Verslo organizavimas

VERSLO ORGANIZAVIMAS IĮ

TURINYS

Įvadas / 2
I.Anotacija / 3
II.Siūlomo projekto esmė / 4
2.1. Verslo idėja / 4
2.2. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai / 4
2.3. Produktas (paslauga) / 5
III Įmonės charakteristika / 5
3.1. Nuosavybės forma / 5
3.2. Žinios apie verslininką ir partnerius / 6
3.3. Trumpa įmonės veiklos apžvalga / 7
3.4. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas / 7
IV.Rinka / 8
4.1. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos / 8
4.2. Šakos plėtros tendencijos / 8
4.3. Vartotojai / 8
4.4. Konkurentai / 9
V. Marketingo planas / 9
5.1. Tikslai ir uždaviniai / 9
5.2. Kainų politika ir kainos / 10
5.3. Realizavimo metodai ir kanalai / 10
5.4. Rėmimas ir reklama / 11
5.5. Naujos produkcijos pardavimo prognozės / 11
VI.Gamybinis planas / 13
6.1. Gamybinės patalpos / 13
6.2. Trumpas gamybos proceso aprašymas / 13
6.3. Gamybiniai pajėgumai / 14
6.4. Įrengimai / 14
6.5. Transportas / 14
6.6. Medžiagos, žaaliavos ir jų tiekėjai / 15
6.7. Gamybos išlaidos / 17
VII.Valdymo personalas ir darbuotojai / 19
7.1. Informacija apie vadovus / 19
7.2. Darbuotojai / 19
7.3. Darbo užmokestis / 19
7.4. Organizacinė struktūra / 20
VIII.Rizikos įvertinimas / 20
8.1. Rizika susijusi su išoriniai veiksniais / 20
8.2. Rizikos mažinimas / 21
IX. Finansinis planas / 22
8.1. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas / 22
8.2. Pelno (nuostolio) ataskaita / 23
8.3. Pinigų srautų prognozės / 27
8.4. Balansinis pelnas / 31
8.5. Investicijos ekonominis vertinimas / 32
X. Santrauka / 35
Literatūra / 36

ĮVADAS

Įmonė savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų numatyta tvarka, tam tikrai komercinei, ūkinei veiklai.
Šiuo metu Lietuvoje daugelis žmonių gali pradėti dirbti sau, kurti savo verslą. Kasdien įsteigiama dešimtys įmonių. Kuurti verslą nelengvas dalykas, reikalaujantis esminių permainų žmonių sąmonėje, kruopštaus pasirengimo, pasiryžimo įveikti daug sunkumų.
Verslo planas – tai dokumentas, kuriame pateikiama verslo sumanymo esmė, naujo verslo ar esamo padėtis, numatomi įvairūs poreikiai ir laukiami rezultatai.
Tyrimo objektas – įmonės ĮI “Trisdešimtas kilometras” įkūrimas.
Darbo ti

ikslas – išanalizuoti ir įvertinti įmonės ĮI “Trisdešimtas kilometras” veiklą.
Svarbiausi verslo plano rengimo uždaviniai:
1. Nustatyti įmonės veiklos kryptis, kuriomis bus siekiama galutinio tikslo – pelno;
2. Įsitikinti pinigų investavimo tikslingumu;
3. Parodyti verslo perspektyvą;
4. Parodyti kaip efektyviai pasiekti norimą padėtį.
Darbo metodai – mokslinės literatūros analizė, informacijos analizė ir sintezė, informacijos struktūrizavimas, duomenų analizė, anketinės apklausos organizavimas, anketinės apklausos duomenų analizė, išvadų pateikimas.

I. Anotacija

Individuali įmonė “Trisdešimtas kilometras” įkurta 2004 m. liepos 1d., užsiima maisto, gėrimų, nakvynės teikimu klientams. Kavinė įsikūrusi autostradoje Klaipėda – Kaunas, 30km. nuo Klaipėdos ir 100m. atstumu nuo kelio. Savininkas Jonas Jonaitis, turintis aukštąjį išsilavinimą, dirbęs panašioje sferoje, sugeba gerai organizuoti šį verslą. Jau pirmieji veiklos metai parodė, kad verslas klesti, duoda pelno ir tikimasi, kad pelnas dar didės.
Įmonės adresas:
Tiltų g. 5,
LT-24755 Klaipėda,
Lietuva
Tel. (8-46) 222 222
Mob.tel. (8-687) 45 471
Faks. (8-46) 222 223
El.paštas: 30km@balt.net
http://www.trisdesimtaskm.balt.net

Įmonė prašo 56000Lt. paaskolos, su 7 proc. metinėmis palūkanomis. Paskola padėtų kavinei plėtoti verslą, pagerintų klientų aptarnavimą, sumažintų kai kurias gamybos išlaidas. Kadangi kavinės veikla turėtų atnešti gana didelį pelną, tikimasi paskolą ir palūkanas grąžinti laiku. Pirmaisiais metais būtų mokamos tik palūkanos, o kitais trim metais paskola lygiomis dalimis grąžinama kas ketvirtį, kartu su palūkanų dalimi.
Už paskolą įmonė įsigytų naują baro įrangą, būtų įvesta kokybiška ir ekonomiška šildymo sistema, kuri labai sumažintų pastato apšildymo išlaidas, taip pat būtų statomas kavinės priestatas.
Įmonės didžiausias pranašumas, kad kl

lientui suteikiamos kokybiškos paslaugos, tiekiamas kokybiškas maistas, gėrimai, nakvynė. Kavinės teikiamų paslaugų kainos nėra didelės, o be to šalia nėra konkurentų.

II. Siūlomo projekto esmė

2.1. Verslo idėja

Važiuojant keliu, kai kelionė varginanti, ilga ar norint pailsėti, atsigaivinti – taip norėtųsi užsukti į kokią pakeleivingą kavinukę. Todėl kilo idėja įkurti autostradoje kavinę “Trisdešimtas kilometras”. Ji jau veikia nuo 2004 m. liepos mėn. Buvo tikimasi naudos ne tik įmonei, bet ir jos klientams, kurie gali pasimėgauti geru, kokybišku maistu, maloniu aptarnavimu. Įmonė pirmais savo veiklos metais įsigijo reikiamas patalpas ir reikalingą inventorių. Buvo patraukliai įrengtas patalpų vidus, o taip pat kavinės aplinka sutvarkyta ir pritaikyta poilsiui, pramogoms.

