Fleksografinės spaudos mašinos

TURINYS:

Įvadas 3
Fleksografinės spaudos principas 4
Fleksografinės spaudos formos 5
Fleksografinės spaudos mašinos 6
Satelitinės (planetinės) fleksografijos mašinos 6
Agregatinės fleksografijos mašinos 11
Linijinės fleksografijos mašinos 14
Fleksografijos privalumai ir trūkumai 16
Išvados 17
Literatūros sąrašas 18

ĮVADAS

Fleksografija yre vienas iš spaudos būdų labai artimas iškiliajai spaudai, kadangi spausdinimo formos spaudmenys (spausdinamieji elementai) yra išsidėstę viename lygyje aukščiau už tarpinius elementus. Ilgą laiką šis spaudos budas buvo mažai naudojamas ir tik labai žemos kokybės produkcijos, daugiausisi pakuotės, spausdinimui. Tačiau paskutinių dešimtmečių progresas – kompiuteriniai originalų paruošimo metodai, atsižvelgiant į fleksografijos ypatumus, efektyvios spausdinimo plokštės, nauji labai aukštos kokybės dažai bei pagalbinės medžiagos, anniloksinai (rastriniai) cilindrai dažų aparate, kameriniai dažų aparatai – sąlygojo iš tiesų revoliucinius pokyčius fleksografijoje. Spausdinimo kokybė pakilo iki plokščiosios ir giliosios spaudos lygio.
Fleksografija yra pakankamai lankstus spausdinimo procesas, kurį galima pritaikyti spausdinant labai įvairią produkciją:
 Pakuotes
 Leidybinę produkciją (knygas, laikraščius, žurnalus ir pan.)
 Reklaminę medžiagą
 Verslo spaudinius
 Etiketes
 Lipdukus
 Skrajutes ir t.t.

FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS PRINCIPAS

Fleksografinė spauda – iškiliosios spaudos rūšis. Fleksogafiniam spaudos būdui būdinga tai, kad dažai ant spaudos formos yra užnešami rastriniu velenu, todėl rastrinio veleno liniatiūra turi būti 3-5 kartus didesnė už spaudos formos liniatiūrą. Šiuo metu dažniausiai yrra naudojamos 140 linijų/cm liniatiūros rastras, pasuktas 45º kampu. Spausdinant aukštos kokybės pustoninius atvaizdus yra naudojamas 170 linijų/cm ir daugiau liniatiūros rastras. Rastrinio veleno akutės gali būti įvairių formų: trikampės, trapecinės, apskritos, kvadratinės, šešiakampės ir kitokios geometrinės formos.

1 pav. Fleksografinio proceso schema: 1-spaudos fo

orma, 2-forminis cilindras, 3-rastrinis velenas, 4-duktorinis (dažų perdavimo) velenas, 5-rakelis, 6-spausdinamoji medžiaga, 7-spaudos cilindras, 8-dažų vonelė
Dažų perdavimo velenas 4 dažus paduoda ant rastrinio veleno 3. Rakelis 5 nubraukia dažų perteklių nuo rastrinio veleno (dažai lieka tik akutėse), kuris dažus perneša ant spaudos formos. Dažai nuo spaudos formos užnešami ant spausdinamos medžiagos. Dėl spaudos formų elastingumo, spaudos zonoje gaunamas nedidelis slėgis, todėl galima spausdinti ant lengvai besideformuojančių medžiagų. Fleksografinės spaudos technologija pasižymi paprastumu, nedidelėmis išlaidomis (palyginus su giliaspaude ir ofsetu) ir dideliu našumu, o gaunami atspaudai yra kokybiški. Šio tipo mašinų dažų aparatas yra gana paprastas ir nereikalauja nuolatinio dažų reguliavimo spaudos procese. Fleksografinės mašinos pasižymi dideliu greičiu, be to galima spausdinti ant įvairių ruloninių medžiagų, įskaitant ir neįgeriančias dažų medžiagas. Šiose mašinose išš karto atspaudus galima lakuoti, daryti įspaudimus ir iškirtimą. Todėl fleksografija plačiai naudojama pakuočių, etikečių ir net gi laikraščiųspausdinimui.
FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS FORMOS

Fleksografinių spaudos formų savybės visu pirma priklauso nuo to iš kokios medžiagos jos pagamintos. Pagal tai jas galima skirstyti į:
 Gumines
 Fotopolimerines
Fotopolimerinės spaudos formos skirstomos i dvi grupes:
1. Skirtos spaudai ant plonų lanksčių medžiagų (lipnaus popieriaus, celofano ir t.t.).
2. Skirtos spaudai ant nelygių paviršių, storų medžiagų (kartono, gofruoto kartono, dešrų apvalkalų ir t.t.

