Juodupės gimnazija

Juodupės gimnazija

Vėl skubėsim aidu mylimos dainos, Į mokyklą seną čia prie Vyžuonos..

Juodupėje mokykla įkurta 1927m.Joje mokėsi apie 100 vaikų.1944m.mokykla buvo perorganizuota į progimnaziją.Pirmasis direktorius buvo J.Jurevičius.1953m.mokykla tampa priaugančia vidurine mokykla.Daugėja mokinių,mokykla pradeda dirbti dviem pamainom.1958m.direktoriumi paskiriamas jaunas pedagogas P.Marcijonas,kuris direktoriauja iki 2001m.P.Marcijono iniciatyva pradedamos nenutrūkstančios statybos ir 1979m.pastatoma nauja mokykla. Nuo 1997m.rugsėjo 1d.mūsų mokykla tapo gimnazija.Šiuo metu gimnazijoje mokosi 489 mokiniai-246 mergaitės ir 243 berniukai.Yra 22 klasės,iš jų 7 gimnazijinės.Gimnazijoje dirba 43 pedagogai,iš jų 1 ekspertas,9 metodininkai,20 vyr.mokytojų.Nuo 2001m. gimnazijai vadovauja A.Dabrega,pavaduotojos-A.Kulytė ir V.Butėnienė. Gimnazijoje moksleiviai gali pasirinkti ir mokymosi pakraipą:(humanitariniame profilyje –lituanistinę arba šiuolaikinių kalbų,realiniame profilyje –tiksliųjų mokslų arba gamtos mokslų pakraipas).Gimnazija sudaro sąlygas lietuvių,vokiečių kalbas,matematiką,informatiką,fiziką ir kt. Dalykus mokytis išplėstiniu kursu.Taip sudaromos sąlygos geriau pasiruošti studijoms aukštosiose ir aukštesniosiose mokyklose.Nemaža dalis moksleivių baigė aukštuosius mokslus,tapo gerais specialistais,gerbiamais žmonėmis.Tai architektai R.Masiulionytė ir G.Putvinskas,žurnalistė,”Dialogo” vyr. Redaktorė E.Tervidytė,dailininkai R.Tervydis ir N.Zovė,aukštųjų mokyklų dėstytojai E.Garška,R.Žaromskis,V.Kietis,P.Kietis,lakūnai V.Pilipas ir D.Dabrega,aktorė V.Laucytė.Visų,žinoma,išvardinti neįmanoma. Nuo 1977m.mokykloje veikia vairuotojų mokykla ,kuri rengia “B” kategorijos vairuotojus. Gimnazija jau turi ir kuria savas tradicijas:kiekviena gimnazistų klasė sodina ąžuoliukus,vyksta gimnazistų krikštynos,gimnazistų šv.Mišios Juodupės bažnyčioje. Gimnazijoje renkamas Mokinių Seimas,kurį sudaro 11 narių.5 narius Seimas deleguoja į Gimnazijos tarybą. Gimnazijos tarybą sudaro lygiomis dalimis pedagogų,tėvų ir moksleivių atstovai.Iš viso 15 narių.Tarybos pirmininkė- tėvų atstovė J.Gavėnienė.

Gimnazijos moksleiviai dalyvauja papildomo ugdymo veikloje:II-IVG.klasių merginos dainuoja gimnazijos merginų ansamblyje,ansamblis kiekvienais metais dalyvauja gimnazijų dainų konkurse Panevėžyje,skirtame Nepriklausomybės dienai paminėti.Taip pat gimnazijoje susikūrusi šiuolaikinių šokių grupė “NOX”,kuri daug koncertuoja įvairiuose miestuose,dalyvauja įvairiuose konkursuose. Gimnazijoje leidžiamas laikraštis “Verdenė”. Mokytojų I. Ir M.Rastenių iniciatyva gimnazijoje įsteigtas etnografinis muziejus. Turėdami laisvo laiko mokiniai lankosi gimnazijos skaitykloje,kurioje gali naudotis kompiuteriais,kuriuos gimnazija laimėjo dalyvaudama Dr. Juozo Kazicko šeimos fondo,Viktoro Gedimino Gruodžio,UAB “Omnitel” ir Švietimo ir mokslo informacinių technologijų diegimo projekte “Mokykla – informacinei Lietuvai”,KAM ir ŠMM programos “Mokyklos bendruomenės informavimas NATO ir saugumo klausimais” ir “Mokyklos informacinių technologijų diegimo” konkursuose.Iš viso gavo15 naujų kompiuterių su papildoma kompiuterine ir tinklo įranga. Matematikos olimpiadininkų mokyklos moksleiviai dalyvauja rajoninėse ir respublikinėse olimpiadose,taip pat visoje Europoje vykstančioje olimpiadoje “Kengūra” ir pasiekia neprastų rezultatų.Taip pat yra literatų,užsienio kalbų tobulinimo,darbų,įvairių sporto šakų būreliai ir kt. Mūsų gimnazija dažnai atstovauja rajoną respublikiniuose renginiuose.

0 50 100 150 200 250 300 350

Klaipėda (173) Vilnius (118) Kaunas (15) Užsieniečiai (29) Šiauliai (9) Druskininkai (11) kitur (347) Panevėžysys (5) AIDS diagnozės per metus

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1988 (1) 1991 (1) 2002 (10) 1996 (5) 1995 (1) 1994 (2) 1990 (1) 1997 (3) 1992 (1) 1999 (6) 1998 (8) 2000 (7) 2001 (9)

1988 (1) 1991 (1) 2002 (10) 1996 (5) 1995 (1) 1994 (2) 1990 (1) 1997 (3) 1992 (1) 1999 (6) 1998 (8) 2000 (7) 2001 (9)