Pakuotė, jos rūšys ir savybės

Turinys

Įvadas 3
1. Pakavimas 4
1.1 Apibrėžimai ir terminai 4
1.2 Pakuotės funkcijos 4
1.3 Pakuočių ruošimo procesai 6
1.4 Spaudos produktai 7
1.5 Pakuotės klasifikacija 8
a) Pakavimo medžiagos 8
b) Pakuotės elementai 10
c) Fizinės savybės 10
d) Paskirtis 10
e) Maišai įpakavimui 11
f) Naudojimo apyvartoje trukmė 11
1.6 Gaminių savybės 11
a) Taisyklės ir standartizavimas 12
b) Paskyrimo vieta 12
c) Žymėjimai, išvaizda ir forma 13
1.7 Prekių ir pakuotės ženklinimas 13
Išvados 14
Naudota literatūra: 15Įvadas
Visame pasaulyje gamyba nuolat kintanti ir tobulėjanti sritis, vykstanti visų ūlio šakų įmonėse: gaminamos žaliavos, gamybos priemonės, vartojimo prekės, energija. Gamintojai nuolatos stengiasi atnaujinti asortimentą, tobulinti prekes bei tinkamai jas pateikti šiuolaikinei rinkai. Taigi itin didelis dėmesys skiriamas produkto kokybei, jo įpakavimui.
Įpakavimas pagal savo funkcinę paskirtį dažnai yra neatsiejama produkto dalis. Jis apsaugo prekę nuo išorinio poveikio, be to, leidžia patekti reikiamos informacijos apie prekės savybes bei vartojimo ar naudojimo būdą. Gerai suprojektuotas įpakavimas naudojamas ir po to, kai produktas suvartotas. Todėl būtina išnagrinėti produkto savybes ir pritaikyti atitinkamas pakavimo medžiagas, atsižvelgiant į kriterijus susijusius su gaminio transportavimu, perkrovimu, saugojimu ir t.t. tik tokiu būdu galima užtikrinti produkto koklybę ir jo savybių efektyvumą vartotojo atžvilgiu.
Šiame referate bus nagrinėjama pakavimo reikšmė, jo savybės, funkcijos, privalumai bei trūkumai. Taigi šio darbo tikslas – išanalizuoti ir supažindinti su kai kuriais faktoriais, lemiančiais pakavimo ir sandėliavimo procesą. Darbo uždaviniai – įvardinti veiksnius, skatinančius pasirinkti vieną ar kitą prekių įpakavimo būdą, išsiaiškinti, kokios gaminio savybės ir tolesni tikslai lemia sandėliavimo tipo pasirinkimą, kaip pakavimo medžiaga gali daryti įtaką produkto kokybės įšlaikymui transportuojant, perkraunant prekes.1. Pakavimas
1.1 Apibrėžimai ir terminai
Pakuotė – tara ar pakavimo medžiaga, kurioje gaminys parduodamas kaip atskira prekė.
Pakuotė – tai talpa arba kitas prekės apvalkalas, atliekantis prekės apsaugos, identifikavimo ir rėmimo bei papildomų patogumų suteikimo funkcijas.
Bendra pakuotė – bet kokia pakuotė, į kurią įdėtos kelios individualiai įpakuotos ar neįpakuotos prekės ir kurioje šios prekės pateikiamos pirkėjui.
Ženklinimas – ženklinimo rekvizitų pateikimas ant prekės ar prekės pakuotės ar bendros prekės pakuotės spausdinant, priklijuojant etiketę, naudojant pritvirtinamą ženklą, reljefu as kitokiu būdu.
Ženklinimo rekvizitai – spausdintinė, rašytinė ar grafinė informacija apie prekę: prekės pavadinimas, gamintojas, jo adresas, prekės ženklas, tinkamumo terminas, masė, tūris, pagaminimo data ir kt.
Yra skirtumas tarp vartotojo ir pardavimų įpakavimo ir pramoninio ar transportavimo įpakavimo. Teoriškai šios dvi įpakavimo kategorijos atspindi skirtingus tikslus.