Darbų grafikas 2004m.
Darbų pavadinimas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Šildymo sistemos įsigijimas –
Šildymo sistemos įmontavimas –
Pastato remontas – –
Baro įrangos įmontavimas –
Priestato statyba –

2.2. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai

Vizija – užimti lyderio poziją Klaipėdoje ir išplėtoti verslą kituose regionuose. Misija – teikti klientams gerą, kokybišką maistą bei gėrimus ir malonų aptarnavimą,
Pagrindinis kavinės “Trisdešimtas kilometras” tikslas – per ketverių metų laikotarpį uždirbti teigiamą grynąjį pelną ir pradėti kaupti piniginį kapitalą tolesnei įmonės veiklai plėsti.
Tam, kad būtų pasiektas šis tikslas, įmonei iškyla šie pagrindiniai uždaviniai:
1. Kelti įmonės įvaizdį (nuolat);
2. Siekti pelno (nuolat);
3. Išsiskirti rinkoje iš konkurentų (nuolat);
4. Siekti geresnio klientų aptarnavimo (nuolat);
5. Parduoti tik kokybišką produkciją (nuolat);
6. Didinti kavinės populiarumą reklamos pagalba (periodiškai);
7. Nustatyti kainas priimtinas klientams (nuolat);
8. Susirasti patikimus tiekėjus, kurie prekes pristatytu laiku ir svarbiausia šviežias be

ei kokybiškas (per 3 mėn);
9. Plėsti veiklą (per 4 metus);
10. Grąžinti bankui paskola už įsigytus įrengimus (per 4 metus).

2.3. Produktas (paslauga)

Kavinė “Trisdešimtas kilometras” teikia klientams gerą, kokybišką maistą bei gėrimus, malonų aptarnavimą, norintys pailsėti gali užsisakyti kambarius nakvynei, gerose ir su visais patogumai patalpose. Kavinės hole išdėstyti 15 patogių stalų, vasaros metu dalis jų sustatomi laiko terasoje. Antrame aukšte įrengti 4 patogūs kambariai nakvynei.
Klientas gali užsisakyti iš jiems pateikto meniu, vaikai maistą bei gėrimus gali užsisakyti iš specialiai jiems skirto meniu, o taip pat linksmai praleisti laiką pramogų aikštelėje.

III. Įmonės charakteristika

3.1. Nuosavybės forma

Kavinė “Trisdešimtas kilometras” – tai individuali įmonė, todėl jos savininkas turi veiksmų laisvę dėl uždirbto pelno panaudojimo, tačiau kartu turi ir daugybę įsipareigojimų. Kavinė įregistruota 2004m. liepos 1 d., turi visus reikiamus dokumentus: Higienos centro leidimą, kuris garantuoja, kad patalpos ir įrengimai yra pakankamai geri, taip pat leidimus iš Elektros tinklų, Priešgaisrinės apsaugos ir darbo biržos, leidimą prekiauti alkoholiu ir tabaku. Individualios įmonės steigimą, veiklą ir likvidavimą reglamentuoja:
1. LR Konstitucija (priimta 1992 10 25);
2. LR Individualių įmonių įstatymas (priimtas 2003 11 06);
3. LR Civilinis Kodeksas ( priimtas 2000 07 18):
4. LR Buhalterinės apskaitos įstatymas (priimtas 2001 11 06);
5. LR Pelno mokesčio įstatymas (priimtas 2001 12 20);
6. LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (priimtas 2004 01 15).
3.2. Žinios apie verslininką ir partnerius

JONAS JONAITIS

Vilniaus g. 12-3, LT-94200 Klaipėda Tel. (8~46) 20 00 00 El. p. rimaj@centras.lt

GYVENIMO APRAŠYMAS

2005 m. lapkričio 5 d.

Tikslas Personalo tarnybos vadovo pareigos
Gimimo data 1960 m. spalio 10

0 d.
Šeiminė padėtis Nevedęs
Išsilavinimas ir kvalifikacija
1988 m.

2000 m. Vytauto Didžiojo Universitetas
Anglų kalbos studijų programa, administravimo specializacija

Vertėjo kvalifikacija

Klaipėdos universitetas, socialinių mokslų fakultetas

Vadybos ir verslo administravimo bakalauras
Darbo patirtis
1995 m.- 2000 m.

2004 m. liepa – iki dabar Uždaroji akcinė bendrovė „Pajūrio gojus“
Direktorius

Individuali įmonė “Trisdešimtas kilometras” Direktorius

Kita informacija

Kvalifikacijos tobulinimas

2003 m.
Išklausyti seminarai:
• LR Darbo kodekso pateikimai;
• raštvedyba įmonėje.
2004 m.
Kompiuterinis raštingumas – ECDL sertifikatas.
Kalbos Lietuvių kalba (gimtoji).
• anglų, rusų – laisvai kalbu, geri rašymo gebėjimai;
• vokiečių – pagrindai

Papildomos žinios

Vairuotojo pažymėjimas.
Asmeninės savybės

Komunikabilus, reiklus, pareigingas, mėgstu kolektyvinį darbą.
Pomėgiai: kelionės, teatras.

Įmonės vadovas Jonas Jonaitis turi aukštąjį išsilavinimą, 5 metus dirbęs panašioje sferoje, todėl sugeba gerai organizuoti šį verslą.
Susitikimai su verslo partneriais organizuojami du kartus per mėnesį, tam paskirtas specialus atstovas atsakingas už bendradarbiavimą.

3.3. Trumpa įmonės veiklos apžvalga

IĮ “Trisdešimtas kilometras” įkurta 2004m. liepos 1d. autostradoje Klaipėda – Kaunas, 30 km. nuo Klaipėdos. Ši kavinė teikia klientams kokybišką, gerą maistą, gėrimus, taip pat norinčius apnakvindina, vaikai gali linksmai praleisti laiką poilsio ir pramogų aikštelėje. Verslas kaip parodė gautos pajamos plėtojas sėkmingai ir tikimasi, kad pelnas dar didės, suteikdamas galimybę plėsti, gerinti kavinės veiklą, laiku grąžinti paskolą bankui. Kavinėje dirba trys kvalifikuotos virėjos, keturi barmenai, valytoja ir buhalterė. Kavinės darbo laikas:
Savaitės diena Darbo valandos
Pirmadienis Visą parą
Antradienis Visą parą
Trečiadienis Visą parą
Ketvirtadienis Visą parą
Penktadienis Visą parą
Šeštadienis Visą parą
Sekmadienis Visą parą

Planuojami darbuotojams kvalifikacijos kėlimo kursai. Įmonės buhalterė nuolatos siunčiama kelti kvalifikaciją.

3.4. Vietovės, kur įsikūrusi įmonė, aprašymas

Kavinė “Trisdešimtas kilometras” įsikūrusi autostradoje Klaipėda – Kaunas, 30 km. nuo Klaipėdos, 100 m. atstumu nuo autostrados kelio. Kavinės aplinka gražiai įrengta ir specialiai pritaikyta poilsiui, netoli kavinės yra miškas, todėl įrengta poilsio ir pramogų aikštelė suteikia džiaugsmo tiek vaikams, tiek suaugusiems. Autostradoje visada didelis judėjimas ir kadangi kavinė gerai pastebima – klientų niekada netrūksta.
IV. Rinka

4.1. Bendra rinkos apžvalga ir tendencijos

Rinka – mainų sfera. Ji keičiasi labai sparčiai, nes keičiasi vartotojų norai. Sėkmė rinkoje reiškia, kad įmonės veikla yra prisitaikiusi prie kintančios aplinkos.
Kadangi rinka priklauso nuo to, kokiai aplinkai priklauso verslas, kavinei galima pritaikyti tokias dvi verslo aplinkas:
1. Geografinė. Klientų gausumui įtakos turi tai, kad kavinė įsikūrusi šalia autostrados, gerai matomoje vietoje, greta nėra kitų konkurentų, be to lengvas susisiekimas su įmonės tiekėjais. Kavinė pritaikyta ir poilsiui (maistas, nakvynė) ir pramogoms (pramogų aikštelė).
2. Socialinė – kultūrinė. Kavinė suteikė darbo vietas devyniems darbuotojams, kurie atsakingi už konkrečias jiems paskirtas pareigas. Atlikti stebėjimai parodė, kad didžiausią lankytojų procentą sudaro jaunimas, todėl kavinės tikslas, kuo geriau juos aptarnauti, patenkinti jų norus.

