Darbo paieška

TURINYS
Įvadas 2
1. Apgalvokite situaciją 3
2. Informacijos kaupimas 3
3. Darbo paieškos būdai 4
3.1. Darbo paieškos puslapiai internete 4
3.2. Darbo skelbimas spaudoje 4
3.3. Įdarbinimo agentūros 5
3.4.Valstybinė darbo birža 5
3.5. Socialiniai ryšiai/pažįstami 5
3.6. Tiesioginis kontaktas su pageidaujamais darbdaviais 5
4. Dokumentų paruošimas 6
4.1. CV 6
4.2. Motyvacinis laiškas 8
4.3. Prašymo forma 9
4.4. Rekomenduojantys asmenys 9
4.5. Profesinis kalendorius 10
5.Atrankos metodai 10
5.1. Pirminis pokalbis telefonu 11
5.2. Asmeninis susitikimas. 11
5.3. Pokalbis su būsimu darbdaviu. 11
5.3.1. Klausimai 13
5.3.2. Kandidato klausimai 14
5.3.3. Spąstai 15
6. Karjeros siekimas 15
7. Mokykimės iš nesėkmių 17
8. Praktinė dalis 19
Išvados 22
Literatūra 23Įvadas
Tarp daugelio ekonominių procesų reikšmingą vietą užima darbas, nes jis – ne tik žmogaus pajamų, bet ir socialinio statuso, pilnavertiškumo šaltinis. Tiek asmuo, tiek visuomenė apskritai laimi, kai visi, kurie gali, dirba.
Šiuo metu Lietuvoje susiklosčius grėsmingai ekonominei situacijai, mūsų valstybė susiduria su viena aktualiausių problemų pasaulyje – nedarbu. Pa asiekęs tam tikrą lygį, šis reiškinys neigiamai veikia pačius bedarbius, visuomenę bei valstybę. Nėra tikslių ekonominių ar sociologinių apskaičiavimų, tačiau manytina, kad 10 proc. nedarbas – grėsminga riba. Šiuo metu Lietuvoje nedarbas siekia būtent tokį lygį, todėl valstybė turėtų imtis priemonių gyventojų užimtumui skatinti.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 str. įtvirtina kiekvieno žmogaus teisę laisvai pasirinkti darbą, teisę į tinkamas darbo sąlygas bei socialinę apsaugą nedarbo atveju.
Nedarbas – sudėtinga ekonominė ir socialinė problema, tiesiogiai ir stipriai veikianti tiek atskirus asmenis, tiek ir visą šalį. Nedarbas tu uri tam tikrą poveikį šalies ekonominiam gyvenimui, keičiasi demografiniai procesai, atsiranda problema profesinio mokymo sistemoje, problematiškas darosi gyventojų socialinės apsaugos užtikrinimas. Nedarbo socialinės ir ekonominės pasekmės pasireiškia visose visuomenės gyvenimo srityse. Tai ir gyventojų reprodukcijos procesai, ir gamybos pasikeitimas, ir vi

isuomeninio vartojimo transformacija, ir darbo apmokėjimo, darbo sąlygų bei kitų darbo santykių pasikeitimas, tai yra šeimos ir atskiro individo lygiu.
Esamomis sąlygomis darbo paieška tampa sudėtinga problema.
Šiame darbe aptarsiu darbo paiešką. Šis procesas pradedamas savianalize, toliau pasirenkama priimtina veiklos sritis, ir atlikus tyrimus, konkretus darbas. Aptarsiu reziumė, patirties bei išsilavinimo aprašymą bei lydintįjį laišką, turintį sukelti susidomėjimą, taip pat – į kokius pagrindinius momentus reikia atkreipti dėmesį, ruošiantis įdarbinimo pokalbiui, kokie yra atrankos būdai, kokius klausimus dažniausiai užduoda darbdaviai, ką svarbu žinoti apie naują darbą ir t.t. Taip pat aptarsiu karjeros galimybes ir kaip išvengti nesėkmių. Bei pateiksiu apklausos “Darbas Jūsų gyvenime “ išvadas.1. Apgalvokite situaciją
Nepriklausomai nuo to, ar esate tik baigęs studijas ir ieškote pirmojo darbo, ar nesate patenkintas dabartiniu ir no orite jį pakeisti, pabandykite iš pradžių išanalizuoti savo žinias, įgūdžius, pomėgius ir tikslus Tik pažindamas save ir savo poreikius galėsite surasti tinkamą darbą ar karjeros kryptį. Stenkitės nepasiduoti trumpalaikei madai. Ar būtina gauti paaukštinimą kiekvienais metais? Ar kiekvienas turi būti vadovu? Galbūt Jūs norite įdomaus ir atsakingo darbo nepriklausomose pareigose?
Tiems, kurie ieško darbo dėl to, kad nėra patenkinti dabartiniu, rekomenduojame išanalizuoti situaciją atidžiau. Pagalvokite, ar tikrai esate nepatenkintas dabartiniu darbu, jo pobūdžiu ir aplinka. Ar tikrai nieko negalima patobulinti ir
r ar tikrai nėra galimybių profesiniam tobulėjimui, o galbūt Jūs esate pagautas monentinio impulso? Nepamirškite, kad darbo rinka tampa vis labiau stabili ir greitos karjeros laikas jau praėjo, todėl karjeros galimybių trūkumas tampa norma.
Paimkite popeiriaus lapą ir padalinkite į tris stulpelius: pirmajame surašykite augimo galimybes savo dabartiniame darbe, antrajame – savo priežastis, dėl kurių norite keisti darbą, trečiajame – ką Jūs galite prarasti palikdamas darbą. Tai abia vertinga medžiaga apmąstymams. Tačiau, jeigu tvirtai nusprendėte pakeisti darbą ir tai tik laiko klausimas, pasistenkite palikdamas savo darbdavį laikytis galiojančių įstatymų.

Pagalvokite, kas perims Jūsų darbą. Jeigu tai tik Jūsų viršininko problema, galbūt jam svarbu išgirsti Jūsų nuomonę bei gauti pagalbą supažindinant naują darbuotoją su Jūsų pareigomis. Toks požiūris sušvelnins Jūsų išėjimą iš kompanijos.2. Informacijos kaupimas
Kaupkite informaciją apie skirtingas karjeros galimybes ir darbo vietas. Pradžioje susižymėkite visas galimas alternatyvas, po to apsistokite prie Jums labiausiai tinkančių pasiūlymų.
Rinkite informaciją apie tai, kokios žinios ir kokie sugebėjimai yra reikalingi siekiant sėkmės naujoje darbo vietoje. Išsiaiškinkite, kokios yra svarbiausios darbo užduotys, darbo sąlygos (darbo laikas, darbo aplinka, streso lygis), atlyginimas, galimybės tobulėti bei firmos ateities perspektyvos.
Informaciją galite rinkti iš spaudos, interneto, personalo paieškos firmų interneto puslapių, darbą siūlančių firmų metinių ataskaitų knygų, kolegų, bendramokslių ir t.t.
Atėję į pokalbį dėl da
arbo, kruopščiai išsiaiškinkite visas su darbu susijusias smulkmenas. Kartais prieš darant sprendimus, galima siūlomą darbą išbandyti. Gera darbo užduočių išbandymo galimybė – praktika, internatūra, nemokamai atliekamas savanoriškas darbas, terminuota darbo sutartis, sudaroma tam tikram darbui atlikti.
Įvertinkite konkrečiame ūkio sektoriuje paskutiniu metu vykusį ir ateityje vyksiantį progresą. Pagalvokite ir apie tai, kiek šiuo metu Lietuvoje šioje srityje yra darbo ir jį atliekančių specialistų (kaip lengva ar sunku yra rasti šiame sektoriuje veikiančiose firmose tinkamą darbą) ir kokie yra atlyginimai.3. Darbo paieškos būdai
Ieškoti darbo galite keliais būdais. Nei vienas iš jų nėra geriausias visoms darbo rūšims. Svarbu, kad Jūs nepamirštumėte nei vieno naudingo Jums būdo.
Pagrindiniai paieškos būdai:
1. Darbo paieškos puslapiai internete.
2. Darbo skelbimas spaudoje.
3. Įdarbinimo agentūros.
4. Valstybinė darbo birža.
5. Socialiniai ryšiai/pažįstami.
6. Tiesioginis kreipimasis į pageidaujamus darbdavius.
Šiandien dauguma darbdavių darbuotojų paieškai naudojasi internetu dėl pagrindinių jo savybių – greičio ir efektyvumo.
Rekomenduotina pasinaudoti interneto galimybėmis arba tradiciniais būdais suderintais su internetinėmis galimybėmis tiek norint pasiekti potencialius darbdavius, tiek ir pateikiant informaciją apie save.3.1. Darbo paieškos puslapiai internete
Šiandien vis daugiau žmonių įdarbinama naudojantis specializuotais interneto puslapiais. Iš vienos pusės, tai paprastas ir greitas būdas surasti tinkamą darbuotoją, iš kitos pusės – darbuotojas gali pasyviai laukti auksinio pasiūlymo iš svajonių darbdavio arba aktyviai siųsti savo prašymus dideliam darbdavių skaičiui.
Jeigu norite, kad šis būdas būtų ef
fektyvus, pasinaudokite visomis interneto siūlomomis galimybėmis paskelbti apie save bei paruoškite daug medžiagos, kuri išskirtų Jus iš kitų darbo ieškančiųjų. Naudokitės galimybėmis patikrinti savo profesinius ir techninius įgūdžius interneto testų pagalba. Ten taip pat rasite ir kalbos žinių patikrinimo testus. Pateikite juos darbdaviui. Galite paruošti individualų interneto puslapį, kuriame būtų daug asmeninės informacijos – tai padarys įspūdį darbdaviams, kurie domisi ne tik profesiniais įgūdžiais, bet ir asmenybėmis.

