Verslo planas

Turinys

Santrauka 2
Veiklos aprašymas 3
Verslo idėja 3
Verslo tikslai 4
Įmonės charakteristika 4
Paslaugos charakteristika 5
Rinkos tyrimas 5
Tendencijos rinkoje 5
Tendencijų potencialioje rinkoje išaiškinimas 6
Prekės (paslaugos) vartotojai 7
Įmonės stipriųjų ir silpnųjų pusių analizė 7
Konkurentai 8
Marketingas 9
Gamybinė veikla 11
Valdymas ir personalas 12
Rizika 14
Finansai 15
Paslaugos savikainos skaičiavimas 16
Nenuostolingumo lūžio taškas 16
Ekonominiai rodikliai 18
Balansas 19
Literatūra 20
Priedai 21Santrauka
Steigiamos UAB „Aisvita“ pagrindinis tikslas yra tapti geriausia savo geografiniame rajone įmone, teikiančia Alytaus miesto įmonėms kokybiškiausias specializuotų programų kūrimo, bei aptarnavimo paslaugas. Šia savo veikla įmonė taip prisijungs prie įmonių kompiuterizavimo proceso, bei darbuotojų ir darbdavių darbo kokybės gerinimo, bei darbo sąnaudų mažinimo.
UAB „Aisvita“ sieks įgyvendinti šiuos tikslus:
 Įsitvirtinti rinkoje – užimti 4 % rinkos;
 Įgyti prestižą vartotojų tarpe;
 Pritraukti pr rofesionalius programuotojus;
 Antraisiais veiklos metais padidinti pelną 10%;
 Plėsti paslaugų asortimentą, sukuriant naujas paslaugas kaip duomenų bazių kūrimas, kursų rengimas;
 Plėsti įmonės veiklą – įsteigti UAB „Aisvita“ filialus ir kituose miestuose;
 Maksimalus teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas.
UAB „Aisvita“ yra kuriama Alytaus mieste, Verslo centre, Naujoji g. 3. Steigiamoje įmonėje dirbs 5 darbuotojai – direktorė, buhalterė ir trys programuotojai. Prognozuojama, jog įmonė per pirmuosius metus suteiks 52 paslaugas ir gaus 104793 Lt grynojo pelno.
Įmonei įkurti reikės 50000 Lt, iš jų 30000 Lt – banko paskola, o 20000 – savininko kapitalas.Veiklos aprašymas
Verslo idėja
Dvidešimt pirmajame amžiuje visuomenė vy ystosi labai sparčiai: vis greičiau atnaujinama technika ir technologijos, ne mažesniu tempu gausėja ir informacijos. Didelės apimties informacijos apdorojimas neįsivaizduojamas be kompiuterio ir atitinkamų informacinių technologijų. Taip pat ir įmonėje neįsivaizduojamas darbas be kompiuterio. Tačiau nors ir informacinėms technologijos sparčiai že

engiant į priekį, vis dar esama įmonių, kuriose kompiuterio resursai išnaudojami minimaliai. Daugelio įmonių darbui neužtenka jau sukurtų vien standartinių programų, tad iškyla poreikis įsigyti programą, skirtą būtent tam tikrai įmonei.