4.2. Šakos plėtros tendencijos

Kaip parodė pusės metų veiklos rezultatai, pelnas didėja, vadinasi verslas vystomas sėkmingai. Tokių kavinių galima būtų įkurti ir daugiau, ypač tuose keliuose, kur didelis judėjimas ir kur šalia nėra konkurentų.

4.3. Vartotojai

Įvertinant rinką reikia sutelkti dėmesį į klientus, kavinė neturi būti šališka, nekreipianti dėmesio į klientų poreikius. Turi būti išsiaiškinta, kiek klientų lankosi, kokių patiekalų, gėrimų poreikis didžiausias. Kavinės personalas turi visada maloniai aptarnauti, išklausyti klientų norus, priekaištus ir juos stengti patenkinti. Kad lankytųsi, kuo daugiau žmonių, kavinė turi patraukti tiek savo vidumi, tiek išore. Stengtis, kad visur būtų nepriekaištingai švaru, o maistas šviežias ir kokybiškas. Kadangi nuo kavinės gana dideliu atstumu kitų tokių kavinių nėra, todėl sulaukiamas tikrai didelis žmonių skaičius.
Klientus ši vieta gali patraukti ir tuo, kad suteikiamos ir kitos paslaugos: vaikai laiką linksmai gali praleisti pramogų aikštelėje, o norintiems pailsėti skirti gerai įrengti, su visais patogumais 4 kambariai.

4.4. Konkurentai

Įmonės pavadinimas Įmonės tipas Vieta Dydis Darbo laikas Kainų lygis Reklama
Švyturys individuali Autostradoje Klaipėda-Kaunas, 50 km. nuo Klaipėdos maža Nuo 10-22 val. Labai aukštos kainos
Kilena individuali Autostradoje Klaipėda-Kaunas, 10 km. nuo Klaipėdos vidutinė 24 val. per parą Kainos vidutinės, tačiau didesnės negu mūsų laikraščiuose

Pateiktoje konkurentų analizės lentelėje matome, kad konkurentai išsidėstę gana tolimu atstumu, be to mūsų kavinės kainos mažesnės, prieinamesnės klientams, darbas vyksta visą parą, todėl sulaukiama didesnis skaičius lankytojų.

V. Marketingo planas

5.1. Tikslai ir uždaviniai

IĮ “Trisdešimtas kilometras” pagrindinis tikslas – vystyti įmonės veiklą, o klientus poreikius patenkinti taip, kad ir įmonei būtų naudinga. Kad šį tikslą kavinė galėtų pasiekti, jai iškyla tokie uždaviniai:
1. Išsiaiškinti besikeičiančius klientų norus, tam reikia atlikti stebėjimus ir tyrimus. Tyrimo tikslai:
a) išsiaiškinti klientų poreikius;
b) išsiaiškinti įmonės vertinimą tarp kitų įmonių.
2. Gerinti klientų aptarnavimą;
3. Nustatyti kainas priimtinas klientams ir atlikti stebėjimus ar didėjančios kainos turi didelės įtakos klientų skaičiui bei užsakomų patiekalų kiekiui;
4. Didinti kavinės populiarumą reklamos pagalba.

Buvo atliktas kavinės klientų segmentavimas kad išsiaiškintume, kokie klientai dažniausiai lankosi kavinėje, kokie patiekalai, gėrimai turi didžiausią paklausą.

Pagal amžių Pagal šeimyninę padėtį

Amžius (metais) Klientai (%)
9 ir mažiau 5
10 – 17 25
18 – 29 45
30 – 49 22
50 ir daugiau 3
Šeimyninė padėtis Klientai (%)
Nevedę 58
Vedę 42

Koks maistas dažniausiai užsakomas Pagal klientų asmenines pajamas

Patiekalas (gėrimas) Užsakymų %)
Pusryčiai 8
Pietūs 11
Vakarienė 9
Nealkoholiniai gėrimai 25
Alkoholiniai gėrimai 35
Desertas 12
Dydis Klientų (%)
Didelės 33
Gana geros 46
Vidutinės 17
Mažos 4

5.2. Kainų politika ir kainos

Kaina – tai prekės vertės piniginė išraiška. Ji parodo, kiek buvo įdėta medžiagų, žaliavų ar kitų išteklių, gaminant prekę ar atliekant paslaugą. Be to į kainos sudėtį įeina ir daugelis mokesčių valstybės biudžetui ir žinoma dalis jos turi likti pardavėjui, kaip pelnas.
Klientų dydis ir perkamoji galia priklauso nuo kainų dydžio. Ypač tai aktualu miesto kavinėse, restoranuose, baruose, kiek mažiau dėmesio kreipiama į didesnes kainas pakelės kavinėse, kai aplink tolimu atstumu nėra galimybės rasti pigiau. Žinoma per didelės kainos sumažina klientų užsakomų patiekalų, gėrimų kiekis.
Pagal atliktą segmentavimą matome, kad kavinės didžiausią dalį klientų sudaro gaunantys geras pajamas, tačiau turime atsižvelgti į tai, kad ne mažas procentas yra ir vidutines pajamas uždirbančių žmonių. Taigi kavinė labai keldama kainas gali prarasti dalį klientų.
Lietuvai įvedus eurą padidės žaliavų bei paslaugų kainos, todėl atitinkamai didės ir patiekalų, gėrimų savikaina. Įmonė norėdama išsilaikyti turės didinti kainas. Tai klientų skaičiui įtakos ne labai turėtų, nes numatyta, kad padidės ir gyventojų asmeninės pajamos.
Lojaliems klientams suteiksim nuolaidų kuponus.

5.3. Realizavimo metodai ir kanalai

Kavinės pelnas priklauso nuo klientų užsakomo maisto bei gėrimų kiekio. Todėl, kad įmonė klestėtų turi būti pritraukiama, kuo daugiau klientų. Kavinė turi stengtis suteikti, kuo geresnį aptarnavimą, kokybišką, šviežų maistą, gėrimus, kad klientas neatsisakytų užsukti ir kitą kartą.
Visas aptarnavimas vyksta pagal kliento pageidavimą.

