Teletekstas

ĮŽANGA

Referato temą „Informacijos perdavimas teletekstu“ pasirinkau todėl, kad mane sudomino ši tema. Rinkti reikalingą medžiagą buvo visai nesunku bei įdomu. Teko naudotis internetu, kadangi knygose man reikiamis informacijos neradau. Manau daugeliui bus įdomu pasiskaityti apie teletekstą – nemokamą interneto pakaitalą.

Apie teletekstą

Su kiekviena diena mums reikia vis kokibeškesnės informacijos. Žinoma, reikiamo kiekio ir kokybės informacijos galima rasti internete, tačiau kol kas ne kiekvienas gali bet kada pasinaudoti internetu, o jei ir gali, tai tenka išleisti nemažai pinigų. Bene vienintelis šiuo metu likęs ne emokamas informacijos šaltinis – televizijos transliacijos metu mūsų televizorių pasiekiantis duomenų srautas – teletekstas. Teleteksto programą galime pasiekti iš kiekvieno naujasnio televizoriaus ar specializuotą teleteksto plokštę turinčio kompiuterio. Teletekstas – tai tekstinės informacijos perdavimo standartiniais televizijos tinklais bei atvaizdavimo televizijoje sistema.
Informacijos perdavimas teletekstu

Teletekstu perduodami pakankamai nauji duomenys – orų prognozė, TV programos ir anonsai, valiutų kursai, keleivinio transporto tvarkaraščiai, naujausios žinios, asmeniniai skelbimai ir panašiai. Skaitytojai teletekstu perduoda informaciją visiškai nemokamai, jei turi atitinkamą įrangą, o teleteksto talpinimas, asmeniniai skelbimai ar reklama puslapiuose – apmokęstinti. Informacija teletekste perduodama žurnalais, kurių gali būti nedaugiau aštuoni. Kiekvienas žurnalas gali būti nedaugiau šimto puslapių. Paprastai žurnale būna vienos temos puslapiai. Kiekviename puslapyje – dvidešimt keturios eilutės. Kiekvienoje eilutėje – keturiasdešimt simbolių. Perdavimo greitis – 40 simbolių į kiekvieną laisvą televizijos eilutę. Vieno pu

uslapio, kuriame yra dvi eilutės, perdavimo greitis yra 0,24 sekundės. Taigi, visų puslapių prdavimo laikas yra pakankamai ilgas: 800 x 0.24 = 3,6 minutės. Pasirinkimo puslapio parodymo laikas priklauso nuo esamų puslapių skaičiaus.

Teleteksto sistema leidžia dekoderį turinčiame televizoriuje vaizduoti:
1. Skaitinę informaciją (24 eilučių x 40 stulpelių);
2. Iki 192 ženklų viename ekrano dydžio, vienu metu parodyti iki 6 skirtingų abėcėlių raidžių;
3. Mozaikos tipo piešinius, formuojamus jungiant 64 grafinius elementus;
4. Titrus ir subtitrus virš TV programos vaizdo;
5. Tiek ženklams, tiek fonui panaudoti septynias spalvas;
6. Dvigubai padidintus ženklus;
7. Periodiškai keičiančius ryškumą ženklus;
8. Paslėptus ženklus;
9. Skubias naujienas televizijos žiūrėjimo metu. Naujienos automatiškai perduodamos į televizoriaus ekraną;
10.Tarpusavyje susietus puslapius.

Teletekstą transliuojančios TV programos

Šiuo metu teletekstas Lietuvoje trnsliujamas LTV, LNK ir TV3 kanalais. Dar visai neseniai LTV ir LNK kanalais transliuojamas teletekstas atitiko visus aukščiausius teleteksto tūriniui keliamus reikalavimus, tačiau dabar, matyt dėl finansinių pr roblemų, beliko tik televizijos programos ir reklama. TV3 teletekstas visada buvo ir yra mažai informatyvus bei labiau orientuotas į šios televizijos žiūrovus. Taigi, Lietuvoje didelio pasirinkimo nėra. Tačiau užsienyje visai kitaip.

