Nuotolinis mokymas

NUOTOLINIS MOKYMAS
Nuotolinis mokymas – perspektyvus mokymo būdas, vis plačiau taikomas visame pasaulyje. Atsiradęs suderinus tradicinių mokymo metodų patirtį ir šiuolaikines technologijas, nuotolinis mokymas suteikia galimybę ne tik įgyti žinias, bet ir nuolat jas tobulinti.
Šiuolaikiniame, greitai besikeičiančiame technologinių pasiekimų spartos pasaulyje vis didesnę reikšmę įgauna dirbančiųjų visapusiškas lavinimasis. Nuo sugebėjimo pritaikyti savo žinias darbinėje aplinkoje priklauso dirbančiojo užimamos pareigos, karjera, šeimos ir visuotinė gerovė. Dažnai skirti daug laiko atskiroms studijoms trūksta. Todėl daugelis pasaulio mokymo institucijų, pasinaudodamos šiuolaikinėmis technologijomis, naudoja nu uotolinį mokymą, kaip vieną iš perspektyviausių mokymo formų.
Nuotolinis mokymas patrauklus tuo, kad suteikia studentams galimybę savarankiškai mokytis jiems patogiu laiku ir jiems patogioje vietoje. Įgyjamų žinių kokybė dėl to visiškai nenukenčia – ji priklauso tik nuo studentų pastangų. Kiekvienas jų gauna specialiai paruoštą metodinę studijų medžiagą, garso ir vaizdo įrašus, kompiuterines mokymo ir kontrolės programas. Studentų referatus, mokslinius darbus, atliktas egzaminų ir įskaitų užduotis dėstytojai gauna Internetu; vėliau tokiu pat būdu studentai sužino savo žinių įvertinimus.
Nuotolinis mokymas – tai puiki ga alimybė įgyti aukštąjį išsilavinimą, skiriant tam optimaliai nustatytą laiką. Ši mokymo forma plačiai taikoma įvairiuose visuomenės sluoksniuose ir pripažįstama daugelyje Europos ir pasaulio valstybių. Nuotolinis mokymas tampa vis populiaresnis labai užimtų žmonių tarpe. Juo mielai naudojasi verslo visuomenės atstovai, ilgalaikėse ko

omandiruotėse dirbantys pareigūnai. Pagaliau – tai galimybė kitataučiams mokytis savo gimtąja kalba toli nuo tėvynės.
Nuotolinis mokymas – tai studijos bet kuriame pasaulio krašte – tiek Vakaruose, tiek Rytuose. Šiandien nuotolinis mokymas žinomas ir Lietuvoje, jį sėkmingai naudoja ir kaimyninės valstybės. Ypač daug dėmesio tam skiria Rusijos Federacijos stambiosios aukštosios mokyklos.
Nūdienos pasaulyje visi puikiai supranta būtinybę tobulinti savo institucijų administracinius gebėjimus, sugebėjimą naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, moderniais veiklos instrumentais ir pritaikyti savo žinias.
Nuotolinis mokymas – perspektyviausia, visus tarptautinius standartus atitinkanti studijavimo forma. Ji puikiai tinka verslininkams, įvairius postus užimantiems įmonių darbuotojams ir valstybės tarnautojams, kitiems savo laiką branginantiems žmonėms.

Leave a Comment