5.4. Rėmimas ir reklama

Rėmimas – tai įvairūs veiksniai, kurie padeda vartotojui atkreipti dėmesį į prekę. Vienas iš veiksnių yra reklama. Jos dėka įmonė gali tikėtis daugiau klientų.
Autostradoje Klaipėda – Kaunas, kad klientai iš anksto pastebėtų kavinę, pastatytos kelio rodyklės su užrašu, informuojančiu apie kavinės teikiamas paslaugas. Taip pat kavinė reklamuojama didžiausiuose Klaipėdos laikraščiuose. Pastebėta, kad tokia reklama pritraukia daug daugiau klientų. Į kavinę užsuka ne vien tie, kurie pakeliui pastebi esančią tokią vietą, bet ir tie, kurie išgirdę apie tokią kavinę nusprendžia apsilankyti ir žinoma nenusivilia, dauguma jų tampa nuolatiniais klientais.

5.5. Naujos produkcijos pardavimo prognozės
2006m.

Patiekalai Vnt. kaina (be PVM) Vnt. kaina (su PVM) Sausis Vasaris Kovas

kiekis
Lt.
kiekis
Lt.
kiekis
Lt.
Pusryčiai 5,09 6 120 720 120 720 120 720
Pietūs 10,17 12 160 1920 160 1920 160 1920
Vakarienė 8,48 10 140 1400 140 1400 140 1400
Salotos 2,54 3 200 600 200 600 200 600
Užkandžiai 3,39 4 250 1000 250 1000 250 1000
Gaivieji gėrimai 1,70 2 420 840 420 840 420 840
Kava 1,70 2 600 1200 600 1200 600 1200
Arbata 1,27 1,50 400 600 400 600 400 600
Pyragaičiai 1,70 2 200 400 200 400 200 400
Ledai 1,70 2 200 400 200 400 200 400
Kokteiliai 1,70 2 150 300 150 300 150 300
Alus (0,3l) 2,97 3,50 700 2450 700 2450 700 2450
Vynas (100gr.) 4,24 5 400 2000 400 2000 400 2000
Degtinė (100gr.) 5,93 7 150 1050 150 1050 150 1050
Brendis (100gr.) 8,48 10 150 1500 150 1500 150 1500
Trauktinės (100gr.) 4,24 5 200 1000 200 1000 200 1000
Alkoholiniai kokteiliai (100gr.) 6,78 8 250 2000 250 2000 250 2000
Šampanas 3,39 4 400 1600 400 1600 400 1600
Sidras 2,54 3 300 900 300 900 300 900
Nakvynė 50,85 60 35 2100 35 2100 35 2100
Iš viso (su PVM): 23980

23980

23980

Iš viso (be PVM): 20323 20323 20323

Patiekalai Vnt. kaina (be PVM) Vnt. kaina (su PVM) Balandis Gegužė Birželis

kiekis
Lt.
kiekis
Lt.
kiekis
Lt.
Pusryčiai 5,09 6 130 780 130 780 140 840
Pietūs 10,17 12 170 2040 170 2040 150 1800
Vakarienė 8,48 10 150 1500 150 1500 170 1700
Salotos 2,54 3 210 630 210 630 290 870
Užkandžiai 3,39 4 270 1080 270 1080 400 1600
Gaivieji gėrimai 1,70 2 430 860 430 860 1000 2000
Kava 1,70 2 600 1200 600 1200 600 1200
Arbata 1,27 1,50 400 600 400 600 400 600
Pyragaičiai 1,70 2 210 420 210 420 300 600
Ledai 1,70 2 200 400 200 400 400 800
Kokteiliai 1,70 2 150 300 150 300 300 600
Alus (0,3l) 2,97 3,50 750 2625 750 2625 1000 3500
Vynas (100gr.) 4,24 5 400 2000 400 2000 450 2250
Degtinė (100gr.) 5,93 7 150 1050 150 1050 180 1260
Brendis (100gr.) 8,48 10 150 1500 150 1500 180 1800
Trauktinės (100gr.) 4,24 5 200 1000 200 1000 250 1250
Alkoholiniai kokteiliai (100gr.) 6,78 8 250 2000 250 2000 280 2240
Šampanas 3,39 4 400 1600 400 1600 450 1800
Sidras 2,54 3 300 900 300 900 500 1500
Nakvynė 50,85 60 37 2220 37 2220 38 2280
Iš viso (su PVM): 24705

24705

30490

Iš viso (be PVM): 20937 20937 25840

Patiekalai Vnt. kaina (be PVM) Vnt. kaina (su PVM) Liepa Rugpjūtis Rugsėjis

kiekis
Lt.
kiekis
Lt.
kiekis
Lt.
Pusryčiai 5,09 6 140 840 140 840 130 780
Pietūs 10,17 12 150 1800 150 1800 170 2040
Vakarienė 8,48 10 170 1700 170 1700 150 1500
Salotos 2,54 3 290 870 290 870 210 630
Užkandžiai 3,39 4 400 1600 400 1600 270 1080
Gaivieji gėrimai 1,70 2 1000 2000 1000 2000 430 860
Kava 1,70 2 600 1200 600 1200 600 1200
Arbata 1,27 1,50 400 600 400 600 400 600
Pyragaičiai 1,70 2 300 600 300 600 210 420
Ledai 1,70 2 400 800 400 800 200 400
Kokteiliai 1,70 2 300 600 300 600 150 300
Alus (0,3l) 2,97 3,50 1000 3500 1000 3500 750 2625
Vynas (100gr.) 4,24 5 450 2250 450 2250 400 2000
Degtinė (100gr.) 5,93 7 180 1260 180 1260 150 1050
Brendis (100gr.) 8,48 10 180 1800 180 1800 150 1500
Trauktinės (100gr.) 4,24 5 250 1250 250 1250 200 1000
Alkoholiniai kokteiliai (100gr.) 6,78 8 280 2240 280 2240 250 2000
Šampanas 3,39 4 450 1800 450 1800 400 1600
Sidras 2,54 3 500 1500 500 1500 300 900
Nakvynė 50,85 60 38 2280 38 2280 37 2220
Iš viso (su PVM): 30490

30490

24705

Iš viso (be PVM): 25840 25840 20937

Patiekalai Vnt. kaina (be PVM) Vnt. kaina (su PVM) Spalis Lapkritis Gruodis

kiekis
Lt.
kiekis
Lt.
kiekis
Lt.
Pusryčiai 5,09 6 130 780 120 720 120 720
Pietūs 10,17 12 170 2040 160 1920 160 1920
Vakarienė 8,48 10 150 1500 140 1400 140 1400
Salotos 2,54 3 210 630 200 600 200 600
Užkandžiai 3,39 4 270 1080 250 1000 250 1000
Gaivieji gėrimai 1,70 2 430 860 420 840 420 840
Kava 1,70 2 600 1200 600 1200 600 1200
Arbata 1,27 1,50 400 600 400 600 400 600
Pyragaičiai 1,70 2 210 420 200 400 200 400
Ledai 1,70 2 200 400 200 400 200 400
Kokteiliai 1,70 2 150 300 150 300 150 300
Alus (0,3l) 2,97 3,50 750 2625 700 2450 700 2450
Vynas (100gr.) 4,24 5 400 2000 400 2000 400 2000
Degtinė (100gr.) 5,93 7 150 1050 150 1050 150 1050
Brendis (100gr.) 8,48 10 150 1500 150 1500 150 1500
Trauktinės (100gr.) 4,24 5 200 1000 200 1000 200 1000
Alkoholiniai kokteiliai (100gr.) 6,78 8 250 2000 250 2000 250 2000
Šampanas 3,39 4 400 1600 400 1600 400 1600
Sidras 2,54 3 300 900 300 900 300 900
Nakvynė 50,85 60 37 2220 35 2100 35 2100
Iš viso (su PVM): 24705