CNN teigia, kad šiuo metu jos teletekstas yra pasiekiamas 24 valandas per parą 50 milijonų kabelinės ir palydovinės televizijos žiūrovų Europoje, Vidurio Rytuose ir Afrikoje ir beveik 1 milijone viešbučių kambarių. CNN teletekstas yra neatskiriama CNN televizijos dalis. Televizijos žiūrovams laidų metu yra siūloma papildomą informaciją perskaityti tiesiog teletekste. CNN teletekstą sudaro septyni žu

urnalai: TV programa, Viešbučių vadovas, Naujienos, Kelionės/Orai/Pramogos, Sportas, Verslas ir finansai bei Pasaulinis verslo indeksas. Lietuvos žiūrovams aktualiausi Naujienų, Sporto ir Verslo indeksų puslapiai. Be to, šiuo metu deramasi dėl Vilniaus orų informacijos pateikimo (kol kas galima orientuotis tik pagal Varšuvos orus). CNN teletekstą prižiūri 350 žurnalistų ir technikų, kasdien atnaujinančių informaciją nuo 90 iki 120 kartų.
Teleteksto veikimo ir jo priėmimo principai

Svarbiausias teleteksto sistemos mazgas yra padidinto patikimumo pramininiame kompiuteryje integruotas teleeteksto generatorius. Funkcinė generatoriaus paskirtis – laikantis visų teleteksto standartų užtikrinti nepretraukiamą teleteksto signlalų perdavimą reikiamomis eilutėmis. Daugeliui telecentrų, norinčių tiekti teleteksto paslaugas, reikalingas teletekstą įterpiantis įrenginis. Šis įrenginys, neiškraipydamas vaizdo signalo, į reikiamas eilutes įterpie teleteksto duomenis.

Teleteksto informacijai priimti reikalingas integruotas televizoriuje, išorinis (jungiamas per SCART jungtį), ar kompiuterinio modulio tipo teleteksto dekoderis. Dauguma šiuolaikinių televizorių gamintojų gamina televizorius jau su integruotais dekoderiais. Tokių televizorių kaina apytiksliai 5% didesnė.

Įsigyjant televizorių, svarbu įsitikinti, kad įrenginys yra skirtas mūsų geografiniam regionui ir teleteksto dekoderis turi reikiamą šriftą. Tačiau, net jei ir įsigijote televizorių, kurio teleteksto dekoderis turi tik lotyniškąjį šriftą, galima pakeisti mikroschemą, saugančią šriftą, į reikiamai kalbai sukurtą mikroschemą. Išoriniai dekoderiai yra brangesni, tačiau gali įsiminti gerokai daugiau teleteksto puslapių. Kompiuteriniai dekoderiai yra jungiami į PCI arba ISA jungtį ir turi jungtį antenai. Šie dekoderiai ga

ali įsiminti labai didelį kiekį puslapių. Svarbu išskirti du tokių dekoderių tipus: programiškai reaizuoti dekoderiai TV imtuve ir dekoderiai, kartu su teletekstu priimantys ir interneto tinklapius.

4
Teleteksto valdymas

Teleteksto valdymas visiškai nesunkus. Jis valdomas tam tikromis saplvomis pažymėtais mygtukais bei pultelyje esančiais skaičiais. Raudonas mygtukas naudojamas greitai atversri pažymėtą tą paščia spalva puslapį. Palengvina naršymą teleteksto puslapiuose. Užtenka tik spustelėti šį mygtuką, kad patektumėte į nurodytą puslapį. Jei, atvertus kokį nors puslapį, nėra šią spalva specialiai pažymėtos nuorodos, tada šis mugtukas veikia kaip nuoroda į sekantį transliuojamą puslapį. Tokiais atvejais dažniausiai apatinėje eilutėje matosi ta spalva užrašytas puslapio numeris arba net pavadinimas, jei toks nurodymas puslapio kūrėjų. Žalia spalva pažymėtas mygtukas reikalingas praleisti sekantį eilės tvarka transliuojamą puslapį ir atversti antrąjam. Geltonos spalvos mygtukas reikalingas praleisti du sekančius transliuojamus puslapius ir atversti trečiąjį. Paspaudus mėlynąjį mygtuką atverčiamas transliuojamas teleteksto puslapis atgal.
Teleteksto perdavimas mobiliojo ryšio telefono aparatais

