Airija

Ignalinos rajono Gimnazijos

2f klasės mokinio

Dainiaus Pakalkos

Geografijos referatas : Airija

AIRIJA

Sostinė: Dublinas (1100000 gyv.)

[pic]

Santvarka: respublika

Gyventojų skaičius: 3,8 mln. (2001m.)

Plotas: 70 300 km2

Valstybinės kalbos: airių ir anglų

ES narė nuo: 1973 m.
Nac.šventė: kovo 17d
Valiuta: euras (Airijos svaras iki 2002 m.)
Laiko juosta: PL

Ši nedidelė respublika Vakarų Europos pakraštyje yra įsikūrusi antroje
pagal dydį Britų salyno saloje. Gyventojų ten yra beveik tiek pat, kiek ir
Lietuvoje – apie 3,8 mln. Nepriklausoma Airija tapo tiktai 1922 metais, iki
tol ji buvo britų imperijos dalis. Iškovojusi nepriklausomybę, Airija
pasiskelbė neutralia valstybe ir išvengė įtraukimo į Antrąjį pasaulinį
karą. Norėdama išlaikyti neutralitetą, ši valstybė iš pr radžių nedalyvavo ir
pokarinių europos institucijų kūrimo procese, iki šiol ji nėra NATO narė.
Neutrali ir izoliuota Airija buvo neturtinga valstybė, joje dauguma žmonių
dirbo žemės ūkyje, o silpna pramonė orientavosi tik į mažą vidaus rinką.
Pagrindinė prekybos partnerė buvo Jungtinė Karalystė, prekyba su ja sudarė
daugiau kaip pusę užsienio prekybos. Todėl 1961 metais, Didžiajai
Britanijai apsisprendus stoti į Europos Bendriją, tą patį nusprendė
padaryti ir Airijos vyriausybė, tačiau, Prancūzijai vetavus Britanijos
paraišką, automatiškai nutolo ir Airijos narystė. Airija Europos Bendrijos
nare tapo tik 1973 metais.

Narystė Europos bendrijoje Airijai buvo labai naudinga. Jai at tsivėrė
galimybė ne tik sumažinti savo priklausomybę nuo prekybos su Didžiąja
Britanija, bet ir ilgainiui, vykdant lengtanę mokesčių politiką, pritraukti
daug stambių tiesioginių užsienio investicijų, ypač iš JAV, kuri vuvo
suinteresuota investuoti airijoje ne tik dėl to, kad gyventojai kalba
angliškai, bet ir dėl to, ka

ad per Airiją atsivėrė kelias i didžiąją Europos
bendrąją rinką. Tarp investuotojų, kurie padėjo sukurti modernią Airijos
elektronikos ir farmacijos pramonę, buvo labai daug airių išeivių, kurie
mielai investavo savo protėvių tėvynėje. Taip pat nereikia pamiršti, kad
Airija gavo didžiulią paramą ir iš Europos Bendrijos biudžeto. Tiuesioginių
išmokų gaudavo žemdirbiai, o pagal regioninės politikos programas į Airiją
ateidavo dar gana didelės(iki 4 proc. bendrojo vidaus produkto) papildomos
lėšos infrastruktūrai plėtoti. Galiausiai šiandien Airija yra visiškai
įveikusi savo atsilikimą ir tapusi viena iš sparčiausiai besivystančių
ekonomikos atžvilgiu šalių. Iš jos dabar mielai ima pavyzdį ir bando
pasimokyti kitos valstybės, kurios dar tik rengiasi stoti į Europos
Sąjungą.

• Airijoje gyvena 3,744,700 žmonių (1999 metų skaičiavimais),o 

Dublinas, šalies sostinė, turi apie 953,000 gyventojų.

• Šalis mėgaujasi palyginti švelniu klimatu. Mėnesio vidutinė

temperatura kinta nuo septynių laispnių Celsijaus sausį iki

devyniolikos laipsnių birželio menėsį.