Taigi, tikslas ir yra sukurti įmonę, kurios pagrindinė veikla būtų, pagal įmonės veiklos sritį, specializuotų programų kūrimas. Šios programos įmonėms turi labai didelę naudą:
 sumažinamos laiko sąnaudos;
 palengvinamas darbas įmonės darbuotojams;
 sumažėja klaidų tikimybė;
 gerėja darbo kokybė;
 greičiau randama ir pateikiama informacija klientui, vadovui ir kitiems skyriams.
Programuotojai taip pat ir apmokins užsakovus dirbti su jau sukurta programa, bei teiks paslaugas ir ateityje esant poreikiui atnaujinti programas ar spręsti problemas iškilusias dėl programos eksploatavimo.
Idėja įsteigti įmonę, teikiančią specializuotų programų kūrimo paslaugas, kilo ir dėl to, kad, kaip bebūtų keista, Alytaus mieste nėra nei vienos įmonės užsiimančia šia ve eikla. Yra tik keletas asmenų, užsiimančių programų kūrimu, bet jie veikia vieni savarankiškai, nėra įsteigę įmonės. UAB „Aisvita“ stengsis šiuos programuotojus pritraukti, pasiūlydama patrauklias darbo sąlygas. Alytuje yra įmonių, kurios prekiauja programine, bet ši programinė įranga yra pritaikyta masiniam naudojimui, tai visiems gerai žinomos Microsoft korporacijos produktai (Windows OS, MS Office ir kt.), o UAB „Aisvita“ programuotojai kurs programas skirtas konkrečiai įmonei, pritaikytą būtent užsakovų įmonės poreikių tenkinimui ir tikslų įgyvendinimui.Verslo tikslai
UAB „Aisvita“ pagrindinis tikslas – tapti geriausia savo geografiniame rajone įm
mone, teikiančia Alytaus miesto įmonėms kokybiškiausias specializuotų programų kūrimo, bei aptarnavimo paslaugas.
UAB „Aisvita“ sieks įgyvendinti šiuos tikslus:
 Įsitvirtinti rinkoje – užimti 4 % rinkos;
 Įgyti prestižą vartotojų tarpe;
 Pritraukti profesionalius programuotojus;
 Antraisiais veiklos metais padidinti pelną 10%;
 Plėsti paslaugų asortimentą, sukuriant naujas paslaugas kaip duomenų bazių kūrimas, kursų rengimas;
 Plėsti įmonės veiklą – įsteigti UAB „Aisvita“ filialus ir kituose miestuose;
 Pažangiausių technologijų diegimas tuo užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę.Įmonės charakteristika
Steigiama UAB „Aisvita“, kuri teiks specializuotų programų kūrimo bei jų aptarnavimo paslaugas. UAB „Aisvita“ tikslas yra tapti geriausia savo geografiniame rajone įmone, teikiančia Alytaus miesto įmonėms kokybiškiausias specializuotų programų kūrimo, bei aptarnavimo paslaugas.
Įmonė kuriama Naujoji g. 3, Alytuje, Verslo centre. UAB „Aisvita“ nuomosis 50 m2 ploto patalpas, nuomos mokesti 7 Lt už kvadratinį metrą (kaina su PVM). Šiame Verslo centre įsikūrusi telekomunikacijų įmonė „Omnitel“, statybų įmonė „Skirnuva“, UAB „Inida“ prekiaujanti kompiuteriais ir jų priedais, restoranas ir kt. Kaip matyti tarp šių įmonių mums konkurentų ar varžovų nėra tik būsimi klientai, nes nei viena iš šių įmonių neužsiima programų kūrimu. Taigi UAB „Aisvita“ įsikūrusi miesto centre, šalia yra didžiulė automobilių stovėjimo aikštelė, tad atvykstantiems klientams automobiliu tikrai neiškils jokių parkavimo problemų.
UAB „Aisvita“ skirs 5100 Lt patalpų remontui.Paslaugos charakteristika
UAB „Aisvita“ teiks programų kūrimo paslaugas. Įmonė naudojanti specializuotą programą, sukurtą būtent pagal jos pageidavimus, turi labai didelę naudą:
 sumažinamos laiko są
ąnaudos;
 palengvėja darbas įmonės darbuotojams;
 sumažėja klaidų tikimybė;
 gerėja darbo kokybė;
 greičiau randama ir pateikiama informacija klientui, vadovui ir kitiems skyriams.
UAB „Aisvita“ programuotojai kuria programas pasitelkdami naujausią Delphi programinę įrangą. Šia programine įranga sukurtos programos lengvai įdiegiamos bet kokiame kompiuteryje, kuriame yra Windows operacinė sistema (ją ir naudoja įmonės).
UAB „Aisvita“ programuotojai, kurdami programas nuolat palaiko ryšį su užsakovais tikslindami programos panaudojimo galimybes, paskirtį. Atsižvelgiama į užsakovo pageidaujamą programos dizainą bei valdymą, tuo siekiant sukurti kokybiškiausią ir funkcionaliausią produktą užsakovui. Sukūrus programą, toliau su įmone tęsiamas bendradarbiavimas ir nemokamai teikiamos tokios paslaugos kaip programos diegimas, atsakingo asmens apmokymas naudotis programa.
11 priede pateikiamas galimas produkto variantas. Tai programos pradinis langas, kuris skirtas kliento užsakymo įvedimui ir komercinio pasiūlymo pateikimui. Tai vienas elementarus pavyzdys iš daugelio galimų, kuris sutaupo darbuotojų laiko ir pastangų skaičiuojant gaminio kainą ir rengiant komercinį pasiūlymą.Rinkos tyrimas
Tendencijos rinkoje
Užtikrinant savo veiklos sėkmę, būtina detaliai išanalizuoti rinką, tikslinga išsiaiškinti tendencijas potencialioje rinkoje, kaip rinką veikia aplinkos veiksniai.