“Bitë” vienintelė Lietuvoje teikia teleteksto paslaugą. Teletekste galima rasti paskutinio “Teleloto” žaidimo rezultatus, sužinoti, kaip gauti „Verslo žinių“ anonsus, dolerio kursą, vardadienius. Teleteksto pranešimai – tai bendri tinklo pranešimai. Jie gali būti priimti tik tuomet, kai telefonas yra įjungtas. Standartiškai teleteksto priėmimas yra išjungtas. Telefoną galima nustatyti taip, kad būtų gaunama pasirinkta informacija. Aktyvavus temą, reikia palaukiti, kol informacija bus priimta. Da
augelyje telefono aparatų pasirinkta teleteksto informacija rodoma telefono ekrane iš karto ją priėmus. Kituose aparatuose, pasinaudojus telefono meniu “Pranešimai -Tinklo naujienų paslauga”, randama komanda “Skaityti”, kuri ir parodo gautą informaciją ekrane. Telefono aparatą paruošti teleteksto informacijai priimti gan paprasta. Dėl didelės telefono aparatų įvairovės neįmanoma išaiškinti kiekvieno aparato meniu struktūros. Perskaičius visą dominančią informaciją, tiesiog uždaroma teleteksto priėmimo funkcija. Ji liks uždaryta (“Off”) tol, kol vėl nebus atidaroma (“On”). Veiksmų seka ta pati kaip ir įjungimo atveju, tik vietoje “Įjungti” (“On”) reikia pasirinkti “Išjungti” (“Off”). Visa teleteksto informacija “Bitės” abonentams teikiama nemokamai.

IŠVADA

Man buvo įdomu sužinoti daugiau apie teletekstą. Manau, kad surinkta informacija apie teletekstą man pravers ateityje. Ji pravers ne tik man, bet ir daugeliui kitų moksleivių. Mūsų informatikos vadovėlyje nėra informacijos apie šį interneto pakaitalą. Tai, kad teletekstą galima pasiekti mobiliojo ryšio telefonu, man buvo visiškai nauja ir naudinga. Manau nesuklydau pasirinkusi šią temą.

TURINYS
ĮŽANGA..............................2.
Apie teletekstą..............................3.
Informacijos perdavimas teletekstu..............................3.
Teletekstą transliuojančios TV programos............................4.
Teleteksto veikimo ir jo priėmimo principai...........................4.
Teleteksto valdymas..............................5.
Teleteksto perdavimas mobiliojo ryšio telefono aparatais....................5.

ĮŽANGA

Referato temą „Informacijos perdavimas teletekstu“ pasirinkau todėl, kad mane sudomino ši tema. Rinkti reikalingą medžiagą buvo visai nesunku bei įdomu. Teko naudotis internetu, kadangi knygose man reikiamis informacijos neradau. Manau daugeliui bus įdomu pasiskaityti apie teletekstą – nemokamą interneto pakaitalą.

Apie teletekstą

Su kiekviena diena mums reikia vis kokibeškesnės informacijos. Žinoma, reikiamo kiekio ir kokybės informacijos galima rasti internete, tačiau kol kas ne kiekvienas gali bet kada pasinaudoti internetu, o jei ir gali, tai tenka išleisti nemažai pinigų. Bene vienintelis šiuo metu likęs nemokamas informacijos šaltinis – televizijos transliacijos metu mūsų televizorių pasiekiantis duomenų srautas – teletekstas. Teleteksto programą galime pasiekti iš kiekvieno naujasnio televizoriaus ar specializuotą teleteksto plokštę turinčio kompiuterio. Teletekstas – tai tekstinės informacijos perdavimo standartiniais televizijos tinklais bei atvaizdavimo televizijoje sistema.
Informacijos perdavimas teletekstu

