Karalius ir gudrutis

Karalius ir Gudrutis

Kartą važiuoja karalius per girią ir pamato kažkoks jaunikaitis guli ir svajoja , o karalius privažiuoja arčiau ir klausia :
– Kas tu esi ?
– Gudrutis – atsako tasai .
– O kuo tu dirbi ? –klausia karalius .
– Ūkininkauju – atsako Gudrutis .
– O kiek turi grūdų ?
– Du balionus miežių , vieną namą šiaudų ir stačiakampį kviečių –sako Gudrutis .

Karalius sako :
– Na gera ta tavo mįslė , pasakyk atsakymą ir aš tau duosiu du tūkstančius gašių , ar sutinki ?
– Sutinku , atsakymas toks : du kubikus miežių , vieną kluoną šiaudų irlauką kviečių – atsako Guudrutis .
– Tu šitos mįslės atsakymo niekam nesakyk , kol manęs tūkstantį kartų nepamatysi – sako karalius .
– Gerai – atsakė Gudrutis .

Karalius nuvažiavo namo . Nuvažiavęs karalius paskelbė lažybas :kas atsakys mįslę , tas gaus tūkstantį grašių . Visi spėjo , bet neatspėjo .

Kartą ėjo mišku neturtingas žmogelis ir pamatė Gudrutį , paklausė jo mįslės įminimo už šimtą grašių . Gudrutis pasakė jam atsakymą . Jis nuvažiavo į dvarą irlaimėjo lažybas .

Rytojaus dieną atvažiavo Gudrutis į dvarą apsipirkti . Sutiko karalis Gudrutį ir sa-
ko :
– Juk sakiau , kad tūkstantį kartų mane pamatęs galėsi atsakyti mįslės attsakymą !
– Aš tave du tūkstančius šimtą kartų mačiau , nes ant kiekvieno pinigo esi nupieštas – sako Gudrutis .
Taip Gudrutis išsisuko iš karaliaus pinklių .

Leave a Comment