Kiekvieną įmonę, įmonę veikia išoriniai (makro) aplinkos veiksniai, kurių kaita nepriklauso nuo įmonės veikos, bet gali turėti didelę įtaką įmonės sėkmingam darbui. Pagrindiniai išorinės aplinkos veiksniai:
 Ekonominiai veiksniai;
 Politinei – teisiniai veiksniai;
 Socialiniai – kultūriniai veiksniai;
 Technologiniai veiksniai.Tendencijų potencialioje rinkoje išaiškinimas
Aplinkos Kriterijai Situacija
Politinė Politinės situacija Politinė situacija verslo steigimui ir plėtojimui Lietuvoje yra palanki. Priimami smulkiam verslui palankūs įstatymai.
br />
Darbo įstatymų stabilumas Darbo įstatymai yra stabilūs ir palankūs ir įmonei ir darbuotojams. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare įstatymai suvienodinti su kitomis Europos Sąjungos narėmis.
Ekonominė Ekonominis augimas Lietuvoje pastaraisiais metais BVP didėjo itin sparčiai. Tam įtakos turėjo konstruktyvi Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekonominė politika, ūkio augimas, pagerėjusi šių įmonių vadyba. Visa tai rodo bendrą Lietuvos ekonominės situacijos gerėjimą ir tai turi įtakos UAB „Aisvita“ klientų gausai.

Kainų stabilumas Šiuo metu rinkoje kainų pastovumas nėra stabilus reiškinys. Nuolat kinta elektros energijos bei kuro kainos, atsižvelgiant į tai ir verslininkai priversti kelti savo produkcijos savikainą.

Darbo jėgos situacija UAB „Aisvita“ reikalingi kompetentingi ir profesionalūs programuotojai, kurių darbo rinkoje nėra taip jau daug, nes ši informacinių technologijų sritis yra pakankamai nauja rinkoje, tad nėra daug potencialios darbo jėgos. Be to, yra didelis „protų nutekėjimas“ į užsienio šalis, tačiau UAB „Aisvita“ stengsis geromis darbo sąlygomis pritraukti programuotojus.
Socialinė – kultūrinė – demografinė

Gyventojų gyvenimo lygis Nors ir po truputį, bet Lietuvoje gerėjo gyventojų gyvenimo lygis, didėja minimali alga, socialinės garantijos, tai be abejo įtakos turėjo pastaraisiais metais sparčiai augantis BVP.

Gyventojų migracijos tendencija Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, kaip bebūtų gaila dar daugiau išaugo išvykstančių į užsienį specialistų, taip pat ir programuotojų skaičius. Galima tikėtis, jog tik gerėjant Lietuvos ekonominiai padėčiai, sumažės migracija.
Technologinė

Gamybos technologijos Sparčiai tobulėja ir vystosi informacinės technologijos tad UAB „Aisvita“ taip pat stengsis neatsilikti nuo naujovių ir įdiegti jas savo įmonėje, kad užtikrintų kuriamo produkto kokybę.Prekės (paslaugos) vartotojai
UAB „Aisvita“ paslaugos potencialūs vartotojai yra mažos, vidutinės, o taip pat ir stambios įmonės. Konkurencingos įmonės, siekiančios vartotojų pripažinimo, kokybės bei pelno, siekia modernizuoti įmonės darbą, grindžiant jį informacinių technologijų ir telekomunikacijų priemonių platesniu naudojimu. Daugeliu atvejų įmonėms nepakanka jau sukurtų standartinės, masiniam naudojimui skirtos programinės įrangos resursų, o kaip tik UAB „Aisvita“ ir kuria būtent tik konkrečiai įmonei pritaikytą specializuotą programinę įrangą, kuri skirta įmonės darbo laiko sąnaudų mažinimui, kokybės gerinimui, žymiai palengvinamas įmonės darbuotojų darbas, tad jie dar gali būti naudingi ir kitose srityse, taip pat sumažėja darbuotojų daromų klaidų tikimybė, dėl kurių dažnai įmonės patiria nuostolių.

Alytaus mieste yra apie 1000 įsikūrusių stambių, mažių bei vidutinių įmonių. Kad sėkmingai dirbtų ir gautų įmonės savininkės norimą pelną UAB „Aisvita“ per metus turi sukurti apie 52 programas. Atsižvelgiant į dabartinę padėtį, kai Alytaus mieste yra apie 1000 potencialių įmonių, iš jų apie 60 % naudoja tik standartines programas, tai apie 600 įmonių gali būti UAB „Aisvita“ klientais. UAB „Aisvita“ turi intensyviai dirbti apie 12 m., kad galėtų patenkinti šių vartotojų poreikius. Be to, gerėjant ekonominėm, verslo sąlygom, numatomas naujų įmonių steigimasis, ar jau esamų plėtra, tad „UAB Aisvita“ veikla plėsis ir ateityje. UAB „Aisvita“ taip pat sieks pripažinimo ne tik Alytuje, bet ir kituose miestuose, tad paslaugos vartotojų sulig kiekviena diena tik daugės.Įmonės stipriųjų ir silpnųjų pusių analizė
Siekiant sėkmės, būtina sujungti ir suderinti išorės ir vidaus veiksnių analizės rezultatus ir suvokti veiksnių tarpusavio ryšius. Vidaus veiksnių analizė naudojama organizacijos pranašumams ir trūkumams nustatyti. Ji rodo, kurios galimybės bei grėsmės, nustatytos remiantis išorės veiksnių analize, yra svarbios organizacijai.

