ODBC tvarkykles

VILNIAUS UNIVERSITETO
KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS
INFORMATIKOS KATEDRA
Informacijos pateikimas Internete technologijos
ODBC tvarkyklės
Referatas
Atliko:

Dėstytojas:
2007
Kaunas

Turinys

Įvadas 3
Bendra ODBC samprata 4
TRUMPA ISTORIJA 4
ODBC VERSIJOS: 4
ODBC architektūra 5
Taikymo teorijoje ir praktikoje principai 7
Palyginimas su analogiškomis technologijomis pagal konkrečius kriterijus 7
Privalumai ir trūkumai 8
Privalumai: 8
Trūkumai: 8
Vystymosi perspektyvos 8
Literatūra 10

Įvadas

Šiame darbe bus bandoma atsakyti į šiuos klausimus: kas yra ODBC; kokie privalumai ir trūkumai bei vystymosi perspektyvos.
Referate yra šios dalys:
 ODBC samprata;
 ODBC architektūra;
 taikymo teorijoje ir praktikoje principai;
 trumpai aptartos ODBC versijos;
 palyginimas ODBC;
 ODBC privalumai ir trūkumai;
 vystymosi perspektyvos;
 išvados.

Bendra ODBC samprata

ODBC (angl. akronimas Open Database Connectivity) yra standartizuota taikomosios programinės įrangos (aplikacijų) programavimo sąsaja (API) prisijungimui prie duuomenų bazių (RDBMS).
Kiekvienai duomenų bazės programai arba duomenų bazių valdymo sistemai reikia skirtingos tvarkyklės.
ODBC – tai tipiškas tvarkyklių panaudojimo atvejis -: egzistuoja šimtai skirtingų formatų, kuriais saugomi duomenys, todėl labai sunku sukurti programas, kurios galėtų duomenis skaityti iš bet kokių šaltinių. Tačiau galima sukurti vieną programinę sąsają, kuri būtų vienoda visoms duomenų rūšims ir tada kurti atskiras programas – tvarkykles, kurios atitinkamus duomenis padarytų pasiekiamais per vieną, konkretų ODBC apibrėžtą sąsają. Tokiu būdu, ODBC tvarkyles gali tiekti atitinkamą duomenų formatą (šaltinį) atsakingos įmmonės, o ODBC sąsają naudojantys programuotojai yra užtikrinti, kad jų programoms bus pasiekiami įvairių rūšių duomenys.

TRUMPA ISTORIJA

ODBC buvo sukurta SQL Access Group ir pirmąkart paskelbta rugsėjo mėn. 1992. Pirmoji ODBC realizavo ir pateikė savo Windows operacinėje sistemoje Microsoft kompanija, bet dabar eg

gzistuoja ODBC palaikymas UNIX, OS/2 ir Macintosh sistemose.
ODBC VERSIJOS:
4 pagrindinės ODBC versijos:

Versija Apibūdinimas
1.0 (c1993) Pirmoji ODBC versija. Tik keletas ODBC 1.0 programų ir tvarkylių egzistuoja (tik Windows) ir nė vienos Linux.
2.0 (c1994) Antroji ODBC versija. Ne didelis reorganizavimas API (t.y. nauja SQLBindParameter pakeičia SQLSetParam) šerdyje, 1 ir 2 lygio formos pakitimai, nauji duomenų tipai.
Linux, daugelis ODBC tvarkyklių yra ODBC 3 ir tik nedaugelis yra dar ODBC 2.0 , bet sparčiai juda link 3
Atsirado versija ODBC 2.5.
3.0 (c1995). ODBC 3.0 pateikė didelį kiekį naujų APIs ir ODBC palaikomas deskriptorius. daugelis ODBC tvarkyklių Linux dabar yra ODBC 3.0 ir nemažai programų yra 3.0.
3.5x (c1997). UNICODE naujovė.

ODBC architektūra

Egzistuoja skirtingi modeliai (lygiai), kurie apibudina lygių skaičių, kurie turi būti praeinami, kad butų pasiekiama duomenų bazė.
Svarbiausi lygiai:
o Lygmuo 1
o Lygmuo 2
o Lygmuo 3
Pirmasis lygmuo

Program : kreipiasi į ODBC funkciją

ODBC Manager: nustato ką daryti

ODBC Driver: vykdo reeikiamas procesus

Database file: jis atidaromas tvarkyklės ir
duomenis tvarkomi

Antrasis lygmuo

Program: kreipiasi į ODBC funkciją
ODBC Manager: nustato ką daryti
ODBC Driver: ruošia užklausa ir perduoda ją DBMS
DBMS: vykdo užklausa

Trečiasis lygmuo

Program: kreipiasi į ODBC funkciją
ODBC Manager: nustato ką daryti
ODBC Driver: ruošia užklausa ir perduoda ją DBMS
Gateway ODBC Manager/Driver: perduoda užklausa DBMS
DBMS: vykdo užklausa

Taikymo teorijoje ir praktikoje principai
.
ODBC tvarkyklė reikalinga, kad susisiektume su duomenų baze t.y. siųsti ir gauti duomenis, taip pat vykdyti užklausa duomenims duomenų bazėje. ODBC tvarkyklės palengvino programuotojų darbą t.y. nebereikia kiekvienai du

uomenų bazei kurti programos sąsajų (API)
ODBC standartas buvo kuriamas, kad veiktų bet kokioje platformoje ir taip pat buvo prijungtos Win32, Unix, Macintosh, OS/2 ir kitos.