• Airijoje vidutiniškai per mėnesį iš škrenta apie du, tris colius

kritulų, o dienos metas trunka nuo dviejų valandų gruodį iki 6

valandų birželį.

• Šalies plotas yra 84,412 km2, o kranto linijos ilgis siekia apie 3,172

km.

• Aukščiausias Airijos kalnas yra taip vadinimas “Carrantouhill” 1,041

m. aukščio. Ilgiausia upė – “Shannon” 340 km ilgio. Didžiausias ežeras

– “Lough Neagh”.

• Airijos nacionaliniai parkai turi keletą unikalių ir įspūdingų

gamtovaizdžių.  

• Didelė faunos ir floros įvairovė.

• Laisvas religijos pasirinkimas valstybės piliečiams yra garantuojamas

Airijos Konstitucijos. Daugumos Airijos gyventojų tikėjimas yra

katalikybė.

• Senoji šalies kalba  išsivystė iš keltų imigrantų apie 600 prieš

Kristų

[pic]

Anglų kalba į Airiją atkeliavo kartu su normandais. Nors ir

r sunkiai

prigydama, vis tiek tapo verslo, administracine kalba.

1923 metais buvo įkurta pirmoji Valstybės vyriausybė, kuriai vadovavo

Viljamas T.Kosgreivas (William T.Cosgrave).

Šalies pavadinimas

Remiantis ketvirtu Konstitucijos straipsniu, kuriame yra parašyta, kad

šalies pavadinimas angliškai – “Ireland” ir “Éire” – airių protėvių

kalba.  Nors  senosios kalbos šalies  pavadinimo “Éire” kilmė yra

nežinoma, tačiau senojoje airių literatūroje yra tokia mitologinė

pranašė, vardu Eiru. Dabartinis modernus šalies pavadinimas sudarytas iš

gėlų kalbos “Éire” ir vokiško žodžio “land” (žemė).    

Nacionalinė vėliava

Nacionalinė vėliava yra trispalvė, sudaryta iš žalios, baltos ir oranžinės
spalvų. Žalia spalva atstovauja senajai Gėlų ir Anglų – Normanų gyventojų
daliai, oranžinė – protestantų rėmėjų iš Oranžijos valstybės, balta
simbolizuoja ilgalaikę taiką tarp dviejų tradicijų. Vėliava pirmą kartą
buvo iškelta 1848 metais, kaip Airijos sąjūdžio simbolis, tačiau nebuvo
naudojama iki 1916 metų sukilimo. 

Himnas

Airijos himnas “Amhrán Na bhFiann” (Kareivių daina) buvo parašytas 1907
metais Peadar Kearney ir Patrick Heeney. Oficialiai tapo valstybės himnu
tik 1926 metais.Airijos Nacionalinė diena yra Švento Patriko diena,
švenčiama kovo 17 dieną.

Konstitucija

Airijos Konstitucijoje yra surašyti svarbiausi valstybės įstatymai. 1937
metų referendume Konstitucija buvo pritaikyta apibūdinti Airiją kaip
suverenią, nepriklausomą ir demokratinę valstybę.  Konstitucijoje yra
surašyta Valstybės ir Vyriausybės administracinė struktūra. Visų piliečių
teisės yra saugojamos Konstitucijos.

Prezidentas

Prezidentas yra renkamas balsuojant žmonėms kas septyneri metai. Kol kas
prezidentas neturi jokios vykdomosios galios, jo vaidmuo daugiau yra
ceremoninis. Prezidentas įgyja tikras galias, kurios jį padaro
Konstitucijos saugotoju. Dabartinė Airijos prezidentė yra Mary McAleese.