Pardavimų įpakavimas turi komercinį tikslą, kurio pridėtinė vertė tarnauja kaip pardavimų skatinimas.
Transportavimo įpakavimas turi skirtingus tikslus. Du pagrindiniai yra produkto ir pardavimo įpakavimo apsauga, taip pat transportavimo, perkrovimo bei saugojimo patogumai. Visa tai turi užtikrinti, kad produktai pasiektų vartotoją efektyviai ir be jokių nuostolių.
Įpakavimo medžiagos tipas lemia transportavimo ir įpakavimo apsaugos lygmenį. Racionalumas yra pasiekiamas esant stipriam įpakavimui ir atitinkamai formai, taip pat dėl galimybės supakuoti vienos rūšies produktus į vieną pakuotę.1.2 Pakuotės funkcijos
Pakuotė atlieka tris pagrindines funkcijas:
1. apsaugos;
2. identifikavimo ir rėmimo;
3. papildomo patogumo.

Apsaugos:
 Prekių kiekio, nes mažina natūralią netektį ir galimus grobstymus
 Prekių kokybės, nes apsaugo nuo kenkiančio jų savybėms išorinio poveikio ir prekės vidinių savybių pasireiškimo.

Identifikavimo ir rėmimo:
 Informavimo;
 Dalyvavimo reklaminiuose veiksmuose;
 Dalyvavimo pardavimo rėmimo veiksmuose.

Ant pakuotės specialiomis prekės identifikavimo priemonėmis (prekių vardais, ženklais, simboliais) pateikiama informacija. Taip pat nurodoma prekės paskirtis, kiekis, sudėtis ir kita prekės etiketei būdinga informacija. Be to vis didesnė prekių dalis žymima brūkšniniu – skaitmeniniu kodu. Šiuo atveju prekę tiksliai gali identifikuoti ne tik pirkėjas, bet ir specialūs įrenginiai su skaitliais. Įmonė stengiasi, kad prekę būtų galima atpažinti ne tik perskaičius ant pakuotės atspausdintą informaciją, bet ir iš pačios pakuotės išvaizdos. Kiekviena įmonė stengiasi sukurti savitą jos pavidalą. Naudojamos specifinės medžiagos bei spalvos, savitas informacijos išdėstymas. Visos šios priemonės ne tik papildomai padeda identifikuoti prekę, bet dalyvauja ir rėmimo veiksmuose, padeda atkreipti pirkėjų dėmesį.
Pakuotė yra viena iš svarbių ir veiksmingų rėmimo, pirmiausia reklamos, priemonių. Pakuotės elementai gali perimti dalį reklamos funkcijų. Ant pakuotės gali būti spausdinami raklaminiai lozungai ir skatinantys pirkti tekstai. Gana dažnai nuo įpakavimo sprendimo išradingumo priklauso, ar tokios prekės apskritai bus pastebėtos ir perkamos.

Papildomo patogumo:
 Tansportuojant;
 Sandėliuojant;
 Perkant ir vartojant.

Transporto organizacijoms visų pirma svarbu, kad pakuotė apsaugotų prekes nuo transportavimo metu pasireiškiančio neigiamo aplinkos poveikio. Be to, ne kiekvienu būdu supakuotos prekės patogiai užpildo standartines transporto priemonių talpas: priekabas, konteinerius. Kuo prekės telpa kompaktiškiau, tuo patogiau jas transportuoti ir tuo pigiau transpotravimas kainuoja. Todėl dauguma dėžių ir paketų yra stačiakampiai – tokius patogiau talpiai sukraut vieną ant kito. Papildomų patogumų teikia ir įvairūs užrašai bei žymėjimai ant pakuotės.
Nemažai papildomų patogumų tinkama pakuotė gali teikti ir prekių pirkėjams, ir galutiniams vartotojams. Pirkėjams svarbu, kad prekę patogiai būtų galima parsigabenti, todėl labiau perkamos kompaktiškos, patogios formos, prekės su rankenėlėmis, pvz: skalbimo miltelių dėžutė patogesnė tada, kai ją vėl galima sandariai uždaryti; aliejų patogiau pilti iš butelio, kuris specialiai turi srovelę formuojantį įtaisą – tuomet butelio šonai lieka sausi ir švarūs. Daugybė produktų turi būti tinkamai dozuojami. Pakuotė gali padėti ir čia. Vis dažniau pageidaujama ekologiškai saugių pakuotės pavidalų.