23980

23980

Iš viso (be PVM): 20937 20323 20323

VI. Gamybinis planas

6.1. Gamybinės patalpos

Kavinėje “Trisdešimtas kilometras” klientai priimami specialiai įrengtame hole, kur išdėstyti 17 stalų. Prie baro yra įėjimas į virtuvę, kur prie kokybiškų prietaisų ir įrengimų dirba virėjos.
Antrajame aukšte įrengti keturi su visais patogumai kambariai, kur klientai gali paisėti ir pernakvoti.

6.2. Trumpas gamybos proceso aprašymas

Kavinė orientuojasi į kuo geresnį klientų aptarnavimą, todėl pirmasis gamybos etapas prasideda nuo švarių, svarbiausia šviežių produktų įsigijimo, paruošimo ir perdirbimo į konkrečius patiekalus.
Padavėjai priima klientų užsakymus ir juos perduoda virėjoms, kurios paruošia užsakytą maistą ir gėrimus. Kokybiški įrengimai palengvina jų darbą ir klientui nereikia ilgai laukti, kol bus patiektas jų užsakytas maistas. Tuo tarpu klientai gali pailsėti ir atsipalaiduoti klausydamiesi muzikos ar žiūrėdami televizorių, pasivaikščioti šalia kavinės įrengtoje poilsio ir pramogų aikštelėje.
Turi būti skiriama laiko ir buhalterinei apskaitai, kurią tvarko pasamdyta buhalterė, taip pat sąskaitų apmokėjimui ir personalo administravimui.

6.3. Gamybiniai pajėgumai

Įmonė turi gerą, kokybišką virtuvės įrangą, reikalingą kokybiškam, greitam maisto paruošimui.
Vienu metu kavinė pajėgi aptarnauti daug klientų, nes dirba trys kvalifikuotos virėjos ir keturi barmenai. Tiekėjai visada laiku pristato kavinės užsakytus produktus, o kai ką įmonė atsiveža pati, su specialiai tam skirtu automobiliu.
6.4. Įrengimai ir transportas

Patalpos, įrengimai, transportas
Ilgalaikis turtas Kiekis Balansinė kaina Naudojimo metai Nusidėvėjimas per metus(Lt.) Nusidėvėjimas per mėnesį(Lt) Likutinė vertė (Lt)
Pastatas 1 100000 20 4500 375 10000
Viryklė 2 1600 5 300 25 100
Šaldytuvas 2 2000 5 380 32 100
Šaldiklis 1 1100 5 200 17 100
Mikrobangų krosnelė 2 500 2 235 20 30
Sandėliavimo spintos 2 400 6 62 5 30
Nerūdijančio plieno darbo stalas 1 500 5 94 8 30
Garų surinktuvas 1 250 5 46 4 20
Elektros instaliacija 1 300 8 36 3 10
Vandens instaliacija 1 800 8 99 8 10
Apšvietimas 1 300 3 97 8 10
Telefonas 1 200 3 63 5 10
Kasos aparatas 1 700 5 130 11 50
Kompiuteris 1 2000 4 450 38 200
Automobilis 1 10000 8 1125 94 1000
Indaplovė 1 1500 5 280 23 100
Bulvių skutimo mašina 1 100 2 45 4 10
Tarkavimo mašina 1 80 2 35 3 10
Grilis 1 300 5 56 5 20
Stalai 15 1500 5 285 24 75
Kėdės 80 2800 5 512 43 240
Televizorius 1 1500 4 325 27 200
Garso aparatūra 1 2500 3 733 61 300
Baro įranga 1 4000 5 600 50 1000
Lovos 4 2000 4 375 31 500
Spintos 4 1200 4 225 19 300
Kiliminė danga 4 3200 4 725 60 300
Rūbų kabyklos 1 200 4 48 4 10
Iš viso: 141530

12061
1007
14765

Baro įranga 1 10000 6 1500 125 1000
Priestatas 1 40000 20 1750 146 5000

Pasibaigus ilgalaikio turto naudojimo metams, įmonė įsigis naujus įrenginius iš įmonės pelno.

6.6. Medžiagos, žaliavos ir jų tiekėjai

Trumpalaikis turtas Mato vnt. Reikalinga Turime Pirksime

kiekis kaina suma kiekis kaina suma kiekis kaina suma
Pusmečiui
Puodai Vnt 1 50 50 3 50 150 1 50 50
Keptuvės Vnt 1 30 30 3 30 90 1 30 30
Lėkštės Vnt 20 2 40 150 2 300 20 2 40
Šakutės Vnt 16 1,50 24 100 1,50 150 16 1,50 24
Šaukštai Vnt 16 1,50 24 100 1,50 150 16 1,50 24
Peiliai Vnt 16 1,50 24 100 1,50 150 16 1,50 24
Šaukšteliai Vnt 17 1 17 100 1 100 17 1 17
Stiklinės Vnt 15 1,20 18 100 1,20 120 15 1,20 18
Taurės Vnt 10 2 20 60 2 120 10 2 20
Bokalai Vnt 10 2,50 25 80 2,50 200 10 2,50 25
Stikliukai Vnt 5 0,80 4 50 0,80 40 5 0,80 4
Puodukai Vnt 10 1,50 15 100 1,50 150 10 1,50 15
Desertiniai rinkiniai Vnt 5 3 15 30 3 90 5 3 15
Ledinės Vnt 5 2 10 30 2 60 5 2 10
Kavos aparatas Vnt 1 30 30 2 30 60 1 30 30
Vazos Vnt 8 1,50 12 20 1,50 30 8 1,50 12
Žvakidės Vnt 8 2 16 20 2 40 8 2 16
Tualetiniai reikmenys Komp 10 8 80 10 8 80 10 8 80
Užuolaidos Komp 4 30 120 4 30 120 4 30 120
Staltiesės Komp 20 15 300 20 15 300 20 15 300
Virtuviniai įrankiai Komp 1 50 50 2 50 100 1 50 50
Patalynės komplektai Komp 4 100 400 4 100 400 4 100 400
Iš viso (be PVM): 1324

