Teisinės duomenų bazės aprašymas

Duomenų bazės skirtos dideliems struktūrizuotų duomenų kiekiams kaupti, saugoti ar apdoroti, pagal vartotojo pateikiamus reikalavimus. Šiuo metu sunku surasti net ir nedidelę įmonę ar įstaigą, kurioje nebūtų naudojama kompiuterizuota informacijos sistema. Dažnai ji atlieka tik elementarias apskaitos funkcijas, pvz: padeda apskaičiuoti darbuotojų atliginimus, registruoja parduotas ar nupirktas prekes, bet dažniausiai ieškant kokios nors reikalingos informacijos. Taigi, jei reikia apdoroti, kaupti ir ilgą laiką saugoti didelius kiekius duomenų, juos panaudoti ne vieną kartą, ar iš kelių darbo vietų, be duomenų bazės suunku išsiversti. Duomenų bazė – pagal kokį nors pažymį susijusių duomenų apdorojimų kompiuteriu, visuma.
Teisininkams duomenų bazės irgi labai svarbios. Per trumpą laiką per jas galima rasti visokiausią dominančią informaciją, pvz: teisinius aktus, įstatymus, potvarkius, įsakymus ir kt.
www.arbitr.ru yra Rusų Federacijos Aukščiausio Arbitražinio Teismo puslapis. Šio saito puslapiuose galima rasti smulkiausią informaciją apie Rusų Federacijos Aukščiausio Arbitražinio teismo darbus ir arbitražinę sistemą. Puslapis skirtas teisininkams, teisės studentams, bei visiems kitiems asmenims, kuriems reikalinga bet kokia teisinė informacija.
Pirmame puslapyje mes randame naujienas, taai yra neseniai įvykę įvykiai susiję su Arbitražiniu teismu pvz: Rusijos Federacijos prezidento nurodymas apie Arbitražinio teismo teisėjų skyrimą, Rusijos prezidento susitikimas su kitais valdininkais ir kt.
Puslapyje iš kairės pusės yra nuorodos į:
 naujienas – ši nuoroda skirta tam, kad sužinoti įvykius su

usijusius su Arbutražiniu teismu,
 arbitražinę sistemą – čia galima rasti inormaciją apie Arbitražinių teismų struktūrą ir funkcionavimą,
 arbitražinę praktiką – čia galima rasti Aukščiausio Arbitražinio teismo plenumo nutarimus ir prezidiumo informacinius laiškus,
 į Rusijos Aukščiausiąjį Arbitražinį teismą – čia yra aprašytas Rusijos Aukščiausias Arbitražinis teismas, jo sudėtis, struktūra, funkcijos, kompetencija ir kt.,
 teisminiai aktai – yra teisminių aktų bankas ir dokumentai.
Šiek tiek žemiau išdėstyti Aukščiausio Arbitražinio Teismo prezidiumo posėdžiai, yra posėdžių archyvas. Dar žemiau yra dvi duomenų bazės: informacija apie bylą ir Arbitražinių teismų teisminiai aktai.
Iš dešinės pusės yra nuorodos į: 10 metų apylinkių Arbitražiniams teismams, Arbitražinių teismų darbo išvados, Aukščiausio Arbitražinio teismo plenumo sprendimai, Aukščiausio Arbitražinio teismo prezidiumo informaciniai laiškai.
Pirmoje duomenų bazėje galima rasti informaciją apie bylą, paspaudę tą nuorodą pamatysime lentelę (laukelius, kur reikės įrašyti duomenys).
1. Pirmasis laukelis taai: datos nuo – iki . Pvz: nuo 1999 01 01 iki 2002 01 01 metų, ieškos tas bylas, kurios buvo sprendžiamos tuo laikotarpiu. Yra kalendorius, iš kurio galima pasirinkti reikiamą datą.
2. Antrasis laukelis: pirmosios instancijos arbitražiniai teismai. Galima pasirinkti iš daugybės (yra žodinėlis) Rusijos miestų, kraštų, apskričių pvz: Maskvos miestas, Smolensko apskritis, Altaisko kraštas ir kt.
3. Teisminė sudėtis. Galima pasirinkti nuo 1 iki 8.
4. Ginčo rūšys. Galima pasirinkti iš daugybės (yra žodinėlis) pvz: apie organizacijų ir piliečių bankrotus, ekonominiai ginčai pagal administracinius santykius su teise, ekonominiai ginčai pagal piliečių santykį su te
eise ir kt. Nežinant ginčo tipo galima pasirinkti ir tuščią laukelį.
5. Ginčo kategorija. Galima pasirinkti iš daugybės (yra žodinėlis) pvz: už neteisėtą kredito gavimą, apie pirkimo – pardavimo sutarties pažeidimus, apie vertingus popierius ir kt., galima pasirinkti ir tuščią laukelį.
6. Ieškovas. Ieškovu gali būti: organizacija, firma, valstybės organai ir kt.
7. Atsakovas. Atsakovais gali būti tie patys asmenys: organizacija, įmonė, valstybės organai.
8. Tretieji asmenys.
9. Bylos numeris arba pirmosios instancijos bylos numeris.