Taigi kaip matome pakuotė turi labai daug naudingų funkcijų, tačiau tai dar ne visos. Taip pat išskiriamos ir kitokios prekių funkcijos:
 Įdėklas ir apsauga;
 Panaudojamas buityje;
 Komunikacija;
 Rinkos segmentacija;
 Bendradarbiavimas su rinkos kanalo dalyviais;
 Naujo produkto planavimas.

Pastaruoju metu naudonat įpakavimą ypatingai siekiama išskirti produktą iš kitų. Firmos deda daug pastangų tam, kad įpakavimas padėtų kuo ilgiau išsaugoti kokybišką produktą. Tai populiarina įmonės prekes, sustiprina jų įvaizdį vartotojų akyse.1.3 Pakuočių ruošimo procesai
Kūrybinis ir techninis projektavimas. Dizainas yra pirmas žingsnis, kuriant produkto pakuotę. Jis yra ypatingai svarbus, kadangi šiame etape kuriamas įmonės ar produkto įvaizdis, dar kitaip vadinamas “brandu”. Nuo to kiek dėmesio ir lėšų skiriama šiam etapui, gali priklausyti produkto, o gal ir viso verslo sėkmė. Kuriant dizainą, reikia atminti esminį reikalavimą “brandui” – jis turi būti išskirtinis, kitaip net ir didžiausios išlaidos dizainui tebus veltui išmesti pinigai, jeigu pastaroji sąlyga nebus išpildyta.
Kitas etapas yra dizaino paruošimas spaudai arba techninis dizainas. Šiame etape elektroninė ar kitokia kūrybinio dizaino versija yra paverčiama į apdirbimui tinkamą formatą, kuriame yra daromi visi reikalingi techniniai dizaino pakeitimai – technologinės užlaidos, spalvų koregavimas, atspaudų išdėstymas formoje, spalvų skaidymas. Atlikus visus koregavimus, šiame etape gaunama elektroninė dizaino versija, skirta galutinio išvedimo įrenginiui – plėvelių procesoriui ar tiesioginiam formų eksportavimui.
Papildomas apdirbimas. Atspausdintos etiketės, po to dar gali būti įvairiai apdirbamos, siekiant joms suteikti ypatingų savybių. Folijavimas ir reljefinių įspaudų štampavimas suteikia produktų etiketėms išskirtinę išvaizdą ir yra ypač plačiai naudojamas alkoholio, kosmetikos bei higienos prekių etikečių gamybai. Tuo tarpu laminavimas gali tarnauti ir kaip apsauginė priemonė nuo galimo žalingo poveikio ir yra plačiai naudojamas tepalų bei chemijos produktų etikečių gamyboje.1.4 Spaudos produktai
Spalvotos lipnios etiketės. Ryškios šviečiančios UV spalvos, spauda septyniomis spalvomis (flexo ir trafaretinė spauda), aukšta atvaizdavimo rezoliucija.
Apsitraukiančios etiketės. Apsitraukiančios etiketės – rankovės, gaminamos iš šilumai jautrios plastikinės medžiagos, kuri šildant puikiai aptraukia butelį, išryškindama jo formą ir paryškindama produkto reklaminį pranešimą. Išimtinės apsitraukiančių etikečių – rankovių pritaikymo galimybės leidžia jas naudoti daugelyje sričių: nuo maisto produktų iki gėrimų, nuo skalbimo miltelių iki kvepalų ar farmacijos produktų. Apsitraukiančios etiketės – rankovės taip pat galėtų būti naudojamos kaip apsauginės plombos, kurios garantuotų, kad produkto pakuotė nebvo atidaryta.