3000

1324

Iš viso (su PVM): 1562 3540 1562
Mėnesiui
Miltai Kg 100 1 100 100 1 100
Aliejus L 70 2,50 175 70 2,50 175
Cukrus Kg 60 2,90 174 60 2,90 174
Kiaušiniai (10vnt) Vnt 30 2,90 87 30 2,90 87
Bulvės Kg 200 0,40 80 200 0,40 80
Daržovės Kg 200 0,80 160 200 0,80 160
Vaisiai Kg 60 2 120 60 2 120
Ledai Kg 40 4 160 40 4 160
Kiauliena Kg 150 10 1500 150 10 1500
Žuvis Kg 60 5 300 60 5 300
Vištiena Kg 50 12 600 50 10 500
Jautiena Kg 35 8 280 35 8 280
Grybai Kg 20 8 160 20 8 160
Ryžiai Kg 50 1,10 55 50 1,10 55
Kitos kruopos Kg 20 1 20 20 1 20
Kava Kg 30 8 240 30 8 240
Arbata (20vnt) Vnt 20 3 60 20 3 60
Sultys L 90 3 270 90 3 270
Duonos produktai Kg 90 1,80 162 90 1,80 162
Prieskoniai Komp 5 10 50 5 10 50
Majonezas L 65 5 325 65 5 325
Pomidorų padažas L 30 4 120 30 4 120
Žirneliai Kg 30 4 120 30 4 120
Sviestas Kg 7 7,86 55 7 7,86 55
Margarinas Kg 25 4 100 25 4 100
Pienas L 60 1,80 108 60 1,80 108
Grietinė L 60 6 360 60 6 360
Uogienė L 20 3 60 20 3 60
Alus L 210 2 420 210 2 420
Degtinė L 15 12 180 15 12 180
Trauktinės L 20 8 160 20 8 160
Brendis L 15 14 210 15 14 210
Šampanas L 40 4 160 40 4 160
Vynas L 40 8 320 40 8 320
Konjakas L 10 15 300 10 15 300
Sidras L 114 3,14 400 100 5 500
Iš viso (be PVM): 8151

8151

Iš viso (su PVM): 9618 9618

6.7. Gamybos išlaidos
2006m.
Išlaidų pavadinimas Tenka išlaidų

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Iš viso:
Žaliavos 9475 8151 8151 8233 8233 11324 10000 10000 8233 8233 8151 8151 106335

Atlyginimai 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 68400
Soc.Draudimas 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 22056
Elektros energija 300 300 300 300 280 250 250 250 280 300 300 300 3410
Vanduo ir kanalizacija 80 80 80 90 90 110 110 110 90 90 80 80 1090
Šildymas 300 300 100 100 100 – – – – 100 100 100 1200
Reklama 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
Kitos išlaidos 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400

Iš viso (be PVM): 18093 16769 16569 16661 16641 19622 18298 18298 16541 16661 16569 16569 207291

Iš viso (su PVM): 21350 19787 19551 19660 19637 23154 21592 21592 19518 19660 19551 19551 244603

2007m.
Išlaidų pavadinimas Tenka išlaidų

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Iš viso
Žaliavos 25777 27790 28233 24535 106335

Atlyginimai 17100 17100 17100 17100 68400

Soc. Draudimas 5514 5514 5514 5514 22056

Elektros energija 900 830 780 900 3410

Vanduo ir kanalizacija 240 290 310 250 1090

Šildymas 300 200 – 300 800
Reklama 600 600 600 600 2400

Kitos išlaidos 600 600 600 600 2400

Iš viso (be PVM): 51031
52924
53137 49799
206891

Iš viso (su PVM): 60217 62450 62702 58763 244132
Kadangi 2005m. padidėjo pardavimai, tai 1% padidėjo ir žaliavų poreikis.

2008m.
Išlaidų pavadinimas Tenka išlaidų

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Iš viso
Žaliavos 26035 28068 28515 24780 107398

Atlyginimai 17100 17100 17100 17100 68400

Soc. Draudimas 5514 5514 5514 5514 22056

Elektros energija 900 830 780 900 3410

Vanduo ir kanalizacija 240 290 310 250 1090

Šildymas 300 200 – 300 800
Reklama 600 600 600 600 2400

Kitos išlaidos 600 600 600 600 2400

Iš viso (be PVM): 51289
53202
53419 50044
207954

Iš viso (su PVM): 60521 62778 63034 59052 245385
Žaliavų kiekis padidintas 0,2%.
2009m.
Išlaidų pavadinimas Tenka išlaidų

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Iš viso
Žaliavos 26087 28124 28572 24830 107613

Atlyginimai 17100 17100 17100 17100 68400

Soc. Draudimas 5514 5514 5514 5514 22056

Elektros energija 900 830 780 900 3410

Vanduo ir kanalizacija 240 290 310 250 1090

Šildymas 300 200 – 300 800
Reklama 600 600 600 600 2400

Kitos išlaidos 600 600 600 600 2400

Iš viso (be PVM): 51341
53258
53476 50094
208169

Iš viso (su PVM): 60582 62844 63102 59111 245639

VII. Valdymo personalas

7.1. Informacija apie vadovus

Individualios įmonės “Trisdešimtas kilometras” savininkas prisiėmė daug atsakomybės už visą įmonės veiklą, o svarbiausia už visus finansinius įsipareigojimus. Savininkas tikisi gauti, kuo didesnį pelną, todėl stengiasi, kiek įmanoma geriau organizuoti darbą, surinktas darbuotojų kolektyvas skatinamas efektyviam darbui: visada maloniai elgtis su klientais, tiekti gerą maistą.
Kavinės savininkas turi aukštąjį išsilavinimą, dirbęs panašioje sferoje, todėl sugeba gerai organizuoti ir vadovauti tokiam darbui. Vadovas siekia, kuo geriau patenkinti klientų poreikius, tuo gerindamas ir įmonės veiklos rezultatus, didindamas pelną ir kiek įmanoma mažindamas gamybos išlaidas.

7.2. Darbuotojai

Apskaitos įstatymai reikalauja, kad įmonė rūpestingai registruotų visas operacijas. Todėl kruopščiai buhalterijai atlikti buvo priimta kvalifikuota buhalterė.
Kad klientai būtų, kuo geriau aptarnauti, į darbą priimti keturi barmenai, jų darbas vyksta pamainomis. Barmenai priima klientų užsakymus ir perduoda juos virėjoms, kurių kavinėje yra trys. Jos atlieka visus darbus susijusius su maisto gaminimu.
Taip pat į darbą priimta valytoja, kuri atsakinga už švarą tiek kavinės viduje, tiek jos aplinkoje.

7.3. Darbo užmokestis

Darbuotojai Darbuotojų skaičius Mėn.atlyginimas 1darbuotojui Bendras mėn. užmokestis Metinis darbuotojų užmokestis Įskaitymai soc.draudimui

Per mėn. Per metus
Buhalterė 1 800 800 9600 248 2976
Virėjos 3 650 1950 23400 604,50 7254
Barmenai 4 650 2600 31200 806 9672
Valytoja 1 550 550 6600 170,50 2046
Vadovas 1 71 852
Iš viso: 10 5900 70800 1900 22800
Verslui gerai plėtojantis ir padidėjus įmonės pelnui bus didinami ir darbuotojų atlyginimai.