Pagrindinis organizacijos vidinės būklės įvertinimo būdas yra PTGG analizė. Pagrįstas organizacijos pranašumų ir trūkumų derinimas su esamomis grėsmėmis yra strategijos formulavimo pagrindas.

Vidinė analizė
Pranašumai Trūkumai
 Kvalifikuotas naujovių diegimas;
 Nepriklausomybė nuo stipraus konkurentų spaudimo (Alytuje dar nėra susikūrusi tokio tipo įmonė, programų kūrimu užsiima tik pavieniai asmenys);

 Patirties stoka rinkos ekonomikoje;
 Per siauras paslaugų asortimentas
 Investicijų stoka, įmonės plėtojimuisi kituose miestuose.

Išorinė analizė
Galimybės Grėsmės
 Paslaugų asortimento išplėtimas (teikt naujas paslaugas, kaip duomenų bazių kūrimas ar kursų rengimas);
 Spartesnė rinkos plėtotė;
 Pavienių asmenų – programuotojų pritraukimas geromis darbo sąlygomis;
 Papildomų pirkėjų grupių aptarnavimas;  Sulėtėjusi rinkos plėtotė;
 Konkurentų su mažesniais kaštais įėjimas į rinką;
 Stiprėjanti klientų derėjimosi galia;
 Klientų poreikių ir skonių pokyčiai;
 Didėjant energetinėm kainom bei kuro kainom galimas savikainos didėjimasKonkurentai
Šiuo metu Alytuje nėra įsikūrusios įmonės, kuri teiktų programų kūrimo bei jų aptarnavimo ir eksploatavimo paslaugas. Įmonės užsiimančios kompiuterių ir jų priedų prekyba, prekiauja ir standartine programine įranga skirta masiniam naudojimui, pvz. programinės įrangos giganto pripažinto visame pasaulyje Microsoft produkcija, t.y. operacinėmis sistemomis Windows, MS Office, taip pat kita programine įranga. Bet nėra įmonės, kuri kurtų programinę įrangą skirtą konkrečiai įmonei, pagal tos įmonės specifinius reikalavimus.
UAB „Aisvita“ potencialūs konkurentai, tai pavieniai asmenys – programuotojai, užsiimantys šia veikla. Tačiau šie pavieniai asmenys nepajėgs aptarnauti visų potencialių klientų. Jie paprastai nerengia jokios reklaminės kampanijos ir apie juos dauguma nežino, tad jie daugiausia veikia pažįstamų ar bičiulių rate. Nieks negali užtikrini šių programuotojų produkto patikimumo ir kokybės.
Taip pat UAB „Aisvita“ konkurentai yra kituose miestuose įsikūrusios įmonės, pvz. Kaune programų kūrimo paslaugas teikianti Sonex Co.

UAB „Aisvita“ sieks nukonkuruoti pavienius programuotojus, pasitelkdama profesionalius programuotojus, išmanančius savo darbą. Taip įmonė numato kiekvieną mėnesį skirti 1600 Lt reklamai ir rėmimui, tad visi potencialūs klientai netruks sužinoti apie UAB „Aisvita“ gyvavimą ir sėkmingą veiklą. Be to, įmonė yra įsikūrusi visiems puikiai žinomame Verslo centre, Naujoji g. 3, kuriame bet kuriuo darbo dienos metu galės apsilankyti, konsultuotis su programuotojais ar direktore dėl programos kūrimo ypatybių. O, jeigu klientai neturi galimybių ar dėl laiko stokos negali atvykti į UAB „Aisvita“ ofisą, tai patys programuotojai gali atvykti pas klientus ir aptarti programos kūrimo eigos procesus. Kiekvienam darbuotojui transporto išlaidom UAB „Aisvita“ skiria 100 Lt per mėnesį.

Žinoma visada išlieka naujų konkurentų grėsmė, bet UAB „Aisvita“ darbuotojai ir direktorius, siekia įsitvirtinti rinkoje pasižymėdami darbo kokybe, bei prieinamom kainom kiekvienam klientui.Marketingas
UAB „Aisvita“ rengdama marketingo strategiją vadovausis paslaugos tobulinimo ir pardavimų skatinimo koncepcijomis. Marketingo tikslai yra šie:
 Per metus padidinti paslaugų teikimo apyvartą 20%;
 Pasiekti ne mažesnį kaip 10% pelningumą;
 Patenkinti 4% programų kūrimo rinkos poreikių.
Paslaugos tobulinimo koncepcija yra neatsiejamai susijusi su nuolatiniu paslaugos kokybės bei pagrindinių charakteristikų tobulinimu. Kadangi mūsų paslaugos ištekliai yra mūsų darbuotojų žinios, t.y. tik darbuotojų įgytomis kompetencijos, jų susiformavusia patirtimi ir atsidavimu darbui bus sukurtas kokybiškas produktas. UAB „Aisvita“ daug dėmesio skirs darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, jų žinių bei kompetencijų tobulinimui, kad mūsų programuotojai, sukūrę produktą galėtų visapusiškai patenkinti laukiamus vartotojų poreikius.

