Baronienės Rainakienės paveikslas

BARONIENĖ RAINAKIENĖ

Baronienės paveikslas
Tai jauna reto grožio moteris. Liekna, aukšta, ji žengia lengvai, grakščiai, išdidžiai pakėlusi galvą. Jos plaukai – įmantriai sušukuoti ir suvingiuoti, o ausyse kabo brangūs pašveitalai, kurie ją labai puošia. Rengiasi visada labai elegantiškai ir puošniai. Ponia baronienė – lenkaitė ir katalikė, išauklėta religijos formose.

Liudo Vasario Pažintis su Rainakiene
Susipažinus su baroniene Rainakiene, Vasa¬riui atsiveria kitoks dvasinis gyvenimas. Dvaras jį traukė kaip kokia užbur¬ta pasakos pilis, kurioje piktas raganius slepia ir auksą, ir sidabrą, ir deiman¬tus, ir perlus ir kalina grražuolę karalaitę”.

Vasaris godžiai skaito iš dvaro parsineštas knygas, pokalbiai su drąsia ir išsilavinusia baroniene pažadina jam savos vertės pajutimą, paskatina atviriau svarstyti kunigo ir poeto san¬tykį. Nuolat išgyvendamas tai entuziazmą ir kūrybinį įkvėpimą, tai vėl grauždamas save, kad netinkamai elgiasi, vikaras Vasaris ieško atramos bend¬raudamas su pavyzdingais kunigais Ramučiu ir Šlavantų tėveliu, tačiau jam svetimas jų asketiškas gyvenimo būdas.

Atvykęs į Kalnynus, Vasaris susimąsto, kodėl jis negali kurti ir prieina išvadą, kad nori kurti apie meilę gamtai ir moteriai, bet neturi tokių iššgyvenimų patirties.
O apie Dievą kurti jis nenori. Pažintis su dvaro ponia Baroniene Rainakiene dar labiau sustiprina Liudo Vasario kūrybinį pradą. Jis ima kurti simbolistinę poeziją, nes nenori viešai deklaruoti savo jausmų. Baronienė skatina Liudą rašyti, atskleidžia jam pasaulio įvairumą ir da

augialypiškumą. Išryš¬kėja didysis paradoksas: Vasaris, eidamas tarnauti Dievui, slopina savyje jo dovaną – talentą.
Liudo Vasario pažintis su baroniene Rainakiene stiprina tolimesnę vidinio konflikto raidą. Intymus ir artimas ryšys su turtinga, aristokratiška, dosnia ir laisva moterimi sužadina ne tik erotinį potraukį, bet ir žmogišką išdidumą, pasiryžimą priešintis rutinai. Stiprėja individualizmo jausmas, modernėja pasaulėjauta. Didelis nusivylimas sąlygoja būtinybę atsinau¬jinti. Kunigo ir poeto konfliktas sprendžiamas poeto naudai.

Leave a Comment