Informacija apie operacinės sistemos versiją

Informacija apie operacinės sistemos versiją
Norėdami sužinoti operacinės sistemos versiją, darykite taip:
1. Paspauskite mygtuką Start , po to Control Panel (Valdymo skydelis).
2. Valdymo skydelyje spragtelėkite ties Performance and Maintenance , po to System (Sistema). Ekrane pasirodys langas System Properties (Sistemos nuostatos).
3. Informaciją apie sistemos versiją rasite kortelėje General.
Operacinės sistemos versiją taip pat galite sužinoti dešiniuoju pelės klavišu darbalaukyje spragtelėję piktogramą My Computer ir vietiniame meniu pasirinkę komandą Properties.

Aplankų ir bylų nuostatos
Norėdami sužinoti aplanko dydį ir kitas savybes, dešiniuoju pelės klavišu spragtelėkite aplanko piiktogramą ir vietiniame meniu pasirinkite Properties (Nuostatos).
Aplanko nuostatų lange matysite šias nuostatas:
Type – tipas.
Location – aplanko vieta .
Size – aplanko apimtis.
Size on disk – kiek vietos diske užima aplanko viduje esanti informacija.
Contains – aplanke esančių bylų ir aplankų skaičius.
Created – aplanko sukūrimo data ir laikas.
Attributes – aplanko požymiai.

3.10 pav.
Bylos nuostatų lange matysite šias nuostatas (3.11 pav.):
Pilnas bylos vardas .
Type of file – bylos tipas arba kokia programa byla sukurta.
Open with -kokia programa atidarys bylą.
Location – bylos vieta.
Size – bylos dydis.
Size on disk – kiek faktiškai byla užima vietos diske.
Created – bylos sukūrimo data ir laaikas.
Modified – paskutinio pakeitimo data ir laikas.
Accessed – paskutinės kreipties į bylą data ir laikas.
Attributes – bylos požymiai.

4.11 pav
Požymių ( Attributes) reikšmės:

Read-only – jei laukelis pažymėtas, tai aplankus ar bylas galima tik peržiūrėti, tačiau jų taisyti negalima;

Hidden – slepiamoji byla ar aplankas.

5.2.3 Vaizduoklio savybių nustatymas
Valdymo skydelyje (5.1 pav.) išrinkite Appearance an

nd Themes , atsivėrusiame lange(5.2 pav.) spragtelėkite piktogramą Display. Dialogo lange Display Properties atverkite kortelę Settings (nuostatos).

5.7 pav.
Slankikliu Screen resolution (ekrano skiriamoji geba) nustatykite skiriamosios gebos ir spalvų kokybės Color quality (Spalvų kokybė) reikšmes.
Svarbus ir vaizdo atnaujinimo ekrane dažnis. Jis nurodomas laukelyje Screen refresh rate (Vaizdo atnaujinimo dažnis) kortelėje Settings, pasirinkus Advaced , po to Monitor.
Rekomenduojamos vaizduoklio savybių reikšmės paprastai būna nurodytos vaizduoklio techninių galimybių aprašyme. Jūsų parenkamos naujos savybės privalo atitikti vaizduoklio technines charakteristikas.
Dialogo langą Dispaly Properties galite atverti dešiniuoju pelės klavišu spragtelėję tuščioje darbalaukio vietoje ir atsivėrusiame meniu išrinkę Properties.

Leave a Comment