Informacinė visuomenė

Turinys
Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai
Elektroninė valdžia
Elektroninis verslas
Elektroninio verslo modeliai
Elektroninio apmokėjimo sistemos ir elektroninis paštas
Elektroninis mokymas
Kompiuterio raštingumo standartai ir ECDL pažymėjimai
Pagrindiniai informacinės visuomenės bruožai
Visuomenė,kurioje plačiai naudojamos informacinės technologijos,vadinamos informacinė visuomenė.
Kai kurie specialistai informacinę visuomenępriklausomai nuo jų nagrinėjamų klausimų vadina kitais pavadinimais.Kai akcentuojamasšios v isuomenės narių išsilavinimas,būtinybė mokytis visą gyvenimą,naujos elektroninio mokymosi formos,taip pat žiniomis grįstos ekonomikos svarba,ji vadinama žinių visuomene.Norint pabrėžti kompiuteriais apdorojamos skaitmeninės informacijos svarba,dabartinis laikmatis vadinamas skaitmenine era,o aptariant ypatingai svarbų visuomenės keitimąsi – informacine revoliucija.

Šiame forume priimtame veiksmų plane numatyta ku

u
urti visą pasaulį apimančią informacinę visuomenę remiantis tarptautiniu žinių potencialu ir išnauduojant šiuolaikinių informacinių ir komunikacinių technolofijų(toliau – IKT) teigiamas galimybes.Jame pateikiami ir kinkretūs uždaviniai,kuriuos pasaulio tautos,atsižvelgdamos į savo nacionalinius skirtumus ir galimybes,turi įgyvendinti iki 2015 metų:
Kiekvienoje šalyje atlikus šiuos svarbiausius darbus,reikia pasirūpinti,kad sukurtais informacijos ištekliais apie jos gaminius,teikiamas paslaugas,mokslo ir kultūros pasiekimus galėtų naudotis viso pasaulio tautos.

Elektroninė valdžia
Elektroninė valdžia vadinamos internete sukurtos valstybinės valdymo institucijų priemonės,skirtos viešosioms paslaugoms,kultūrai,turizmui,transportui ir kelionėms,aplinkos apsaugos paslaugoms,išplečiančioms piliečių dalyvavimą demokratiniuose procesuose,valdyti.
Svarbiausias elektroninės valdžios uždaninys yra sudaryti sąlygas ir

r
r aprūpinti tinkamomis elektroninėmis priemonėmis,kurios leistų valdininkams,administratoriams,piliečiams bendrauti realizuojant vientisą elektroninę valdžią šalyje,o paskui – ir Europos Sąjungoje.
Štai tokie uždaviniai keliami elektrononei valdžiai Jungtinių Tautų informacinės visuomenės viršūnių susitikimo dokumentuose.

Baigdami šį skirsnį,išvardysime viešąsias paslaugas,kurias galime priskirti elektroninės valdžois sričiai ir kuriomis šiuo me

e
etu dažniausiai naudojasi Lietuvos gyventojai:
Diskusijos su kitais žmonėmis aktualiais viešosios politikos klausimais,
Elektroninio laiško tarnautojui išsiuntimas(radus reikalingą elektroninio pašto adresą interneto svetainėje),
Socialinės įmokos,
Viešųjų pirkinių paslaugos.
Šių paslaugų sparčiai daugėja,jos apima vis naują mūsų gyvenimo sritis.O kadangi jūs jau puikiai mokate dirbti kompiuteriu ir esat pažangūs bei pilnateisiai visuomenės nariai,todėl privalote jomis nuolat naudotis.