Pardavimų skatinimo koncepcija neatsiejama nuo produktų realizavimo. UAB „Aisvita“ taip pat daug dėmesio skirs šiai sričiai. Naujai įsikūrusiai įmonei yra labai sunki darbo pradžia, įsiliejimas į rinką, juk potencialūs klientai dar nieko nežino apie tokio tipo veikiančią įmonę. Tad pardavimų skatinimo koncepcija yra skirta tam, kad apie įmonės veiklą sužinotų būsimi klientai. Reklama yra viena iš komunikacijos formų su būsimais klientais. Pasitelkiant reklamą klientai bus informuojami apie UAB „Aisvita“ teikiamas paslaugas, jų paskirtį, kainą, pateikimo būdus vietą ir laiką. Taigi įmonės tikslas pasitelkiant tokias masines informavimo priemones, kuriuos suformuotų teisingą įmonės įvaizdį, bei tinkamą paslaugų pristatymą, to pasėkoje sudominant bei pritraukiant būsimus klientus. Vartotojams sudominti, informuoti, pritraukti ir įtikinti UAB „Aisvita“ pasitelks masines informavimo priemones, t.y. spaudą, televiziją, bei radiją. UAB „Aisvita“ reklama bus pateikiama:
 Reklamos laikraštyje „Alio Alytus“, kuris pateikiamas du kartus per savaitę Pietų Lietuvai (125 Lt per mėnesį);
 Dienraštyje „Alytaus naujienos“ (175 Lt per mėnesį);
 Reklama per Alytaus radijo stotį „FM-99“ (400 Lt per mėnesį);
 Rašytinė informacija per Alytaus vietinę televiziją ARTV (600 Lt per mėnesį);
 Bukletai, lankstinukai bus platinami įmonėms visame Alytuje (300 Lt per mėnesį).
Taip pat ateityje UAB „Aisvita“ pasitelkusi taip pat ir savo programuotojų žinias sukurs informacinė internetinę svetainę apie savo įmonės veiklą bei teikiamas paslaugas, jų kainą, atlikimo terminus ir kt. klientus dominančią informaciją.
Visa reklaminė kampanija tolimesnėje įmonės veikloje priklausys nuo suteiktų paslaugų apimties, finansinių išteklių, nuo gaunamo pelno. Pradžioje įmonė reklamai skirs 1600 Lt per mėnesį, atsižvelgiant į įmonės gaunamą pelną ši suma priklausomai nuo pelno gali kisti didėti arba net ir mažėti.

3 pav. Paslaugos realizavimo schema
UAB „Aisvita“ paslaugų teikimo tikslas – suteikti užsakovui kokybiškiausias paslaugas patogiu laiku, pageidaujamoje vietoje bei prieinama kaina. UAB „Aisvita“ užtikrina greitą ir visapusišką vartotojų poreikių tenkinimą. Visas teikiamas paslaugas kuria trys programuotojai, o taip pat ir direktorė. Mūsų pagrindinė žalia yra darbuotojų sugebėjimai, bei žinios, kurių dėka ir sukuriamas produktas. UAB „Aisvita“ ofisas įsikūręs puikiai visiems žinomame Alytaus verslo centre, Naujoje g. 3, čia ir bus atliekamas visas paslaugos kūrimo procesas. Jeigu užsakovai negalėtų atvykti į įmonės ofisą, mūsų darbuotojai klientui pageidavus atvyks pas juos. Suteikus įmonėms paslaugą, t.y. sukūrus klientui programą, tuo ryšys su juo nenutrūksta, nes UAB „Aisvita“ įsipareigoja, jeigu to pageidauja klientas, apmokyti darbuotojus naudotis šia programa, bei atsako ir privalo ištaisyki kilusius nesklandumus, jeigu tokie bus, susijusius su programos naudojimu.Gamybinė veikla
UAB „Aisvita“ įsikurs Alytuje, Naujoji g. 3, visiems puikiai žinomame Verslo centre. 50 m2 patalpos bus nuomojamos po 7 Lt už kvadratinį metrą, tai viso mėnesio patalpų nuoma kainuos 350 Lt. Patalpas išsinuomosime penkeriems metams.