Teletekstu perduodami pakankamai nauji duomenys – orų prognozė, TV programos ir anonsai, valiutų kursai, keleivinio transporto tvarkaraščiai, naujausios žinios, asmeniniai skelbimai ir panašiai. Skaitytojai teletekstu perduoda informaciją visiškai nemokamai, jei turi atitinkamą įrangą, o teleteksto talpinimas, asmeniniai skelbimai ar reklama puslapiuose – apmokęstinti. Informacija teletekste perduodama žurnalais, kurių gali būti nedaugiau aštuoni. Kiekvienas žurnalas gali būti nedaugiau šimto puslapių. Paprastai žurnale būna vienos temos puslapiai. Kiekviename puslapyje – dvidešimt keturios eilutės. Kiekvienoje eilutėje – keturiasdešimt simbolių. Perdavimo greitis – 40 simbolių į kiekvieną laisvą televizijos eilutę. Vieno puslapio, kuriame yra dvi eilutės, perdavimo greitis yra 0,24 sekundės. Taigi, visų puslapių prdavimo laikas yra pakankamai ilgas: 800 x 0.24 = 3,6 minutės. Pasirinkimo puslapio parodymo laikas priklauso nuo esamų puslapių skaičiaus.

Teleteksto sistema leidžia dekoderį turinčiame televizoriuje vaizduoti:
1. Skaitinę informaciją (24 eilučių x 40 stulpelių);
2. Iki 192 ženklų viename ekrano dydžio, vienu metu parodyti iki 6 skirtingų abėcėlių raidžių;
3. Mozaikos tipo piešinius, formuojamus jungiant 64 grafinius elementus;
4. Titrus ir subtitrus virš TV programos vaizdo;
5. Tiek ženklams, tiek fonui panaudoti septynias spalvas;
6. Dvigubai padidintus ženklus;
7. Periodiškai keičiančius ryškumą ženklus;
8. Paslėptus ženklus;
9. Skubias naujienas televizijos žiūrėjimo metu. Naujienos automatiškai perduodamos į televizoriaus ekraną;
10.Tarpusavyje susietus puslapius.

Teletekstą transliuojančios TV programos

Šiuo metu teletekstas Lietuvoje trnsliujamas LTV, LNK ir TV3 kanalais. Dar visai neseniai LTV ir LNK kanalais transliuojamas teletekstas atitiko visus aukščiausius teleteksto tūriniui keliamus reikalavimus, tačiau dabar, matyt dėl finansinių problemų, beliko tik televizijos programos ir reklama. TV3 teletekstas visada buvo ir yra mažai informatyvus bei labiau orientuotas į šios televizijos žiūrovus. Taigi, Lietuvoje didelio pasirinkimo nėra. Tačiau užsienyje visai kitaip.

CNN teigia, kad šiuo metu jos teletekstas yra pasiekiamas 24 valandas per parą 50 milijonų kabelinės ir palydovinės televizijos žiūrovų Europoje, Vidurio Rytuose ir Afrikoje ir beveik 1 milijone viešbučių kambarių. CNN teletekstas yra neatskiriama CNN televizijos dalis. Televizijos žiūrovams laidų metu yra siūloma papildomą informaciją perskaityti tiesiog teletekste. CNN teletekstą sudaro septyni žurnalai: TV programa, Viešbučių vadovas, Naujienos, Kelionės/Orai/Pramogos, Sportas, Verslas ir finansai bei Pasaulinis verslo indeksas. Lietuvos žiūrovams aktualiausi Naujienų, Sporto ir Verslo indeksų puslapiai. Be to, šiuo metu deramasi dėl Vilniaus orų informacijos pateikimo (kol kas galima orientuotis tik pagal Varšuvos orus). CNN teletekstą prižiūri 350 žurnalistų ir technikų, kasdien atnaujinančių informaciją nuo 90 iki 120 kartų.
Teleteksto veikimo ir jo priėmimo principai

Svarbiausias teleteksto sistemos mazgas yra padidinto patikimumo pramininiame kompiuteryje integruotas teleeteksto generatorius. Funkcinė generatoriaus paskirtis – laikantis visų teleteksto standartų užtikrinti nepretraukiamą teleteksto signlalų perdavimą reikiamomis eilutėmis. Daugeliui telecentrų, norinčių tiekti teleteksto paslaugas, reikalingas teletekstą įterpiantis įrenginis. Šis įrenginys, neiškraipydamas vaizdo signalo, į reikiamas eilutes įterpie teleteksto duomenis.

