gyventojai

 
Šiame leidinio skyriuje pateikiami duomenys apie gyventojų skaičių, pasiskirstymą pagal lytį ir amžių, įregistruotas santuokas ir ištuokas, gimstamumo tendencijas, mirtingumą ir jo priežastis, gyventojų migraciją.
Šiame leidinio skyriuje skelbiami duomenys apie gyventojų skaičių pagal lytį ir amžių 2001 -2003 metų pradžioje. Gyventojų skaičius buvo perskaičiuotas remiantis 2001 m. visuotinio gyventojų surašymo, Gyventojų registro, gyventojų natūralaus judėjimo ir migracijos duomenimis.
Gyventojai – tai nuolat Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys asmenys.
Miesto gyventojai – gyventojai, kurie gyvena miestuose, t.y. kompaktiškai užstatytose gyvenamosiose vietovėse, turinčiose daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų, iš kurių daaugiau kaip du trečdaliai dirba pramonėje, verslo, gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse. Miestais buvo laikomos ir tos gyvenvietės, kuriose gyveno ir mažiau negu 3 tūkst. žmonių, jei šie miestai turėjo miesto statusą iki įsigaliojant Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymui (1994 m. liepos 19 d.)
Kaimo gyventojai – gyventojai, kurie gyvena gyvenamosiose vietovėse, neturinčiose miesto požymių (miesteliuose, kaimuose ir viensėdžiuose).
Darbingo amžiaus gyventojai – iki 1995 m. – 16-59 metų vyrai ir 16-54 metų moterys. Nuo 1995 m. iki 2000 m. vyrams darbingas amžius buvo ilginamas 2 mėn. per metus, o nuuo 20001 m. – 6 mėn. Nuo 1995 m. iki 2000 m. moterims darbingas amžius buvo ilginamas 4 mėn. per metus, o nuo 2001 m. – 6 mėn.
 
 
 
 

1.1. TERITORIJA, GYVENTOJŲ SKAIČIUS IR TANKUMAS
 
Teritorija, km2
Gyventojų skaičius metų pradžioje
Gyventojų tankumas 2003 m. pradžioje
2001
2002
2003
Kauno apskritis
8089
702090
699314
696143
86.1
Kauno m. sav.
157
379706
376575
373671
2380.1
Birštono sav.
124
5458
5419
5389
43.5
Jonavos raj. sa

av.
944
52258
52378
52260
55.4
Kaišiadorių raj. sav.
1087
37632
37523
37465
34.5
Kauno raj. sav.
1496
81373
82012
82736
55.3
Kėdainių raj. sav.
1677
65717
65724
65497
39.1
Prienų raj. sav.
1031
35769
35607
35363
34.3
Raseinių raj. sav.
1573
44177
44076
43762
27.8
 
1.2. GYVENTOJAI PAGAL LYTĮ
 
Vyrai
Moterys
1000-iui vyrų tenka moterų
per 1000 males
2001
2002
2003
2001
2002
2003
2001
2002
2003
Kauno apskritis
324368
322950
321295
377722
376364
374848
1164
1165
1167
Kauno m. sav.
171498
169930
168488
208208
206645
205183
1214
1216
1218
Birštono sav.
2516
2494
2468
2942
2925
2921
1169
1173
1184
Jonavos raj. sav.
24615
24648
24561
27643
27730
27699
1123
1125
1128
Kaišiadorių raj. sav.
18583
18523
18452
19049
19000
19013
1025
1026
1030
Kauno raj. sav.
38475
38796
39179
42898
43216
43557
1115
1114
1112
Kėdainių raj. sav.
30790
30809
30715
34927
34915
34782
1134
1133
1132
Prienų raj. sav.
17047
16971
16804
18722
18636
18559
1098
1098
1104
Raseinių raj. sav.
20844
20779
20628
23333
23297
23134
1119
1121
1121
 
1.3. MIESTO IR KAIMO GYVENTOJŲ SKAIČIUS 2001 M. PRADŽIOJE

 
Miesto gyventojai
Kaimo gyventojai
Iš viso
Vyrai
Moterys
Iš viso
Vyrai
Moterys
Kauno apskritis
511910
232472
279438
190180
91896
98284
Kauno m. sav.
379706
171498
208208
 
 
 
Birštono sav.
3244
1474
2942
2214
1042
1172
Jonavos raj. sav.
34968
16271
18697
17290
8344
8946
Kaišiadorių raj. sav.
13863
6434
7429
23769
12149
11620
Kauno raj. sav.
19008
8766
10242
62365
29709
32656
Kėdainių raj. sav.
31998
14689
17309
33719
16101
17618
Prienų raj. sav.
12859
5908
6951
22910
11139
11771
Raseinių raj. sav.
16264
7432
8832
27913
13412
14501
 
1. 4. MIESTO IR KAIMO GYVENTOJŲ SKAIČIUS 2002 M. PRADŽIOJE
 
Miesto gyventojai
Kaimo gyventojai
Iš viso
Vyrai
Moterys
Iš viso
Vyrai
Moterys
Kauno apskritis
508924
230891
278033
190390
92059
98331
Kauno m. sav.
376575
169930
206645
 