Lipnių atikečių ruošiniai. Lipnių etikečių ruošiniai praktiškai išimtinai naudojami etikečių spausdinimui šiluminio perkėlimo arba tiesioginio šiluminio poveikio būdu. Šis spaudos būdas ypatingas tuo, kad spausdinimui nereikia gaminti spaudos formų – tai yra informacija iš kompiuterio perkeliama tiesiai į atspaudą, dėl to jis ypač paplito pasaulyje kintamos informacijos užnešimui bei mažiems etikečių tiražams spausdinti.
Smulkiaserijinė etikečių spauda. Išskirtinė šių etikečių savybė yra ta, kad joms nereikia gaminti spaudos formų, o informacija iš kompiuterio į spausdintuvą perkeliama panašiai kaip ir biuro spausdintuvuose. Dėl šios priežasties šiluminio perkėlimo būdu spausdinamos etiketės yra ekonomiškas sprendimas tiems, kam reikia nedidelio kiekio įvairių etikečių.
Spauda ant dešrų apvalkalų. Spauda ant dešrų apvalkalų ypatinga tuo, kad dažams yra keliami ypatingai aukšti reikalavimai – jie turi būti atsparūs virimui, riebalams, organinėms rūgštims, pasterizacijai ir kt. Čia kaip niekur kitur yra svarbus patikimumas, kadangi klaidos atveju sugadinamas ne tik brangiai kainuojantis apvalkalas, tačiau ir į apvalkalus kemšami mėsos produktai.
Etiketės ir juostelės vaisių, daržovių pakavimui. Etiketės vaisių ir daržovių pakuotėms atlieka dvejopą vaidmenį – jos paprastai informuoja apie produkto sudėtį ir svorį bei tarnauja kaip reklaminė priemonė. Šios etiketės ypatingos tuo, kad jos turi būti ypač tvirtos, todėl joms gaminti naudojamos medžiagos – šilumine kryptimi orientuoto propileno (OPP) ir šilumai jautraus popieriaus laminatas. Reklaminis atvaizdas paprastai yra spausdinamas ant OPP, o šilumai jautraus popieriaus sluoksnis naudojamas kintamai informacijai užspausdinti, naudojant spausdintuvus, perkeliančius vaizdą šluminio poveikio būdu.
Juostelės vaisių ir daržovių pakavimui paprastai yra reklaminė priemonė, kuria galima pritvirtinti prie pakuotės. Be to, juostelės tarnauja kaip rankenos nešant paketą, todėl jos gaminamos iš išilgine kryptimi orientuoto polipropileno (OPP), kurio storis gali kisti priklausomai nuo paketo, kurį reikia nešti, svorio.1.5 Pakuotės klasifikacija
a) Pakavimo medžiagos
Tiek kartu, tiek atskirai dažniausiai yra naudijamos šios medžiagos pakavimui.
 Lakštinis aliuminis, alavas ir lakštinis plienas
Alavas yra taikomas skysčių pakavimui, pvz.: gėrimams mažose skardinėse. Tačiau alavas ir lakštinis aliuminis šiuo metu palaipsniui keičiamas plastiku ir kartonu. Alavas dabar vartojamas tik tokiems skysčiams pakuoti kaip alus, kadangi jis geriau atlaiko slėgį nei kartonas. Lakšinis plienas yra naudojamas statinėms, konteineriams, kadangi ši medžiaga gali atlaikyti palyginti aukštą spaudimą ir yra atsparesnė sugadinimui. Statinės ir konteineriai dažniausiai yra sustiprintos konstrukcijos.
 Stiklas
Stikliniai buteliai dažniausiai yra naudojami skysčiams. Buteliai yra naudojami pardavimo pakavimui (pvz.: vynui, gaivinantiems bei alkoholiniams gėrimams) bei transporto pakavimui (pvz.: rūgštys didelėse talpyklose). Stiklas gali atlaikyti santykinai aukštą spaudimą, nėra lengvai pažeidžiamas pavojingų medžiagų ir išlaiko savo formą esant įvairioms sąlygoms. Tačiau, kaip daugelis žinome, stiklas turi savybę dūžti.