Elektroninis verslas
Daugelis verslo įmonių ir organizacijų pradeda naudotis internetinę bendravimui ir su savo klietais,ir su tiekėjais,ir su banku,taip sukurdamos visai naujas elektroninės komercijos technologijos.Jeigu ši naujoji interneto technologija integruojama su vidine iš vienos organizacijos dalies kitai,o iš organizacijos- jos klientams,tiekėjams ir verslo partneriams,tai tokia firma vadinama skaitmenine firma ir tik ji ateities informacinėje visuomenėje gali būti efektyvi ir konkurencija.
Elektroninis verslas apima ir elektroninę komerciją pirkimą ir pardavimą internetu.Pažymėsime kelis elektroninio ve

e
erslo pranušumus.Prekybos partneriai gali tiesiogiai bendraiti vienas su kitu,išvengdami ir tarpininkų,ir neefektyvių procedūrų.Žiniatinklio svetainė yra prieinama klientams ir partneriams 24 valandas per parą.Kitų tipų produktų pardavėjai internete gali paskleisti informaciją apie savo prekes,jų kainą ,parametrus,charakteristikas,pristatymo laiką ir pan.

Internetas gerokai išplečia realizavimo rinkas,pritraukdamas klientus,kurie šiaip nesikreiptų į bendrovę.Tai ypač svarbu mažoms ir vidutinėms verslo įmonėms.Naudojantis internetu,informacijos apie produktus rinkimas ir kaupimas,derybų informacijos parengimas,terminų nustatymas,sutarčių surašymas,pasirūpinimas transportu ir treansportavimo eigos siekimas.Pavyzdžiui,rankiniu būdu sudaryti vieną paprastą sandorį su klientu gali kainuoti apie 40 Lt,o tą patį at

t
tlikti internetu – 2Lt.O jeigu tokių sandorių kasdien padaroma šimtai ar tūkstančiai ?Interneto technologijos sumažina ne tik sandorio sudarymo kainą,bet ir prekių,ypač skaitmeninių produktų pristatymo laiką.
Vadybininkai gali naudoti el.paštą ir kitas interneto galimybes,kad nariai yra skirtingose pasaulio vietose.Akivaizdu,kad interneto technologijos skatina elektroninio verslo plitimą ir yra skaitmeninių firmų pasirodymo pagrindas.

Elektroninio verslo modeliai
Internetas suteikia galimybes verslo įmonėms gauti pajamų,arba pasiūlant visiškai naujus produktus ir paslaugas.Trumpai apibūdinsime šiuo metu plintančius svarbesnius elektroninio verslo modelius.
Gamybos ir paslaugų įmonės savo interneto svetainėje reklamuoja ir aprašo produktus,pavyzdžiui,baldus,langus ar paslaugas pavyzdžiui,pašto siuntas,maistą į namus ir,jei reikia,prekiauja jais elektroniniu būdu.Gali būti dialogo su vartotojais galimybes.
Elektronines prekybos centrai ,surinkę iš gamintojų,reklamuoja ir parduoda produktus bei paslaugas vartotojams ar verslo įmonėms.Dažnai jie specializuojasi knygų,automobilių,akcijų ir vertybinių popierių,ūkinių ir skaitybinių prekių,raštinės reikmenų,konkrečios gamybos įrenginių ir žaliavų bei kitų prekių ir paslaugų srityje.
Elektroninio turinio teikėjai, gauna pajamas parduodami ir iškart persiųsdami internetu skaitmeninį turinį-straipsnių ir naujienų skaitmenines rinkmenas,muzikosir vaizdo įrašus,fotonuotraukas,kompiuterių programas.Vartotojai jiems taip pat moka už savo prekių reklamą.

Elektroniniai bankai teikia bene svarbiausias elektroninio verslo paslaugas – galimybę elektroniniu būdu sumokėti už prekes,paslaugas,žaliavas ar įrenginius,taip pat išmokėti darbo užmokestį,stipendijas,pensijas arba apmokėti įvairiausias mokesčių sąskaitas.
Portalai – tai lyg įėjimo į pasaulį žiniatinklį vartai,pavyzdžiui,kur teikiamos daugiaplanės paslaugos- naujienos,įvairi naudinga informacija ir daugybė atrinktų,reklamuojamų ir aptarnaujamų kitų elektroniniu verslu užimančių firmų saitų.Pasauliniame žiniatinklyje vis dažniau kuriami specilizuoti portalai,pavyzdžiui,savivaldybių ar sveikatos apsaugos ir pan.