 
 
Birštono sav.
3218
1457
1761
2201
1037
1164
Jonavos raj. sav.
34929
16192
18737
17449
8456
8993
Kaišiadorių raj. sav.
13841
6418
7423
23682
12105
11577
Kauno raj. sav.
19219
8870
10349
62793
29926
32867
Kėdainių raj. sav.
32090
14695
17395
33634
16114
17520
Prienų raj. sav.
12842
5929
6913
22765
11042
11723
Raseinių raj. sav.
16210
7400
8810
27866
13379
14487
 
 
1. 5. MIESTO IR KAIMO GYVENTOJŲ SKAIČIUS 2003 M. PRADŽIOJE

 
Miesto gyventojai
Kaimo gyventojai
Iš viso
Vyrai
Moterys
Iš viso
Vyrai
Moterys
Kauno appskritis
505795
229262
276533
190348
92033
98315
Kauno m. sav.
373671
168488
205183
 
 
 
Birštono sav.
3216
2468
1768
2173
1020
1153
Jonavos raj. sav.
34866
16126
18740
17394
8435
8959
Kaišiadorių raj. sav.
13824
6399
7425
23641
12053
11588
Kauno raj. sav.
19337
8915
10422
63399
30264
33135
Kėdainių raj. sav.
31930
14632
17298
33567
16083
17484
Prienų raj. sav.
12814
5879
6935
22549
10925
11624
Raseinių raj. sav.
16137
7375
23134
27625
13253
14372
 
1. 6. GYVENTOJŲ SKAIČIUS PAGAL LYTĮ IR AMŽIŲ KAUNO APSKRITYJE METŲ PRADŽIOJE
Amžius
Iš viso Vyrai Moterys –Age
2001
2002
2003
2001
2002
2003
2001
2002
2003
0-2
21337
20101
18878
11018
10366
9819
10319
9735
9059
3-6
31783
31129
30045
16243
16034
15390
15540
15095
14655
7
9051
7994
8219
4635
4055
4262
4416
3939
3957
8-9
20138
19044
16993
10372
9791
8664
9766
9253
8329
10-14
50883
49953
49501
25966
25532
25420
24917
24421
24081
15
10698
10988
10392
5348
5608
5234
5350
5380
5158
16-17
20832
21195
21631
10624
10698
10931
10208
10497
10700
18-19
22111
21228
20894
10826
10620
10645
11285
10608
10249
20-24
52059
53104
53722
26055
26361
26549
26004
26743
27173
25-29
50189
49151
48210
24922
24480
24068
25267
24671
24142
30-34
51409
51341
51264
25153
25117
25122
26256
26224
26142
35-39
53261
51977
50957
25722
25181
24798
27539
26796
26159
40-44
51939
53483
54229
24487
25299
25537
27452
28184
28692
45-49
43391
43961
44917
19983
20240
20825
23408
23721
24092
50-54
39447
40329
41310
17693
18022
18384
21754
22307
22926
55-59
40111
38353
36473
17317
16573
15829
22794
21780
20644
60-64
35831
36699
37721
14883
15216
15611
20948
21483
22110
65-69
32630
32523
32131
12690
12686
12502
19940
19837
19629
70-74
27990
28322
28642
10033
10428
10472
17957
17894
18170
75-79
19172
19915
20594
5629
5686
6136
13543
14229
14458
80-84
9200
10016
11289
2488
2736
3028
6712
7280
8261
85+
8628
8508
8131
2281
2221
2069
6347
6287
6062
Iš viso – Total
702090
699314
696143
324368
322950
321295
377722
376364
374848
0-15 metų – years
143890
139209
134028
73582
71386
68789
70308
67823
65239
Darbingo amžiaus- working age
413435
417686
422225
205928
207631
209629
207507
210055
212596
Pensinio amžiaus – over working age
144765
142419
139890
44858
43933
42877
99907
98486
97013
 