Čia pateikiu keleta internetinių įdarbinimo agentūrų adresų:
http://www.novalux.lt/
http://www.vipconsultants.lt/lt/
http://www.cvonline.lt
http://www.langas.net/darbobirza.htm
http://www.lietuvauzsienyje.com/Anglija/Darbas/
http://www.sabelija.lt/main/lt/birza/index.shtml
http://www.ldb.lt/
http://www.5ci.lt/jobforum/lit/Default.htm
http://l89.p2p.aiva.lt/php/birza.php3.2. Darbo skelbimas spaudoje
Galima pačiam seklbtis skyreliuose “Ieško darbo” arba rinktis iš siūlomų darbų. Darbo skelbimas spaudoje – tai dažnai naudojamas tradicinis darbuotojų paieškos būdas. Kiekvienam skelbimui turite rašyti naują motyvacinį laišką, tačiau kai kurie darbdaviai vis dar nori gauti spausdintus dokumentus paštu.3.3. Įdarbinimo agentūros
Augant darbo paieškos galimybėms internete, tradicinių įdarbinimo agentūrų reikšmė mažėja. Šių agentūrų paslaugomis dažniausiai naudojamasi, kai ieškoma vadovaujančio darbuotojo. Jeigu manote, kad Jūsų kvalifikacija atitinka reikalavimus, keliamus vadovaujančiai pozicijai, būtinai užpildykite dokumentus įdarbinimo agentūrose. Patogiausias būdas tai atlikti – internetas, nes geriausios agentūros turi savo puslapius, kuriuose kandidatas gali įrašyti informaciją apie save.3.4.Valstybinė darbo birža
Pagrindinis darbo biržos vaidmuo – padėti neįgaliems asmenims surasti darbą bei padėti spręsti socialines darbo rinkos problemas. Tai parodo ir jų siūlomos darbo rūšys. Tačiau, jeigu desperatiškai ieškote darbo, galite kreiptis į darbo biržą. Paprastai šios biržos turi valstybinius fondus, skirtus darbdaviams, įdarbinantiems per darbo biržą, todėl Jums gali pasisekti patekti pas gerą darbdavį, kuris buvo pakankamai sumanus pasinaudoti šiais fondais.

Dar vienas svarbus veiksnys kreiptis į vastybinę darbo biržą –tai, kad darbo biržos paslaugos yra nemokamos.

3.5. Socialiniai ryšiai/pažįstami

Jeigu ieškote darbo, užsiminkite draugams ir giminėms. Daug mažų kompanijų įdarbina tik pažįstamus žmones. Galbūt Jums pasiseks.3.6. Tiesioginis kontaktas su pageidaujamais darbdaviais
Tai reiškia – imti telefono ragelį ir skambinti kompanijoms, kuriose norėtumėte dirbti – galbūt Jus pakvies į pokalbį. Tačiau tai gali būti interpretuojama ir kaip per daug įžūlus žingsnis. Efektyvesnis būdas – paruošti savo CV ir pasiųsti elektroniniu paštu visiems pageidaujamiems darbdaviams – kompanijos paprastai saugo šiuos CV. Jūsų iniciatyva gali būti laikoma privalumu ir galbūt Jūs būsite pakviestas į pokalbį.4. Dokumentų paruošimas
Jūs perskaitėte įdomų darbo skelbimą ir norite dalyvauti konkurse. Dažniausiai skelbimuose minimi reikalingi dokumentai yra CV ir motyvacinis laiškas. Kai kurios kompanijos naudoja savo prašymo formas, kurios leidžia metodiškai surinkti duomenis ir juos išanalizuoti. Pokalbių metu Jūsų gali paprašyti nurodyti rekomenduojančius asmenis iš ankstesniųjų darboviečių.
Jeigu dalyvaujate konkurse, kuris buvo skelbtas interneto puslapyje, naudokitės elektroninėmis priemonėmis – siųskite dokumentus elektroniniu paštu arba sistemos pagalba. Jeigu darbdavys pasiruošęs dirbti su elektroniniais dokumentais, visi popieriniai dokumentai jam tik trukdys.

Dokumentai, kuriuos reikia kruopščiai parengti:
1. CV
2. Motyvacinis laiškas
3. Prašymo forma
4. Rekomenduojantys asmenys
5. Profesinis kalendorius4.1. CV
CV (curriculum vitae, lot. “gyvenimo istorija”) – tai būdas “pasiūlyti” save darbdaviui. Radę Jus sudominusį skelbimą laikraštyje arba tiesiog teiraudamiesi firmoje, ar nėra laisvų darbo vietų, siunčiate savo gyvenimo aprašymą. Jūsų CV tikslas – pateikti save kaip įdomų, patrauklų ir kompanijai reikalingą žmogų, ir sulaukti pakvietimo į pokalbį su darbdaviu. Todėl Jūsų CV turi būti pats geriausias, koks tik įmanoma.
Geriausia parašyti CV pačiam. Jeigu tai atliks “CV rašymo specialistas”, Jūsų CV bus teisingos formos, tačiau trūks “dvasios”, be to CV bus nevisiškai pritaikytas darbui, į kurį pretenduojate. Patyrę žmonės gali patarti, bet galutinis sprendimas, kaip turi atrodyti CV, turi priklausyti Jums.
Į darbuotojų atrankos specialistus ir potecialius darbdavius kasdien kreipiasi dešimtys norinčių įsidarbinti, o laisvų darbo vietų yra tik keletas. Todėl motyvacijos laiškas ir CV yra labai svarbi pradžia, nuo kurios priklauso, ar gausite interviu.
Labai svarbu pirmas įspūdis. Įvertinimas, ar CV tinka siūlomam darbui, vidutiniškai trunka kelias minutes, ir per šį laiką turi būti randama informacija, kad jūs turite potencialias galimybes dirbti konkretų darbą. Todėl turite iš karto išsiskirti iš kitų. Darbdavys įdėmiai perskaitys jūsų laišką ir CV tik tada, jei jo dėmesį patrauks detalės, isskiriančios jus iš kitų pretendentų.
Užuot stengęsi paminėti kiekvieną faktą apie save, akcentuokite tik tai, kas konkrečiam darbdaviui aktualu. Jeigu tvirtai nesate apsisprendę, kurioje srityje norėtumėte gauti darbą, turėkite keletą CV variantų, kurie pabrėžtų skirtingus aspektus. Motyvacijos laiškas turi būti atskiras kiekvienam atvejui. Keletas CV variantų – ne apgaulė.
Jūsų CV ir laiškas turi atrodyti tvarkingai, būti be klaidų, o informacija turi būti lengvai ir greitai perskaitoma. Nepersistenkite su dizainu Naudokite įmantresnį dizainą tik tada, jei ieškote darbo kaip menininkas, dizaineris, aktorius ir pan. Kitais atvejais dizaino įmantrybių venkite.
Rašykite motyvacijos laišką ir CV ta kalba, kuria darbdavys pateikia skelbimą.
Darbdaviui potencialių darbuotojų CV yra geras būdas atskirti pelus nuo grūdų. Darbdaviai gauna šimtus CV, ir pirmiausia yra atmetami tie atsiuntusieji, kurių netinkamos tam tikros ypatybės (pvz. amžius, darbo patirtis arba kvalifikacija) bei netvarkingi arba netinkamai surašyti gyvenimo aprašymai. Taigi blogi, neturintys reikalingos informacijos, neatitinkantys konkretaus darbo reikalavimų, prastai paruošti CV keliauja į šiukšlių dėžę. Sekantis etapas – kas nors iš aukštesnio rango darbuotojų peržiūri (o gal net perskaito) likusius CV ir nusprendžia, ką verta kviesti į pokalbį su darbdaviu.
Toliau – keletas patarimų, į ką turėtumėte atsižvelgti rašant CV:
· Pagalvokite, kaip jūsų įgūdžiai, išsilavinimas bei patirtis atitinka norimo darbo specifiką. Jeigu darbo pasiūlyme nėra pakankamai informacijos, pasistenkite daugiau sužinoti apie šio darbo ypatumus.
· Siekite padaryti įspūdį, tačiau nesuteikite neribotos laisvės savo vaizduotei.
· CV rašykite pirmu asmeniu.
· Nepamirškite, kad darbdaviai ne itin mėgsta skaityti daugybę vienodai parašytų gyvenimo aprašymų. Todėl pasistenkite ne nukopijuoti standartinę formą, o parašyti savo “asmeninį” ir kiek besiskiriantį nuo įprasto CV.
· CV turi būti atspausdintas, tekstas turi būti tvarkingai ir aiškiai išdėstytas. Nenaudokite daug skirtingų šriftų tipų bei dydžių.
· Būtinai gerai patikrinkite, ar nėra rašybos ir gramatinių klaidų.
· Būkite dėmesingi smulkmenose! Venkite žargono bei gražbyliavimo.
· Parašę pirmą CV variantą, duokite jį perskaityti kam nors kitam ir paprašykite patarimo, kaip jį patobulinti. Tai, ką parašėte, gali atrodyti paprasta ir akivaizdu jums, tačiau ne darbdaviui. Taigi skaitykite savo CV vėl ir vėl, trumpinkite ir tobulinkite.
· Savo CV galite pradėti tam tikru “asmeniniu pareiškimu”, t.y. dviem-trim sakiniais, kuriuose paminėtumėte savo įgūdžius, savybes, viltis bei planus. Tai turėtų paskatinti darbdavį perskaityti .likusią CV dalį.
· Prie CV galite pridėti ir savo nuotrauką (nuskenuotą arba priklijuotą), tačiau ji turi būti kokybiška ir pavykusi.
· Jūsų CV stilius gali skirtis priklausomai nuo darbo tipo bei jūsų šalyje ir kultūroje priimtų normų. Paprastai kompanija tikisi formalaus, balto popieriaus lape atspausdinto CV. Tačiau jei ieškote televizijos prodiuserio, dizainerio ar panašaus pobūdžio darbo – jūsų CV gali būti ne tokia formali, galite panaudoti spalvotą popierių, neįprastą dizainą ir pan.
· Pernelyg neišsiplėskite – jūsų CV daugiausiai gali užimti 2 A4 formato lapo pusės. Puslapių apačioje nurodykite numerius – ši smulkmena daro gerą įspūdį.
· Venkite nepaaiškintų “laiko spragų” darbo ar lavinimosi istorijos chronologinėje versijoje – jeigu dėl kelionių ar kitų priežasčių buvote ilgalaikėse atostogose, paminėkite tai.
Kokius duomenis įrašyti CV:
Asmeniniai duomenys
Vardas, namų adresas (jei mokotės – ir mokymosi įstaigos adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data. Jei turite neblogą asmeninį tinklalapį – nurodykite ir jo adresą.
Išsilavinimas
Išvardinkite mokymosi įstaigas, kuriose studijavote, pradedant nuo pirmųjų studijų. Galite net nurodyti, kokius dalykus studijavote, taip pat paminėti savo projektus, tezes bei mokslinius darbus.
Darbo patirtis
Pradėkite nuo pačios ankstyviausios patirties. Nurodykite savo darbo vietą, pareigas, tai, ką jūs iš tiesų darėte tame darbe, bei ko pasiekėte.
Interesai
Darbdavį labiausiai domins jūsų pomėgiai, kurie susiję su vadovavimu, atsakomybe arba komandine veikla.
Įgūdžiai
Čia reikėtų paminėti tokius sugebėjimus, kaip užsienio kalbų mokėjimas, darbo kompiuteriu patirtis, vairavimo teisių turėjimas ir pan.
Rekomendacijos
Paprastai reikia dviejų žmonių rekomendacijų – pvz. jei esate studentas, viena rekomendacija turėtų būti iš mokymosi įstaigos, kita – iš vienos buvusių darboviečių. Jei įmanoma, nurodykite tų žmonių telefono numerius.