4 pav. Patalpų schema

1 – Rūbų spinta;

2 – Minkštasuolis klientams;

3 – Stalas;

4 – Spausdintuvas;

5 – Darbuotojo kėdė;

6 – Kompiuteris;

7 – Telefonas;

8 – Kėdės klientams;

9 – Dokumentų spinta;

10 – Darbo stalas;

11 – Fakso aparatas;

Kad patalpos atitiktų visus apsaugos numatytus reikalavimus, jose bus atliekami remonto darbai. Šiam tikslui įmonė skiria 5100 Lt. Patalpų grindys bus ištiesiamos laminuotomis grindimis, kurių 1 m2 kaina 22 Lt. (su PVM), tai gi iš viso grindys kainuos 1100 Lt. Sienos bus dažomos Palete dažais, tam skiriama 1400 Lt. Elektros instaliacijai sutvarkyti skiriama 1000 Lt, be to dar yra skiriama 600 Lt nenumatytoms išlaidoms susijusioms su remonto darbais. Šiuos darbus planuojama atlikti per mėnesį. Visos išvardintos prekės remontui bus perkamos Alytuje, prekybos centre „Senukai“. Darbams atlikti bus samdomi du darbininkai, kuriems mokamas 1000 Lt atlyginimas.

Kabinetams įrengti reikalingi baldai bus perkami, baldų prekyba užsiimančia UAB „Marius“. Baldams yra skiriama 7600 Lt. Direktorės kabinetui reikės darbo stalo – 500 Lt, 2 kėdžių klientams – 120 Lt, darbo kėdės direktorei – 200 Lt, rūbų spintos – 400 lt. Buhalterės kabinetui – darbo stalo – 500 Lt, 2 kėdžių klientams – 120 Lt, darbo kėdės buhalteriai – 200 Lt, dokumentų spintos – 500 lt. Trijų programuotojų darbo vietoms įrengti reikės – 3 darbo stalų –3 x 500 Lt, 6 kėdžių klientams – 360 Lt, programuotojų darbo kėdžių – 3 x 200 Lt ir rūbų spintos – 400 lt. Klientams taip pat bus parengtas laukiamasis, kuriame reikės minkštasuolio ir staliuko – 2000 Lt. Iš viso baldams bus skiriama 7600 Lt. Detalus patalpų planas ir visų baldų bei darbo priemonių išdėstymas pavaizduotas 4 paveikslėlyje.

Darbo priemonės, t.y. 5 kompiuteriai (5 x 3000 Lt), du „HP DeskJet“ spausdintuvai (2 x 600 Lt), fakso aparatas (300 Lt), ir 5 telefonai (5 x 200 Lt), bus perkami iš kompiuterių technine ir programine įranga prekiaujančios Sonex CO salono, įsikūrusiame Alytuje, Vilniaus g. 10. Taip pat ir programinę įrangą – MS Windows XP Pro with SP2 OEM (470 Lt.), MS Office XP Pro EN OEM (1045 Lt.), Delphi Enterprise (9001 Lt.) įsigysime Sonex CO salone. Darbo priemonėm UAB „Aisvita“ iš viso skiria 28016 Lt. Taip pat dar bus įvesta Interneto paslauga, kurią teiks UAB „Infoseka“. Interneto įvedimo mokestis – 200 Lt.Valdymas ir personalas
Įmonės valdymas yra atsakingas ir sudėtingas procesas, nes nuo jo priklauso įmonės sėkminga veikla taip pat ir darbuotojų motyvacija darbui. Yra keturios pagrindinės valdymo funkcijos – tai planavimas, organizavimas, vadovavimas ir kontrolė. Kadangi įmonė yra maža šias funkcijas turės vykdyti įmonės savininkė. UAB „Aisvita“ dirbs penki darbuotojai – trys programuotojai, buhalterė ir įmonės savininkė. Įmonė nėra didelė, tad ir jos valdymas daugeliu atveju yra paprastesnis, jau vien dėl to, kad įmonės savininkas yra vienas asmuo ir tai jau sumažina valdymo konfliktų ir nesutarimų tikimybę. Tačiau nors ir įmonė nėra didelė vis tiek būtina suformuoti aiškią įmonės valdymo struktūrą. UAB „Aisvita“ atveju pati tinkamiausia valdymo struktūra yra linijinė, tai reiškia, jog yra palaikomas tiesioginis darbuotojų ryšys su direktore, tad šiuo atveju bus žymiai efektyvesnis kontrolės procesas.

UAB „Aisvita“ direktorė yra atsakinga už visas keturias valdymo funkcijas (planavimą, organizavimą, vadovavimą ir kontrolę), įmonės ir klientų sutarčių sudarymą, personalo parinkimą, įmonės reklamą ir ryšius. Nors tiesiogiai įmonėje kuria produktą programuotojai, bet ir direktorė yra atsakinga už darbuotojų darbo kokybę. Įmonės vadovė taip pat atsakinga ir už darbuotojų motyvaciją darbui, jų teigiamą, o taip pat ir neigiamą skatinimą.