Teleteksto informacijai priimti reikalingas integruotas televizoriuje, išorinis (jungiamas per SCART jungtį), ar kompiuterinio modulio tipo teleteksto dekoderis. Dauguma šiuolaikinių televizorių gamintojų gamina televizorius jau su integruotais dekoderiais. Tokių televizorių kaina apytiksliai 5% didesnė.

Įsigyjant televizorių, svarbu įsitikinti, kad įrenginys yra skirtas mūsų geografiniam regionui ir teleteksto dekoderis turi reikiamą šriftą. Tačiau, net jei ir įsigijote televizorių, kurio teleteksto dekoderis turi tik lotyniškąjį šriftą, galima pakeisti mikroschemą, saugančią šriftą, į reikiamai kalbai sukurtą mikroschemą. Išoriniai dekoderiai yra brangesni, tačiau gali įsiminti gerokai daugiau teleteksto puslapių. Kompiuteriniai dekoderiai yra jungiami į PCI arba ISA jungtį ir turi jungtį antenai. Šie dekoderiai gali įsiminti labai didelį kiekį puslapių. Svarbu išskirti du tokių dekoderių tipus: programiškai reaizuoti dekoderiai TV imtuve ir dekoderiai, kartu su teletekstu priimantys ir interneto tinklapius.

4
Teleteksto valdymas

Teleteksto valdymas visiškai nesunkus. Jis valdomas tam tikromis saplvomis pažymėtais mygtukais bei pultelyje esančiais skaičiais. Raudonas mygtukas naudojamas greitai atversri pažymėtą tą paščia spalva puslapį. Palengvina naršymą teleteksto puslapiuose. Užtenka tik spustelėti šį mygtuką, kad patektumėte į nurodytą puslapį. Jei, atvertus kokį nors puslapį, nėra šią spalva specialiai pažymėtos nuorodos, tada šis mugtukas veikia kaip nuoroda į sekantį transliuojamą puslapį. Tokiais atvejais dažniausiai apatinėje eilutėje matosi ta spalva užrašytas puslapio numeris arba net pavadinimas, jei toks nurodymas puslapio kūrėjų. Žalia spalva pažymėtas mygtukas reikalingas praleisti sekantį eilės tvarka transliuojamą puslapį ir atversti antrąjam. Geltonos spalvos mygtukas reikalingas praleisti du sekančius transliuojamus puslapius ir atversti trečiąjį. Paspaudus mėlynąjį mygtuką atverčiamas transliuojamas teleteksto puslapis atgal.
Teleteksto perdavimas mobiliojo ryšio telefono aparatais

“Bitë” vienintelė Lietuvoje teikia teleteksto paslaugą. Teletekste galima rasti paskutinio “Teleloto” žaidimo rezultatus, sužinoti, kaip gauti „Verslo žinių“ anonsus, dolerio kursą, vardadienius. Teleteksto pranešimai – tai bendri tinklo pranešimai. Jie gali būti priimti tik tuomet, kai telefonas yra įjungtas. Standartiškai teleteksto priėmimas yra išjungtas. Telefoną galima nustatyti taip, kad būtų gaunama pasirinkta informacija. Aktyvavus temą, reikia palaukiti, kol informacija bus priimta. Daugelyje telefono aparatų pasirinkta teleteksto informacija rodoma telefono ekrane iš karto ją priėmus. Kituose aparatuose, pasinaudojus telefono meniu “Pranešimai -Tinklo naujienų paslauga”, randama komanda “Skaityti”, kuri ir parodo gautą informaciją ekrane. Telefono aparatą paruošti teleteksto informacijai priimti gan paprasta. Dėl didelės telefono aparatų įvairovės neįmanoma išaiškinti kiekvieno aparato meniu struktūros. Perskaičius visą dominančią informaciją, tiesiog uždaroma teleteksto priėmimo funkcija. Ji liks uždaryta (“Off”) tol, kol vėl nebus atidaroma (“On”). Veiksmų seka ta pati kaip ir įjungimo atveju, tik vietoje “Įjungti” (“On”) reikia pasirinkti “Išjungti” (“Off”). Visa teleteksto informacija “Bitės” abonentams teikiama nemokamai.

