palikimas nėra didelis, tačiau visuose anruose jis pasiekė didelių auktumų. Kūrė humoristines bei satyrines poemas, eiliuotus feljetonus. Ileido poezijos knygų vaikams. Dramaturgijoje debiutavo pjese Atalynas (1938m.). Mirė 1942m. balandio 27d. Kaune.imtas pavasarių Eilėračių rinkinys “imtas pavasarių” priklauso “Keturių Vėjų” laikotarpiui. Atsistojęs naujo literatūrinio sąjūdio priekyje, paskelbęs kovą tradicinėms poezijos priemonėms ir visokiai rutinai, K.Binkis pasuko ekspresionizmo kryptimi, prabilo didelio talento jėga. Jo poezija padarė didelę įtaką vėlesnei poezijai turinio ir formos atnaujinimo atvilgiu. Pagrindiniai io eilėračių rinkinio motyvai – pavasaris ir vėjas – tai nesuvaldomos, jaunatvikos jėgos altiniai. I tos jaunatvikos, idykėlikos jėgos kyla ir paaipa, ironija estetinėm, simbolistinėm formom. Eilėračiuose mogui svetimos bet kokios ideologinės programos, jis grįta į pirmyktes spontanikumo versmes, į stichiją, kuri kyla i gamtos gelmių ir nepripaįsta jokių barjerų. Gyventi – tai siūbuoti, dūkti iautis kartu su ita stichija, kuri nupurto nuo mogaus visokias pozas ir iveda į svaiginančią buvimo laisvę. KNYGOS Eilėračiai: poezijos bandymų sąsiuvinis. – Kaunas, 1920. – 51p. Dainos: monių poezijos antologija. – iauliai: Kultūra, 1922. – 196p. 100 pavasarių. Salem aleikum : [eilėračiai]. – Kaunas : “Niola”, 1923. – 48 p. 100 pavasarių arba Pavasario linksmybės ir sielvartai ir kiti apdūmojimai io metų laiko nuotaikai pritaikinti ir bent kiek naujovikai parayti per Kazimierą Binkį : [eilėračiai]. – Kaunas : P. Stiklius, 1926. – 45 p. Tamoius Bekepuris ir kitos Alijoiaus dainukos: eiliuotų feljetonų rinkinys. – Kaunas, 1928. – 126p. Ir t.t : [eiliuotų feljetonų rinkinys]. – Kaunas, 1931. – 126p. – Prie antr. aut.: K.Alijoius. Pradedam: 3v. vaidinimas i jaunųjų ūkininkų gyvenimo. – Kaunas: emės ūkio rūmai, 1932. – 32p. – Prie antr. aut.: K.Alijoius. Atalynas: 5 v. pjesė. – Kaunas: Spaudos fondas, 1938. – 179p. Atalynas: 5 pav. pjesė. – Kaunas: Valst. gro. lit. l-kla, 1945. – 156p. Kriaučius Motiejus: [poemos]. – Kaunas: Valst. gro. lit. l-kla, 1947. – 256p. Poezija. – Vilnius, Valst. gro. lit. l-kla, 1949. – 353p. Lyrika. – Chicago, Ill.: “Terra”, 1952. – 116p. Rinktinė. – Vilnius, Valst. gro. lit. l-kla, 1955. – 368p. Poezija. – Vilnius, Valst. gro. lit. l-kla, 1963. – 294p. Generalinė repeticija: pjesės, straipsniai, pasisakymai. – Vilnius: Vaga, 1965. – 495p. Salem Aleikum: [eilėračiai]. – Chicago, Ill.: Pedagoginis lituanistikos inst. – 1970. – 23p. Lyrika. – Vilnius: Vaga, 1972. – 126p. Ratai: [2t.]. – Vilnius: Vaga, 1973. Lyrika. – Vilnius: Vaga, 1983. – 104p. Vasaris vėjas: eilėračiai. – Vilnius: Vyturys, 1986. – 166p. – (Poezijos serija mokyklai).