Antanas Garšva

Antanas Garšva – tai žmogus,kuris labai karštai myli.Jis serga mirtina liga – džiova.Jis savo gyvenimą skaičiuoja minutėmis,sekundėmis,nes visada gali ateiti mirtis.Antanas yra poetas ir keltuvininkas.Kiekvieną dieną jis savo darbe būna uždarose patalpose.Ir jį tai privedė beveik prie išprotėjimo.Jis visą laiką būna savotiškoje transo būsenoje,be to,supantys jį žmonės yra labai keisti.
Antanas myli moterį,kuri turi vyrą.Mylimiausios vardas – Elena.Tačiau jo meilė,,nesveika’’,nes Elena būna tai su vyru,tai su meilužiu.Elenos vyras,nors ir žino apie jų santykius,tačiau tyli.Manau,tai nenormalu,kad vyras žmonai leidžia susitikinėti su kitu vyru.Antanas su Elena susitinka,būna kartu,mylisi.,,Trikampis:žmona,meilužis,vyras’’.Antanas myli Eleną beprotiškai.Kai jis yra vienas,nėra šalia Elenos,jos vardą kartoja valso tempu,prižada sau,kad padavanos jai auksinį žiedą.Antanas dėl savo meilės kenčia,nes jis prižadėjo Elenos vyrui nebesusitikinėti,nors abu ,supranta,kad meilė stipresnė už mirtį.Antanas ypač tai jaučia,juk jis poetas.Kai Elena buvo atėjusi ,Antanas jos neįsileido,bet po to labai kentėjo.Nesimatymas virto amžinybe,mimutės kaip dienos,dienos kaip savaitės.
Antanas dėl savo ligos lankosi pas daktarą Igną.Daktaras rašo eilėraščius,kuriuos Antanas po to perskaito.Ignas pataria Antanui kurį laiką nedirbti,bet Antanas nepaiso jo patarimų.
Antano Garšvo gyvenimo smūgis – tai kančia dėl meilės ir ligos.
Antanas turi labai mažai jį supančių žmonių,nes pats nenori turėti.Iš jų nėra daug naudos,o kai,kurie netgi jo nesupranta.Nors darbe ir yra daug jį supančių žmonių,bet tai tik keleiviai,kurie kenkia.Kartais keleiviai skundžiasi,kad 87 keltuvininkas užkėlė juos keturiais aukštais aukščiau ir taip toliau.
Darbe jis turi tris draugus:Stenlį,Džo ir Okeisį.Džo yra baritonas Stenlis girtuoklis,bet jie yra draugai.Jie kiekvieną rytą laukia jo darbe.Jie šnekučiuojasi,pasitaria vienas su kitu.Draugai Antaną vadina Toniu.Jie vienas už kitą dirba.Kai buvo pas Antaną atėjusi Elena,Okeisis už jį padirbo porą valandų.Antanas iš visų žmonių pasirinko tik tuos,kurie jam reikalingi, kurie jam pritaria, jį myli ir gerbia.Kitų jam nereikia.Kiti jį vadina bepročiu,kaip Stevensas,karčemos savininkas.
Antanas kenčia dėl meilės.Kai jis neįsileido Elenos,po to labai kentėjo,buvo labai sunku ir liūdna.Antanas be Elenos negali rašyti eilėraščių,nes tai daryti padeda jos meilė ir šiluma.Jis visą laiką kankinasi dėl to,kad negali būti su Elena.
Garšva kenčia ne tik dėl meilės,bet ir dėl ligos,kuri yra nepagydoma.Tai žinodamas – jis labai bijo mirties.Nors ir žino,kad mirs,bet dar nori dirbti,rašyti eilėraščius,gyventi.Jam nepatinka lankytis pas daktarą Igną.Prižada,kad dar apsilankys,bet to nepadaro.Antanas nori būti laimingas ir mylėti Eleną,bet negali.Tada jis prisimena Jonę,,jis nori ją vesti,turėti su ja vaikų,nori eilėraščių,nori gyventi’’.Apie tai visa jis galvoja užlipęs į Aušros tako aikštę.Jis nori,kad visus jo norus išpildytų auksinė žuvelė.
Manau Antano Garšvos mirties žinojimas nevertina gyvenimo kitaip.Jis visą laiką žino,kad mirs ir gyvenimas atrodo beprasmis.Antanas stengiasi atsisakyti Elenos meilės,bet nesiseka:jis prisirišęs,jis vienišas dabar,jis bijo likti vienas ateity.Iš tos baimės išaugo net ,,draugystė’’su Elenos vyru.Jie tryse buvo nuvažiavę į kelionę,,Jones Beaches bokštą’’.
,,Palaiminti idiotai,nes jie laimingiausi žmonės žemėje’’.Idiotai yra ligoniai,tai nesveiki žmonės,kurie nieko nejaučia ir nesupranta.Jiems viskas vienodai.Jie nesupranta,kad serga,šito nejaučia,nes tai neskauda,o idiotai gali jausti tik badą ar skausmą.Pavyzdžiui,sveiki žmonės visą laiką mąsto,jaudinasi,pergyvena sunkių ir gerų dienų.Yra skaudinami ir tai jaučia širdimi,o idiotai – nieko nežino,pavalgo ir jiems gerai,todėl yra laimingiausi žmonės.
Antanas turi tik tris draugus,kuriuos jis gali pavadinti draugais.Jie irgi buvo labai keisti ir panašūs į jį.Garšva eina į darbą ir žino,kad jo laukia draugai ,su kuriais gali pasikalbėti,pasiguosti.Manau,jo tris draugai yra nesveiki,nes jie kalba apie savižudybę,bet bijo mirties,kaip ir Antanas Garšva.Antanui gera su jais,randa bendrų temų.Jie niekada nesipyksta.