SEKŲ DIAGRAMOS DETALUS APRAŠYMAS

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA

INFORMATIKOS INŽINERIJOS KATEDRA

INFORMACINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS

SEKŲ DIAGRAMOS DETALUS APRAŠYMAS

„MONITORINGO SISTEMA“

ATSISKAITYMO DATA : 2016.10.26

Turinys

ĮŽANGA 3

Vizualiai nubraižyta programinių procesų lentelė: 4

Panaudojimo atvejų detalizavimas 5

Registracijos mygtukas: 5

Prisijungimo mygtukas: 5

Serverio pasirinkimo mygtukas: 5

Serverio trinimo mygtukas: 5

Serverio įvedimo mygtukas: 6

Informacija apie sistemą mygtukas: 6

PANAUDOTŲ DOKUMENTŲ, LITERATŪROS SĄRAŠAS: 7

IŠVADOS: 7

ĮŽANGA

Programinės įrangos projektavimas yra susijęs su vienos sistemos suskaidymu į jos sudėtines dalis. Puikus dizainas yra raktas į sėkmingą įgyvendinimą ir plėtotę. Yra keletas pagrindinių principų, kad sistemos dekompozicija būtų geros kokybės. Skirtingai nei klasikinio dizaino srityse, nėra jokio viizualinio ryšio tarp pateikto programų sistemos projekto ir galutinio produkto.

Mes naudojome programą „Visual Paradigm“ tam, kad aiškiai suprojektuoti programos dizainą ir tokiu būdu parodyti kokiais principais veikianti programa atliks procesus reikalingus vartotojui.

Vizualiai nubraižyta programinių procesų lentelė:

Panaudojimo atvejų detalizavimas Registracijos mygtukas:

Objekto būsena
Objektas
Aprašymas
Priklausomybės
Pranešimo tipas  

Prisijungimo mygtukas:

Objekto būsena
Objektas
Aprašymas
Priklausomybės
Pranešimo tipas

Serverio pasirinkimo mygtukas:

Objekto būsena
Objektas
Aprašymas
Priklausomybės
Pranešimo tipas  

Serverio trinimo mygtukas:

Objekto būsena
Objektas
Aprašymas
Priklausomybės
Pranešimo tipas  

Serverio įvedimo mygtukas:

Objekto būsena
Objektas
Aprašymas
Priklausomybės
Pranešimo tipas  

Informacija apie sistemą mygtukas:

Objekto būsena
Objektas
Aprašymas
Priklausomybės
Pranešimo tipas

PANAUDOTŲ DOKUMENTŲ, LITERATŪROS SĄRAŠAS:

https://moodle.svako.lt/badges/view.php?type=2&id=17

IŠVADOS:

Sukūrus „Sekos diagramą“ diagramą būsimam vartotojui yra daug aiškiau kaip programa veiks. Tokiu principu vartotojas gali keiisti savo norus bei užsakymus detaliau ir tiksliau pagal savo norus.

Leave a Comment