CV galima rašyti keliais būdais. Paminėsime tris dažniausiai naudojamus rašymo stilius:
· Chronologinis (Chronological) CV
Tokio tipo CV paremtas laiko principu: pradedate nuo praeities ir keliaujate link dabarties per mokymosi, lavinimosi ir darbo istoriją. Šio tipo CV turėtų atskleisti jūsų motyvacijas ir siekius. Informacija pateikiama pagal pagrindines antraštes: išsilavinimas, darbo patirtis ir pan.
· Fokusuotas į įgūdžius (“skill focused”) CV
Jis akcentuoja su norimu darbo susijusius asmens įgūdžius. Informacija turi būti sugrupuota pagal sritis ir įgūdžius, susijusius su atskirais darbo periodais ir atitinkančiais norimo darbo specifiką.
· Nutaikytas (“targeted”) CV
Šis CV orientuotas į konkrečią darbo vietą. Jo tikslas – įtikinti skaitytoją, kad besikreipiantis dėl darbo asmuo GALI jį gerai atlikti. Jis rašomas tuomet, kai žmogus labai gerai numano, kokie šio darbo reikalavimai. Tuomet jis išvardina atitinkamus savo pasiekimus, pateikia realius įrodymus, surašo darbo ir mokymosi istoriją. Rašydami tokį CV, Jūs parodote, kad gerai žinote norimo darbo specifiką – tačiau, deja, jis taip pat gali parodyti, kad jūs šiam darbui visiškai netinkate.4.2. Motyvacinis laiškas
Siųsdami CV arba darbo paraišką, būtinai pridėkite laišką. Jis Jums padės:
· Užtikrinti, kad jūsų CV pateks ant reikiamo asmens stalo. Išsiaiškinkite, kas būtent tvarkys CV reikalus, ir adresuokite laišką būtent tam asmeniui.
· Įtikinti žmogų perskaityti jūsų CV. Todėl šis laiškas turi sudominti, pristatyti Jus kaip tinkamą ir reikalingą kompanijai žmogų.
· Aiškiai pasakyti, koks darbas jus domina.
Šį laišką sukurti sunkiausia, nes kandidatas nežino, ką rašyti ir nėra palengvinančių šablonų. Nors nėra griežtų taisyklių, reiktų remtis šiais principais:
· kaip ir paprastas laiškas jis turi būti skirtas konkrečiam asmeniui arba kompanijai,
· jeigu laiškas parašytas atsiliepiant į darbo siūlymą, reikia nurodyti darbą ir pasiūlymo šaltinį (pvz. Lietuvos ryto skelbimas.data),
· jis neturi būti ilgas – nuo pusės iki vieno puslapio,
· jame turi būti pagrindinė informacija apie Jus (detalės turi būti CV) bei priežastys, kodėl šis darbas Jus domina,
· turite nurodyti asmeninius bei kontakto duomenis (nors tai ir nurodyta CV),
· laiškas turi būti pasirašytas.
Jeigu siunčiate “bendrą” CV, tikėdamiesi, kad atsiras koks nors darbelis Jums, paaiškinkite, kokio pobūdžio darbas jus domina. Nerašykite: “Norėčiau dirbti šioje kompanijoje”, geriau rašykite: “Manau, kad mano įgūdžiai įgalina mane dirbti X srityje”.
Pasakyti, kad jūs norite būtent to darbo būtent toje kompanijoje.
Atkreipti dėmesį į vieną-du svarbiausius Jūsų CV punktus, kurie parodo Jūsų tinkamumą šiam darbui.
Keli patarimai, kaip rašyti tokio pobūdžio laišką:
· Pradėkite savo laišką antrašte, nurodančia, koks būtent darbas jus domina (jei kreipiatės pagal skelbimą, nurodykite, kur jį radote).
· Šį laišką rašykite verslo laiško stiliumi, prisilaikydami jūsų šalyje ir kultūroje priimtų tradicijų. Laiškas turi tilpti ant vienio puslapio, būti mandagus bei lengvai skaitomas.
· Gera įspūdį gali padaryti tai, jei laišką užbaigsite prašymu dėl papildomos informacijos.
Laiško dalys:
· Įvadas: pradėkite nuo to, kas esate ir dėl ko rašote.
· Darbas: paaiškinkite, kodėl jus domina šis darbas ir kompanija, ir kokias savo įgūdžius, sugebėjimus bei patirtį galite pasiūlyti.
· Ateitis: kaip Jūs įsivaizduotumėte savo karjerą šiame darbe.
· Pabaiga: kada Jūs galėtumėte atvykti į interviu.4.3. Prašymo forma
Šis dokumentas būna dviejų formų:
a) popierinė forma. Po to, kai siuntėte savo dokumentus į personalo konsultacinę firmą, galite gauti prašymo formą. Taip pat tam tikrose kompanijose gali prireikti užpildyti šią formą prieš pokalbį.
b) elektroninė forma. Paprastai naudojama kompanijos interneto svetainėje arba interneto atrankos kompanijų duomenų bazėse.
Siūlantis į tam tikrus darbus, darbdaviai atsiunčia pareiškimo anketą. Tačiau ir šiuo atveju turėtumėte pridėti laišką bei CV (nebent prašoma to nedaryti). Štai keletas patarimų, kaip pildyti paraiškos anketą:
· Suplanuokite viską, ką įrašysite kiekvienoje lapo atkarpoje.
· Pildykite originalą tik tada, kai esate visiškai tikras, kaip ir ką rašysite.
· Ji turi būti tvarkinga ir švari, užpildyta juoda rašymo priemone.
· Turite “derinti” savo atsakymus prie kompanijos specifikos.
· Neatsakinėkite į kiekvieną klausimą: “pasiskaitykite mano CV”.
Pasilikite užpildytos anketos fotokopiją, kad tiksliai žinotumėte, ką esate parašęs. Jei jus pakvietė į interviu, šią fotokopiją pasiimkite su savimi. Be to, pasilikite visų siųstų laiškų, pareiškimo formų bei CV kopijas, taip pat pasižymėkite telefono skambučius bei vardus žmonių, su kuriais kalbėjotės.4.4. Rekomenduojantys asmenys
Jeigu esate tik pradedantis darbuotojas (pvz.: ką tik bagėte studijas), nepamirškite paprašyti savo studijų vadovo parašyti rekomendaciją. Joje turi būti nurodytos Jūsų užduotys ir funkcijos bei pasiekimai – nuogais faktais visada labiau tikima, negu bendrais pareiškimais. Šis patarimas svarbus ir darbuotojams, kurie turi ilgą darbo patirtį, nes geros rekomendacijos tampa vis svarbesnės.