Pagal sluoksnių skaičių formos skirstomos į vienasluoksnes ir daugiasluoksnes. Visas formų gamybos pr

rocesas susideda iš penkių etapų:
1. Formos atvirkštinės pusės eksponavimas.
3. Darbinės pusės eksponavimas (su negatyvu).
4. Plovimas.
5. Džiovinimas.
6. Formos paruošimas spaudai.
Šiuo metu vakarų Europoje fotopolimerines formas fleksografijoje naudoja apie 30 %, pasaulyje – 40 %, o kai kuriose šalyse, pvz. Vokietijoje 50 % spaustuvių. Lietuvoje guminių spaudos formų dėl jų sudėtingo gaminimo, beveik niekas nenaudoja. Dažniausiai naudojamos firmos DuPont Cyrel fotopolimerinės spaudos formos. Lyginant su guminėmis, fotopolimerinės spaudos formos lengviau paruošiamos ir reikalauja mažiau investicijų.
Fotopolimerinės spaudos formos yra gaunamos eksponuojant UV spinduliais (350 – 400 nm ilgio bangomis) negatyvinę fotoformą, uždėtą ant fotopolimerinės plokštės. Eksponuojant, spausdinamųjų elementų vietose, vyksta, šviesai jautraus sluoksnio, fotopolimerizacija, t.y. sluoksnio kietėjimas. Po eksponavimo nesukietėję ploteliai yra išplaunami ir gaunamas reljefinis paviršius. Kad spaudos forma galutinai sukietėtų, ji papildomai eksponuojama UV spinduliais.
Garantinis spaudos formų laikas – 12 mėnesių, bet praktiškai jos naudojamos daug ilgiau neprarandant kokybės. Formas reikia laikyti tik uždarose dėžutėse ir horizantalioje padėtyje. Net uždarytų dėžučių su formomis negalima laikyti ten, kur jas gali pasiekti tiesioginai saulės spinduliai ar prie šilumą skleidžiančių daiktų, nes šiluma sendina formas. Geriausiai jas laikyti atskiroje patalpoje, kurios temperatūra nuo 4 iki 38 laipsnių Celsijaus.

FLEKSOGRAFINĖS SPAUDOS MAŠINOS

Šiuolaikinės fleksografinės spaudos mašinos pagal spaudos sekcijų tipą galima skirstyti į tris pagrindines grupes:
 Agregatinio tipo
 Satelitinio tipo
 Linijinio tipo

Agregatinio tipo spaudos mašinų spaudos sekciją sudaro nuo 1 iki 6 nepriklausomi spaudos aparatai, išsidėste vienoje eilėje arba simetriškai vienas pr