7.4. Organizacinė struktūra

Įmonės vadovas
Buhalterė

Barmenai Virėjos Valytoja

Klientai

Įmonės vadovui pavaldūs visi darbuotojai, jis organizuoja visą darbą.
Buhalterė atsakinga už detalų visų operacijų registravimą, ji turi atsiskaityti įmonės vadovui, pateikdama visus su įmonės finansais susijusius dokumentus.
Virėjos atsakingos už kokybišką maisto paruošimą,o padavėjai už gerą klientų aptarnavimą bei sąskaitų apmokėjimo fiksavimą, pinigų kasoje tikslumą.
Barmenai priima klientų užsakymus ir juos perduoda virėjoms, kurios pagal užsakymą paruošia patiekalus ir perduoda juos padavėjams, kurie patiekia klientams.

VIII. Rizikos įvertinimas

8.1. Rizika susijusi su išoriniai veiksniais

Ūkinių bei finansinių situacijų negalima visiškai kontroliuoti, nes jos priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui:

1. Stichinės nelaimės (potvyniai, žemės drebėjimai, audra, nuošliaužos).

2. Aplinkos bei politikos poveikis (kariniai konfliktai, pilietiniai neramumai, įstatymų bei taisyklių pasikeitimas, įvairūs netikėti draudimai ir pan.).

3. Ekonominė bei finansinė aplinka (infliacija, veiklos produkto paklausa, valiutų kursų svyravimai, finansinių įsipareigojimų nevykdymas, tiekėjų ir klientų arba konkurentų galimybės, jų veiksmai ir pan.)

4. Veiklos strategija (nepakankamai detalūs projektai, projektai su klaidomis, praleidimais ir pan.)

5. Organizaciniai veiksniai (darbuotojų kompetencija ir produktyvumas, darbo ginčai ir streikai, nekokybiškas darbas, traumos, vagystės ir pan.

8.2. Rizikos mažinimas

Galima išskirti šiuos rizikos mažinimo būdus:

1. Diversifikacija – tai lėšų, skirtų investicijoms, paskirstymo tarp įvairių tarpusavyje susijusių objektų.

2. Informacijos prieinamumo išplėtimas – dėl informuotumo didėjimo atsiranda didesnė galimybė realiau prognozuoti laukiamus rezultatus ir tuo mažinti riziką.

3. Limitavimas – tai reiškia, kad atsižvelgiant į ūkininkaujančio subjekto potencialą nustatomos išlaidų, pelno, pajamų ir kitos ribinės normos.

4. Draudimas – tai konkretaus galimo nuostolio draudimo poliso įsigijimas, kas leidžia patyrus nuostolius gauti pajamų.

Kavinė “Trisdešimtas kilometras” mažins riziką pasinaudodama antruoju rizikos mažinimo būdu. Norėdama kuo daugiau gauti pajamų ir kuo mažiau išlaidų savininkas įmonę reklamuos visais įmanomais būdais, kad kuo daugiau apie ją sužinotų klientai. Įmonės reklamai per metus bus skiriama apie 2400 Lt. Savininko nuomone tokios sumos tūrėtų užtekti įmonės reklamai, kad nebūtų rizikuojama investuotomis lėšomis į verslą.

IX. Finansinis planas

9.1. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas

Lėšų poreikis
Straipsniai Lt. Straipsniai Lt.
Investicijų poreikis Investicijų finansavimas
Šildymo sistema 6000 Paskola 56000
Pastato remontas 4000 Nuosavos lėšos 4000
Baro įranga 10000
Priestato statyba 40000
Iš viso: 60000

Iš viso: 60000

Paskolos grąžinimo planas
Mokėjimų data Paskolos grąžinimas Palūkanos Paskolos likutis
2006m. kovo 30d. 980 56000
2006m. birželio 30d. 980 56000
2006m. rugsėjo 30d. 980 56000
2006m. gruodžio 30d. 980 56000
2007m. kovo 30d. 4667 980 51333
2007m. birželio 30d. 4667 898 46666
2007m. rugsėjo 30d. 4667 817 41999
2007m. gruodžio 30d. 4667 735 37332
2008m. kovo 30d. 4667 653 32665
2008m. birželio 30d. 4667 572 27998
2008m. rugsėjo 30d. 4667 490 23331
2008m. gruodžio 30d. 4667 408 18664
2009m. kovo 30d. 4667 327 13997
2009m. birželio 30d. 4667 245 9330
2009m. rugsėjo 30d. 4667 163 4667
2009m. gruodžio 30d. 4667 82 0
Iš viso: 56000
10290

9.2. Pelno(nuostolio) ataskaita
2006m.

Mėnesiai

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Iš viso
1. Realizacijos įplauko(be PVM) 20323 20323 20323 20937 20937 25840 25840 25840 20937 20937 20323 20323 262883

2. Tiesioginės išlaidos (be PVM) 17393 16069 16069 16161 16141 19222 17898 17898 16141 16161 16169 16169 201491

Iš jų:

Žaliavos, medžiagos 9475 8151 8151 8233 8233 11324 10000 10000 8233 8233 8151 8151 106335

Darbo užmokestis 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 68400

Soc. draudimas 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 22056

Energija 300 300 300 300 280 250 250 250 280 300 300 300 3410

Vanduo ir kanalizacija 80 80 80 90 90 110 110 110 90 90 80 80 1090

3. Bendras pelnas 2930 4254 4254 4776 4796 6618 7942 7942 4776 4776 4154 4154 61392

Bendro pelno marža 14 21 21 23 23 26 31 31 23 23 21 20
4. Pridėtinės išlaidos (be PVM) 7387 2287 3234 2254 2400 3310 4330 4330 3280 2400 2400 3380 40992

Iš jų:

Mokesčiai 5500 400 400 400 400 430 430 430 400 400 400 400 9990

Remontas 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0 0 0 0 4000

Šildymas 300 300 100 100 100 0 0 0 0 100 100 100 1200

Reklama 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400

Amortizacija 1007 1007 1174 1174 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 14922

Palūkanos 0 0 980 0 0 980 0 0 980 0 0 980 3920

Ryšiai 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2160

Kitos išlaidos 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
5. Apmokestinamas pelnas -4457 1967 1020 2522 2396 3308 3612 3612 1496 2376 1754 774 20380
6. Pelno mokestis(15%) – 295 153 378 359 496 542 542 224 356 263 116 3724
7. Likutinis pelnas -4457 1672 867 2144 2037 2812 3070 3070 1272 2020 1491 658 16656
8. Akumuliuotas likutinis pelnas -4457 -2785 -1918 226 2263 5075 8145 11215 12487 14507 15998 16656

Lūžio taškas 52764 10890 15400 9800 10435 12731 13968 13968 14261 10435 11429 16900

Pelno (nuostolio) ataskaita
2007m.