Jeigu mes užpildysime ne visus laukus, tai mums ieškos pagal tuos duomenys, kuriuos mes įvedėme pvz: įvesime laikotarpį nuo 1999-01-01 iki 2005-01-01 ir Maskvos miestą, tai mums išmes visas bylas, kurios buvo spręstos Maskvos mieste tuo laikotarpiu. Paspaudę ant bet kurios bylos mums atsiras visa informacija apie bylą pvz: bus nurodyta, kas byloje ieškovas, kas atsakovas, bylos numeris, kuriam mieste buvo spręsta byla, dokumentų pavadinimai, kurie buvo pasirašyti sprendžiant šią bylą, bus nurodytos instancijos, kurioms buvo perduota byla: pirmoji, apeliacinė, kasacinė; bylos perdavimo datos. Reikia atsižvelgti ir į tai: kuo daugiau laukelių užpildysime tuo tikslesnė bus paieška.
Antroji duomenų bazė yra: Arbitražinių teismų teisminiai aktai. Galima ieškoti pagal vienintelį lauką: bylos numerį. Tačiau laukelio apačioje yra išdėstyti visi Rusijos arbitražiniai tesmai. Paspaudę bet kokį, mums atsiranda dar viena duomenų bazė „Paieška pagal rekvizitus“, čia galima rasti teisminių aktų kopijas. Paieškos la
aukai užpildomi sekančiai:
1. Dokumento rūšis. Gali būti įsakymas, įstatymas ir kt. Dokumentas gali turėti keletą rūšių. Laukas turi žodyną, iš jo gali būti išrinktas tik vienas pavadinimas. Tam, kad panaikinti įvestą žodį, reikia paspausti tuščią žodyno laukelį.
2. Dokumento priemimo data. Iš išmetamo sąrašo galima pasirinkti reikiamą dieną, mėnesį, metus. Jeigu neišrinkti metai, tai data skaitosi neteisingai įvesta. Galima įvesti datas: nuo – iki, arba tikslią dokumento priemimo datą, tuo atveju paspausti „tik tą datą“.
3. Bylos numeris.Tas laukas neturi žodyno. Numerį reikia surinkti klaviatūra be tarpų.
Jeigu koks nors paieškos laukas neužpildytas, tai paieška vyksta pagal tuos duomenys, kurie yra įvesti.
Po to, kai paieškos laukeliai užpildyti, reikia paspausti „ieškoti“. Jeigu po paieškos dokumentai nebuvo rasti, atsiras pranešimas su sąrašu priežasčių, dėl kurių dokumentai nebuvo rasti. Jeigu dokumentai buvo rasti, tai atsiras sąrašas rastų dokumentų, paspaudus ant bet kokio dokumento atsiras naujas puslapis. Naujas puslapis atsiranda tam, kad peržiūrėti dokumentą. Dokumentas bus su nuoroda, kuri rodo lapų skaičių ir apimtį. Lango viršuje pamatysime dokumento pavadinimą ir pagrindinius rekvizitus: dokumento rūšį, priemusią dokumentą įstaigą, priemimo datą, dokumento numerį. Lange parodomas vienas ar keletas dokumento puslapių PNG formate. Rodomų puslapių skaičių galima pasirinkti iš sąrašo „Rodyti brauzerio lange po..lapų“, lapų skaičių galima išsirinkti nuo 1 iki 10.
Kopijuojant dokumentus vartotojas gauna au
utentiškas kopijas, tai yra vartotojas mato aktus tokiame pavidale, kokiame teismas juos išleidžia.
Prieš pradedant ieškoti neseniai nagrinėtus ar priimtus dokumentus, reikia pasižiūrėti ar jų nėra puslapio apačioje, kur surašytos naujienos ir nujausi dokumentai. Todėl tam, kad atrasti naujai priimtus dokumentus, dažniausiai užtenka peržiūrėti duotą sąrašą.
Jeigu mes įrašėme duomenys į laukelius ir prisiminėme, kad galime juos rasti naujuose dokumentuose, tiesiog galima paspausti mygtuką „išvalyti“. Visi laukeliai bus tušti.
Tinklapio tikslas kaupti ir sisteminti teisės rašto darbus, įstatymus, aktus bei kito turinio medžiagą tam, kad ja galėtų naudotis platus ratas vartotojų.
Duomenų bazė yra organizuotai (susistemintas, metodiškai sutvarkytas) duomenų rinkinys, kuriuo galima individualiai naudotis elektroniniu ar kitu būdu. Manau teisininkams labai svarbu žinoti naujausius įstatymus, jų turinį, todėl lengviausia yra naudotis duomenų baze.

Leave a Comment