1. 7. GYVENTOJŲ SKAIČIUS PAGAL LYTĮ IR AMŽIŲ KAUNO MIESTE METŲ PRADŽIOJE
POPULATION BY SEX AND AGE IN THE KAUNAS TOWN MUNICIPALITY AS OF JANUARY 1
Amžius
Iš viso – Total
Vyrai – Males
Moterys – Females
Age
2001
2002
2003
2001
2002
2003
2001
2002
2003
0-2
10947
10070
9330
5720
5201
4842
5227
4869
4488
3-6
16292
15964
15284
8357
8267
7856
7935
7697
7428
7
4589
4023
4215
2360
2057
2217
2229
1966
1998
8-9
9869
9397
8520
5114
4887
4374
4755
4510
4146
10-14
25052
24468
24016
12746
12436
12272
12306
12032
11744
15
5377
5357
5056
2705
2758
2556
2672
2599
2500
16-17
10658
10696
10670
5348
5373
5438
5310
5323
5232
18-19
13495
11708
10724
6276
5671
5348
7219
6037
5376
20-24
31369
32301
32468
15074
15267
15269
16295
17034
17199
25-29
29093
28502
28085
14157
13865
13660
14936
14637
14425
30-34
28537
28689
28833
13649
13741
13849
14888
14948
14984
35-39
29389
28616
27900
13741
13430
13192
15648
15186
14708
40-44
28452
28942
29413
12860
13190
13359
15592
15752
16054
45-49
23832
24107
24444
10481
10582
10824
13351
13525
13620
50-54
22005
22321
22665
9425
9481
9570
12580
12840
13095
55-59
22160
21332
20419
9249
8907
8548
12911
12425
11871
60-64
19011
19595
20227
7641
7865
8092
11370
11730
12135
65-69
16454
16491
16404
6312
6315
6218
10142
10176
10186
70-74
14369
14375
14519
5233
5371
5375
9136
9004
9144
75-79
9654
10181
10494
2722
2824
3088
6932
7357
7406
80-84
4628
4975
5678
1227
1310
1452
3401
3665
4226
85+
4474
4465
4307
1101
1132
1089
3373
3333
3218
Iš viso – Total
379706
376575
373671
171498
169930
168488
208208
206645
205183 <
0-15 metų – years
72126
69279
66421
37002
35606
34117
35124
33673
32304
Darbingo amžiaus- working age
232540
233352
234473
111914
112131
112684
120626
121222
121789
Pensinio amžiaus – over wo

orking age
75040
73944
72777
22582
22193
21687
52458
51750
51090
 
1. 8. GYVENTOJŲ SKAIČIUS PAGAL LYTĮ IR AMŽIŲ BIRŠTONO SAVIVALDYBĖJE METŲ PRADŽIOJE
POPULATION BY SEX AND AGE IN THE BIRŠTONAS MUNICIPALITY AS OF JANUARY 1
Amžius
Iš viso – Total
Vyrai – Males
Moterys – Females
Age
2001
2002
2003
2001
2002
2003
2001
2002
2003
0-2
119
108
109
57
52
47
62
56
62
3-6
231
210
178
120
115
95
111
95
83
7
97
66
75
47
29
39
50
37
36
8-9
176
183
163
98
96
77
78
87
86
10-14
437
432
434
222
223
230
215
209
204
15
108
95
88
53
50
43
55
45
45
16-17
191
202
201
108
105
102
83
97
99
18-19
129
170
190
66
88
107
63
82
83
20-24
221
229
266
123
131
141
98
98
125
25-29
299
273
249
137
128
117
162
145
132
30-34
352
361
345
174
175
167
178
186
178
35-39
435
394
389
209
184
184
226
210
205
40-44
461
478
458
206
221
224
255
257
234
45-49
369
384
421
200
206
205
169
178
216
50-54
272
295
304
129
142
154
143
153
150
55-59
290
274
250
126
120
102
164
154
148
60-64
291
273
289
119
107
120
172
166
169
65-69
303
300
280
98
97
90
205
203
190
70-74
289
295
287
106
112
103
183
183
184
75-79
205
198
220
69
63
69
136
135
151
80-84
105
111
112
25
27
32
80
84
80
85+
78
88
81
24
23
20
54
65
61
Iš viso – Total
5458
5419
5389
2516
2494
2468
2942
2925
2921
0-15 metų – years
1168
1094
1047
597
565
531
571
529
516
Darbingo amžiaus- working age
2955
3011
3061
1511
1535
1554
1444
1476
1507
Pensinio amžiaus – over working age
1335
1314
1281
408
394
383
927
920
898
 
 
1. 9. GYVENTOJŲ SKAIČIUS PAGAL LYTĮ IR AMŽIŲ JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE METŲ PRADŽIOJE
POPULATION BY SEX AND AGE IN THE JONAVA DISTRICT MUNICIPALITY AS OF JANUARY 1
Amžius
Iš viso – Total
Vyrai – Males
Moterys – Females
Age
2001
2002
2003
2001
2002
2003
2001
2002
2003
0-2
1870
1839
1712
947
941
893
923
898
819
3-6
2618
2626
2640
1337
1349
1325
1281
1277
1315
7
797
624
611
382
297
327
415
327
284
8-9
1736
1657
1404
924
832
674
812
825
730
10-14
4219
4153
4105
2174
2174
2157
2045
1979
1948
15
889
976
913
422
492
478
467
484
435
16-17
1630
1705
1849
848
847
909
782
858
940
18-19
1365
1536
1613
707
792
839
658
744
774
20-24
3550
3486
3509
1877
1858
1848
1673
1628
1661
25-29
3851
3752
3643
2010
1969
1913
1841
1783
1730
30-34
3950
3905
3927
1936
1912
1944
2014
1993
1983
35-39
4099
4034
3952
2010
1988
1939
2089
2046
2013
40-44
3799
3968
3988
1798
1882
1889
2001
2086
2099
45-49
3479
3430
3453
1604
1590
1601
1875
1840
1852
50-54
3118
3237
3331
1393
1434
1478
1725
1803
1853
55-59
2812
2705
2658
1244
1185
1178
1568
1520
1480
60-64
2497
2578
2673
1039
1073
1103
1458
1505
1570
65-69
2109
2189
2178
794
841
843
1315
1348
1335
70-74
1716
1759
1778
590
626
614
1126
1133
1164
75-79
1136
1149
1210
314
298
335
822
851
875
80-84
529
586
645
127
144
171
402
442
474
85+
489
484
468
138
124
103
351
360
365
Iš viso – Total
52258
52378
52260
24615
24648
24561
27643
27730
27699
0-15 metų – years
12129
11875
11385
6186
6085
5854
5943
5790
5531
Darbingo amžiaus- working age
30870
31349
31843
15651
15827
16021
15219
15522
15822
Pensinio amžiaus – over working age
9259
9154
9032
2778
2736
2686
6481
6418
6346
 