Buhalterės pagrindinės pareigos yra vykdyti įmonėje buhalterinę apskaitą, kas mėnesį pateikti savininkui pelno (nuostolio) ataskaitą, sekti, kaip kito išlaidos, pajamos, grynas pelnas, mokesčių mokėjimas. Taip pat buhalterė ir derektorė yra atsakingos už sąskaitų tvarkymą banke.

UAB „Aisvita“ dirbantys trys programuotojai yra tiesiogiai atsakingi už savo sukurtos programos kokybę, jos atitikimą klientų reikalavimams, laiko terminų išlaikymą. Įgiegus programą įmonėje programuotojas yra atsakingas už jos priežiūrą. Visi darbuotojai dirba 8 val. per dieną, 5 dienas per savaitę (išskyrus savaitgalius ir šventines dienas). Darbuotojams taikoma laikinė darbo užmokesčio forma.
UAB „Aisvita“ darbuotojai:
 UAB „Aisvita“ direktorė – Aistė Ručytė, 21 m., aukštąjį neuniversitetinį programuotojos išsilavinimą įgijo Alytaus kolegijoje. Vadovavimo darbo patirties neturi.
 Buhalterė – Vida Liubinienė, 45 m., aukštąjį finansininkės išsilavinimą įgijo Vilniaus universitete, darbo patirtis 20 m. Mokamas atlyginimas – 1000 Lt;
 Programuotojas – Tomas Sakalauskas, 30 m. aukštąjį programuotojo išsilavinimą įgijo Kauno technikos universitete, darbo patirtis 6 m. Mokamas atlyginimas – 1000 Lt.
 Programuotoja – Kristina Saladinskienė, 35 m. aukštąjį programuotojos išsilavinimą įgijo Kauno technikos universitete, darbo patirtis 10 m. Mokamas atlyginimas – 1000 Lt.
 Programuotojas – Vytautas Baranauskas, 27 m. aukštąjį neuniversitetinį programuotojo išsilavinimą įgijo Vilniaus kolegijoje, darbo patirtis 4 m. Mokamas atlyginimas – 1000 Lt.

5 pav. Įmonės organizacinė struktūraRizika
Visuomet egzistuoja rizika, kad kas nors gali nepasisekti. Ne išimtis ir įmonės kūrime bei jos veiklos procese. Ypač tokioms ne didelėms įmonės, kaip kuriamos UAB „Aisvita“ rizikos faktoriai yra netgi didesni. Tačiau sugebant numatyti ir įvertinti tikėtiną riziką, galima jos ir išvengti. Įmonę veiks vidiniai ir išoriniai aplinkos veiksniai, kurie ne visada yra priklausomi nuo įmonės ar jos vadovo. UAB „Aisvita“ pagrindiniai rizikos faktoriai:
 Užsakymų stygius. Šis rizikos faktorius turėtų didelę įtaką visiems įmonės darbuotojams ir įmonės veiklai, nes tai žymiai sumažintų pajamas bei pelną. Tačiau UAB „Aisvita“ kaip įmanydama stengsis išvengti šios rizikos, pasitelkdama į pagalbą reklamą ir įtikindama vartotojus, jog UAB „Aisvita“ yra teisingas jų pasirinkimas;
 Darbuotojų stygius. Nors UAB „Aisvita“ nėra didelė įmonė, joje dirba tik 4 darbuotojai ir direktorė, tačiau egzistuoja tikimybė, jog bus neišvengtas kvalifikuotų ir kompetentingų darbuotojų stygiaus, bet UAB „Aisvita“ geromis darbo sąlygomis bei darbuotojų skatinimo programa pasistengs pritraukti profesionalius darbuotojus;
 Finansinės problemos ir finansinė krizė taip pat gali neaplenkti įmonės, tada įmonė pasistengs įgyvendinti savo marketingo strategijos tikslu, kad ai neatsitiktų;
 Stichinės ir kitos nelaimės. Šias nelaimes ypač sunku numatyti ir taip pat sunku nuo jų ir apsisaugoti. Tačiau įmonė žinodama jog egzistuoja tokia rizika yra apdraudusi savo įmonės turtą;
 Didėjanti konkurentų įtaka veiklai. Šiai rizikai alternatyva būtų plėsti paslaugų asortimentą ir taip pritraukti potencialius vartotojus.Finansai
UAB „Aisvita“ finansinė padėtis yra aktuali ne tik įmonės direktoriai ir jos darbuotojams, bet ir investuotojams, šiuo atveju bankui, nes įmonė savo veiklai pradėti tikisi banko paskolos. Įmonės reali finansinė padėtis atspindi jos veikos efektyvumą, gamybos apimtis, užimamą rinkos dalį bei populiarumą vartotojų tarpe.

