Windows XP instaliavimas

Kas yra švarus Windows XP instaliavimas – tai jau įdėto į PC instaliacinio CD/DVD disko su Windows XP rankinis paleidimas, paspaudžiant bet kokį klavišą po pranešimo Press any key pasirodymo, kompiuteriui startuojant. Tam BIOS įvedimo/išvedimo sistemoje (ji nurodo kompiuteriui, kur yra operacinė sistema, kietajame diske ar CD/DVD) padaromi pakeitimai, kurie leidžia nenaudoti seną operacinę sistemą instaliacijos paleidimui ir, galiausiai, ją visai ištrinti, atliekant kietojo disko formatavimą. Šis metodas leidžia įdiegti Windows XP, turint bet kokią seną operacinę sistemą (Linux, Unix, DOS, Windows 7)) ir skirtas puikiam kompiuterio darbui. Windows XP instaliacinio CD/DVD disko paleidimas iš jau įkrautos senos operacinės sistemos nėra švarus instaliavimas, nes sena operacinės sistemos versija, kuri gali būti užkrėsta virusais, valdo Windows instaliavimą ir pati tikrai negali save ištrinti. Virusai lieka, nauja versija diegiama ant senos. Čia kaip dažyti neparuošta paviršiu.
Pagrindinis skirtumas schematiškai:
Švarus instaliavimas: PC paleidimas – BIOS (iš CD/DVD) – Instaliavimas
Nešvarus instaliavimas: PC paleidimas – BIOS (iš HDD) – Operacinė sistema – CD/DVD – Instaliavimas
Dėmesio !!!
Komponentų sąrašas ir draiveriai (draiveriai ar tvarkyklės – tai specialios programos, bee kurių operacinė sistema neatpažįsta elektroninių komponentų (vaizdo, garso, tinklo plokščių)) – prieš kompiuterio perinstaliavimą būtinai reikia padaryti jūsų kompiuterio mazgų aprašą (report) su Everest Home Edition programa ar kita, nes po instaliavimo gali neveikti pvz. internetas, ir nebus aišku kuriam ko