Potencialius darbdavius domina ne tik rašytinės rekomendacijos . Jie dažnai nori tiesiogiai susisiekti su rekomenduojančiais asmenimis. Tuo atveju turite įspėti Jus rekomenduojančius asmenis.4.5. Profesinis kalendorius
Kaip Jums sekėsi ruošti dokumentus? Ar paprasta buvo surinkti visą informaciją? Ar prisiminėte, kiek laiko dirbote įvairiose įmonėse? Jeigu visa tai kėlė problemų, laikas pradėti pildyti asmeninį kalendorių.
Tai tam tikras dienoraštis, kuriame galite pasižymėti savo profesinius pasiekimus – datas, projektus, publikacijas, konferencijas ir seminarus ir kitą informaciją, kuri galėtų būti gero CV ir motyvacinio laiško pagrindu.
Profesinis kalendorius yra ne tas pats kaip CV. Jis išsamesnis ir skirtas asmeniniam vartojimui. Dirbdami vienoje kompanijoje galite dalyvauti daugelyje projektų, kuriems reikalingi įvairūs sugebėjimai. Profesinis kalendorius padės rinkti faktus, kuriuos panaudosite rašydamas savo CV ir ruošdamasis interviu5.Atrankos metodai
Darbuotojų atranka labai priklauso nuo darbo vietos. Jeigu dalyvaujate konkurse, kuris buvo skelbtas internete, pasiruoškite gauti elektronines žinutes, kuriose bus papildomi klausimai apie Jūsų asmeninius duomenis, kvietimas dalyvauti Įvertinimo centre, atlikti testą arba atvykti į pokalbį. Vis daugiau kompanijų praktikuoja pirminę atrankos pakopą internete. Nepamirškite to, dažnai tikrinkite savo pašto dėžutę ir būkite pasiruošę atsakyti elektroniniu būdu.
Jeigu kompanija ieško darbuotojų mažai kvalifikuotam darbui, skelbime gali būti nurodymas kontaktuoti telefonu su atsakingu asmeniu, ir tik po pokalbio telefonu Jūsų paprašys atsiųsti dokumentus. Šis metodas vadinamas pirmine apklausa telefonu.
Jeigu praėjote pirminę pakopą, arba jeigu pasiuntėte savo dokumentus ir jie sudominos darbdavius, galite būti pakviesti į pokalbį. Šio pokalbio tikslas yra sužinoti, ar Jūsų žinios, įgūdžiai ir asmenybė geriausiai tinka siūlomoms pareigoms. Kita pokalbio funkcija yra pristatyti Jums kompaniją ir darbo pasiūlymą. Kartais pirmasis pokalbis būna su personalo skyriaus darbuotojų ir yra pirmoji pakopa kitiems galimiems pokalbiams.
Jeigu praeinate pirmąjį interviu, galite būti pakviesti į kitą, kurio metu dėmesys bus skiriamas Jūsų žinioms, įgūdžiams ir galimoms pareigoms. Žmonės, kurie dalyvauja antrajame pokalbyje, paprastai būna būsimi viršininkai ir personalo skyriaus atstovas. Pokalbio metu labai svarbu sukurti gerą tarpusavio ryšį.
Antrojo pokalbio metu paprastai aptariamos darbo sąlygos, todėl pasiruoškite kalbėti apie atlyginimą ir kitus panašius dalykus. Kartais šis pokalbi žymi atrankos pabaigą, todėl galite tikėtis arba darbo pasiūlymo, arba negiamo atsakymo. Kartais kompanija delsia pranešti savo sprendimą. Deja, dauguma atvejų tai reiškia negiamą atsakymą.
Kartais atranka vyksta toliau. Kandidatai pakviečiami dalyvauti Įvertinimo centre. Po šios procedūros, kurios sudėtingumas priklauso nuo darbo ir kompanijos, Jūs arba gausite neigiamą atsakymą, arba darbo pasiūlymą.5.1. Pirminis pokalbis telefonu
Pirminio pokalbio telefonu metu personalo skyriaus darbuotojas paprašys atsakyti į keletą klausimų. Paprastai tai klausimai, liečiantys pagindinius reikalavimus darbui (pvz.: vairuotojo pažymėjimas, kompiuterio įgūdžiai, užsienio kalbos ir pan.), tačiau būkite pasiruošęs atsakyti į papildomus klausimus:
· Ar turite darbo komandoje patirties?
· Ar galite pateikti pavyzdžių is savo klientų aptarnavimo praktikos?
· Kaip laiko trūkumas veikia Jūsų darbo efektyvumą ir tikslumą?
· Ar sutiktumėte dirbti pamaininį darbą?
Toliau pokalbių metu Jūs turėsite pateikti detalesnę informaciją. Tai aptariama skyriuje “Klausimai”.5.2. Asmeninis susitikimas.
Pirmasis susitikimas paprastai trunka 30-45 minučių ir, kaip taisyklė, jame dalyvauja personalo skyriaus atstovas arba konsultantas iš personalo konsultavimo kompanijos. Pokalbio eiga skiriasi priklausomai nuo darbo ir kompanijos. Tačiau visi pokalbiui turi keletą bendrų elementų:
· Darbdavio atstovas arba darbdavys prisistato, trumpai pristato kompaniją ir pokalbio tikslus. Vyksta pokalbis (kartais išsamus) apie Jūsų išsilavinimą ir karjerą,
· Pokalbis apie Jūsų profesinius tikslus ir lūkesčius,
· Pokalbis įvariomis temomis, priklausomai nuo klausimų, kurio tikslas sužinoti apie Jūsų būdą, požiūrį į žmones ir į gyvenimą,
· Įvadinė diskusija apie pareigas,
· Kiti klausimai, taip pat iš kandidato pusės.
Nepamirškite, kad kiekvienoje pakopoje bus spąstai! Labai svarbu yra jiems pasiruošti.5.3. Pokalbis su būsimu darbdaviu.
Tai, ką jūs sakote, yra svarbu, bet tai, kaip jūs sakote – lemiama Pokalbį su būsimuoju darbdaviu galima būtų palyginti su minų lauku. Įsivaizduokite krūvą talentingų kandidatų gyvenimo aprašymų ant potencialaus jūsų darbdavio stalo. Jis nori sužinoti, kuo jūs išsiskiriate iš kitų kandidatų: ar jūs lengvai sutariate su kitais žmonėmis, sugebate laikytis terminų ir pagaliau ar labai jūs siekiate šitos darbo vietos.
Daug nuostabių žmonių buvo atmesta dėl tokių elementarių dalykų kaip smunkančios puskojinės arba blogas kūno kvapas, arba tiesiog todėl, kad pokalbio metu per daug laisvai jautėsi: persūdė savo kalbą familiarumais ir nešvankiais juokeliais, prisistūmė kėdę per daug arti pokalbio vedėjo stalo, pradėjo raustis svetimuose popieriuose ir apžiūrinėti ant stalo buvusius niekučius.
Nėra kokios nors vienos garantuotos gudrybės, kaip elgtis pokalbio su darbdaviu metu, bet jūs galite žymiai padidinti savo galimybes, žinodami, kaip nereikia elgtis arba ko nereikėtų daryti. Šiame skyriuje pateikti tokio pokalbio metu dažniausiai užduodami klausimai ir pasiūlyti galimi atsakymai.
1. Ko jūs iš mūsų tikitės? Apibūdinkite savo įsivaizduojamą darbą.
Dauguma žmonių vengia tokio tipo klausimų ir stengiasi nuo jų išsisukti bendrais gynybiškais atsakymais. Kad padarytumėte geresnį įspūdį, personalo konsultantai pataria pasiruošti tokio tipo klausimui iš anksto raštu. Pasirinkite kokią nors antraštę ir keletą būdvardžių, apibūdinančių firmą, darbą ir save. Tai privers jus susikoncentruoti į tai, ko jūs norite ir ką galite pasiūlyti, net jeigu pokalbio vedėjas jūsų to nepaklaus.
2. Kodėl jūs išėjote iš savo paskutinės darbovietės?
Nors giliai širdyje pokalbio vedėjai žino, kad dažnai žmonės palieka savo darbą, nes nekenčia buvusių viršininkų, bet tik nedaugelis darbdavių nori tai išgirsti. Dauguma konsultantų pataria geriau aiškintis darbo priežastimis ir noru įsilieti į naują kompaniją. Pavyzdžiui, dvejus metus dirbdamas vadybos skyriuje, aš nemažai išmokau ir sužinojau apie X, dabar norėčiau pagilinti savo žinias ir išbandyti save Y srityje, o jūsų kompanija šioje srityje yra pirmaujanti..