Elektroninio turinio teikėjai, gauna pajamas parduodami ir iškart persiųsdami internetu skaitmeninį turinį-straipsnių ir naujienų skaitmenines rinkmenas,muzikosir vaizdo įrašus,fotonuotraukas,kompiuterių programas.Vartotojai jiems taip pat moka už savo prekių reklamą.
Elektroniniai bankai teikia bene svarbiausias elektroninio verslo paslaugas – galimybę elektroniniu būdu sumokėti už prekes,paslaugas,žaliavas ar įrenginius,taip pat išmokėti darbo užmokestį,stipendijas,pensijas arba apmokėti įvairiausias mokesčių sąskaitas.
Portalai – tai lyg įėjimo į pasaulį žiniatinklį vartai,pavyzdžiui,kur teikiamos daugiaplanės paslaugos- naujienos,įvairi naudinga informacija ir daugybė atrinktų,reklamuojamų ir aptarnaujamų kitų elektroniniu verslu užimančių firmų saitų.Pasauliniame žiniatinklyje vis dažniau kuriami specilizuoti portalai,pavyzdžiui,savivaldybių ar sveikatos apsaugos ir pan.

Elektroninio apmokėjimo sistemos ir elektroninis parašas
Kad elektroninis verslas sėkmingai plėtotųsi,turi būti įdiegtos saugios ir patogios elektroninio apmokėjimo sistemos.Aptarsime šiuo metu mūsų šalyje ir pasaulyje sėkmingai naudojamus elektroninio apmokėjimo sistemų elementus ir priemones.
Elektronine kortele galima sumokėti už naudojamąsi viešaisiais telefono automatais,automobilių stovėjimo aikštelėmis,mobilujį telefoną.Joje elektroniniu būdu įrašoma vartotojo įmokėta suma,o apmokant už suteiktas paslaugas,ta suma kaskart sumažinama,kol visa išnaudojama.
Mokamoji kortelė skirta gryniesiems pinigams gauti iš bankomatų arba sumokėti už prekes ar paslaugas parduotuvėse,viešbučiuose,restoranuose.
Internetinės apmokėjimo sistemos.Vartotojas iš savo darbo vietos arba namų prisijungia prie banko ar elektroninės parduotuvės svetainės internete ir,įvedęs savo asmeninius duomenis bei banko sąskaitos numerį arba slaptažodį,perveda nurodytą sumą gavėjui.

Brūkšninis prekės kodas vienareikšmiškai identifikuoja prekę ir yra patogus pardavus duomenis įvesti gana paprastais parduotuvių kasos aparatų įtaisais.Šiuo metu mūsų šalyje juo turi būti pažymėtos visos prekės.
Elektroniniu parašu numatoma pakeisti paprasto popierinio dokumento asmens parašą ir firmos anspaudą ir apsaugoti siunčiamą internetu dokumentą nuo klastojimo.Tai viena pažangiausių elektroninio verslo saugumo užtikrinimo priemonių, dar tik pradedama diegti pirmaujančiose pasaulio šalyse.
Mobilioji komercija – tai naujos kartos prekyba,kai naudojamasi mobiliaisiais telefonais ir nešiojamaisiais kompiuteriais,kuriais galima prisijungti prie interneto ir atlikti bankines operacijas būnant automobilyje,lėktuve,namie,viešbutyje,kavinėje.Kuriami tobulesni šiai komercijai skirti telefonai ir kompiuteria.Bevieliu ryšiu bus galima gauti operatyvią informaciją apie savo saskaitų likučius ar atliktas operacijas banke,apie orą, artimiausią restoraną ar viešbutį.Lietuvoje šiuo metu plačiai naudojama mobiliosios komercijos atmaina,veikianti mobiliojo telefono trumpųjų žinučių pagrindu.Išsiųsdami SMS žinutę,galite įsigyti ir telefono skambėjimo melodijas,logotipus,taip pat atlikti vadinamuosius mikromokėjimus.