IŠVADA

Man buvo įdomu sužinoti daugiau apie teletekstą. Manau, kad surinkta informacija apie teletekstą man pravers ateityje. Ji pravers ne tik man, bet ir daugeliui kitų moksleivių. Mūsų informatikos vadovėlyje nėra informacijos apie šį interneto pakaitalą. Tai, kad teletekstą galima pasiekti mobiliojo ryšio telefonu, man buvo visiškai nauja ir naudinga. Manau nesuklydau pasirinkusi šią temą.

TURINYS
ĮŽANGA..............................2.
Apie teletekstą..............................3.
Informacijos perdavimas teletekstu..............................3.
Teletekstą transliuojančios TV programos............................4.
Teleteksto veikimo ir jo priėmimo principai...........................4.
Teleteksto valdymas..............................5.
Teleteksto perdavimas mobiliojo ryšio telefono aparatais....................5.

ĮŽANGA

Referato temą „Informacijos perdavimas teletekstu“ pasirinkau todėl, kad mane sudomino ši tema. Rinkti reikalingą medžiagą buvo visai nesunku bei įdomu. Teko naudotis internetu, kadangi knygose man reikiamis informacijos neradau. Manau daugeliui bus įdomu pasiskaityti apie teletekstą – nemokamą interneto pakaitalą.

Apie teletekstą

Su kiekviena diena mums reikia vis kokibeškesnės informacijos. Žinoma, reikiamo kiekio ir kokybės informacijos galima rasti internete, tačiau kol kas ne kiekvienas gali bet kada pasinaudoti internetu, o jei ir gali, tai tenka išleisti nemažai pinigų. Bene vienintelis šiuo metu likęs nemokamas informacijos šaltinis – televizijos transliacijos metu mūsų televizorių pasiekiantis duomenų srautas – teletekstas. Teleteksto programą galime pasiekti iš kiekvieno naujasnio televizoriaus ar specializuotą teleteksto plokštę turinčio kompiuterio. Teletekstas – tai tekstinės informacijos perdavimo standartiniais televizijos tinklais bei atvaizdavimo televizijoje sistema.
Informacijos perdavimas teletekstu

Teletekstu perduodami pakankamai nauji duomenys – orų prognozė, TV programos ir anonsai, valiutų kursai, keleivinio transporto tvarkaraščiai, naujausios žinios, asmeniniai skelbimai ir panašiai. Skaitytojai teletekstu perduoda informaciją visiškai nemokamai, jei turi atitinkamą įrangą, o teleteksto talpinimas, asmeniniai skelbimai ar reklama puslapiuose – apmokęstinti. Informacija teletekste perduodama žurnalais, kurių gali būti nedaugiau aštuoni. Kiekvienas žurnalas gali būti nedaugiau šimto puslapių. Paprastai žurnale būna vienos temos puslapiai. Kiekviename puslapyje – dvidešimt keturios eilutės. Kiekvienoje eilutėje – keturiasdešimt simbolių. Perdavimo greitis – 40 simbolių į kiekvieną laisvą televizijos eilutę. Vieno puslapio, kuriame yra dvi eilutės, perdavimo greitis yra 0,24 sekundės. Taigi, visų puslapių prdavimo laikas yra pakankamai ilgas: 800 x 0.24 = 3,6 minutės. Pasirinkimo puslapio parodymo laikas priklauso nuo esamų puslapių skaičiaus.