 Mediena
Mediena gali atlaikyti nemažą jėgą neprarasdama savo formos. Todėl mediniai pakavimo dėklai arba dėžės gali užtikrinti atitinkamą apsaugą. Tačiau, tokiu atveju, kai turimi netaisyklingos formos produktai (didelės staklės), pakavimo dėžė turi būti užpildoma papildoma medžiaga, kad staklės laikytųsi vietoje. Medienos trūkumas yra tas, kad ji gali pūti. To būtų galima išvengti impregnuojant ją apsauginėmis priemonėmis. Mediena taip pat negali atlaikyti tokio didelio išorinio slėgio, kaip kad gali plienas. Medienoje gali būti bakterijų, prieš kurias įvairiose šalyse kuriamos priemonės. Pvz.: mediena naudojama pakavimo dėklams, kroviniams į Australiją, turi būti impregnuota tam tikrais chemikalais siekiant kovoti su kenkėjais.
 Kartonas
Kartonas yra lygus arba gofruotas. Lygus kartonas yra atsparesnis perforacijoms bei drėgmei nei gofruotas kartonas. Tačiau pastaroji kartono rūšis geriau atlaiko smūgius, gali atlaikyti didesnius krūvius, yra lengvesnis ir geresnis izoliatorius.
Kartonas yra plačiai naudojamas, ypač dėžių gaminimui. Jos iš šio kartono gali būti padarytos įvairių formų ir dydžių, jas lankstant, klijuojant arba naudojant išradingas konstrukcijas su sukabinamomis detalėmis.
 Popierius
Nors popieriaus, kaip pakavimo medžiagos, vartojimas mažėja (pakeičiamas plastmase), popierius vis dar yra naudojamas granulių arba miltelių dideliems įpakavimams (tai gali būti dideli popieriniai maišai). Kadangi popierius yra labai kompaktiškas, jame gali būti pakuojamos miltelių pavidalo medžiagos ir tokių būdu dulkės neišdulka per šią įpakavimo materiją. Tam naudojamos specialios popieriaus rūšys. Impregnuojant popierių, jį galima paversti atspariu vandeniui, ugniai, riebalams. Didesnio stiprumo maišai gaminami iš 2 – 6 sluoksnių popieriaus. Kita vertus, popierius visgi yra neįpatingai atsparus išoriniams veiksniams, ypač plėšimui.
 Plastmasė
Įvairių plasmasių rūšys yra vartojamos pakavimui. Dažniausiai vartojamos yra:
1. polivinilchloridas;
2. polistirenas;
3. polietilenas;
4. polipropilenas.
Iš jų galima išgauti įvairias formas naudojant tokias technologijas kaip vakuuminis pakavimas ir liejimas. Jų charakteristikos skiriasi. Polistireno puta yra pakankamai lengva, atspari drėgmei ir naudojama elektronikosgaminiams pakuoti. Granuliuotos formos plastmasė yra naudojama kaip užpildomoji medžiaga (užpildas), pakuojant įvairius produktus. Svarbus plastmasių, kaip pakavimo medžiagos, trūkumas yra tai, kad jas sunku perdirbti. Be to, deganti plastmasė išskiria nuodingas dujas ir teršia aplinką – nuodija gamtą, orą, tuo pačiu ir žmones.
 Plastikinės plėvelės
Specialios plastikinės plėvelės rūšys – susitraukianti plėvelė, ir išsitempianti plėvelė – yra naudojamos atskirų krovinių rūšių pakavimui. Jos taip pat gali būti naudojamos ir pardavimų pakavimui. Susitraukianti plėvelė traukiasi kai yra šildoma. Tai reiškia, kad produktai gali būti apdengiami tokiu plėvelės sluoksniu, …kuris pakitus temperatūrai tampriai apgaubs gaminius pagal formas. Dėl to plėvelė pagerina įpakuotų vienetų patvarumą ir apsaugo juos nuo oro sąlygų įtakos.
 Plastikas maišams ir maišeliams
Skiriami 2 maišelių tipai:
1. maišeliai, gaminami iš presuotos plastikinės plėvelės, dažniausiai iš polipropileno arba PVC (polivinylchlorido), su minkštinančiu priedu.
2. maišeliai, gaminami iš lietos plastmasės, polietileno ar polipropileno.