1. 10. GYVENTOJŲ SKAIČIUS PAGAL LYTĮ IR AMŽIŲ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE METŲ PRADŽIOJE
POPULATION BY SEX AND AGE IN THE KAIŠIADORYS DISTRICT MUNICIPALITY AS OF JANUARY 1
Amžius
Iš viso – Total
Vyrai – Males
Moterys – Females
Age
2001
2002
2003
2001
2002
2003
2001
2002
2003
0-2
1158
1114
1060
560
556
564
598
558
496
3-6
1719
1684
1646
879
851
821
840
833
825
7
494
437
463
244
225
228
250
212
235
8-9
1117
1060
925
538
527
462
579
533
463
10-14
2791
2756
2778
1419
1386
1414
1372
1370
1364
15
568
586
568
325
293
273
243
293
295
16-17
1141
1152
1156
581
634
619
560
518
537
18-19
862
992
1132
508
507
572
354
485
560
20-24
2621
2516
2449
1681
1615
1514
940
901
935
25-29
2570
2543
2533
1460
1483
1512
1110
1060
1021
30-34
2674
2685
2656
1441
1462
1450
1233
1223
1206
35-39
2714
2626
2605
1492
1429
1411
1222
1197
1194
40-44
2655
2768
2817
1365
1426
1477
1290
1342
1340
45-49
2242
2283
2369
1140
1168
1177
1102
1115
1192
50-54
2077
2162
2206
991
1037
1078
1086
1125
1128
55-59
2065
1961
1832
967
905
840
1098
1056
992
60-64
2015
1998
2061
901
889
937
1114
1109
1124
65-69
1952
1907
1838
768
778
751
1184
1129
1087
70-74
1780
1801
1773
592
610
594
1188
1191
1179
75-79
1294
1307
1391
388
389
416
906
918
975
80-84
586
666
718
169
194
199
417
472
519
85+
537
519
489
174
159
143
363
360
346
Iš viso – Total
37632
37523
37465
18583
18523
18452
19049
19000
19013
0-15 metų – years
7847
7637
7440
3965
3838
3762
3882
3799
3678
Darbingo amžiaus- working age
21082
21397
21763
11798
11949
12055
9284
9449
9708
Pensinio amžiaus – over working age
8703
8489
8262
2820
2736
2635
5883
5752
5627
 
1. 11. GYVENTOJŲ SKAIČIUS PAGAL LYTĮ IR AMŽIŲ KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE METŲ PRADŽIOJE
POPULATION BY SEX AND AGE IN THE KAUNAS DISTRICT MUNICIPALITY AS OF JANUARY 1
Amžius
Iš viso – Total
Vyrai – Males
Moterys – Females
Age
2001
2002
2003
2001
2002
2003
2001
2002
2003
0-2
2569
2461
2429
1303
1286
1267
1266
1175
1162
3-6
4046
3947
3835
2055
1992
1957
1991
1955
1878
7
1098
1051
1081
577
539
550
521
512
531
8-9
2594
2440
2221
1370
1263
1148
1224
1177
1073
10-14
6725
6628
6754
3463
3440
3536
3262
3188
3218
15
1425
1481
1349
690
771
668
735
710
681
16-17
2587
2776
2920
1348
1384
1462
1239
1392
1458
18-19
2716
2593
2624
1351
1344
1378
1365
1249
1246
20-24
6078
6447
6552
2968
3148
3244
3110
3299
3308
25-29
5215
5134
5136
2558
2512
2518
2657
2622
2618
30-34
5898
5837
5773
2863
2822
2769
3035
3015
3004
35-39
6325
6182
6100
3061
3024
3007
3264
3158
3093
40-44
6421
6776
6915
3174
3316
3328
3247
3460
3587
45-49
4909
5073
5417
2378
2471
2662
2531
2602
2755
50-54
4105
4363
4595
1937
2058
2156
2168
2305
2439
55-59
4370
4086
3890
2003
1872
1804
2367
2214
2086
60-64
3780
4034
4190
1674
1787
1834
2106
2247
2356
65-69
3699
3576
3549
1487
1449
1460
2212
2127
2089
70-74
2959
3101
3175
1121
1181
1204
1838
1920
1971
75-79
1991
2103
2195
602
638
708
1389
1465
1487
80-84
947
1035
1191
254
285
322
693
750
869
85+
916
888
845
238
214
197
678
674
648
Iš viso – Total
81373
82012
82736
38475
38796
39179
42898
43216
43557
0-15 metų – years
18457
18008
17669
9458
9291
9126
8999
8717
8543
Darbingo amžiaus- working age
47487
48692
49894
24003
24553
25155
23484
24140
24739
Pensinio amžiaus – over working age
15429
15312
15173
5014
4952
4898
10415
10359
10275
 