Jeigu jūs buvote atleistas iš buvusio darbo dėl konfliktų ir nesutarimų su savo viršininku, vis dėlto geriau būtų prisipažinti pačiam, o ne laukti, kol pokalbio organizatoriai sužinos apie tai iš nuogirdų ir paskalų. Būkite diplomatiški ir pozityvūs. Pavyzdžiui, galite pateikti tokį atsakymą: Mano ir naujojo finansų skyriaus vadovo darbo stiliai buvo labai skirtingi, todėl mes nusprendėme išsiskirti.
3. Kodėl jūs nutarėte pakeisti savo karjerą/darbo pobūdį?
Užduodami šį klausimą, pokalbio vedėjai siekia kruopščios savianalizės. Personalo atrankos specialistai pataria nesakyti, kad norėtumėte išbandyti ką nors naujo, nes tai verčia manyti, kad toks žmogus nelabai žino, kur eina ir kokį darbą ketina dirbti. Vietoj to geriau paaiškinkite, kodėl jūsų įgūdžiai, asmenybė ir tikslai yra labiau tinkami naujai karjerai arba, kad jūs norite papildyti savo patyrimą, kas padės jums siekiant ilgalaikio tikslo.
4. Ką jūs norėtumėte veikti po penkerių metų?
Pavojingiausias atsakymas į šį klausimą – nesuderinamumas su organizacijos tikslais arba atsakymo neturėjimas iš viso. Tačiau galite sau pakenkti ir sudarydami įspūdį, kad darbas jums tik tarpinė stotelė, kopiant karjeros laiptais. Tai išgirdę, organizacijos vadovai gali išsigąsti, kad įdarbintas toks kandidatas praleis daugiau laiko įvairiais būdais stengdamasis įgyti pranašumą prieš kitus darbuotojus, negu dirbdamas.
Personalo atrankos konsultantai pataria į savo atsakymą įtraukti ilgalaikius tikslus, tačiau vis dėlto koncentruotis ties trumpalaikiais. Pavyzdžiui, Dabar aš esu 30-ies, ir man patinka tai, ką darau. Kada nors aš norėčiau tapti firmos vadovu, bet, manau, kad iš pradžių dar turėčiau daug ko išmokti. Taigi kitas logiškas žingsnis būtų tapti vieno iš padalinių vadovu. Manau, kad po penkių metų būsiu tam pasiruošęs
5. Koks yra jūsų didžiausias pasiekimas?
Dažniausiai pasitaikanti kl.aida, atsakant į šį klausimą, anot ekspertų, yra akcentavimas to, už ką jūs buvote atsakingi, o ne pasiektų rezultatų išvardijimas. Nevykęs kandidatas į direktoriaus pavaduotojo vietą, pasakodamas apie sėkmingą projektą, sako: Aš buvau atsakingas ir stebėjau projekto apipavidalinimą bei įforminimą,- sėkmingesnis kandidatas pasakytų: -I š pradžių mes įvertinome kompanijos strategiją, po to ištyrėme paklausą, tada nustatėme kokio pelno galėtume tikėtis. Toks atsakymas pateikia platesnį vaizdą apie nuveiktą darbą, o ne tik informaciją apie kandidato atliktus veiksmus. Tačiau, deja, tik nedaugelis kandidatų sugeba tai padaryti.
6. Kokios yra jūsų stipriosios savybės?
Nors galite būti paprašyti išvardinti kuo daugiau savo stipriųjų pusių, tačiau verta apsiriboti trimis konkrečiais pavyzdžiais, būtinai parodant iš jų konkrečią naudą kompanijai. Kitas šio klausimo variantas – suskirstyti savo sugebėjimus rangais nuo 1 iki 10, paaiškinant kodėl vieni rangai yra aukštesni už kitus. Geras tokio rangavimo paaiškinimas rodo paskutinius kandidato pasiekimus: -Man visada geriau sekėsi ieškoti kaštų mažinimo būdų negu naujų verslo rūšių.
7. Kokios yra jūsų silpnosios savybės?
Dauguma kandidatų bando akcentuoti miglotas savo silpnybes, kurios galėtų būti vertinamos kaip teigiamos ypatybės. Jie sako: -aš nekantrus, manydami, kad pokalbio vedėjas įvertins šią jų savybę kaip pareigingumą ir atsakingumą, arba: -aš tiek daug dirbu, kad nuo to kenčia mano šeimyninis gyvenimas. Nedarykite to, nes pokalbių vedėjai yra persisotinę tokių atsargių atsakymų. Geriau būkite nuoširdūs, bet akcentuokite savo veiksmus, kurių ėmėtės savo silpnybėms įveikti. Konsultantai rekomenduoja tokio tipo atsakymus: – siekdamas geresnės darbo kokybės, aš esu linkęs nukelti darbų atlikimo terminus. Tačiau aš išmokau daugiau deleguoti ir per paskutinius metus tik kartą nesilaikiau man duotų terminų.
Atminkite, kad kai kurie pokalbių vedėjai šio klausimo metu sąmoningai nutyla, suteikdami nervingam kandidatui galimybę pateikti apie tai daugiau informacijos. Galima būtų prisiminti kandidatą, kuris pateikė aštuonis atsakymus į šį klausimą, su kiekvienu vis labiau atitolindamas save nuo siekiamo darbo. Pateikę vieną ar dvi savo silpnąsias puses ir jų sprendimo būdus, nustokite apie tai kalbėti.
8. Papasakokite apie savo nesėkmes.
Geriausias atsakymas šia tema – aš nukritau nuo arklio. Sužinojau, ką dariau ne taip, ir kitą kartą jojau žymiai geriau.. Blogiausias atsakymas – manau, kad man iki šiol sekėsi ir pavyko išvengti nesėkmių.. Taip sakydami kandidatai arba nesako tiesos, arba dirbdami tiesiog nelabai stengiasi..
9. Ar jūs sutarsite su savo būsimu viršininku?
Kai kurie konsultantai rekomenduoja tiesiog peršokti šį klausimą. Vienas iš atsakymų galėtų būti: – aš linkęs sutelkti dėmesį į darbą bei jo rezultatus ir esu pasiruošęs dirbti su bet kokio tipo žmonėmis. Jei klausimas yra tiesmukesnis, pavyzdžiui, – apibūdinkite blogiausią vadovą, su kuriuo jums teko dirbti, atsakydami stenkitės remtis nesutarimais verslo srityje ir skirtingais darbo stiliais, o ne asmeninėmis antipatijomis.
10. Kiek jums metų? Kokia jūsų sveikata? Ar jūs vedęs? Turite vaikų?
Nors pagal įstatymą darbdavys neturi teisės teirautis panašių dalykų, tačiau jeigu jums vis dėlto uždavė kurį nors iš šių klausimų, nepradėkite plūstis ir šaukti nesavu balsu. Pasistenkite suprasti, kodėl jums užduoda tokį klausimą: galbūt darbdavys nori išsiaiškinti jūsų galimybes ir pasiryžimą dažnai važinėti į komandiruotes arba dirbti viršvalandžius?
Jeigu pokalbis vyksta pietų metu, nesirinkite pigiausio patiekalo, net jeigu tai būtų jūsų mėgstamas valgis, nes pokalbio organizatoriai gali nerimtai į jus pažiūrėti arba nustatyti jums nepakankamai didelę algą. Tačiau nepadarykite ir priešingos klaidos: nesirinkite brangiausio patiekalo, o pietums pasibaigus neprašykite maišelio išsinešti.
Atminkite, kad dauguma pokalbių vedėjų kreipia dėmesį ne tik į tai, ką jūs sakote, bet kaip jūs tai sakote. Klaidos, padaryto.s „neformalaus” pokalbio metu, taip pat yra labai svarbios.5.3.1. Klausimai
Pokalbio metu gausite daug klausimų. Pradžioje gali būti taip vadinamieji atpalaiduojantys klausimai, visai nesusiję su pokalbio tikslu (Ar buvo sunku surasti mūsų biurą? Gal norite atsigerti?). Šiais klausimais siekiama sumažinti įtampą. Neįsiplepėkite – atsakykite trumpai, bet mandagiai. Po to bus kalbama apie reikalą.
Žemiau yra pateiktos klausimų rūšys. Žinoma, gali pasitaikyti ir kitokių klausimų, nes kiekvienas atrankos specialistas turi savo mėgiamas temas. Nepaisant to šis sąrašas padės pasiruošti pokalbiui ir klausimai nebus visiškai netikėti. Netgi jeigu klausimai bus kitaip formuluoti, galėsite greitai, apgalvotai ir logiškai atsakyti.