Airių vyriausybė

Airių Vyriausybė sudaro n

ne mažiau kaip septyni ir ne daugiau kaip
penkiolika narių. Vyriausybės vadovas yra Airijos ministras pirmininkas
(Taoiseach), kuris yra paskirtas prezidento.
Airija yra parlamentinė, demokratinė šalis. Tautinis parlamentas yra
vadinamas Oireachtas ir sudarytas iš dviejų rūmų ir Prezidentūros. Vieni iš
rūmų yra vadinami Dáil (Atstovų rūmai), kitas – Seanad (Senato rūmai).
Šiuos abu rūmus sieja Konstitucija ir Airijos įstatymai.

Užsienio politika

• Airių užsienio politikos pagrindas yra Konstitucija, kurioje yra tokie

principai, kurie išreiškia pagarbą visoms tautoms ir ištikimybę

tarptautinių santykių teisės taisyklėms. Airija tiki, kad geriausi

dalykai kiekvienai šaliai yra bendradarbiavimas su tarptautiniais

partneriais, taikių darbo santykių, pagrįstų pagarba, tolerancija,

Jungtinių tautų demokratiniais principais ir žmonių teisėmis, sukūrimas.

Airija taip pat pripažįsta ypatingą vienybę su tautomis, kurios siekė

nepriklausomybės per praėjusius šimtą metų.

Airijos žmonės du šimtmečius emigravo į kitas pasaulio šalis, turinčias

ir taip jau daug gyventojų. Ypatingi santykiai gyvavo ten, tose šalyse,

kur gyveno  didelė airių protėvių populiacija.

Jungtinių tautų organizacija

Airija – aktyvi dalyvė Jungtinių Tautų Organizacijoje nuo 1955 metų,
dažniausiai prisidedanti prie taikos palaikymo misijos visame pasaulyje ir
jos parama JT0 įstaigoms yra susijusi su organizacijos plėtra ir žmogaus
teisių gynimu.

Europos sąjunga

• Airija prisijungė prie Europos Ekonomikos Bendrijos 1973 metais,

pasiūlydama regioninio plėtojimo finansavimo iš Europos idėją

ir struktūrizuotą prekybos politiką be bendrijos.

• 1997 metais Airija pasirašė Amsterdamo Sutartį Paryžiuje prie ES

užsienio ministerijos, kuri pateikė pokyčių šalies bendroje užsienio

ir saugumo politikoje.

• Po naujo, sklandaus, struktūrizuoto šalies lėšų paskirstymo Airija

2000-2006 metais padidins savąjį kapitalą apie 3,4 bilijonų eurų.

Emigracija

• Airių emigracija, me

enininkų kelionės po pasaulį moko, kad išeivija yra

svarbus dalykas Airijos visuomenei. Įvairūs istoriniai įvykiai lėmė

keletą emigracijos pakopų: laikmetis, kai gėlai buvo užgrobę Airiją,

badmetis ir šių laikų paskutinių dešimtmečių ekonominis sąstingis.

• Yra apskaičiuota, kad per 40 milijonų žmonių JAV yra airių kilmės. Airių

emigracija į Kanadą taip pat buvo gausi per ir po nepritekliaus metų.

• Daugiau negu 30% Australijos gyventojų sudaro airių kilmės žmonės.

• Šiandien šalyje situacija yra visiškai kitokia. Ekonomikos lygis ir

gyvenimo sąlygos gerėja. Tai vilioja airius sugrįžti į tėvynę.

Švietimas ir mokslas

Airijos švietimas yra privalomas visiems vaikams nuo 6 iki 15 metų.

1998/99 metais daugiau negu pusė šalies gyventojų mokėsi.

Mokslas ir technologijos

Vyriausybė pripažįsta mokslą ir technologijas kaip svarbius dalykus

ekonominei, socialinei, kultūrinei raidai.  Atsakomybė už mokslo ir

technologijų plėtojimą yra vienas iš svarbiausių Airijos Vyriausybės

uždavinių.

Laikrasčiai

• Airijoje leidžiami šeši rytiniai laikraščiai (Six morning newspapers

are published in Ireland):

– Airių laikas (The Irish Times) – įsteigta 1859 metais (tiražas

113,835).