1. 12. GYVENTOJŲ SKAIČIUS PAGAL LYTĮ IR AMŽIŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE METŲ PRADŽIOJE
POPULATION BY SEX AND AGE IN THE KĖDAINIAI DISTRICT MUNICIPALITY AS OF JANUARY 1
Amžius
Iš viso – Total
Vyrai – Males
Moterys – Females
Age
2001
2002
2003
2001
2002
2003
2001
2002
2003
0-2
2127
2069
1966
1118
1096
1050
1009
973
916
3-6
3079
3025
2949
1589
1582
1535
1490
1443
1414
7
873
785
783
457
395
413
416
390
370
8-9
2076
1930
1655
1029
959
850
1047
971
805
10-14
5259
5180
5154
2628
2618
2582
2631
2562
2572
15
1077
1130
1087
519
550
533
558
580
554
16-17
2099
2139
2210
1106
1069
1068
993
1070
1142
18-19
1632
1908
2099
870
1007
1109
762
901
990
20-24
4031
3922
4032
2035
2032
2098
1996
1890
1934
25-29
4358
4338
4208
2200
2197
2113
2158
2141
2095
30-34
4749
4688
4658
2389
2343
2356
2360
2345
2302
35-39
4716
4691
4704
2393
2391
2365
2323
2300
2339
40-44
4502
4688
4751
2172
2258
2289
2330
2430
2462
45-49
4027
4078
3996
1909
1910
1929
2118
2168
2067
50-54
3756
3781
3934
1791
1797
1843
1965
1984
2091
55-59
3969
3774
3561
1704
1663
1566
2265
2111
1995
60-64
3736
3763
3823
1636
1611
1637
2100
2152
2186
65-69
3318
3374
3354
1294
1328
1347
2024
2046
2007
70-74
2651
2667
2715
879
945
953
1772
1722
1762
75-79
1917
1987
1995
588
562
576
1329
1425
1419
80-84
934
970
1079
255
268
298
679
702
781
85+
831
837
784
229
228
205
602
609
579
Iš viso – Total
65717
65724
65497
30790
30809
30715
34927
34915
34782
0-15 metų – years
14491
14119
13594
7340
7200
6993
7151
6919
6631
Darbingo amžiaus- working age
36739
37395
38025
18911
19175
19429
17828
18220
18832
Pensinio amžiaus – over working age
14487
14210
13878
4539
4434
4323
9948
9776
7740
 
1.13. GYVENTOJŲ SKAIČIUS PA
AGAL LYTĮ IR AMŽIŲ PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE METŲ PRADŽIOJE
POPULATION BY SEX AND AGE IN THE PRIENAI DISTRICT MUNICIPALITY AS OF JANUARY 1
Amžius
Iš viso – Total
Vyrai – Males
Moterys – Females
Age
2001
2002
2003
2001
2002
2003
2001
2002
2003
0-2
1116
1053
984
569
530
491
547
523
493
3-6
1651
1602
1528
833
820
791
818
782
737
7
485
434
434
246
216
211
239
218
223
8-9
1098
1024
915
566
541
461
532
483
454
10-14
2851
2802
2742
1498
1472
1451
1353
1330
1291
15
561
618
589
283
299
308
278
319
281
16-17
1063
1106
1191
539
564
588
524
542
603
18-19
851
986
1060
467
507
544
384
479
516
20-24
1912
1903
1986
1051
1062
1093
861
841
893
25-29
2083
2004
1905
1055
1017
991
1028
987
914
30-34
2266
2227
2219
1152
1146
1138
1114
1081
1081
35-39
2500
2441
2355
1278
1241
1196
1222
1200
1159
40-44
2527
2638
2628
1300
1359
1339
1227
1279
1289
45-49
2005
2062
2178
1038
1054
1104
967
1008
1074
50-54
1781
1805
1877
887
919
945
894
886
932
55-59
1944
1830
1692
896
839
790
1048
991
902
60-64
2080
2040
1977
900
894
855
1180
1146
1122
65-69
2231
2156
2061
896
870
840
1335
1286
1221
70-74
2003
2059
2107
755
782
794
1248
1277
1313
75-79
1406
1434
1478
432
417
437
974
1017
1041
80-84
716
800
899
211
250
276
505
550
623
85+
639
583
558
195
172
161
444
411
397
Iš viso – Total
35769
35607
35363
17047
16971
16804
18722
18636
18559
0-15 metų – years
7762
7533
7192
39995
3878
3713
3767
3655
3479
Darbingo amžiaus- working age
18425
18756
19095
9837
9988
10095
8588
8768
9000
Pensinio amžiaus – over working age
9582
9318
9076
3215
3105
2996
6367
6213
6080
 