Situaciniai klausimai skirti ištirti Jūsų sugebėjimą planuoti savo veiksmus, organizacinius sugebėjimus bei bendrą darbo stilių,

Klausimai apie įgūdžius ir darbo patirtį – tai papildomi klausimai Jūsų CV; jie labai svarbūs, nes suteikia galimybę paminėti reikšmingas detales, apie kurias buvo tik užsiminta,
Klausimai ne apie profesinius dalykus skirti gauti informaciją apie Jūsų gyvenimo stilių, asmenines vertybes, hobi, pan.

Klausimai apie kandidato protą ir įgūdžius koncentruojasi į Jūsų analitinius sugebėjimus arba kūrybiškumą,

Klausimai apie kandidato asmenybę ir nuostatas – tai klausimai, liečiantys Jūsų asmenybę, stipriasias ir silpnasias puses, požiūrį į profesinius ir neprofesinius dalykus.

Toliau pateikiami klausimų, kurių galima tikėtis per pokalbį, pavyzdžiai:

Situaciniai klausimai:
· Ar galite papasakoti apie didelį projektą, kuriame dalyvavote mokykloje arba ankstesniajame darbe? Kas tai buvo? Kokios buvo pakopos ir rezultatas?
· Ar galite papasakoti apie situaciją, kada turėjote atlikti darbą per ribotą laiko tarpą? Kodėl taip atsitiko? Kaip sekėsi? Koks buvo rezultatas?
· Ar galite papasakoti apie situaciją, kur buvote atsakingas už kitų žmonių darbą? Kokios buvo aplinkybės? Kaip padalinote užduotis? Kaip sekėsi?
Klausimai apie įgūdžius ir darbo patirtį:
· Ar galite aprašyti tipišką dieną Jūsų dabartiniame/buvusiame darbe?
· Koks buvo Jūsų darbas? Kodėl ten pradėjote dirbti ir kodėl išėjote?
· Kodėl pasirinkote šią profesinę sritį?
· Kodėl Jus domina šis darbas?
· Kokias turite savybes, kurios lemia sėkmę Jūsų profesijoje?
Klausimai ne apie profesinius dalykus:
· Kada buvo pirmas Jūsų įnašas į šeimos pajamas?
· Ar dalyvavote užklasinėje veikloje mokykloje? Kodėl?
· Kokia veikla buvo įdomiausia?
· Kaip praleidžiate atostogas? Kaip praleidžiate savaitgalius ir laisvas dienas?
· Kokie žmonės Jus erzina?
· Jeigu nesirūpintumėte pajamomis, kokį darbą dirbtumėte?
Klausimai apie kandidato protą ir analitinius sugebėjimus:
· Kaip priimate svarbius sprendimus? Ar galite duoti pavyzdį?
· Kokias situacijas darbe laikote sunkiomis? Kodėl?
· Ką Jūsų dabartinis darbdavys galėtų padaryti, kad jam labiau sektųsi?
· Kodėl norėtumėte dirbti mūsų kompanijoje?
· Jums labiau patinka didesnės ar mažesnės kompanijos? Kodėl?
· Ar galite pateikti pavyzdį užduočių, kurias paskirtumėte kitiems bei tokias užduotis, kurias atliktumėte patys?
Klausimai apie kandidato asmenybę ir nuostatas:
· Kokie naujo darbo aspektai, lyginant su Jūsų buvusiu darbu, yra įdomesni, kokie mažiau įdomūs?
· Ką darytumėte, jeigu senas ištikimas draugas, kuris yra Jūsų pavaldinys, blogai dirbtų?
· Kokia rizika buvo prieš tai buvusiame darbe ir kokie buvo rezultatai?
· Ar sutikote tokį asmenį, kurį laikytumėte savo profesiniu guru? Ko išmokote iš šio asmens?5.3.2. Kandidato klausimai
Pokalbio metu Jūs taip pat galite klausti klausimus. Gauti atsakymai gali padėti priimti sprendimą. Be to, Jūs parodysite, kad aktyviai domitės darbo pasiūlymu. Priešingu atveju Jūsų pasyvumas gali būti traktuojamas kaip susidomėjimo trūkumas.
Tuo pačiu metu Jūs sumažinsite nereikalingo streso galimybę, jeigu vėliau išaiškėtų, kad šis darbas Jums netinkamas.
Pokalbio metu stenkitės surinkti informaciją šiais klausimais:
· Ar pasiūlymas atitinka mano lūkesčius?
· Ar aš galiu išpildyti kompanijos lūkesčius?
· Ar kompanijos atmosfera man tinka?
· Ar atlyginimas už šį darbą atitinka rinkos vertę? Ar atlyginimas atitinka pastangas?
· Ar turėsiu galimybę mokytis ir išnaudoti savo sugebėjimus, jeigu panorėsiu?
· Ar darbas stabilus.
· Ar tai yra man svarbu?
Atsakymai į šiuos klausimus parodys, ar šis darbas yra tai, ko Jūs ieškote. Be to Jūs turite tiksliai žinoti, ko norite pasiekti savo karjeroje. Jeigu to nežinote, pabandykite atlikti profesinę savianalizę.5.3.3. Spąstai
Prieš eidami į pokalbį ir pokalbio metu prisiminkite šiuos principus: Surinkite informaciją apie kompaniją. Naudokitės internetu, profesine spauda arba pasiklauskite savo draugų, dirbančių šioje kompanijoje arba panašioje srityje. Neprotinga tikėtis gauti visą informaciją iš lankstinuko prieš pat interviu. Jo gali ir nebūti arba Jūs neturėsite laiko jo skaityti. Laukdamas galite pakalbėti su priimamojo sekretore. Galite gauti naudingos informacijos, tačiau nebūkite per daug įkyrus. Sekretorė taip pat gali pateikti savo nuomonę apie Jus.
Iš pradžių atidžiai klausykitės ir stenkitės nustatyti, ar darbas atitinka Jūsų poreikius, ar Jūs galėsite pasiekti savo profesinius tikslus, įsiklausykite į savo nuojautą. Kartais ji geriausia patarėja!
Nepamirškite, kad plačiai pripažinti privalumai nebūtinai reikalingi kiekvienoms pareigoms. Pavyzdžiui, jeigu Jūs dalyvaujate konkurse žemesnio lygio pareigoms finansų skyriuje užimti, patikimumas ir tikslumas yra svarbesni, negu kūrybiškumas. Geriau pasakyti teisybę, negu tai, ko iš Jūsų tikimasi išgirsti.