Teleteksto sistema leidžia dekoderį turinčiame televizoriuje vaizduoti:
1. Skaitinę informaciją (24 eilučių x 40 stulpelių);
2. Iki 192 ženklų viename ekrano dydžio, vienu metu parodyti iki 6 skirtingų abėcėlių raidžių;
3. Mozaikos tipo piešinius, formuojamus jungiant 64 grafinius elementus;
4. Titrus ir subtitrus virš TV programos vaizdo;
5. Tiek ženklams, tiek fonui panaudoti septynias spalvas;
6. Dvigubai padidintus ženklus;
7. Periodiškai keičiančius ryškumą ženklus;
8. Paslėptus ženklus;
9. Skubias naujienas televizijos žiūrėjimo metu. Naujienos automatiškai perduodamos į televizoriaus ekraną;
10.Tarpusavyje susietus puslapius.

Teletekstą transliuojančios TV programos

Šiuo metu teletekstas Lietuvoje trnsliujamas LTV, LNK ir TV3 kanalais. Dar visai neseniai LTV ir LNK kanalais transliuojamas teletekstas atitiko visus aukščiausius teleteksto tūriniui keliamus reikalavimus, tačiau dabar, matyt dėl finansinių problemų, beliko tik televizijos programos ir reklama. TV3 teletekstas visada buvo ir yra mažai informatyvus bei labiau orientuotas į šios televizijos žiūrovus. Taigi, Lietuvoje didelio pasirinkimo nėra. Tačiau užsienyje visai kitaip.

CNN teigia, kad šiuo metu jos teletekstas yra pasiekiamas 24 valandas per parą 50 milijonų kabelinės ir palydovinės televizijos žiūrovų Europoje, Vidurio Rytuose ir Afrikoje ir beveik 1 milijone viešbučių kambarių. CNN teletekstas yra neatskiriama CNN televizijos dalis. Televizijos žiūrovams laidų metu yra siūloma papildomą informaciją perskaityti tiesiog teletekste. CNN teletekstą sudaro septyni žurnalai: TV programa, Viešbučių vadovas, Naujienos, Kelionės/Orai/Pramogos, Sportas, Verslas ir finansai bei Pasaulinis verslo indeksas. Lietuvos žiūrovams aktualiausi Naujienų, Sporto ir Verslo indeksų puslapiai. Be to, šiuo metu deramasi dėl Vilniaus orų informacijos pateikimo (kol kas galima orientuotis tik pagal Varšuvos orus). CNN teletekstą prižiūri 350 žurnalistų ir technikų, kasdien atnaujinančių informaciją nuo 90 iki 120 kartų.
Teleteksto veikimo ir jo priėmimo principai

Svarbiausias teleteksto sistemos mazgas yra padidinto patikimumo pramininiame kompiuteryje integruotas teleeteksto generatorius. Funkcinė generatoriaus paskirtis – laikantis visų teleteksto standartų užtikrinti nepretraukiamą teleteksto signlalų perdavimą reikiamomis eilutėmis. Daugeliui telecentrų, norinčių tiekti teleteksto paslaugas, reikalingas teletekstą įterpiantis įrenginis. Šis įrenginys, neiškraipydamas vaizdo signalo, į reikiamas eilutes įterpie teleteksto duomenis.

Teleteksto informacijai priimti reikalingas integruotas televizoriuje, išorinis (jungiamas per SCART jungtį), ar kompiuterinio modulio tipo teleteksto dekoderis. Dauguma šiuolaikinių televizorių gamintojų gamina televizorius jau su integruotais dekoderiais. Tokių televizorių kaina apytiksliai 5% didesnė.

Įsigyjant televizorių, svarbu įsitikinti, kad įrenginys yra skirtas mūsų geografiniam regionui ir teleteksto dekoderis turi reikiamą šriftą. Tačiau, net jei ir įsigijote televizorių, kurio teleteksto dekoderis turi tik lotyniškąjį šriftą, galima pakeisti mikroschemą, saugančią šriftą, į reikiamai kalbai sukurtą mikroschemą. Išoriniai dekoderiai yra brangesni, tačiau gali įsiminti gerokai daugiau teleteksto puslapių. Kompiuteriniai dekoderiai yra jungiami į PCI arba ISA jungtį ir turi jungtį antenai. Šie dekoderiai gali įsiminti labai didelį kiekį puslapių. Svarbu išskirti du tokių dekoderių tipus: programiškai reaizuoti dekoderiai TV imtuve ir dekoderiai, kartu su teletekstu priimantys ir interneto tinklapius.