Elektroninis mokymas
Elektroninis mokymas jau pradeda skverbtis į mūsų gyvenimą.Bandoma,naudojant multimedijos galimybes ir internetą,pakeisti mokymo struktūras taip,kad visuomenės narių švietimui būtų išnaudoti informacinių technoligijų teikiami privalumai.Pagrindiniai elektroninio mokymo tikslai yra šie:
Sudaryti galimybes mokytis visą gyvenimą;
Mokymo programas ir dalykų turinį pritaikyti kiekvieno besimokančiojo asmeniniams poreikiams;
Naudoti nuotolinio mokymo galimybes mokytis namuose,mokykloje,universitete.
Skatinti ypač perspektyvių Europos Sąjungos šalyse pradėtų kurti virtualiųjų universitetų miestelių ir elektroninių universitetų veiklą.
Elektrininė knyga – tai kompaktinėje plokštelėje arba interneto žiniatinklyje įrašyta knygos arba mokymui skirto vadovėlio skaitmeninė rinkmena su iliustacijomis ir turiniu,kurią patogu skaityti kompiuterio ekrane.
Elektroninis mokymo kursas.Dažniausiai tai – vienam dalykui skirta elektroninė mokymo priemonė,kurią sudaro elektroninė kurso teorinė medžiaga,papildyta praktiniais pratimais,uždaviniais,testais.Paprastai galima pasirinkti mokymosi apimtį ir medžiagos pateikimo nuoseklumą.Toks kursas dažniausiai kuriamas kaip hipertekninių dokumentų rinkinys.

Elektrininė knyga – tai kompaktinėje plokštelėje arba interneto žiniatinklyje įrašyta knygos arba mokymui skirto vadovėlio skaitmeninė rinkmena su iliustacijomis ir turiniu,kurią patogu skaityti kompiuterio ekrane.
Elektroninis mokymo kursas.Dažniausiai tai – vienam dalykui skirta elektroninė mokymo priemonė,kurią sudaro elektroninė kurso teorinė medžiaga,papildyta praktiniais pratimais,uždaviniais,testais.Paprastai galima pasirinkti mokymosi apimtį ir medžiagos pateikimo nuoseklumą.Toks kursas dažniausiai kuriamas kaip hipertekninių dokumentų rinkinys.
Elektroninė mokymo sistema – tai paprastai daug elektroninių kursų aptarnaujanti sistema,registruojanti besimokančiuosius ie sekanti mokymosi eigą.Dažniausiai šioms sistemoms priskiriamos tokios mokymo proceso organizavimo funkcijos:
Kursų administravimas:derinamos mokymo programos ir tvarkarasčiai;registruojami besimokantieji ir formuojamos jų grupės;sekama mokymosi eigfa ir rezultatai