Pokalbio pabaigoje Jums turi būti pranešta apie tolesnius žingsnius, pvz.: kokia forma (laišku, telefonu) ir kada (paprastai iki 2 savaičių po pokalbio) galite tikėtis atsakymo ar pakvietimo į kitą pokalbį (jeigu tai ne paskutinė atrankos pakopa). Jeigu Jums tai nepasakoma, paklauskite.
Jeigu per sutartą laiką negaunate atsakymo, palaukite 2-3 dienas ir jiems paskambinkite . Jūs turite teisę žinoti, koks sprendimas priimtas arba kodėl tai užtruko.6. Karjeros siekimas
Šiandien savo darbe matote daugiau galimybių ar problemų?
Jūs jaučiate, kad darbas tam tikrose pareigose ar srityje Jums jau nieko neduoda. Jūs nerandate darbo srityje, kurią studijavote. Tokiais atvejais vertėtų pagalvoti apie galimybę persiorientuoti į kurią nors kitą sritį. Prieš priimdami tokį principinį sprendimą, išanalizuokite savo nepasitenkinimo tikrasias priežastis.
· Ar Jūsų kvalifikacijos kėlimas darbe atitinka Jūsų lūkesčius?
· Ar darbo užduotys yra Jums įdomios?
· Ką naujo išmokstate savo darbe?
· Ar gaunate pakankamai atsiliepimų apie darbo rezultatus, ar tai dažniau teigiami ar neigiami atsiliepimai?
· Kokia yra Jūsų dalis įmonės darbo rezultatuose?
· Ar, Jūsų manymu, Jūsų pajamos atitinka žinias, sugebėjimus ir atsidavimą darbui?
· Ar darbas daro teigiamą ar neigiamą poveikį Jūsų asmeniniam gyvenimui (santykiams šeimoje, sveikatai ir t.t.)?
Išanalizavimas padės geriau įvertinti dabartinę padėtį ir priimti sprendimus ateičiai:
· Jūsų karjerai reikia svarbaus krypties pakeitimo
· Reikėtų atlikti tam tikrus pakeitimus
· Jūsų karjera vystoma būtent taip, kaip buvo suplanuota
Pagal galutinį sprendimą sudarykite planą, kaip geriau pasiekti norimus tikslus. Sprendimu gali būti tiek žinių papildymas ir pakeitimai dabartiniame darbe, tiek ir naujos darbovietės pasirinkimas arba visiškai naujos specialybės įsigijimas.
Svarbu nustatyti asmeninius ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus. Taip pat susirasti Jūsų žinias ir patirtį leidžiantį panaudoti darbą. Iš kitos pusės, reikia nustatyti pusiausvyrą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Taigi, nustatydami savo karjeros tikslus, susiekite juos su kitų sričių tikslais.
Prieš planuodami pakeisti esamą darbovietę išanalizuokite dabartinį darbą:
· Kokias darbo užduotis atliekate?
· Kokias užduotis labiausiai patinka vykdyti?
· Kokie yra Jūsų sugebėjimai?
· Ar dalis Jūsų sugebėjimų darbe lieka nepanaudoti? Kodėl?
· Ar yra darbo užduočių, kurias norėtumėte vykdyti, bet neturite reikiamų sugebėjimų?
Išanalizavę dabartinį darbą, pagalvokite apie ateitį:
· Kokias užduotis norėtumėte vykdyti?
· Ką galėtumėte daryti geriau nei darėte iki šiol?
· Ką naujo norėtumėte mokytis?
· Ką norėtumėte mokėti po metų? po 2 metų? po 3 metų? po 5 metų? po 10 metų? po 15 metų?
Gauti atsakymai padės išsamaus (orientuoto į konkrečių sugebėjimų gerinimą) karjeros plano sudarymui.
Planuojant karjerą, reikėtų pagalvoti apie žinių ir sugebėjimų tobulinimą, o ne apie naujų pareigų skambų pavadinimą. Noras dirbti tam tikroje darbo vietoje, nežinant po žavių pareigų pavadinimu besislepiančio darbo turinio, gali atnešti nusivylimą, kai arčiau susipažinus su siūlomu darbu paaiškėja, kad kandidatuojantis asmuo neturi reikiamų sugebėjimų, praktikos, įgūdžių ar noro vykdyti keliamas užduotis.
Atraminis taškas planuojant karjerą – reguliariai vedamos derybos ar pokalbiai. Toks vadovo ir pavaldinio tarpusavio pokalbis abiems suteikia galimybę geriau įvertinti darbo rezultatus bei tai, kokius įgūdžius reikėtų gerinti.
Pokalbių/derybų metu su savo vadovu aptarkite, kokius sprendimus iki šiol esate savarankiškai priėmęs, kokiu resursus patys naudojate, kokius projektus esate įvykdęs. Tuo pačiu galite teikti pasiūlymus, kaip pakeisti Jūsų darbo užduotis.
Jei Jūsų įmonėje nevyksta tokie pasitarimai, tai pats permąstykite per paskutinįjį pusmetį ar metus atliktą darbą. Išanalizuokite pasiektus rezultatus ir nuspręskite, kokių rezultatų norėtumėte pasiekti per ateinantį pusmetį. Pagalvokite, kokius naujus sugebėjimus ir kaip norėtumėte įgyti, bei sudarykite savo tobulėjimo darbe planą ateinančiam pusmečiui. Nebijokite parodyti suinteresuotumą ir pasiūlykite tiesioginiam vadovui aptarti Jūsų savianalizės rezultatus.
Skirtingų gyvenimo sričių (pozicijos darbe, fizinės ir dvasinės formos, ekonominės gerovės ir daugelio kitų faktorių) pusiausvyra būtina, jeigu norite jausti pasitenkinimą gyvenimu.
Tiek vienos srities dominavimas, tiek ir kurios nors kitos nebuvimas gali sumažinti mūsų pasitenkinim.ą. Pusiausvyros nebuvimas gali sukelti stresą, nesugebėjimą vystyti naujas idėjas ir priimti naujus sprendimus.
Kartu su karjeros tikslais nustatykite sau tikslus ir kitose gyvenimo srityse:
· Dvasinė forma
· Fizinė forma
· Šeima ir draugai
· Laisvalaikis ir pomėgiai
· Ekonominė gerovė
Kintančiose sąlygose sėkmę lemia ne tik geras vidurinis ir aukštasis išsilavinimas, bet ir noras siekti naujų žinių. Jei jaučiate poreikį reguliariai papildyti savo žinias, raskite labiausiai Jus dominančią sritį ir stebėkite joje vykstančius pasikeitimus. Naudokite visus galimus spaudos kanalus, internetą, specialybės literatūrą, susitikimus su toje pačioje srityje dirbančiais žmonėmis. Sukurkite nesudėtingą ir efektyvią sistemą sukauptai informacijai išsaugoti ir asmeninei informacijai atnaujinti. Už savo žinių ir sugebėjimų pastovų atnaujinimą atsakingi tik Jūs pats.
Paprastai darbdavys suteikia galimybę dalyvauti kursuose. Tobulėjanti įmonė, planuodama kursus, pirmiausiai atsižvelgia į firmos interesus esamu metu bei artimoje ir tolimesnėje ateityje.
Firma gali būti suinteresuota tiek vieno darbuotojo, tiek ir visos darbuotojų grupės sugebėjimų gerinimu. Pavyzdžiui, kompiuterinių žinių ar kurios nors užsienio kalbos mokymasis gali būti tiek visos įmonės, tiek ir konkretaus darbuotojo interesas.
Prieš pradėdami derybas su darbdaviu dėl kursų įvertinkite, kurias kursuose įgytas naujas žinias Jūs galėsite panaudoti savo darbe. Kaip taisyklė, darbuotojų įvairiapusiu tobulėjimu nesuinteresuota firma nebus pasiruošusi atlyginti už tokių žinių, kurių Jūsų darbe nereikia,įsigijimą.7. Mokykimės iš nesėkmių
Jeigu esate iki ausų įklimpę darbo paieškos problemose ir negalite atsistebėti, kodėl sėkmė slysta jums iš rankų, gali būti, kad ..dar nepatyrėte pakankamai nesėkmių. Daugelis karjeros konsultantų siūlo žiūrėti į nesėkmę kaip į sėkmės galimybę darbo drabužiais. Tai, žinoma, visiškai nereiškia, jog turite tuojau pat pulti į nusivylimą, kad kažkokiu mistiniu būdu pajustumėte sėkmės triumfą. Tai greičiau reiškia, kad žmonės, kurie pasiruošę rizikuoti pralaimėti ir mokosi iš savo nesėkmių, turi daugiausiai galimybių sėkmei visose gyvenimo srityse.
Jeigu nesate patyrę bankroto ar visiško kracho, greičiausiai esate šiek tiek apsnūdę ir per mažai rizikuojate, kad patirtumėte rimtų išbandymų. Ak taip, nedidelių negandų mokykloje ar šeimyniniame gyvenime buvo, bet esminio pralaimėjimo nesate patyrę. Nesijaudinkite, kiekvienam gyvenime ši proga pasitaiko, ir niekas nėra visam laikui apsaugotas nuo nesėkmių. Nesėkrnė leidžia genau pažinfi save.
Nesėkmę paprastai nesunku atpažinti: ji apima pinigų, savigarbos arba statuso praradimą. Pačiu geriausiu atveju, nesėkmė yra negavimas to, ko nori.
,,Visiškai nenoriu teigti, kad protingi ir racionalūs žmonės turėtų geisti nelaimių ir negandų, tačiau tam tikra nepasisekimo dozė dažnai yra skausmingai efektyvi auklėtoja ir mokytoja”, – sako Rabbi Harold Kushner, knygos ,,Kai blogi dalykai atsitinka geriems žmonėms” autorius. Jis teigia, kad nesėkmė moko mus pažinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, o tai yra svarbi brandos sąlyga.
Žmonės, kurie sugeba mokytis iš nesėkmių, yra tarsi pėstininkai kare, kurių taip ieško įmonių vadovai. Ilgalaikė sėkmė sudaro sąlygas arogancijai ir išpuikimui. Multibilijonierius H. Ross Perot yra pareiškęs, kad jam reikia žmonių, nebijančių eiti į mūšio lauką ir norinčių stoti prie sienos. Tam būtina daryti nuoširdžių klaidų. Mes daugiau pasimokome nesėkmių negu iš to, kas gerai sekasi.
Kaip išvengti nesėkmes?
Jeigu jus yra paralyžiavusi mintis apie galimą nesėkmę, pateikiame keletą paprastų, bet naudingų patarimų:
1. Nebevartokite žodžio ,,nesėkmė”.
Tyrimai rodo, kad aukštai siekiantys žmonės retai vartoja žodį ,,nesėkmė”, kuris yra tarsi užprogramuoja pralaimėjimą, o jo vietoje vartoja žodžius ,,problema”, ,,išbandymas”, ,,galimybė” ir pan
.Nesėkmė yra tiek nuostata, tiek pasekmė. Kai reikalai klostosi vangiai, ar jūs instinktyviai neklijuojate sau ,,pralaimėtojo” etiketės? Kalba, kurią jūs vartojate sau apibūdinti, tampa galinga realybe. Pavyzdžiui, nuolatinis vadinimasis bedarbiu, kuris mūsų visuomenėje yra pralaimėtojo sinonimas, ne tik apibūdina jus kaip iškritusį iš darbo rinkos, bet ir susiaurina jūsų galimybes. Ekspertai pataria tokiu atveju geriau vadintis žmogumi, turinčiu pasirinkimo laisvę. Šis pasirinkimas – tai mokymo kursų naujiems įgūdžiams įgyti lankymas arba drąsus darbo ir karjeros keitimas.
2. Būkite pasiruošę.
Paklauskite savęs: kas blogiausio gali atsitikti? Darbo arba sutuoktinio praradimo įsivaizdavimas gali priversti jus aiškiai išskirti galimas alternatyvas. Ar turite pakankamai santaupų ir patikimą draudimą, kad galėtumėte išgyventi sunkų laikotarpį? Ar turite kokių nors gabumų, kurie padėtų greičiau susirasti naują darbą ir pagerintų jūsų finansinę situaciją? Atminkite, kad kinų ideograma krizei apibudinti sudaryta iš dviejų dalių – pavojaus ir galimybės.
Jūsų gyvenimo subalansavimas taip pat turi didelę reikšmę: darbas, šeima, draugai ir pomėgiai turėtų būti vienodai svarbūs. Neleiskite kokiam nors vienam rizikingam sumanymui užvaldyti viso jūsų emocinio gyvenimo. Žmonės, pernelyg priklausomi nuo savo darbo, greitai tampa niekam nebereikalingi, netgi patys sau.
3. Niekada nenuleiskite rankų.
Patiriant vieną nesėkmę po kitos, dažnai kyla pagunda nuleisti rankas ir laikyti save pralaimėtoju. Tai viena didžiausių klaidų, kurią galite padaryti. Kad ir kas atsitiktų, stenkitės daryti viską susidariusiai situacijai pagerinti.
Atminkite: jeigu kažką darote, gali pasisekti arba nepasisekti. Tačiau jeigu bijosite nesėkmės ir nie.ko nedarysite, tai niekada ir nepatirsite sėkmės džiaugsmo.8. Praktinė dalis
Aš atlikau apklausą “Darbas Jūsų gyvenime”. Klausimai pateikti 1 priede.
Buvo apklausta 17 respondentų. Savo respondentų klausiau ką mums reiškia darbas? Kas mums svarbu, kuomet jį renkamės? Kokie darbo aspektai reikšmingiausi?
Apibendrinant apklausos rezultatus, galime daryti tokias išvadas:
Didžiausią reikšmę darbas turi dirbantiems žmonėms ir bedarbiams, o ne studentams ir moksleiviams. Respondentai išskiria tokius svarbiausius darbo aspektus: uždarbis, galimybė realizuoti savo gabumus, darbo kūrybiškumas. Dabartinio darbo pasirinkimą daugiausiai nulemia svarbūs išlieka uždarbis, galimybė realizuoti savo gabumus ir pats darbas kaip veikla.