 -Airių nepriklausomybė (The Irish Independent) – Dublino laikraštis,

išleistas 1905 metais (tiražas 165,365).

– “The Irish Examiner” – leidžiamas Korko mieste (Cork, tiražas

62,413).

– The Star – based in Dublin
– The Belfast Newsletter and The Irish News – both based in Belfast.

Radijas

Airija turi keturias valstybines ir vieną nepriklausomą stotį.

Televizija

• Radijas “Telefís Éireann” yra pagrindinis  šalies transliuotojas,

įsikūręs 1926 metais, o pirmoji televizijos stotis įsikūrė 1961 metais.

• RTÉ yra populiariausia televizija, turinti du kanalus “RTÉ” ir “Network

2″. 

• RTÉ’s sudaro apie 2100 rašytojų, technikų, žurnalistų, muzikantų

prodiuserių, aktorių ir kitų kūrėjų. 

• TG4 – tai televizija, kurioje žinių ir kitos programos yra transliuojamos

senąja airių kalba.
TV3 yra nepriklausomas kanalas, įkurtas 1998 metais.

Ekonomika

• Airijos ekonomika yra atvira. Šalis daugiausia verčiasi eksportu.

• Airijos ekonominis ūkis stipriai priklauso nuo prekybos, kuri sudaro 

daugiau negu 96,8% BVP (bendro vidaus produkto, 1999 m. duomenimis).

Narystė Europos Sąjungoje (ES) ir priklausymas Bendrai Rinkai, Valstybei

leidžia teisėtu būdu įvairinti, keisti savo prekybos struktūrą. Net jei

Didžioji Britanija yra didžiausia Airijos prekybos partnerė, beveik pusė

viso šalies eksporto dabar patenka į kitas Europos Sąjungos šalis.

Gyvenimo sąlygų pagerėjimas

Airija džiaugiasi šalies ekonomikos suklestėjimu per dvidešimto amžiaus
paskutiniuosius metus. Manoma, kad gyvenimo sąlygų gerėjimą sąlygoja šios
priežastys: 

• aukštojo išsilavinimo siekimas, kvalifikuotų specialistų darbas;

• atviros rinkos idėjos priėmimas – tai daugelio metų nuoseklaus

užsienio šalių investicijų siekimo rezultatas;

• geri ekonominiai tarpusavio santykiai tarp Vyriausybės, Industrijos ir

Prekybos Sąjungų;

• išsilavinusių emigrantų grįžimas į Airiją.

Struktūrinis ir  Sanglaudos Fondai
Airija gaus apie 3,4 bilijonų eurų į savo fondus 2000-2006 metais. Kad
gautų struktūrinius fondus, Airija buvo padalinta į du regionus.
Fondų sumažėjimas ir Airijos padalijimas į regionus atspindi ekonomikos
augimą per pastaruosius metus. Augimo tempas padidėjo keturis kartus.

Nacionalinis plėtojimo planas

Nacionalinis Plėtojimo Planas yra investicijų planas žmonėms ir privačių
investicijų padengimas per 2002-2006 metus. Plano tikslai yra tokie:

• skatinti tolimesnį ekonomikos augimą ir plėtrą;

• investuoti į infrastruktūrą; 

• formuoti žmonių sumanumą per išsilavinimą;

• sumažinti šalyje socialinius ir ekonominius skirtumus.

Literatūra

Iš publikacijų, kaip James Joyces epiniai šedevrai “Ulysses” (Odisėjas),

“Sean O’ Casey’s”, “The Plough” ir “Stars” ir  “Juno” ir “Paycock” 1920

metais ir daugelio kitų rašytojų darbų dėka Airijos literatūra buvo

pripažinta visam pasauly.

 
Neseniai poetas Seamus Heaney gavo Nobelio premiją. Tai ketvirtas Airijos
rašytojas, 20-ajame amžiuje pasiekęs tokią šlovę.