rieš kitą po 2 ar 3 aparatus. Spalvų sutapimo tikslumas jose yra ~0,2 mm. Šio tipo spaudos mašinomis galima spausdinti 6 spalvomis vienoje medžiagos pusėje arba viena spalva atvirkščioje, o likusiomis spalvomis geroje pusėje arba atitinkamai 4 + 2 ar 3 + 3. Spaudos greitis šiose mašinose iki 400 m/min. Spaudos plotis nuo 250 iki 2500 mm.
Linijinio tipo spaudos mašinos gaminamos analogišku principu kaip giliaspaudės spaudos mašinos. Kiekvienoje spaudos sekcijoje atspaudžiama tik viena spalva. Spausdinimo greitis iki 600 m/min. Spausdinant tokiu greičiu spaudos kokybė tikrinama pasitelkiant elektroniką. Anksčiau buvo gaminamos 600 ar 800 mm spaudos pločio mašinos, dabar gaminamos ir 1600 mm. Jose yra galimybė kai kurias fleksografines spaudos sekcijas pakeisti giliaspaudės sekcijomis ir gauti kombinuotą spaudos mašiną.
Satelitinės (planetinės) spaudos mašinos spaudos aparatą sudaro vienas didelis spaudos cilindras ir aplink jį išsidėstę spaudos sekcijos. Jos pasižymi dideliu spalvų suvedimo tikslumu – 0,1 mm. Norint išlaikyti tokį tikslumą be papildomų mechaninių ir elektroninių spalvų suvedimo įrenginių, pagrindinis cilindras turi būti ypatingai tikslus ir aušinamas. Šios mašinos dažniausiai būna 4 arba 6 spalvų. Jomis galima išgauti 150 lpi ir smulkesnius rastrinius vaizdus. Spausdinimo greitis nuo 50 iki 400 m/min.

SATELITINĖS (PLANETINĖS) FLEKSOGRAFIJOS MAŠINOS

Visos fleksografinės spaudos mašinos galinčios spausdinti ant 600 – 2000 mm pločio juostų, yra planetinės (satelitinės) konstrukcijos. Jos ypač populiarios todėl. Kad jomis galima spausdinti ant elestingų pakavimo medžiagų.
Skirtingų spalvų spaudos mazgai gana glaudžiai išdėstomi aplink vieną ce

entrinį cilindrą. Tačiau tai nulemia ne tik privalumus, bet ir trūkumus:
 Planetinio tipo mašinos nelabai tinka spausdinti ant kartono, nes priėjimas prie spaudos mazgų nėra patogus, o tai gaišina mašinos perderinimą. Be to pro aparatus sunkoka pratempti storą arba kietą kartoną.
 Mešinų beveik neįmanoma perderinti norint spausdinti su apvertimu.
 Šios mašinos turi rybotą spausdinimo mazgų skaičių.
 Daugumos plenetinio tipo mašinų spausdinimo greitis nedidelis, nes mažuose tarpuose tarp spaudos mazgų sunku įtaisyti džiovinimo įrenginius.

„Windmoller & holscher“ firma gamina planetinio tipo mašinas su įvairaus pločio spaudos laukais:

„ASTRAFLEKS“
Skirta spausdinti ant lanksčių pakavimo medžiagų:
 Polimerinių plėvelių;
 Laminuotu;
 Popieriaus;
 Padengtu lakštiniu metalu;
 Klijuotos aliuminio folijos;

2 pav. Pakuotės atspausdintos planetinio tipo fleksografine „Astrafleks“ mašina.

Šiose spaudos mašinose talpinama nuo 8 iki 10 spalvų sekcijų. Skirta spausdinti ant palčių rulonų:
 Minimalus rulono plotis 1070 mm.;
 Maksimalus rulono plotos 1920 mm.;
Spausdinamos srities ilgis 1200 mm., didžiausias spausdinimo greitis 600 m/min.

3 pav. Planetinio tipo fleksografinė “Astrafleks” spaudos mašina.

“NOVOFLEKS XS”

Skirta spausdinti ant lanksčių pakavimo medžiagų:
 Polimerinių plėvelių;
 Popieriaus ;
 Klijuotos aliuminio folijos;

4 pav . Pakuotės atspausdintos planetinio tipo fleksografine „Novofleks xs“ mašina.

