Skaitmeninio_perdavimo_sistema_laboratorinis

Skaitmeninio perdavimo sistema IKM – 30 (PCM – 30)
1. Paskirtis.
Skaitmeninio perdavimo sistema (SPS) IKM – 30 priklauso PDH (pliosiochroninė skaitmeninė hierarchija) klasei. SPS IKM – 30 užtikrina 30 telefoninių analoginių signalų, kurių spektro juosta 0,3 – 3,4 kHz, skaitmenizavimą, grupavimą į ciklus ir superciklus, linijinio srauto 2.048 Mb/s E1 srauto formavimą ir perdavimą į nutolusį punktą, kuriame atliekamas E1 srauto išskirstymas ir keitimas iš skaitmeninių į atskirus telefoninius analoginius signalus.
SPS IKM – 30 dažniausiai naudojama informacijos perdavimui tarp komutacinių centrų (KC). SPS IKM – 30 funkcinę schemą sudaro šie mazgai:

1. pav. SPS IKM – 30 funkcinė schema.

Be minėtų funkcijų IKM – 30 gali užtikrinti sinchroninį diiskretinės 64 kb/s spartos informacijos perdavimą. SPS IKM – 30 ciklo struktūra pateikta 2 ir 3 pav.

2 pav. 2048 kb/s skaitmeninio signalo E1 ciklas (frame).

3 pav. PDH sistemos IKM – 30 perdavimo ciklas, bitų paskirtis.
SPS IKM linijinis traktas (LSF – linija – LSA) užtikrina 2048 Mb/s linijinio srauto formavimą, t.y. vienpoliarį signalą gautą iš MUX keičia į dvipoliarį signalą, užtikrina nutolusių regeneratorių distancinį maitinimą (DM), tarnybinį ryšį (TR) ir kontrolę (TK). SPS IKM – 30 charakterizuoja šie parametrai:

2 Mbit/s

Binary rate 2048.0 kbit/s +/- 50 ppm
Line code HDB3
Nominal amplitude 2.37 V (coaxial cable)
3.00 V (balanced cable)
Impedance 75 Ohm (coaxial cable)
120 (balanced caable)
Tolerated input level attenuation 0-6 dB at 1024 kHz as
Frame length 256 bits
Available bits per time slot 8 bits
Multiplexing method byte interleaving
Frame rate 8000 frame/s
Frame alignment bit rate 28000 bit/s
(including supervision bits) 32000 bit/s

4 pav. PDH perdavimo sistemos 2048 kb/s pagrindiniai pa

arametrai.
2. Darbo tikslas
1. Susipažinti su SPS IKM – 30 struktūra, pagrindiniais mazgais, išsiaiškinti paskirtį ir veikimą.
2. Atlikti generatoriaus G kontrolinio signalo parametrų matavimą (f¬¬¬0, A, T, )
3. Atlikti MUX kontrolinio signalo parametrų matavimą (A, T, ).
4. Atlikti LSF įrenginio kontrolinio signalo parametrų matavimus (A, T, ).
5. Susipažinti su ”Būsenos indikacijos” bloko parodymais bei nustatyti sistemos darbo būseną.

a
3. Matavimo rezultatai.

GENERATORIUS: signalo oscilograma

LINIJINIO SRAUTO FORMUOTUVAS: signalo oscilograma

GRUPINIS IKM SIGNALAS: oscilograma

DAŽNIO DALIKLIS: signalo oscilograma

PR. SINCHROSIGNALAS : signalo oscilograma

.
4. Kontroliniai klausimai.
1. Paaiškinti analoginių telefoninių signalų skaitmenizavimo principus.
2. Paaiškinti 2048 Mb/s srauto ciklo struktūrą.
3. Paaiškinti sinchro signalų paskirtį, struktūrą.
4. Paaiškinti valdymo (signalizacijos) signalų paskirtį.
5. Paaiškinti linijinio signalo formavimo į dvipoliarį signalą paskirtį.
6. Paaiškinti išmatuotų signalų parametrus

5. Išvados.

Atėjau – pamačiau – nugalėjau

Priedai

PDH srautų hierarchija

Leave a Comment