1.14. GYVENTOJŲ SKAIČIUS PAGAL LYTĮ IR AMŽIŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE METŲ PRADŽIOJE
POPULATION BY SEX AND AGE IN THE RASEINIAI DISTRICT MUNICIPALITY AS OF JANUARY 1
Amžius
Iš viso – Total
Vyrai – Males
Moterys – Females
Age
2001
2002
2003
2001
2002
2003
2001
2002
2003
0-2
1431
1387
1288
744
704
665
687
683
623
3-6
2147
2071
1985
1073
1058
1010
1074
1013
975
7
618
574
557
322
297
277
296
277
280
8-9
1472
1353
1190
733
686
618
739
667
572
10-14
3549
3534
3518
1816
1783
1778
1733
1751
1740
15
693
745
742
351
395
375
342
350
367
16-17
1463
1419
1434
746
722
745
717
697
689
18-19
1061
1335
1452
581
704
748
480
631
704
20-24
2277
2300
2460
1246
1248
1342
1031
1052
1118
25-29
2720
2605
2451
1345
1309
1244
1375
1296
1207
30-34
2983
2949
2853
1549
1516
1449
1434
1433
1404
35-39
3083
2993
2952
1538
1494
1504
1545
1499
1448
40-44
3122
3225
3259
1612
1647
1632
1510
1578
1627
45-49
2528
2544
2639
1233
1259
1323
1295
1285
1316
50-54
2333
2365
2398
1140
1154
1160
1193
1211
1238
55-59
2501
2391
2171
1128
1082
1001
1373
1309
1170
60-64
2421
2418
2481
973
990
1033
1448
1428
1448
65-69
2564
2530
2467
1041
1008
953
1523
1522
1514
70-74
2223
2265
2288
757
801
835
1466
1464
1453
75-79
1569
1556
1611
514
495
507
1055
1061
1104
80-84
755
873
967
220
258
278
535
615
689
85+
664
644
599
182
169
151
482
475
448
Iš viso – Total
44177
44076
43762
20844
20779
20628
23333
23297
23134
0-15 metų – years
9910
9664
9280
5039
4923
4723
4871
4741
4557
Darbingo amžiaus- working age
23337
23735
24071
12303
12476
12636
11034
11260
11435
Pensinio amžiaus – over working age
10930
10677
10411
3502
3380
3269
7428
7196
7142
 
1.15. GIMSTAMUMAS, MIRTINGUMAS, NATŪRALUS GYVENTOJŲ PRIEAUGIS,
SANTUOKOS IR IŠTUOKOS 2002 m.
BIRTHS, DEATHS, NATURAL INCREASE, MARRIAGES AND DIVORCES IN 2002
 
Gimusių skaičius
Mirusių skaičius
Natūralus prieaugis
Įregistruota
Registered
1000-iui gyventojų tenka
Rate per 1000 average population
Births
Deaths
Natural increase
Santuokų
Marriages
Ištuokų
Divorces
Gimusių
Births
Mirusių
Deaths
Natūralaus prieaugio
Natural increase
Santuokų
Marriages
Ištuokų
Divorces
Kauno apskritis
5991
7955
-1964
3532
2273
8.6
11.4
-2.8
5.1
3.3
Miesto gyventojai
4110
5280
-1170
2706
1876
8.1
10.4
-2.3
5.3
3.7
Kaimo gyventojai
1881
2675
-794
826
397
9.9
14.1
-4.2
4.3
2.1
Kauno m. sav.
3051
3906
-855
2132
1382
8.1
10.4
-2.3
5.7
3.7
Birštono sav.
40
78
-38
20
8
7.4
14.4
-7.0
3.7
1.5
Birštonas
29
33
-4
17
6
9.0
10.3
-1.3
5.3
1.9
Kaimo gyventojai
11
45
-34
3
2
5.0
20.6
15.6
1.4
0.9
Jonavos raj. sav.
503
592
-89
208
252
9.6
11.3
-1.7
4.0
4.8
Jonava
300
339
-39
146
190
8.6
9.7
-1.1
4.2
5.4
Kaimo gyventojai
203
253
-50
62
62
11.7
14.5
-2.8
3.6
3.6
Kaišiadorių raj. sav.
337
495
-158
186
76
9.0
13.2
-4.2
5.0
2.0
Miesto gyventojai
127
118
9
69
43
9.2
8.5
0.7
5.0
3.1
Kaišiadorys
88
79
9
44
39
8.8
7.9
0.9
4.4
3.9
Žiežmariai
39
39