4
Teleteksto valdymas

Teleteksto valdymas visiškai nesunkus. Jis valdomas tam tikromis saplvomis pažymėtais mygtukais bei pultelyje esančiais skaičiais. Raudonas mygtukas naudojamas greitai atversri pažymėtą tą paščia spalva puslapį. Palengvina naršymą teleteksto puslapiuose. Užtenka tik spustelėti šį mygtuką, kad patektumėte į nurodytą puslapį. Jei, atvertus kokį nors puslapį, nėra šią spalva specialiai pažymėtos nuorodos, tada šis mugtukas veikia kaip nuoroda į sekantį transliuojamą puslapį. Tokiais atvejais dažniausiai apatinėje eilutėje matosi ta spalva užrašytas puslapio numeris arba net pavadinimas, jei toks nurodymas puslapio kūrėjų. Žalia spalva pažymėtas mygtukas reikalingas praleisti sekantį eilės tvarka transliuojamą puslapį ir atversti antrąjam. Geltonos spalvos mygtukas reikalingas praleisti du sekančius transliuojamus puslapius ir atversti trečiąjį. Paspaudus mėlynąjį mygtuką atverčiamas transliuojamas teleteksto puslapis atgal.
Teleteksto perdavimas mobiliojo ryšio telefono aparatais

“Bitë” vienintelė Lietuvoje teikia teleteksto paslaugą. Teletekste galima rasti paskutinio “Teleloto” žaidimo rezultatus, sužinoti, kaip gauti „Verslo žinių“ anonsus, dolerio kursą, vardadienius. Teleteksto pranešimai – tai bendri tinklo pranešimai. Jie gali būti priimti tik tuomet, kai telefonas yra įjungtas. Standartiškai teleteksto priėmimas yra išjungtas. Telefoną galima nustatyti taip, kad būtų gaunama pasirinkta informacija. Aktyvavus temą, reikia palaukiti, kol informacija bus priimta. Daugelyje telefono aparatų pasirinkta teleteksto informacija rodoma telefono ekrane iš karto ją priėmus. Kituose aparatuose, pasinaudojus telefono meniu “Pranešimai -Tinklo naujienų paslauga”, randama komanda “Skaityti”, kuri ir parodo gautą informaciją ekrane. Telefono aparatą paruošti teleteksto informacijai priimti gan paprasta. Dėl didelės telefono aparatų įvairovės neįmanoma išaiškinti kiekvieno aparato meniu struktūros. Perskaičius visą dominančią informaciją, tiesiog uždaroma teleteksto priėmimo funkcija. Ji liks uždaryta (“Off”) tol, kol vėl nebus atidaroma (“On”). Veiksmų seka ta pati kaip ir įjungimo atveju, tik vietoje “Įjungti” (“On”) reikia pasirinkti “Išjungti” (“Off”). Visa teleteksto informacija “Bitės” abonentams teikiama nemokamai.

IŠVADA

Man buvo įdomu sužinoti daugiau apie teletekstą. Manau, kad surinkta informacija apie teletekstą man pravers ateityje. Ji pravers ne tik man, bet ir daugeliui kitų moksleivių. Mūsų informatikos vadovėlyje nėra informacijos apie šį interneto pakaitalą. Tai, kad teletekstą galima pasiekti mobiliojo ryšio telefonu, man buvo visiškai nauja ir naudinga. Manau nesuklydau pasirinkusi šią temą.

TURINYS
ĮŽANGA..............................2.
Apie teletekstą..............................3.
Informacijos perdavimas teletekstu..............................3.
Teletekstą transliuojančios TV programos............................4.
Teleteksto veikimo ir jo priėmimo principai...........................4.
Teleteksto valdymas..............................5.
Teleteksto perdavimas mobiliojo ryšio telefono aparatais....................5.

Leave a Comment