Sapnai: Freudo interpretacijos

Ar norėtumėt savo sapną papasakoti Freudui ir išgirsti jo aiškinimus? Deja, to padaryti neturime galimybės. Tačiau siūlau Jums susipažinti su garsiojo psichoanalitiko paskaitose pateiktais pavyzdžiais iš jo praktikos:

Mergina mato vynuogyne gilią duobę ir žino, kad ši atsirado išrovus medį. Jai trūksta to medžio.

Sapnas susijęs su jos infantiliu tikėjimu, kad pradžioje mergaitės turėjusios tokius pat lyties organus kaip ir berniukai, o dabartinį pavidalą šie organai įgavę dėl kastracijos (medžio išrovimas).

Moteris sapnuoja, kad gatvėje ją vejasi karininkas raudona berete. Ji bėga nuo jo, užbėga laipteliais aukštyn, o jis vis iš paskos. Dusdama ji pasiekia savo butą ir užtrenkia duris už nugaros. Jis lieka lauke. Moteris pro akutę mato jį sėdintį ir verkiantį.

Čia svarbu paaiškinti psichines aplinkybes. Sapno išvakarėse ji turėjo santykių su vyru, kuris šią moterį apibūdino kaip vieną iš tų motiniškų natūrų, kurioms santykiaujant kyla nenumaldomas noras turėti kūdikį. Tačiau aplinkybės vertė juos saugotis, kad taip neatsitiktų.

Karininko su raudona berete persekiojimas ir moters kopimas laiptais dūstant – lytinis aktas. Tai, kad sapnavusioji užsidaro nuo persekiotojo, yra dažnai sapnuose pasitaikančios inversijos pavyzdys, nes juk iš tikrųjų vyras atsisakė užbaigti lytinį aktą moters viduje. Moteris priskyrė savo liūdesį dėl to partneriui: tai jis sapne verkia, kartu tai spermos išsiliejimo užuomazga.

Vyras sutinka savo seserį, lydimą dviejų draugių, kurios viena kitai irgi yra seserys. Jis ištiesia ranką abiem draugėms, bet savo seseriai ne.

Sapnavusiajam sapnas nekėlė jokių asociacijų su tikrais įvykiais. Tačiau jo mintys aiškinantis sapną nukrypo į tuos laikus, kai jis apmąstė savo atradimą, kad mergaičių krūtys išsivysto labai vėlai. Taigi tos dvi draugės yra krūtys. Sapnuotojas mielai paliestų jas ranka, jei tik tai nebūtų jo sesers krūtys.

Mergina stovi priešais savo rašomojo stalo stalčių, kuriame viskas taip pažįstama, kad ji tuoj suprastų, jei kas nors jame būtų rausęsis.

Stalčius reiškia moters genitalijas. Mergina žino, kad seksualinio santykiavimo (jai atrodo, kad ir prisilietimo) žymės matosi ant genitalijų ir seniai bijo būti demaskuota.

Šie pavyzdžiai akivaizdžiai atspindi Freudo požiūrio tašką. Šis tyrėjas buvo linkęs didžiąją dalį mūsų išgyvenimų ir patyrimo interpretuoti per žmogaus seksualumą, dažnai užslėptą ir pačiam sapnuojančiajam nesuvokiamą. Šiandieninė psichoanalizė jau gerokai pažengusi į priekį ir linkusi tokį vienpusišką požiūrį vertinti gana kritiškai. Freudo interpretacijas priimti ar atmesti – tai jau kiekvieno iš mūsų pasirinkimas.

Agnė Karvelytė,
2008 Liepos 04 d.