25
4
10.1
10.1

6.4
1.0
Kaimo gyventojai
210
377
-167
117
33
8.9
15.9
-7.0
5.0
1.4
Kauno raj. sav.
773
800
-27
399
186
9.4
9.7
-0.3
4.8
2.3
Miesto gyventojai
165
181
-16
97
27
8.6
9.4
-0.8
5.0
1.4
Vilkija
27
33
-6
7
3
11.5
14.1
-2.6
3.0
1.3
Ežerėlis
14
29
-15
5
1
6.8
14.0
-7.2
2.4
0.5
Garliava
114
107
7
80
22
8.4
7.9
0.5
5.9
1.6
Kulautuva
10
12
-2
5
1
7.3
8.7
-1.4
3.6
0.7
Kaimo gyventojai
608
619
-11
302
159
9.6
9.8
-0.2
4.8
2.5
Kėdainių raj. sav.
585
877
-292
254
489
8.9
13.4
-4.5
3.9
2.9
Kėdainiai
226
337
-111
122
141
7.1
10.5
-3.4
3.8
4.4
Kaimo gyventojai
359
540
-181
132
48
10.7
16.1
-5.4
3.9
1.4
Prienų raj. sav.
318
574
-256
147
71
9.0
16.2
-7.2
4.1
2.0
Miesto gyventojai
103
176
-73
55
38
8.0
13.7
-5.7
4.3
3.0
Prienai
95
165
-70
45
37
8.4
14.6
-6.2
4.0
3.3
Jieznas
8
11
-3
10
1
5.4
7.4
-2.0
6.8
0.7
Kaimo gyventojai
215
398
-183
92
33
9.5
17.6
-8.1
4.1
1.5
Raseinių raj.sav.
384
633
-249
186
109
8.7
14.4
-5.7
4.2
2.5
Miesto gyventojai
109
190
-81
68
49
6.7
11.7
-5.0
4.2
3.0
Raseiniai
92
148
-56
59
38
7.4
11.9
-4.5
4.7
3.1
Ariogala
17
42
-25
9
11
4.6
11.4
-6.8
2.4
3.0
Kaimo gyventojai
275
443
-168
118
60
9.9
16.0
-6.1
4.3
2.2
 
1.16. GIMUSIŲJŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL MOTINOS AMŽIŲ 2002 m.
LIVE BIRTHS BY AGE OF MOTHER IN 2002
 
Iš viso gimusių
Total
Motinos amžius – Age of mother
iki 20metų
under 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40+
nežinomas
unknown
Kauno apskritis
5991
522
1791
1879
1179
488
130
2
Kauno m. sav.
3051
220
827
1038
647
253
64
2
Birštono sav.
40
3
10
13
8
5
1

Birštonas
29
3
8
8
6
4


Jonavos raj. sav.
503
58
157
132
99
50
7

Kaišiadorių raj. sav.
337
29
107
108
67
18
8

Kauno raj. sav.
773
65
247
233
149
61
18

Kėdainių raj. sav.
585
61
200
160
100
49
15

Prienų raj. sav.
318
31
103
97
48
30
9

Raseinių raj. sav.
384
55
140
98
61
22
8

 
1. 17. MIRUSIŲ VYRŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL AMŽIŲ 2002 m.
MALES DEATHS BY AGE IN 2002
 
Iš viso
Total
Amžiaus grupės – Age group
iki 1 metų
under 1 year
1-14
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75+
Kauno apskritis
4165
19
28
80
136
321
506
797
1056
1221
Kauno m. sav.
1997
13
15
30
51
148
244
398
524
574
Birštono sav.
464
2
3
15
8
14
Jonavos raj. sav.
334

1
14
20
32
51
80
68
68
Kaišiadorių raj. sav.
278
2
2
10
5
20
35
28
71
105
Kauno raj. sav.
415
1
4
12
15
29
46
88
113
107
Kėdainių raj. sav.
435
2
2
6
16
36
40
80
101
151
Prienų raj. sav.
322
1
2

11
25
46
55
89
93
Raseinių raj. sav.
338

2
8
14
29
41
53
82
109
 
1.18. MIRUSIŲ MOTERŲ PA
ASISKIRSTYMAS PAGAL AMŽIŲ 2002 m.
FEMALES DEATHS BY AGE IN 2002
 
Iš viso
Total
Amžiaus grupės – Age group
iki 1 metų
under 1 year
1-14
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75+
Kauno apskritis
3790
21
11
16
41
75
178
355
789
2304
Kauno m. sav.
1909
9
6
8
21
36
96
189
398
1146
Birštono sav.
321
2

1
3
25
Jonavos raj. sav.
258
1

3
5
10
20
27
68
124
Kaišiadorių raj. sav.
217
1
1

4
5
4
14
44
144
Kauno raj. sav.
385
2
1
3
5
4
17
45
82
226
Kėdainių raj. sav.
442
6
2
2
3
7
23
43
88
268
Prienų raj. sav.
2522
3
6
15
47
179
Raseinių raj. sav.
295
2
1


8
12
21
59
192
 
1. 19. VAIKŲ MIRTINGUMAS
INFANT DEATHS
 
Mirė vaikų iki 1 metų amžiaus
Deaths under 1 year
1000-iui gimusių teko mirusių vaikų
Deaths under 1 year per 1000 live births
 
2000
2001
2002
2000
2001
2002
Kauno apskritis
60
51
40
8.7
8.0
6.6
Kauno m. sav.
19
18
22
5.4
5.8
7.2
Birštonas

1


27.8

Jonavos raj. sav.
5
4
1
8.3
6.8
2.0
Kaišiadorių raj. sav.
5
1
3
12.8
2.9
8.9
Kauno raj. sav.
12
11
3
14.8
14.1
3.9
Kėdainių raj. sav.
13
8
8
18.2
11.8
13.5
Prienų raj. sav.
3
2
1
8.7
5.9
3.1
Raseinių raj. sav.
3
6
2
6.3
12.9
5.2
 
