Tiristorinio_optrono_tyrimas_2_laborator_darbas

Elektronikos laboratorija
13 laboratorinis darbas

Tiristorinio optrono tyrimas

Darbo tikslas:
Išnagrinėti paprasčiausių optinės elektronikos elementų ir tiristorių klasifikaciją, sandarą, veikimą, charakteristikas, parametrus, taikymus.

Pav. 1 Matavimo grandinė
1. Išmatuoti optrono įėjimo charakteristikas , kai ir 10 V. U1 ir I1 – tiesioginė šviesos diodo įtampa ir srovė, U2 – uždaro fototiristoriaus tiesioginė įtampa.

Kai U2=0 Kai U2=10V
I1, mA U1, V I1, mA U1, V
0 0 0 0
0 0,2 0 0,2
0 0,4 0 0,4
0,001 0,6 0,001 0,6
0,008 0,8 0,01 0,8
0,052 1 0,05 1
1,2 1,2 1,2 1,2
1,5 1,21 1,5 1,21
2,1 1,22 1,8 1,22
2,7 1,23 2,1 1,22
3,9 1,24 2,4 1,23
4,5 1,25 2,7 1,23

Čia turėtų būti grafikas

2. Išmatuoti optrono išėjimo charakteristikas , atitinkančias tris dėstytojo nurodytas įėjimo srovės vertes. Čia U2 ir I2 – tiesioginė fototiristoriaus įtampa ir srovė.

Kai I1=1,2mA Kai I1=1,5mA Kai I1=1,8mA
I2 U2 I2 U2 I2 U2
0 0 0 0 0 0
4 33 0,07 4 0,01 0,75
6 0,95 0,53 0,9 1 0,1
8 0,95 2 0,9 2 0,2
10 1 4 1 3 0,3
12 1,05 6 1 4 0,5
14 1,05 8 1 6 0,6
16 1,1 10 1,1 8 0,8
18 1,1 12 1,2 10 0,9
20 1,3 14 1,2 12 0,95
Įjungimo įtampa (U2*) – 33V, kai I2=4mA; išjungimo srovė (I2*) – 0,1mA Įjungimo įttampa (U2*) – 4V, kai I2=0,07mA; išjungimo srovė (I2*) – 0,04mA Įjungimo įtampa (U2*) – 0,75V, kai I2=0,01mA; išjungimo srovė (I2*) – 0,1mA

Dar vienas grafikas

3. Sudarykite optrono valdymo charakteristiką . Tai šviesos diodo srovės , kuriai tekant atsidaro fototiristorius, priklausomybė nuo fototiristoriaus tiesioginės įtampos .

Kai , ;
kai ;
kai ;
kai ;
kai ;

Paskutinis grafikas

Išvados:

Nelabai kol kas žinau ką čia rašyti.
Sekmės!!!

Leave a Comment