Maišeliai, pagaminti iš presuotos plastikinės plėvelės, yra santykinai pigūs, atsparūs drėgmei ir lengvi. Jie yra gan stiprūs, išskyrus tuos atvejus, kai veikiami koncentruotu slėgiu. Jie atgauna savo formą ir gali būti puikiai jraunami vienas ant kito.
Maišeliai ir maišai pagaminti iš lieto plastiko yra pigesni, stipresni ir tvirtesni nei tekstiliniai maišai. Jie nepūva, pasižymi “kvėpavimo savybe” ir yra atsparūs pavojingoms substancijoms. Visgi šie maišai negali visiškai atgauti savo formos, kaip kad popieriniai maišeliai arba plastikinės plėvelės maišai.b) Pakuotės elementai
Prekės pakuotę sudaro šie elementai:
 tara;
 pakavimo medžiaga;
 etiketė;
 instrukcija.
Tara būna vidinė, išorinė ir transportavimo. Pakuotės funkcijas atlieka ir pakavimo medžiaga, kurioje gaminys parduodamas kaip atskira prekė. Etiketė gali būti pritvirtinta tiesiog prie gaminio arba būti neatskiriama taros dalis. Pakuojant kenksmingas ar žmogaus sveikatai pavojingas bei techniškai sudėtingas prekes, į pakuotę įdedama išsami jų naudojimo instrukcija.c) Fizinės savybės
Medžiagų, iš kurių gaminamos pakuotės, fizinės savybės:
 kieta: statinės, bidonai, dėžės, buteliai ir kt. apsaugo prekes nuo mechaninio poveikio jas transportuojant, laikant ir kt.
 puskietė: pinti krepšiai, pintos dėžės, ir kt. lengva, pigi, bet išlieka mechaninio pažeidimo galimybė;
 minkšta: tekstiliniai, poimeriniai, daugiasluoksniai popieriniai maišia, popieriniai paketai. Naudojama birioms prekėms įpakuoti: grūdams, cukrui, durpėms, trąšoms ir kt.d) Paskirtis
Skiriamos dvi pakuočių paskirtys:
 vidinė (dar vadinama individualia pakuote). Ji padeda išsaugoti prekės masę, tūrį, apjungia tam tikrą masės vientą. Ne tik išsaugo kokybę, bet reikalinga prekei išmatuoti ją parduodant, laikant, transportuojant, pvz.: buteliai, dėžutės, flakonai, dėklai, kibirėliai ir kt.
 išorinė (dar vadinama bendra pakuote). Apsaugo nuo fizinio poveikio prekei ir galimos netekties ją transportuojant, perkraunant, laikant, pvz.: dėžės, į kurias sukrauti buteliai, dėžutės, flakonai ir kt.e) Maišai įpakavimui
1. didmaišiai – konteinerio tipo didmaišiai pagaminti iš polipropileno bei polietileno medžiagų, yra skirti birių prduktų, tokių kaip trąšos, grūdai, cementas pakavimui, laikymui, transportavimui;
2. tinkliniai maišai – dažniausiai naudojami daržovėms pakuoti. Klasikinis panaudojimas – bulvėms, svogūnams įpakuoti. Skirtingai nuo bet kokių kitų uždarų maišų, tinkliniai maišai leidžia patikrinti maišų turinį. Dėka stambių kilpų tokie maišai gerai “kvėpuoja” ir neleidžia prekėms pūti. Norint parodyti produktus iš geriausios pusės tinklinių maišų spalvą galima derinti su jų turiniu;
3. polipropilenino (PP) maišai – naudojami visose pramonės šakose: pavyzdžiui, maisto ir chenijos pramonėje jie plačiai naudojami dėl jų didelio patvarumo ir inertiškumo. Mašai iš austų polipropileno juostų, PP maišai yra ne tik labai patvarūs, bet ir tuo pačiu metu ir “kvėpuojantys”. Norint apsaugoti prekes nuo dulkių ir drėgmės, į maišą galima įsiūti vidinį polietileninį pamušalą.f) Naudojimo apyvartoje trukmė
Pakuotė pagal šį požymį skirstoma į:
 apyvartinę. Pakuotė, kuri susinaudoja kartu su preke, pvz.: buteliai, flakonai, dėžutės, kibirėliai, dėklai. Ji gali būti įvertinta arba neįvertinta, bet įeina į prekės kainą ir realizuojama kartu su preke;
 inventorinę. Pakuotė, kuri naudojama keletą kartų, yra įvertinta. Priklausomai nuo jos panaudojimo apyvartoje kartų (skaičių), kai kuri inventorinė pakuotė graduojama į kategorijas. Įmonės balanse ji įrašoma kaip įmonės inventorius. Jai susidėvėjus surašomas aktas, o susidarę nuostoliai nurašomi į netektį. Prie inventorinės pakuotės priklauso statinės, dėžės, tekstiliniai maišai.1.6 Gaminių savybės
Pakavimas turi tenkinti gaminių charakteristikų keliamus reikalavimus:
 svoris – nulemia pasekmes, kuomet atliekami staigūs judesiai perkraunant prekes. Nuo svorio taip pat priklauso tai, kas atsitiks, kai įpakuotas gaminys nukrenta arba įmetamas į vandenį ir pan. Sunkus krovinys turi mažesnę galimybę būti pavojingas;
 pažeidžaimumas – tarsi indikatorius to, kaip produkcija gali atlaikyti smūgius, vibracijas, kritimus ir t.t. Jautrumo laipsnis yra nustatomas pagal “G vertę”. Gaminys gali būti sudarytas iš tokių medžiagų, kurios yra ypač jautrios pažeidimams, kitoms dalims esant atsparesnėms. Tokiais atvejais tas dalis galime pakuoti papildomomis priemonėmis sumažinti pavojų , arba nuimant jas išpakuojama atskirai;
 medžiagos tipas tai žaliavų, panaudotų gamybai, prigimtis, pavyzdžiui, korozijai neatsparios medžiagos; organinės, neatsparios puvimui, medžiagos; blunkantys dažai; bijančios radiacijos medžiagos; nemėgstančios kvapų medžiagos ir t.t.;
 gaminio tipas apima įvairias pavojingų medžiagų kategorijas. Kraunant pavojingas medžiagas reikalingos griežtesnės sąlygos, o taip pat ir tinkamos transporto priemonės panaudojimas. Pavojingos medžiagos (degios, toksiškos, korozinės ir radioaktyvios) sudaro atskirą kategoriją, kontroliuojamą pagal griežtesnes sąlygas. Įpakavimas privalo ne tik apsaugoti pačius gaminius, bet ir aplinką nuo pavojingų krovinių poveikio;
 reali vertė – tai produkto vertė vagystės atveju. Vartojamoji vertė apsprendžiama ne tik pagal gaminio pirkimo kainą, bet ir pagal galimybes dėl jo panaudojimo tam tikroje vietoje. Pavyzdžiui, statybų teritorijoje yra daug didesnis statybinių medžiagų poreikis nei ten, kur jau namai pastatyti. Pati pakavimo medžiaga gali būti vagiama. Pavyzdžiui, drobė yra aukštai vertinama Afrikoje, todėl drobiniai maišai yra dažnai vagiami vien dėl jų vertės, kuri vėliau gali būti naudojama kaip statybinė medžiaga;
 pakeičiamumo galimybė reiškia gaminio gaunamumą tuo atveju, jei jis yra pamestas ar sugadintas.a) Taisyklės ir standartizavimas
Nacionaliniai ir tarptautiniai susitarimai įtraukia transpotravimo taisykles bei specialius žymėjimus. Yra tarptautinės taisyklės, liečiančios atskiras transporto rūšis. Taip pat kiekviena šalis papildomai turi savo specifines taisykles, reguliuojančias pakavimo tipus ir specialių žymėjimų naudojimą.b) Paskyrimo vieta
Paskyrimo vieta nurodo vietą, kur ir kada turi būti pristatytas krovinys. Reikėtų skirti regioninį, nacionalinį ir tarptautinį transportavimą. Pakavimo parinkimas taip pat priklauso nuo faktorių kaip paskirties vietos atmosferos sąlygos (temperatūrų pokyčiai, oro drėgnumas, temperatūros ekstremumai). Laiko faktoriai reiškia laiką, leistiną gaminio pristatymui iki paskirties vietos. Pvz.: skubesni kroviniai siunčiami oro transportu.c) Žymėjimai, išvaizda ir forma