1.20. MIRUSIŲ VYRŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL PRIEŽASTIS 2002 M.
MALES DEATHS BY CAUSE IN 2002
 
Mirusiųjų skaičius
Deaths
Mirties priežastys – Cause of death
Infekcinės ligos
Infectious diseases
Piktybiniai navikai
Malignant neoplasms
Kraujotakos sistemos ligos
Diseases of the circulatory system
Kvėpavimo sistemos ligos
Diseases of the respiratory system
 
Mirtingumo išorinės priežastys
External causes of mortality
iš jų – of which
transporto įvykiai
transport accidents
apsinuodijimas alkoholiu
accidental poisoning by alcohol
tyčiniai sužalojimai
intentional self-harm
pasikėsinimas
assault
Kauno apskritis
4165
78
809
1899
165
785
124
76
238
34
Kauno m. sav.
1997
47
395
919
59
325
41
41
88
12
Birštono sav.
46
1
10
22
1
10
1
1
3

Jonavos raj. sav.
334
7
56
140
10
82
15
4
32
1
Kaišiadorių raj. sav.
278
6
49
138
19
54
10
2
19
6
Kauno raj. sav.
415
6
97
170
24
85
17
12
19
3
Kėdainių raj. sav.
435
5
86
203
22
87
16
7
31
5
Prienų raj. sav.
322
2
59
141
12
73
12
8
22
2
Raseinių raj. sav.
338
4
57
166
18
69
12
1
24
5
 
1.21. MIRUSIŲ MOTERŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL PRIEŽASTIS 2002 M.
FEMALES DEATHS BY CAUSE IN 2002
 
Mirusiųjų skaičius
Deaths
Mirties priežastys – Cause of death
Infekcinės ligos
Infectious diseases
Piktybiniai navikai
Malignant neoplasms
Kraujotakos sistemos ligos
Diseases of the circulatory system
Kvėpavimo sistemos ligos
Diseases of the respiratory system
 
Mirtingumo išorinės priežastys
External causes of mortality
iš jų – of which
transporto įvykiai
transport accidents
apsinuodijimas alkoholiu
accidental poisoning by alcohol
tyčiniai sužalojimai
intentional self-harm
pasikėsinimas
assault
Kauno apskritis
3790
35
709
2389
89
222
43
29
50
10
Kauno m. sav.
1909
19
391
1143
32
123
26
21
27
5
Birštono sav.
32

6
20
2
21
Jonavos raj. sav.
258
4
51
148
4
22
6
1
5

Kaišiadorių raj. sav.
217

37
148
9
9
3

1
1
Kauno raj. sav.
385
3
82
240
14
18
2
2
4
1
Kėdainių raj. sav.
442
3
74
298
11
23
2
4
5
1
Prienų raj. sav.
252
3
33
183
9
5
1

2

Raseinių raj. sav.
295
3
35
209
8
20
3
1
6
1
 
1.22. GYVENTOJŲ MIGRACIJA
MIGRATION
 
Atvyko
Arrivals
Išvyko
Departures
Migracijos saldo
Net migration
 
2000
2001
2002
2000
2001
2002
2000
2001
2002
Kauno apskritis
9330
8583
8645
10253
9695
9852
-923
-1112
-1207
Kauno m. sav.
3044
2805
2869
5394
5072
4918
-2350
-2267
-2049
Birštono sav.
107
72
96
69
75
85
38
-3
8
Jonavos raj. sav.
843
1170
971
777
1056
1000
66
114
-29
Kaišiadorių raj. sav.
700
359
576
615
323
476
85
36
100
Kauno raj. sav.
2111
1893
2144
1356
1219
1393
755
674
751
Kėdainių raj. sav.
1444
1207
1041
1196
1022
976
248
185
65
Prienų raj. sav.
558
498
420
358
402
408
200
96
12
Raseinių raj. sav.
523
579
531
488
526
596
35
53
-65
 
1.23. TARPTAUTINĖ MIGRACIJA
INTERNATIONAL MIGRATION
 
Atvyko
Arrivals
Išvyko
Departures
Migracijos saldo
Net migration
 
2000
2001
2002
2000
2001
2002
2000
2001
2002
Kauno apskritis
239
833
920
464
1486
1362
-225
-653
-442
Kauno m. sav.
130
512
55
290
1117
923
-160
-605
-373
Birštono sav.
1
1
2
1
6
4

-5
-2
Jonavos raj. sav.
39
164
192
77
127
216
-38
37
-24
Kaišiadorių raj. sav.
18
20
17
10
11
16
8
9
1
Kauno raj. sav.
16
69
81
26
84
83
-10
-15
-2
Kėdainių raj. sav.
12
47
40
46
78
81
-34
-31
-41
Prienų raj. sav.
13
10
11
7
37
32
6
-27
-21
Raseinių raj. sav.
10
10
27
7
26
7
3
-16
20
 

Leave a Comment