Šiose spaudos mašinose talpinama nuo 8 iki 10 spalvų sekcijų. Didžiausias spausdinimo greitis 400 m/min.
Skirta spausdinti ant siauresnių rulonų:
 Minimalus rulono plotis 1000 mm.;
 Maksimalus rulono plotos 1270 mm.;
Svarbiausios savybės:
 Bepakopis spaudos srities ilgio keitimas;
 Gilzinė forminio cilindro technologija;
 Pusiau automatinis gilzių keitimas;
 Trumpesnis mašinos parengimo naujam darbui laikas;
 Vienas aptarnaujantis darbuotojas;
Bepakopis, tolygus atspaudo ilgis keičiamas fominių cilindrų ir aniloksinių velenų slankiojimo trifaziais varikliais. Spaudos srities ilgis kompiuteriu gali būti reguliuojamas tarp 300 ir 760 mm. Spalvos derinamos tik sustabdžius mašiną. Kompiuteryje išlieka visi spausdinimo parametrai, todėl spaudinys gali būti bet kada pakartotinai ičspausdintas.
Be to, įdiegta elektroninė atspaudo ilgio kompensacija leidžia spausdinti ant įvairaus storio plėvelių. 1,4 ir 1,7 mm. storio spaudos formos montuojamos tų pačių gilzių korpusuose.
Mešina neturi tradicinių krumpliaračių: forminio cilindro, rastrinių velenų ir juostos judėjimo greitis labai tiksliai suderinamas tiesioginio perdavimo technologijomis. Tai leidžia plonas linijas ir šriftus atspausdinti itn kokybiškai.

5 pav. Planetinio tipo fleksografinė “Astrafleks” spaudos mašina.

Spausdinant ant kartono su dėžių išklotinės iškirpimu skirta “Novofleks Cartoline” mašina, kurios pavyzdinis egzempliorius buvo pristatytas DRUPA 2000 parodoje.

“SOLOFLEKS 8 L”

Skirta spausdinti nedinelius tiražus ant 850 mm. pločio juostų, Į ją galima įdėti ne didesnio nei 600 mm. skersmens ir iki 200 kg. svorio ruloną.
Svrbiausios savybės:
 Rulono įvorių diametras – 76 ir 151 mm. Ši mašina yra gana kompaktiška (~ 9 m ilgio ir 5 m pločio), todėl gali būti sumontuota 40 – 46 m2 aikštelėje;
 Šiai mašinai aptarnauti pakanka vieno žmogaus;
 Spaudos formos primena gilzę;

6 pav. Spaudos forma.

 Naujo aštuonspalvio darbo spausdinimui mašina gali būti parengiama per 50 min, įskaitant bandomųjų atspaudų spausdinimą ir tikslų spalvų suderinimą;
 Galima spausdinti 60 lpi (linijos colyje) rastrinius atspaudus;
 Maksimalus spausdinimo greitis 200 m/min;
 Reguliuojamas spaudos srities ilgis nuo 250 iki 600 mm;
 Gali būti komplektuojama su laminavimo, lakavimo ir klijų sluoksnio užnešimo sekcijomis;

7 pav. Planetinio tipo fleksografinė “Solofleks” spaudos mašina.

AGREGATINIO TIPO FLEKSOGRAFINĖS MAŠINOS

LEE.YUEN.LL

 Spaudos sekcijų kiekis nuo 2 iki 6;
 Maksimalaus spaudos plotis 1500 mm;
 Minimalus spaudos plotis 600 mm;
 Spaudos greitis 20 – 70 m/min;
 Spaudos ilgis nuo 200 iki 960 mm;
 Spaudos schema 6+0, 5+1, 4+2, 3+3;

8 pav. Agregatinio tipo “Lee Yuen.LL” spaudos mašina.

LEE.YUEN.LS – 2

 Spaudos sekcijų kiekis 2;
 Maksimalaus spaudos plotis 900 mm;
 Maksimalus rulono plotis 1000 mm;
 Spaudos greitis 20 – 70 m/min;
 Spaudos ilgis nuo 254 iki 1016 mm;
 Spaudos schema 1+1, 2+0;

9 pav. Agregatinio tipo “Lee Yuen.Ls – 2” spaudos mašina.

FEVA FLEX FFR.

 Spaudos sekcijų kiekis 4, 6, 8;
 Maksimalaus spaudos plotis 2000 mm;
 Minimalus spaudos plotis 600 mm;
 Rulono plotis nuo 650 iki 2050 mm;
 Spaudos greitis 300 m/min;

10 pav. Agregatinio tipo “ Feva Flex FFR” spaudos mašina.

GRAMEX FS

 Spaudos sekcijų kiekis 2, 4, 6;
 Rulono plotis nuo 600 iki 2100 mm;
 Spaudos greitis 100 m/min;
 Spaudos žingsnis nuo 203 iki 609 mm;

11 pav. Agregatinio tipo “Gramex FS” spaudos mašina su šešiomis spaudos sekcijomis.