Lėšų poreikis
Lėšų šaltiniai Suma, Lt
Nuosavos lėšos 20000
Paskola (9% palūkanos) 30000
Iš viso: 50000

Paskolos grąžinimo grafikas

2005 m. 2006 m. 2007 m.
Suteikta paskola 30000 Lt
Paskolos gražinimas 10000 Lt 10000 Lt 10000 lt
Palūkanos (9 %) 2700 Lt 1800 Lt 900 Lt
Paskolos likutis 30000 Lt 20000 lt 10000 lt
Iš viso: 12700 Lt 18000 Lt 10900 Lt

Žinant įmonės kapitala, bei prognozuojamą pelną galima apskaičiuoti įmonės atsipirkimo laiką:

K – kapitalas

P – įmonės pelnas

Apskaičiavę įmonės atsipirkimo laiką matome, kad pagal prognozę įmonė turėtų atsipirkti pirmaisiais veiklos metais (tiksliau po 5 veiklos mėnesių), tai reiškia, jog jau antraisiais veiklos metais įmonė dirbs pelningaiPaslaugos savikainos skaičiavimas
Turinys Lt
Tiesioginės išlaidos
Programuotojų atlyginimai 3000
Soc. draudimas 930
Reklama 1600
Transporto išlaidos 400
Amortizacinės sąnaudos 557,25
Iš viso: 6487,25

Veiklos sąnaudos
Direktorės atlyginimas 1500
Soc. draudimas 465
Buhalterės atlyginimas 1000
Soc. draudimas 310
Ptalpų nuoma 350
Telefono išlaidos 400
Elektros energija 138
Šildymo išlaidos 409
Vanduo buitiniams reikalams 50
Turto draudimas 100 (Turtas įvertintas 50000 Lt, draudimo įmoka 0,24% nuo šios sumos)
Kanceliarinės prekės 100
Iš viso: 4822
Iš viso išlaidų: 11309,25

Komercinė kaina = savikaina * pelno %
Įmonės gaunamas pelnas už sukurtą programą 80% (2262 Lt)
Komercinė kaina = 2828 + (2828 * 80 %) = 5090 LtNenuostolingumo lūžio taškas
Pastovios sąnaudos: Lt

Patalpų nuoma 350

Paskolos palūkanos 225

Direktorės atlyginimas 1500

Buhalterės atlyginimas 1000

Turto draudimas 9

Kanceliarinės prekės 100

Transporto išlaidos 400

Reklama 1600

Turto nusidėvėjimas 557,25
Iš viso: 5741,25
Kintamos sąnaudos:

Energetinės ir komunalinės sąnaudos 1088

Programuotojų atlyginimai 3000
Iš viso: 4088

Q – nenuostolingumo taškas
FC – pastovios išlaidos
K – vieneto kaina
VC – kintamos išlaidos produkcijos vienetui

pav. UAB „Aisvita“ pelningumo grafikasEkonominiai rodikliai
Bendrasis padengimo koeficientas –UAB „Aisvita“ bendrasis padengimo koeficientas lygus 2,72 t.y daugiau negu 1 ir tai reiškia, kad įmonė turi trumpalaikio turto daugiau negu trumpalaikių įsipareigojimų.

Bendrasis pelningumas

Grynasis pelningumas

Palyginus 2005 m. ir 2009 m. grynojo pelno rodiklius, matyti kad įmonės veiklos efektyvumas su kiekvienais metais didėja.

Turto grąža – kuo didesnė rodiklio reikšmė, tuo efektyviau naudojamas įmonės turtas.

Nuosavybės grąža – jis rodo, kiek litų grynojo pelno tenka vienam savininkų nuosavybės litui.

Skolos – nuosavybės koeficientasBalansas
Turtas Nuosavybė
Ilgalaikis turtas:

Baldai 7600 Lt Nuosavas kapitalas 20000 Lt

5 kompiuteriai 15000 Lt Ilgalaikė paskola 30000 Lt

2 spausdintuvai 1200 Lt

Fakso aparatas 300 Lt

5 telefonai 1000 Lt

Programinė įranga 10516 Lt
Trumpalaikis turtas:

Grynieji pinigai 14384 Lt
Iš viso: 50000 Lt Iš viso: 50000 LtLiteratūra
1. A. Jovaiša. Kaip parengti verslo planą. V.: Pačiolis, 1996
2. G. Kalčinskas, G. Černius. Įmonių apskaitos pagrindai. V.: Pačiolis, 1997
3. G. Smalenskas. Finansai. V.: Homo Liber, 2002
4. P. Wilson. Mažos įmonės finansinis valdymas. V.: Alma Litera, 1997
5. G. Deveikis, G. Juškauskas, R. Mitkevičius. Finansinė ir menedžmento apskaita. Užduočių sprendimai. V.: Pačiolis, 1997
6. A. Lesevičienė. Verslo plano rekomendacijos. A.: Alytaus kolegija, 2004

Leave a Comment