Muzika ir šokiai

• Tautinė Airijos viduramžių muzika buvo perduodama iš kartos į kartą. 

Arfa (cláirseach) ir maža arfa (cruit) buvo pagrindiniai muzikos

instrumentai. Dabar tradicinė airių muzika grojama su arfa, uigūrišką

dūdele, smuiku ir akordeonu.
Neišliko identiškų senosios bardų muzikos įrašų, tačiau  arfininko,
kompozitoriaus, poeto Turlough O’Carolan darbai, kolekcijos išsaugojo
aštuoniolikto amžiaus pabaigos Airijos tautinę muziką. Comhaltas Ceoltóirí
Éireann (pažodžiui “Airijos muzikantų draugystė”) pastangų ir darbų dėka
tautinė airių muzika buvo žinoma užjūrio šalims. Dabar  Comhaltas Ceoltóirí
Éireann turi apie 400 skyrių Arijoje ir pasaulyje kurie moko tradicinės
Airijos muzikos. Jų tradicinės airių muzikos archyvo perklausymas truktų
4000 valandų. “Comhaltas” galime atrasti ir internete

• Airių tradicinė, pasaulinė, populiarioji muzika, rokas yra pripažinti

visame pasaulyje.

• Tautiniai šokiai yra tokie :  rilis (greitas airių šokis) ir jūrininkų

šokis. Pastaraisiais metais garsiausia airių tradicinė šokių grupė

“Riverdance” pasiekė didelio pripažinimo pasaulyje.

• Rokas ir kantri stiliaus muzika yra populiariausi stiliai dabartinėje

Airijoje.

• Airijos rokas ir pop muzika, tokios grupės kaip U2, Boyzone, Corrs ir

Westlife, irgi įgijusios tarptautinį pripažinimą.

Kinas

• Pirmasis kino teatras atsidarė Dubline, “Volta on Mary” gatvėje 1909

metais, vadovaujamas James Joyce.

• Be vietinių filmų pastatymų, šalyje buvo sukurti ir kitų tautų filmai,

kuriems vadovavo garsūs filmų meistrai. Pavyzdžiui, tokie filmai

kaip “Ryans Daughter” (1970), “Braveheart” (1994) ir “Saving Private

Ryan” (1997) buvo sukurti kaip tik Airijoje.    

• Dabartinis airių kinas turi didelį pripažinimą pasaulyje. Per

pastaruosius metus buvo sukurti garsiausi airiški filmai, tokie kaip

“My Left Foot” (Jim Sheridan, 1989), “The Field” (Jim Sheridan, 1990),

“Michael Collins” (Neil Jordan, 1996) and “The General” (John Boorman,

1998). 

Tautosaka

Tautosaka ir legendos, kurios perduodamos iš lūpų į lūpas, yra, buvo ir

bus svarbiausioji Airijos kultūros dalis.

Virtuvės paslaptys

Airija garsi ne tik nesibaigiančiu lietumi, bet ir alumi, juodu, tirštu
alumi, kuris kvepia lakrica ir vadinamas porteriu. Turbūt tik viskis savo
populiarumu prilygsta šiam tautiniam gėrimui.
Airijos virėjai niekada nebuvo garbėtroškos. Jie liko ištikimi savo
židiniams ir šiandien tebekepa mėsą, kaip kepdavo jų seneliai — ant atviros
ugnies, vietoj malkų naudodami durpes. Beje, geriau už airius ištroškinti
avieną sunku. Airiška stju — tai avienos krūtininė, ištroškinta kartu su
bulvėmis, svogūnų padaže, pagardintame pipirais. Šis patiekalas visai
teisėtai laikomas tautiniu.

[pic]

 

Literaturos sarasas:

Anciklopedija

Knyga “Airija”

10 klases geografijos vadovelis

Leave a Comment