Išskyrus specialius žymėjimus, kurie yra naudojami tiktai transportavimui, perkrovimui ir sandėliavimui, transportinio pakavimo tipo parinkimas taip pat gali būti apsprendžiamas komercinių aspektų atžvilgiu. Pvz.: ant spintų, kurias surinkinėja pats vartotojas, pakuočių galėtų būti tų spintų surinkimo instrukcijos. Įpakavimas taip pat galėtų patrauklus, kuris skatina pardavimą. Pakuotės forma gali būti patraukli vartotojui ir tuo pačiu palengvinti reikalus, pvz.: palengvinti išpakavimą.1.7 Prekių ir pakuotės ženklinimas
Ženklinimas turi keleriopą prasmę:
 informacinę. Pažinimas prasideda nuo etiketės, nes ji – pirmasis gamintojo “žodis” vartotojui. Iš pateiktos informacijos vartotojas gali palyginti ir išsirinkti tinkamiausią gaminį. Taip gamintojas atranda “savo “ vartotoją, nustato pastovius, pasitikėjimu grindžiamus ryšius;
 instrukcinę. Ženklai, išreikšti tekstu arba simboliais (arba abiem būdais kartu) apibūdina konkretaus gaminio paskirtį, parengimą vartojimui (naudojimui) ir vartojimo (naudojimo) būdą;
 perspėjamąją. Kai kurių gaminių sudėtyje yra pavojingų medžiagų (toksiškų, dirginančių, ėsdinančių, tirpinančių, sprogstančių, degių, oksiduojančių ir kt.). Apie tai turi būti įspėjamieji užrašai, nurodantys ypatingą riziką naudojant gaminį, ir pavojaus simboliai.
Prekių ženklinimu rūpinasi tarptautinės, regioninės, nacionalinės standartizacijops organizacijos. Yra patvirtinti tarptautiniai regioniniaiprekių ženklų standartai. Konkrečios prekės ženklinimo taisykles nustato jos standartas arba kitas normatyvinis dokumentas. Kai kurių specialios paskirties prekių ženklinimu rūpinasi atskiri valstybės valdymo organai, pvz.: vaistų – sveikatos apsaugos ministerija, pirotechnikos, priešgaisrinės saugos priemonių – vidaus reikalų ministerija ir kt. taisyklės reikalauja prekių ženklinimo rekvizitus pateikti valstybine kalba, o ženklinimo rekvizitai turi būti gerai matomi, patikimai pritvirtinti, neištrinami ir aiškūs, kad neklaidintų vartotojo.Išvados
 nustatyta, kad prekės įpakavimas daro įtaką prekės populiarumui, paklausai tarp pirkėjų, įpakavimo sukeliamas įspūdis skatina produkto pardavimą;
 įpakavimas – neatsiejama produkto dalis, atliekanti tam tikras funkcijas: apsaugo prekę nuo išorinio poveikio, teikia informaciją apie prekės savybes, vartojimo būdą bei perspėja apie gaminio sudėtyje esančias pavojingas medžiagas;
 konstatuota, kad įpakavimo medžiagos tipas lemia transportavimo ir įpakavimo apsaugos lygmenį.Naudota literatūra:
1. Vilkelis M.R. Prekių kokybės vadyba. – V.:VAPM, 2000 m.
2. Vileikis J., Vileikienė B. Tarptautinis marketingas:monižografija. – V.:2003 m.
3. Dr. Stankaitis R. Marketingo pagrindai. – V.: 2002 m.
4. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. Rinkodaros principai. – K.: Poligrafija ir informatika, 2003 m.
5. www.pakmarkas.lt/index.php/lt/15698/ – UAB “Pakmarkas”
6. Kuvikaitė R. Gaminio marketingas. – K.: Technologija, 2001 m.
7. Vijeikis J. Rinkodara: nuo klasikinės teorijos iki šiuolaikinio pritaikymo. – V.: Rosma. 2003 m.