Atsitiktiniu_procesu_generavimas_ir_ju_statistiniu_charakteristiku_analize

Telekomunikacijų katedra

2 laboratorinio darbo ataskaita

ATSITIKTINIU PROCESŲ (TRUKDŽIŲ) GENERAVIMAS IR JU STATISTINIŲ CHARAKTERISTIKŲ ANALIZĖ

1. Darbo tikslas:
Susipažinti su atsitiktiniu procesu (triukšmu bei trukdžiu) skaitmeninio generavimo, ju
charakteristiku formavimo bei matavimo principais.

2. Darbo eiga:
2.1. Programos “Excel” pagrindu sugeneruoju atsitiktinių skaičių masyvą. Tam panaudoju atsitiktinių skaičių generavimo komandą ”= rand( ) – 0,5 “.

2.2. Suformuoju koreliuotų skaičių seką. Tam pasirenku tokius koeficientus (1 lentelė) ir pasinaudoju skaitmeniniu filtru
1 lentelė. Koeficientai
A1 A2 A3
0.25 0.55 0.2

2.3. Nustatau vidurkį ir standartinę deviaciją (2 lentelė):
2 lentelė. Vidurkis ir standartinė deviacija.
Vidurkis 10 -0.2133
Vidurkis 100 -0.2346
Vidurkis 1000 -0.154
Deviacija 10 0.0705
Deviacija 100 0.2408
Deviacija 1000 0.2348

2.4. Pastebėjau, jog vidurkis ir standartinė deviacija yra gerokai tikslesnė, kai tuurime daugiau duomenų.

2.5. Suskaičiavau koreliacinę funkciją (3 lentelė):
3 lentelė. Koreliacinės funkcijos taškai
K(i) 10 skaičių masyvo 0.05 0.04786 0.05206 0.05003
K(i) 100 skaičių masyvo 0.1124 0.09328 0.06804 0.05765
K(i) 1000 skaičių masyvo 0.0788 0.0581 0.03349 0.02823

2.6. Atlikau koreliacinės funkcijos norminimą (4 lentelė):
4 lentelė. Normintos koreliacinės funkcijos taškai.
R(i) 10 skaičių masyvo 1 0.95785 1.04199 1.00125
R(i) 100 skaičių masyvo 1 0.82988 0.60531 0.51292
R(i) 1000 skaičių masyvo 1 0.73763 0.42521 0.35839

2.7. Nubraižau koreliacinės funkcijos matavimų rezultatų grafikus.

3. Išvados
Susipažinau su atsitiktinių procesų (triukšmų bei trukdžių) skaitmeninio generavimo, jų
charakteristikų formavimo bei matavimo principais. Keletą kartų sugeneravau atsitiktinius skaičius ir pastebėjau, jog mažiausiose ribose kinta charakteristikos sudarytos iš didesnio skaičių masyvo.

Leave a Comment