1 grafikas 2 grafikas

Kaip matyti iš 1 grafike dauguma skaitytojų yra 18-29m. amžiaus. Dauguma respondentų yra dirbantys asmenys. Šioje apklausoje daugiausiai dalyvavo vyrai.

2-ame grafike pavaizduota ar respondentams svarbu darbas. Kokią vietą užima darbas, įtakojo respondentų užsiėmimas: didžiausią reikšmę jis turi dirbantiems žmonėms (net 61 % dirbančiųjų jį laiko “labai reikšmingu”) ir bedarbiams (jis “labai reikšmingas” 67 % bedarbių), tuo tarpu studentai bei moksleiviai jį traktuoja kaip “gana reikšmingą” gyvenimo aspektą.

3 grafikas

Įspūdinga – beveik pusė apklausos dalyvių (46 % vyrų ir 51 % moterų) mano, kad jaunimo įdarbinimu turi rūpintis valstybė. Ypač šios nuostatos linkę laikytis jauniausi respondentai. 30-45 metų amžiaus žmonės labiau akcentuoja pačių jaunų žmonių savarankiškumą – daugiau nei pusė šios amžiaus grupės atstovų mano, kad įdarbinimu turi rūpintis pats jaunimas.

4 grafikas

Beveik pusė apklaustųjų linkę sutikti su šia nuomone. Ypač šiai nuomonei pritaria jauniausi Mažiausiai tam pritaria dirbantieji (41 %).

5 grafikas

Jaunimo įdarbinimo problemos aktualumą pripažįsta net 86 % respondentų.
Kaip matome 6 grafike, pagrindinės vertybės renkantis yra šios: geras užmokestis, galimybė realizuoti savo gabumus bei galimybė kilti karjeros laiptais. Įdomu, kad toks darbo aspektas kaip galimybė dirbti vadovaujantį darbą patrauklumo požiūriu respondentų įvertinta labai žemai, o mažiausią reikšmę turi santykiai su viršininku.
Trečdalis respondentų yra painaudoję darbo biržos paslaugomis..
Dabartinį darbą didžioji dauguma (67%) susirado pagal skelbimus laikraštyje. Vienas respondentas pasinaudojo privačios įdarbinimo agentūros paslaugomis, du –pasinaudojo pažįstamų pagalba.

6 grafikas

17% respondentų – bedarbiai, 35% – studentai, likę – dirbantys. 76 % respondentų su aukštuojų arba nebaigtu aukštuoju išsilavinimu.Išvados
Norėdami gauti trokštamą darbą, turime mokėti tinkamai save pristatyti galimam darbdaviui.
Sėkmė įsidarbinant lydi kai turi geresnį išsilavinimą, daugiau sugebėjimų. Ieškant darbo reikia būti aktyviam.
Pirmiausia reikia pagalvoti kokioje srytyje ir kokį darba norėtum.dirbti. Galvojant apie savo ateitį, reikia paruošti planą, kuris tuos siekius padėtų realizuoti. Tokiame plane turi būti numatyti artimiausi ir tolesni veiksmai. Juos reikia gerai apsvarstyti.
Jeigu neturi profesijos, greičiausias būdas ją įsigyti – baigti atitinkamus kursus. Dabar yra specialybių ir profesijų, kurias įsigyti galima baigus specialiuosius kursus. Apgalvojus sitaciją ir surinkus išsamią informaciją apie įsidarbinimo galimybes, belieka tik pasirinkti darbo paieškos būdą. Nors, žinoma patartina naudotis keliais būdais – didesnė tikimybė rasti darbą. Reikia nuolat skaityti skelbimus spaudoje, klausytis specialių radijo laidų, naršyti internetinėse svetainėse., dalyvauti darbo mugėse.
Labai svarbu kruopščiai sutvarkyti dokumentus padėsiančius įsidarbinti. Tai: CV, motyvacinis laiškas, prašymo forma, rekomendacijos, profesinis kalendorius. Šie dokumentai padės pasiruošti veiksmingiausiam, o kartu ir sudėtingiausiam darbo paieškos etapui – pokalbiui su darbdaviui.
Jau pirmą pažinties minutę darbdavys gali nutarti, ar būsi jo darbuotojas. Todėl labai svarbu kuo geriau pasiruošti: surinkti kuo daugiau informacijos apie tą firmą, paruošti atsakymus į klausimus, išvardintus CV, būti atidžiam, klausytis, atsakinėti logiškai, pasistengti būti optimistu, būti mandagiam ir ramiam. Labai svarbu nevėluoti į susitikimą ir pasirūpinti savo išvaizda.
Svarbiausia nebijoti nesėkmių, pasitikėti savimi, veikti nuosekliai ir pastoviai, tikėti, kad yra ir tavo šansas.Literatūra
1. Tai verta žinoti jaunimui apie darbą. Ukmergė, 2001.144 p. ISBN9986-853-21-4
2. Baršauskienė V. Dalykinė komunikacija. Kaunas, 2002. 238 p. ISBN 9955-09-112-6
3. Baršauskienė V., Anulevičiūtė B. Žmogiškieji santykiai. Kaunas, 1999. 388 p. ISBN 9986-13-715-2
4. Sakalas A., Šalčius A. Karjeros valdymas. Kaunas,1997.111p. ISBN 9986-13-696-2
5. Rakauskaitė R. Pokalbis su būsimu darbdaviu//Psichologija tau. 2001 Nr.01.P.22-24
6. Dambrauskienė G. Kaip išsikovoti darbą?//Personalo vadyba. 1999.Nr.2.P.26-31
7. Perminienė L. Pokalbis dėl darbo//Personalo vadyba. 2001.Nr.3.29-33

1 Priedas
Anketa: Darbas jūsų gyvenime

Gerb. Respondente,
Mus nuolatos supa vertybės, kurios įtakoja, o neretai ir nulemia mūsų veiklą, pasirinkimus, elgesį. Šios vertybės vienija grupes ir visuomenes. Darbas – tik viena jų, o jo svarba priklauso nuo pačios visuomenės suformuoto požiūrio.
Anketa anoniminė, todėl nuoširdūs Jūsų atsakymai padės gauti teisingus ir efektyvius tyrimo rezultatus. Jums tinkamiausio atsakymo numerį apibrėžkite apskritimu.

1. Ar darbas užima reikšmingą vietą Jūsų gyvenime:

1. Labai reikšmingą

2. Gana reikšmingą

3. Gana nereikšmingą

4. Visai nereikšmingą
Išsirinkite vieną atsakymą

2. Ar sutinkate su teiginiu, kad jaunimo aprūpinimas darbo vietomis šiandien yra viena aktualiausių Lietuvos problemų?

1. Sutinku

2. Nesutinku

3. Neturiu nuomonės
Išsirinkite vieną atsakymą

3. Ar sutinkate su nuomone, kad, stingant darbo vietų, vyresnio amžiaus žmonės turėtų užleisti darbo vietas jaunimui?

1. Taip

2. Ne

3. Nežinau
Išsirinkite vieną atsakymą

4. Kaip manote, kas pirmiausia turėtų rūpintis jaunimo įdarbinimu?

1. Valstybė

2. Darbdaviai

3. Profsąjungos

4. Patys jauni žmonės

5. Jaunuolių tėvai

6. Kita
Išsirinkite vieną atsakymą

5. Kas nulėmė konkrečiai Jūsų dabartinio (jei nedirbate – paskutiniojo) darbo pasirinkimą?

1. Pats darbas kaip veikla

2. Uždarbis

3. Karjeros galimybės

4. Galimybė vadovauti

5. Saugumas darbo vietoje

6. Darbo užtikrintumas

7. Darbo prestižiškumas

8. Santykiai su viršininku

9. Santykiai su bendradarbiais

10. Galimybė realizuoti savo gabumus

11. Darbo kūrybiškumas

12. Galimybė per darbinę veiklą padėti kitiems žmonėms

13. Darbo naudingumas visuomenėje

14. Niekada nesu dirbęs
Išsirinkite kelis atsakymus

6. Kaip susiradote dabartinį (jei nedirbate-paskutinįjį) darbą?
1.Valstybinė darbo birža pasiūlė darbą
2. Per laikraščio skelbimą
3. Pasinaudojau pažįstamų pagalba
4. Internetinėje svetainėje radau pasiūlymą
5. Privačioje įdarbinimo agentūroje
6. Kitka
Išsirinkite kelis atsakymus

7.Ar kada nors naudojotės darbo biržos paslaugomis?
1. Taip
2. Ne
Išsirinkite kelis atsakymus

8. Jūsų amžius

1. Iki 17 m.

2. 18-29m.

3. 30-45m.

4. 46-59m.

5. virš 60 m.
Išsirinkite vieną atsakymą

9. Jūsų lytis:

1. Vyras

2. Moteris
Išsirinkite vieną atsakymą

10. Jūsų išsimokslnimas:

1. Nebaigtas vidurinis

2. Vidurinis/spec. vidurinis

3. Aukštasis/nebaigtas aukštasis
Išsirinkite vieną atsakymą

11. Jūsų pagrindinis užsiėmimas:

1. Dirbu

2. Studentas

4. Bedarbis
Išsirinkite vieną atsakymą

Nuoširdžiai dėkoju už atasakymus!
Panevėžys,2002 m. rugsėjis

Leave a Comment