omponentui ieškoti draiverio. Įvedame į Google paiešką “everest home edition download”, lieka parsisiųsti ir instaliuoti. Jei sąrašo neturite ar padaryti nepavyksta dėl techninių kliūčių, tada po Windows instaliavimo Jums padės programa SlimDrivers (padeda nustatyti ir įdiegti draiverius) ar draiverių paieška pagal modelį.
Slaptažodžių išsaugojimas – padarome reikalingų duomenų kopijas (copy paste) į flash raktą ar DVD, nereikia pamiršti išsaugoti slaptažodžius. Tai galima padaryti Backup programų pagalbą (dėmesio – atstatant duomenis su backup programomis, galimas klaidų ir virusų paveldėjimas iš senos versijos), todėl patikimiau bus paprastai užsirašyti ar pažiūrėti Mozilla Firefox naršyklėje (atidarome Firefox – Tools – Options – Security – Saved Passwords – Show Passwords – padidiname langą), spaudžiame Alt+PrintScreen (mygtukas Prt Sc), toliau atidarome programą Paint, dabar reikia paspausti Ctrl+V ir išsaugoti .jpg formate.
Disko būsenos patikrinimas – būtina patikrinti kietojo disko būūseną, nes jei diske yra blogų sektorių, tai per disko formatavimo operaciją kompiuteris gali sustoti, o po instaliavimo nestabiliai dirbti (iš bad sektorių informacija nenuskaitoma).
BIOS nustatymai nepriklauso nuo instaliuojamos OS – kad kompiuteris pasileistu iš CD ROM (kompaktas su Windows XP jau turi būti įdėtas), reikia pakeisti BIOS nustatymus (įvedimo/išvedimo sistema). BIOS nustatymai firmos Amibios (horizontalus nuorodų išdėstymas). Toliau mes parodysime, kaip pakeisti firmos Award BIOS (tokią BIOS sistemą turi dauguma stacionarių PC – vertikalus nuorodų išdėstymas) nustatymus ir perinstaliuoti Windows XP
P per BIOS.
BIOS nustatymai firmos Award
Paleidžiant PC, iškart po užrašo BIOS Setup – press Del pasirodymo apačioje, spaudžiame Del ar kitą mygtuką (žiūrėti kompiuterio instrukciją), greitai pamatysime Award BIOS valdymo langą (vertikalus nuorodų išdėstymas). Jei BIOS langas kitoks, tada Jūsų BIOS Amibios.
Svarbu – jei po Del ar kito (žiūrėti kompiuterio instrukciją) mygtuko paspaudimo nieko nevyksta ir Windows startuoja įprastai, tai reiškia, kad spaudžiate ne tą mygtuką arba Jūsų klaviatūra pajungta prie PC per USB ir BIOS’e išjungtas nustatymas USB Keyboard (disable). Reikia jį įjungti. Prijungiame kitą ne USB klaviatūrą, įeiname į BIOS kaip aprašyta aukščiau, nuleidžiame markerį iki Integraded Peripherals, spaudžiame Enter, nusileidžiame iki USB Keyboard, vėl Enter, parenkame Enable, toliau klaviatūroje spaudžiame F10-Y-Enter. Tik dabar galima prijungti seną klaviatūrą ir pradėti instaliavimą vėl, paleidžiant PC iš naujo ir įeinant į BIOS tolimesniam nustatymų tvarkymui.
Ekrane pasirodo klausimas – Ar tikrai mes norime išsaugoti pakeitimus – Save To CMOS and EXIT(Y/N)?, įrašome Y ir spaudžiame klaviatūroje Enter.
Dėmesio – po operacijos “Windows instaliavimas” reikia gražinti BIOS nustatymo First Boot Device eilutės reikšmę iš CDROM į HDD – taip pagreitinsime Windows XP įkrovimą.
Windows XP instaliavimas Windows 7 Windows 8
Prasideda Windows XP paleidimas – kada pasirodo užrašas Press any key to boot from CD spaudžiame bet kokį klavišą (any key).
Svarbu – įkraunant kompą reikia sp
pausti bet kokį klavišą (any key) tik pirmą kartą, paskui nieko nedarome, įkrovimas vyksta pats.
Toliau pasirodo Windows Setup, apačioje Setup is loading files (Windows Setup). Paskui matome langą, kur prašoma pasirinkti iš trijų variantų:
To set up Windows XP now, press ENTER;
To repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R;
To quit Setup without installing Windows.
Spaudžiame Enter, pasirodo licenzija (galima ir paskaityti) ir F8.Windows XP instaliavimas – disko dalinimas – disko formatavimas
Pasirodo langas (1 pav.), parodantis esamas particijas (ar particija C). Galima markerio pagalbą iškart pasirinkti particiją C (ji pažymėta) ir tęsti Windows XP instaliavimą – spausti Enter, parinkti formatavimo būdą (7 pav.), toliau Enter – F ir einame prie Windows XP configuravimas, bet galima ir padalinti diską į skirsnius (diegiant Windows XP būtina padalinti kietąjį diską į skirsnius C ir D. Antras skirsnis D reikalingas svarbių duomenų išsaugojimui: kompiuterio tvarkyklės, sistemos atvaizdas, programų paleidimo .exe ir vartotojų failai. Tai padės gedimo atveju atstatyti Windows failus ir, kas svarbiausia, neprarasti svarbių asmeninių duomenų), naudojant sekančius mygtukų variantus (1 pav.): išrinkti – To set up Windows XP; sukurti skirsnį – To create a partition; ištrinti skirsnį – To delete the selected. Jei jūs turite tik С skirsnį (particiją), o reikia padalinti diską į du skirsnius С ir D – pažymime markeriu skirsnį С ir spaudžiame klavišą (D) su
u pavadinimu ties To delete the selected, press D – ištrinti skirsnį,Windows XP konfiguravimas – po formatavimo prasidės Windows failų kopijavimas iš CD/DVD – apie 15-20 min. Paskui kompiuteris persikraus ir instaliavimas vyks jau gražioje grafinėje aplinkoje. Pasirodys langas Regional and Language Options, kur galėsime parinkti regioną ir kalbą, spaudžiame Details.., Add, pasirinkus kalbą OK ir Next, toliau pasirodys langas Personalize Your Software, kur įvedame savo vardą ir organizacijos pavadinimą (Home), Next, jei atsidarys langas Your Product Key, įvedame Windows XP raktą, Next, po to matysime langą Computer Name and Administrator Password, kur įvedame kompiuterio vardą ir, jei reikia, administratoriaus slaptažodį (papildomas saugumas – nebūtina), vėl Next, toliau pasirodys sekantis langas Date and Time Settings, kur nustatome regiono laiką (Time Zone), Next, kitame lange Networking Settings parenkame Typical settings, Next, atsidaro langas Workgroup or Computer Domain, kur į langelį su aktyvuotu No įrašome WORKGROUP, vėl Next, po 20-30 minučių konfiguracijos proceso kompiuteris pats persikraus.
Galutiniai nustatymai – kai kompiuteris įkraus Windows, pasirodys Display Settings dialogo langas, spaudžiame OK, toliau matome kitą langą Monitor Settings, vėl OK, sekančiame lange Welcome to Microsoft Windows, apačioje dešinėje spaudžiame žalią mygtuką Next, kitame Help protect your PC lange, pažymime Help protect my PC by turning on Automatic Updates now ir vėl žalią Next, toliau parenkame prisijungimą prie interneto No, this computer will connect directly to the internet (pagal nutylėjimą) ir Next. Pasirodo registracijos langas (pasirenkame registruotis MS iškart arba ne dabar), galima spausti Skip (Praleisti) arba Next, dabar matome langą Who will use this computer? su lentele, kur įvedame vardą Your name, vėl Next ir paskutiniame lange Thank you spaudžiame Finish.

Leave a Comment