Fizikos laboratorinis

LABORATORINIS DARBAS Nr

Haroldas Dabulevičius TIF 16/1

LABORATORINIS DARBAS Nr. 2

Sukamojo judėjimo dinamikos dėsnio tikrinimas

Darbo tikslas: patikrinti pagrindinį sukamojo judėjimo dinamikos dėsnį ir nustatyti kūnų sistemos inercijos momentą ir trinties jėgos momentą.

Darbo priemonės: Oberbeko švytuoklė, pasvarėlių rinkinys

Pagrindinės formulės:

; ; ; ;

Tyrimų eiga :

1. Nustatome ir užfiksuojame ritinėlių, užmautų ant švytuoklės strypų, padėtį. Švytuoklė subalansuota, jei ją pasukus kiekvienas ritinėlis gali užimti žemiausią padėtį.

2. Pasveriame pasvarėlius, išmatuojame veleno skremulio skersmenį ir pasvarėlio kritimo aukštį.

3. Patikriname automatinio laiko registravimo mechanizmą ir parengiame sekundometrą matavimui.

4. Užvyniojame virvutę ant skriemulio, prikabiname prie jos pasvarėlį ir priartinę per keletą milimetrų iki laiko paleidimo mechanizmo leidžiame kristi. Bandymą kartojame ne mažiau kaip tris kartus

6. Apskaičiuojame kampinius pagreičius ir juos atitinkančius jėgos momentus Mz.

7. Nubrėžiame funkcijos =f(Mz) grafiką.

8. Suformuluojame išvadas.

Darbo rezultatai:

 

R,m m, kg h, m , s , s , s , s , s ,s /Nm
0,025 0,349 0,61 7,24 7,29 7,35 6,95 7,39 7,24 0,93 0,085
0,025 0,259 0,61 9,62 10,16 9,77 10,49 10,34 10,08 0,48 0,064
0,025 0,169 0,61 25,88 26,56 25,86 23,15 23,28 24,95 0,078 0,041

Skaičiavimai:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nm

 

Išvados:

Atlikus ši darbą ir patikrinome pagrindinis sukamojo judėjimo dinamikos dėsnį. Nustatėme, kad kūnų sistemos inercijos momentas lygus 0,006 kg* ir trinties jėgos momentą . Įsitikinome, jog kampinis pagreitis tiesiogiai proporcingas jį veikiančios jėgos momentui ašies atžvilgiu ir atvirkščiai proporcingas inercijos momentui tos pačios ašies atžvilgiu.

Naudota literatūra:

N. Astrauskienė ir kt. „Mechanika ir termodinamika“. Laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius „Technika“ 2009