Palyginimas su analogiškomis technologijomis pagal konkrečius kriterijus

Kriterijus ODBC JDBC UDBC
Greitis Blistering Performance Blistering Performance Blistering Performance
Tenkina ODBC 1.0 – 3.0 Compliance Galimos klasės for JDK 1.02 and JDK 1.1 ODBC 1.0 – 3.0 Compliance
Palaiko ODBC Core, Level 1, Level 2, ir papildymus Support JDBC compliant Applets independent of Web Browser (via OpenLink WebSQL classes) ODBC Core, Level 1, Level 2, ir papildymus
Veikimas operacinėje sistemoje Windows 3.11/95/NT, Solaris, SunOS, HP-UX, AIX, IRIX, DG-UX, SINIX, Generic UNIX 5.4 (AT&T), Unixware, SCO UNIX, Linux, MKLinux, BSDI Unix, NetBSD, FreeBSD, OpenVMS, Vax/VMS, MacOS. Windows 3.11/95/NT, Solaris, SunOS, HP-UX, AIX, IRIX, DG-UX, SINIX, Generic UNIX 5.4 (AT&T), Unixware, SCO UNIX, Linux, MKLinux, BSDI Unix, NetBSD, FreeBSD, OpenVMS, Vax/VMS, MacOS.

Windows 3.11/95/NT, Solaris, SunOS, HP-UX, AIX, IRIX, DG-UX, SINIX, Generic UNIX 5.4 (AT&T), Unixware, SCO UNIX, Linux, MKLinux, BSDI Unix, NetBSD, FreeBSD, OpenVMS, Vax/VMS, MacOS

Privalumai ir trūkumai
Privalumai:
 ODBC teikia “buvimo visur“ duomenų standartus dėlto, kad egzistuoja šimtai tvarkyklių daugybei duomenų tipui. ODBC prieinamas visokio tipo operacinėms sistemoms ir yra tvarkyklės ne reliaciniams duomenims kaip skaičiuoklėms, tekstui ir XML failams. Todėl ODBC prieš dešimt metų pasiūlė prisijungimo galimybę prie platesnio tipo duomenų negu kitos duomenų pasiekimo API.
 Egzistuoja daugiau tvarkyklių ODBC negu tvarkyklių ar naujų API kaip OLE DB, JDBC ir ADO.NET.
Trūkumai:
 ODBC, le

eidžianti programoms naudotis DB, esančiomis tinkle, gali turėti rimtą spragą, susijusią su saugumu. Pasirodo, kad galima iššifruoti slaptažodžius ir vartotojų identifikatorius pasinaudojant “trace” funkcija. Įjungtus “trace” režimą sukurtame “log” faile visa minėta (slaptažodžiai ir identifikatoriai) informacija.
 Norint parašyti ODBC kodą, kuriam reikalinga DBMS specifinės savybės, reikalauja aukštesnio lygio programavimo pasiruošimo
 Administruojant didelį klientų kiekį gali pasitaikyti tvarkyklių ir DLL skirtingumas. Ši painiava didina sistemos perkrovą. Didelė organizacija su tūkstančiais personalinių kompiuterių turi dažnai pareikalauja ODBC serverio technologijos, kad supaprastintų administravimą.
 Skirtumai tarp tvarkyklių ir tvarkylių išsivytimo gali kelti svarbų klausimą. Naujesnės ODBC tvarkyklės yra dažnai mažiau stabilesnės negu tvarkyklės , kurios buvo gamyboje metų metai. Testavimo metai ir pažanga reiškia , kad tvarkyklės panašu turi mažiau klaidų.

Vystymosi perspektyvos

Programuotojai nori savybių ir tipų nepasiekiamų su ODBC gali naudoti kitas SQL API. Kai neįmanoma platformos nepriklausomybė, programuotojai naudoja patentuotas API. kurti portatyvius, nepriklausančius nuo platformos kodus yra tikslas, programuotojai gali naudoti JDBC API.
Išvados

Nagrinėjant ODBC tvarkykles, pastebėjau, kad tai unikali funkcija, kuri suteikia sąsaja ir perkeliama į daugelį platformų ir RDBMS. Be to, viena programa gali sąveikauti su skirtingomis duomenų bazėmis be jokių pakeitimų, pakartotino kompiliavimo ar susiejimo. Tuo pačiu metu, ODBC leidžia galingą įrankį duomenų bazių valdymui ir utilizavimui.

Literatūra
1. Prieiga per Internetą: http://www.unixodbc.com/ ,[žiūrėta: 2006 03 17];
2. Prieiga per Internetą: ht

ttp://www.easysoft.com/developer/interfaces/odbc/linux.html, [žiūrėta: 2006 03 17];
3. Prieiga per Internetą: http://www.openlinksw.com/info/docs/prodover.htm [žiūrėta: 2006 03 20];
4. Prieiga per Internetą: http://en.wikipedia.org [žiūrėta: 2006 03 20];
5. Prieiga per Internetą: http://msdn.microsoft.com/, [ žiūrėta: 2006 03 23];

Leave a Comment