LINIJINIO TIPO FLEKSOGRAFINĖS MAŠINOS

GIDUE QUADRA 4.

 Spaudos sekcijų kiekis 4;
 Spaudos ilgis nuo 609 mm iki 2003 mm;
 Maksimalus spaudos plotis 420 mm;
 Spaudos greitis 150 m/min;
 Gabaritiniai matmenys 3400×1500 mm;

12 pav. Linijonio tipo “ Gidue Quadra 4” spaudos mašina.

FOCUS LABEL PROFLEX.

 Maksimalus spaudos sekcijų kiekis 8;
 Maksimalus spaudos plotis 330 mm;
 Spaudos greitis 120 m/min;
 Spaudos žingsnis (ilgis) nuo 165 mm iki 510 mm;

13 pav. Linijonio tipo “Focus Label Proflex” spaudos mašina.

GRAMEX FL

 Spaudos sekcijų kiekis 1 – 12;
 Maksimalus rulono plotis 670 mm;
 Spaudos greitis 150 m/min;

13 pav. Linijonio tipo “Gramex FL” spaudos mašina.

FLEKSOGRAFIJOS PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

PRIVALUMAI:

 Didelis spaudos elementų pasirinkimas.
 Galimybė spausdinti ant labia storų medžiagų.
 Formų konfiguracijos lankstumas spausdinant įvairaus dydžio atspaudus.
 Palyginti ekonomiškas spaudos būdas spausdinant didelius tiražus.
 Galimybė spausdinti vandeniniais dažais.
 Galimybė sujunkti pospaustuvinius procesus į vieną liniją (lakavimą, iškirtimą, lankstymą, klijavimą).

TRŪKUMAI:

 Didelis taško patižimas.
 Reprodukavimo problemos išgaunant šėšėlius ir labia šviesias vietas.
 Nėra galimybių spausdinti smulkių, ypač negatyvų, šriftą.
 Maži tiražai yra neekonomiški.
 Spaudos kokybė priklauso nuo įrengimo.
 Nėra pramoninių standartų.

IŠVADOS

Šiuolaikinė fleksografinė spauda jau gali konkuruoti su kitais spaudos būdais. Kompiuteriniai originalų paruošimo metodai, efektyvios spausdinimo plokštės, nauji labai aukštos kokybės dažai bei pagalbinės medžiagos, aniloksinai (rastriniai) cilindrai įtakojo fleksografinės spaudos kokybės padidėjimą. Tad fleksografinėmis mašinomis atspausdinto atspaudo kokybė prilygsta plokščiosios ir giliosios spaudos atspaudų kokybei. Fleksografinė spauda suteikia galimybę spausdinti ant sorų ir nelygių paviršių. Spausdinant didelius etikečių ir pakuočių tiražus šis būdas – ekonomiškiausias pasirinkimas.

NAUDOTA LITERATŪRA:

1. Fleksografija ir standartizacija. /Doc. Dr. Jonas Sidaravičius(2004 Nr. 11)Formatas 38–39 p.
2. Tęsiame pažinti su fleksografija. /Rimantas Leitanas(2004 Nr. 12)Formatas 24 p.
3. Fleksografija žvelgiant iš arčiau. /Ingrida Macijauskaitė(2004 Nr. 12)Formatas 38–40 p.
4. Dėst. A.Kabelkaitės paskaitų „ Informacinės perdavimo sistemos” medžiaga.
5. Habil.m.dr.prof. E.Kibirkščio paskaitų „Technologinė įranga“ medžiaga.
6. Firmos „Windmoller & Holscher” svetainė (žiūrėta 2005 03 11) prieiga per internetą:
http://www.wuh-lengerich.de/index_en.html.
7. Firmos “Gramex” svetainė (žiūrėta 2005 05 10) prieiga per internetą: www.gramex.ru
8. Prieiga per internetą (žiūrėta 2005 05 10):
http://www.apostrof-print.ru/catalog/9026543/33560.htm

http://www.apostrof-print.ru/catalog/9026543/19180.htm

Leave a Comment