Kurso mokymo proceso vykdymas:registruotiems besimokantiesiems prijungtų prie interneto kompiuterių ekranuose teikiamos mokymo programoje pasirinktų elektroninių kursų mokymo medžiaga ir užduotys,aptarnaujamos atestavimo priemonės.
Už kursą atsakingo mokytojo ir besimokančiųjų bendravimas papildomomis priemonėmis – vidiniu elektroniniu paštu,diskusijų ir pokalbių tinklalapiuose,grupinio darbo tinklalapiuose.
Šiuo metu pasaulyje ir Lietuvoje paplitę specialūs elektroninio mokymo sistema yra “WebCT”ir “Learning Space”,kurios nuolat tobulinamos,bet platinamos komerciniais pagrindais.Reikia pripažinti,kad keliuose Lietuvos universitetuose sukurti negausūs elektroninio mokymo sistemos kursai yra viešai neprieinami ir dar laukia palankesnių sąlygų plačiam naudojimui.
Elektroninis universitetas – aukštąjį išsilavinimą teikianti,oficialiai pripažinta aukštojo mokykla,kuri,naudodama elektroninio mokymo sistemas,organizuoja studijas nuotoliniu būdu.Pasauliniame žiniatinklyje galima rasti kelių tokių universitetų svetaines.lietuivoje įkurtų jų dar nėra,tačiau apie tai kalbama mikslininkų ir aukštojo mokslo valdininkų planuose.
Kompiuterinio raštingumo standartai ir ECDL pažimėjimai
Kompiuterinis raštingumas tai mokėjimas dirbvti kompiuteriu ir gebėjimas taikyti informacinių technologijų priemones mokantis,dirbant ir asmeninėje bei visuomeninėje veikloje.Suteikti galimybes visiems gyventojams įgyti kompiuterinį raštingumą yra prioritetinis mūsų šalies uždaninys,kurį reikia išspręsti norint sėkmingai integruotis į šalies,Europos Sąjungos ir pasaulio informacinę visuomenę.Sprendžiant šį uždavinį,svarbus vaidmuo tenka švietimui,bendrojo lavinimo mokyklai.
Todėl šalyje buvo sukurtas “Moksleivių visuotinio kompiuterinio raštingumo standartas”,kuriame apibrėšti bendrojo lavinimo mokyklos tikslai siekiant visuotinio kompiuterinio raštingumo.Šis standartas adresuojamas švietimo politikams,valdininkams,informatikos,kompiuterių specialistams,verslininkams bei plačiajai visuomenei.

Standarte formuluojami pagrindiniai kompiuterinio raštingumo reikalavimai,kurie taikomi bendrojo lavinimo mokyklą baigiantiems moksleiviams,atsižvelgiant į Lietuvos ūkio ir kultūros poreikius pagal šešias telines sritis:
Pagrindiniai darbo kompiuteriu principai ir sąvokos.Moksleiviai moka dirbti pagrindiniais kompiuterio įrenginiais – klaviatūra,pele,spausdintuvu:naudojasi teksto ir grafikos tvarkymo programomis,supranta duomenų saugumo ir informacijos apsaugos problemas,naudojasi antivirusinėmis programomis
Informacijos tvarkymo kompiuteryje pagrindai.Moksleiviai sugeba atlikti pagrindinius informacijos tvarkymo kompiuteryje darbus:tvarko rinkmenas,supranta ir naudojasi taikomųjų programų langų pagrindiniais elementais ir vartotojo grafinės sąsąjos priemonėmis.
Tekstų tvarkynas ir informacijos pateikimas.Moksleiviai sugeba sukurti sudėtingos struktūros tekstinius dokumentus su iliustracijomis.

Internetas ir elektroninis paštas.Moksleiviai moka naršyti internete,naudotis paieškos programomis,siųsti ir tvarkyti elektroninius laiškus.
Pažintis su skaičiuokle ir duomenų baze.Moksleiviai moka skaičiuokle sukurti ir tvarkyti skaičių lenteles,atlikti įvairius skaičiavimus,naudotis funkcijomis,braižyti verslo diagramas.Taip pat moka naudotis įvairiomis duomenų bazėmis,suprojektuoti nesudėtingą duomenų bazę,sukurti duomenų įvedimo į bazę formą,ieškoti bazėje duomenų.
Socialiniai,teisiniai ir etiniai aspektai.Moksleiviai supranta informacinės visuomenės esmę,teisines,socialines ir etines problemas.
Kompiuteriniu raštingumu rūpinasi ne tik mūsų šalies vyriausybė.Šiuo metu ir europoje,ir pasaulyje jau apie 60 šalių sėkmingai įgyvendina tarptautinę kompiuterinio vartotojo pažėmėjimas.Šis dokumentas liudija,kad jo savininkas turi pakankamai žinių apie informacines technologijas ir sugeba naudotis asmeniniu kompiuteriubei dažniausiai naudoja taikomąją programine įranga.