omo desnis

LABORATORINIS DARBAS Nr. 1

OMO DĖSNIS

1. DARBO TIKSLAS:
Išmokti sujungti nesudėtingą elektros grandinę, išmatuoti šaltinio EVJ, įtampą, grandinės srovę, apskaičiuoti šaltinio vidinės įtampos kritimą, vidinę varžą, pritaikyti Omo dėsnį praktikoje.
2. DARBO UŽDAVINIAI:
Susipažinti su laboratoriniam darbui atlikti reikalingais įrenginiais ir prietaisais; sujungti elektrinę schemą; išmatuoti šaltinio EVJ, srovę ir įtampą; suskaičiuoti šaltinio vidinės įtampos kritimą, vidinę varžą, galią, varžą; nubraižyti grafikus U = f (I); P = f (I).
3. DARBO PRIEMONĖS:
Darbo priemonės Žymėjimas Kiekis Techninė charakteristika
Laboratorinis autotransformatorius TV 1 0 – 250 V
Elektros įtampos lygintuvas VD 1 4xD232
Reostatai R1, R2 2 200  (1A)
Voltmetras PV 1 0 – 600 V
Ampermetras PA 1 0 – 1 A
Jungiklis SA 1 5A; 24V
4. DARBO EIGA:
4.1. Susipažinkite su laboratoriniam darbui atlikti reeikalingais įrenginiais ir prietaisais. Užrašykite jų techninius duomenis.
4.2. Sujunkite elektrinę schemą (1 pav.), ir parodykite darbų vadovui. Tik darbų vadovui leidus įjunkite įtampą.
4.3. Nustatykite matavimo prietaisų padalos vertę.
4.4. Išjunkite jungiklį SA ir užrašykite voltmetro PV rodmenis į lentelę 1 (kai jungiklis SA išjungtas, voltmetras PV rodo maitinimo šaltinio elektrovaros jėgą E).
4.5. Įjunkite jungiklį SA, lėtai keiskite reostato R2 varžą. (Atidžiai stebėdami, kad srovė tekanti grandinėje neviršytų 1A).
4.6. Varžą R2 keiskite 5 kartus, lėtai paslenkant reostato slankiklį.
4.7. Kiekvienu atveju pakeitus varžą užrašykite matuoklių rodmenis į lentelę.
4.8. Pagal lentelės duomenis nubraižykite grafikus:
U = f (I); P = f (I).

5. FORMULĖS SKAIČIAVIMAMS:

; R=R1+R2+R0.

6. KONTROLINIAI KLAUSIMAI:
6.1. Kada grandinėje yra tuščios eigos režimas?
Tuščia eiga vadinamas toks darbo grandinėje režimas, kuomet grandinė yra atvira – prie jos neprijungtas imtuvas.
6.2. Kada grandinėje yra trumpo jungimo režimas?
Tai toks darbo režimas kuomet grandinė yra uždara, tačiau grandinėje nėra įjungtas im

mtuvas. Toks jungimas yra labai pavojingas.
6.3. Koks bus srovės I dydis schemoje (1 pav.), kai išjungtas jungiklis SA?
Atjungus jungiklį SA, grandinėje bus tuščios eigos rėžimas – srovė grandinėje netekės.
6.4. Kokiam režimui ir kokiai varžos R reikšmei esant, išsiskiria maksimalus galingumas?
Esant darbo rėžimui, kai varžos R reikšmė yra mažiausia, išsiskiria maksimalus galingumas.
6.5. Kas yra mili (mA) ir mikro (A) amperas?
Srovės matavimo vienetai: miliamperas (mA) 10-3A, o mikroamperas (A) 10-6A.
6.6. Kas yra R0 ir U0 ?
R0 – vidinė šaltinio varža, o U0 šaltinio vidinės įtampos kritimas.
7. ATASKAITOS TURINYS
7.1. Laboratorinio darbo tikslas.
7.2. Darbe panaudotų priemonių sąrašas.
7.3. Darbo aprašymas.
7.4. Skaičiavimų pavyzdžiai.
7.5. Matavimų ir skaičiavimų lentelės.
7.6. Grafikai.
7.7. Atsakyti raštu į klausimus.
7.8. Išvados.
1. lentelė.

Išmatuota Apskaičiuota

E U I U0 R0 R P

V V A V Ω Ω W
1. 140 —– —– —– —– —–
2. —– 140 0,55 0 0 254,54 77
3. —– 140 0,59 0 0 237,28 82,6
4. —– 140 0,65 0 0 215,38 91
5. —– 140 0,75 0 0 186,66 105
6. —– 140 0,87 0 0 160,91 121,8

R=U/I=140/0,55=400,80 Ω
R0=U0/I=0/0,55=0Ω P= U*I=140*0,55=77w
Visi kiti 4 skaičiavimai daromi tuo pačiu principu.

Išvados:
Pirmame grafike matoma jog įtampa ir srove nesikeičia, sitas reiškinys gali būti dėl netiksliu voltmetro ar amperimetro parodymu, o antrame – galia priklauso nuo srrovės.

Leave a Comment