Daina kaimo žmogaus gyvenime

REFERATAS

DAINA KAIMO ŽMOGAUS GYVENIME

PARENGĖ RAIMONDA LIADANSKAITĖ 8b KLASĖ

Vienas nuostabiausių dalykų yra tie žmonės, kurie per šimtmečius išnešiojoliaudies dainą savo širdyje ir atminty.Nors keičiantis gyvenimo būdui,tokių žmonių sparčiai mažta. Į liaudies kūrybą ne visada buvo žiūrima kai į vertybę, kažkada ji buvo laikoma į vertybę, kažkada ji buvo laikoma niekais, bet šiais laikais liaudies dainos yra vertingos.Kai žmonės dirbdavo įvairius darbus, jie tiems darbamsbuvo paskyrę dainos grupę.Žmonės dainas dainuodavo prie visokio darbo;rudenį ir žiemos laike, sėdėdami už ratelio arba staklių, kuldami javus,minantir braukiant linus; vasaros laike darže ravėdami ir vasarojų nuo laukų nuimdami. Dainuodavo ir šventomis dienomis, o labiausiai per vestuves,pavyzdžiui; O kai tu nueisi Tu žengsi žingsnelį, Pas anytužėlę, Peiks tavo žingsnelį,Anytą niūronėlę, Niekins kojas, rankeles Ten senos staklelės, Ten storos drobelės, Martelė tinginėlė.Dainuodavo ,lietuviai ir lietuvės visokio amžiaus; dainuodavo piemenukai, pavyzdžiui; Ėdra, karvytės,ėdra,ėdra ralio. Ėdra,Žalioji,ėdra,ėdra ralio. Ėdra ,teliukai, ėdra , ėdra ralio.Ganydami, dainuodavo jaunos mergaitės ir berniukai,dainuodavo tetulės,motulėsir bobulės dirbdamos mamų ūkio darbus, pavyzdžiui ši daina atspindi namų ūkiodarbą verpimą; Aš verpčiau ploną,tatatėla, Po pluoštelį,tatatėla , Aš ausčiau kietą ,tatatėla, Po šūvelį,tatatėla ir t.t.Dainuodavo sau po vieną ir pulku, jei tik sueina prie kokio nors darbo. Darbo dainos parodo tai,kad darbo dainos glūdi žiloje senovėje,pirmykščiokolektyvo veikloje,kai žmonės pastebėjo,kad ritmas padeda suderinti darbo veiksmus,sutelkti jėgas.Žmonės stengėsi išlaikyti vienodą darbo tempą ir ritmą,jie ėmė kartoti ir mėgdžioti darbo įrankių garsus,taikyti prie darbo įvairius šūksnius,įpindami su darbu susyjusių