Ketvirčiai

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Iš viso
1. Realizacijos įplauko(be PVM) 62770 69444 73662 62034 267910
2. Tiesioginės išlaidos (be PVM) 49531 51524 51937 48299 201291

Iš jų:

Žaliavos, medžiagos 25777 27790 28233 24535 106335

Darbo užmokestis 17100 17100 17100 17100 68400

Soc. draudimas 5514 5514 5514 5514 22056

Energija 900 830 780 900 3410

Vanduo ir kanalizacija 240 290 310 250 1090
3. Bendras pelnas 13239 17920 21725 13735 66619

Bendro pelno marža 21 26 29 22
4. Pridėtinės išlaidos (be PVM) 12480 8028 7777 7935 36220

Iš jų:

Mokesčiai 5500 1230 1260 1200 7490

Remontas

Šildymas 300 200 0 300 800

Reklama 600 600 600 600 2400

Amortizacija 3960 3960 3960 3960 15840

Palūkanos 980 898 817 735 3430

Ryšiai 540 540 540 540 2160

Kitos išlaidos 600 600 600 600 2400
5. Apmokestinamas pelnas 759 9892 13948 5800 30399
6. Pelno mokestis(15%) 114 1484 2092 870 4560

7. Likutinis pelnas 645 8408 11856 4930 25839

8. Akumuliuotas likutinis pelnas 645 9053 20909 25839

Lūžio taškas 59429 30877 26817 36068

Pelno (nuostolio) ataskaita
2008m.

Ketvirčiai

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Iš viso
1. Realizacijos įplauko(be PVM) 62928 69728 74141 62295 269092

2. Tiesioginės išlaidos (be PVM) 49789 51802 52219 48544 202354

Iš jų:

Žaliavos, medžiagos 26035 28068 28515 24780 107398

Darbo užmokestis 17100 17100 17100 17100 68400

Soc. draudimas 5514 5514 5514 5514 22056

Energija 900 830 780 900 3410

Vanduo ir kanalizacija 240 290 310 250 1090
3. Bendras pelnas 13139 17926 21922 13751 66738

Bendro pelno marža 21 26 30 22
4. Pridėtinės išlaidos (be PVM) 12153 7712 7460 7618 34943

Iš jų:

Mokesčiai 5500 1240 1270 1210 7540

Remontas

Šildymas 300 200 0 300 800

Reklama 600 600 600 600 2400

Amortizacija 3960 3960 3960 3960 15840

Palūkanos 653 572 490 408 2123

Ryšiai 540 540 540 540 2160

Kitos išlaidos 600 600 600 600 2400
5. Apmokestinamas pelnas 986 10214 14462 6133 31795
6. Pelno mokestis(15%) 148 1532 2169 920 4769

7. Likutinis pelnas 838 8682 12293 5213 27026

8. Akumuliuotas likutinis pelnas 838 9520 21813 26026

Lūžio taškas 57871 29662 24867 34627

Pelno (nuostolio) ataskaita
2009m.

Ketvirčiai

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Iš viso
1. Realizacijos įplauko(be PVM) 63041 69982 74255 62391 269669

2. Tiesioginės išlaidos (be PVM) 49841 51858 52276 48594 202569

Iš jų:

Žaliavos, medžiagos 26087 28124 28572 24830 107613

Darbo užmokestis 17100 17100 17100 17100 68400

Soc. draudimas 5514 5514 5514 5514 22056

Energija 900 830 780 900 3410

Vanduo ir kanalizacija 240 290 310 250 1090
3. Bendras pelnas 13200 18124 21979 13797 67100

Bendro pelno marža 21 26 30 22
4. Pridėtinės išlaidos (be PVM) 11827 7385 7133 7292 33637

Iš jų:

Mokesčiai 5500 1240 1270 1210 7540

Remontas 0 0 0 0 0

Šildymas 300 200 0 300 800

Reklama 600 600 600 600 2400

Amortizacija 3960 3960 3960 3960 15840

Palūkanos 327 245 163 82 817

Ryšiai 540 540 540 540 2160

Kitos išlaidos 600 600 600 600 2400
5. Apmokestinamas pelnas 1373 10739 14846 6505 33463
6. Pelno mokestis(15%) 206 1611 2227 976 5020

7. Likutinis pelnas 1167 9128 12619 5529 28443
8. Akumuliuotas likutinis pelnas 1167 10295 22914 28443

Lūžio taškas 56319 28404 23777 33145

9.3. Pinigų srautų prognozės
2006m.

Mėnesiai

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Iš viso
A. Piniginės įplaukos 24987 40987 25154 65879 26025 31810 33810 33810 26025 26025 25300 25300 385112

1. Finansiniai rezervai 16000 40000 2000 2000 60000

nuosavos lėšos 2000 2000 4000

skolintos lėšos(paskola) 16000 40000 56000
2. Realizacijos įplaukos(su PVM) 23980 23980 23980 24705 24705 30490 30490 30490 24705 24705 23980 23980 310190

3. Amortizaciniai atskaitymai 1007 1007 1174 1174 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 14922

4. Kitos įplaukos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Piniginės išlaidos 27250 37121 21759 61207 21168 26178 23920 23920 21913 21185 20889 21722 328232

5. Ilgalaikio turto įsigijimas 16000 40000 56000
6. Gamybinės išlaidos(su PVM, be palūkanų) 21350 19787 19551 19660 19637 23154 21592 21592 19518 19660 19551 19551 244603

7. Apyvartinio kapitalo pokytis
8. Paskolos grąžinimas 980 980 980 980 3920

palūkanos 980 980 980 980 3920
9. Mokėjimai biudžetui 5900 1334 1228 1547 1531 2044 2328 2328 1415 1525 1338 1191 23709

pelno mokestis – 295 153 378 359 496 542 542 224 356 263 116 3724

mokamas PVM 400 639 675 769 772 1118 1356 1356 791 769 675 675 9995

kiti mokesčiai 5500 400 400 400 400 430 430 430 400 400 400 400 9990
C. Grynųjų pinigų srautas -2263 3866 3395 4672 4857 5632 9890 9890 4112 4840 4411 3578 56880

D. Akumuliuotas (suminis) grynųjų pinigų srautas -2263 1603 4998 9670 14527 20159 30049 39939 44051 48891 53302 56880

Pinigų srautų prognozės
2007m.

Ketvirčiai

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Iš viso
A. Piniginės įplaukos 78025 85900 90880 77159 331964

1. Finansiniai rezervai 0 0 0 0 0

nuosavos lėšos 0 0 0 0 0

skolintos lėšos(paskola) 0 0 0 0 0
2. Realizacijos įplaukos(su PVM) 74065 81940 86920 73199 316124

3. Amortizaciniai atskaitymai 3960 3960 3960 3960 15840

4. Kitos įplaukos 0 0 0 0 0
B. Piniginės išlaidos 73587 73699 75231 68436 290953

5. Ilgalaikio turto įsigijimas 0 0 0 0 0
6. Gamybinės išlaidos(su PVM, be palūkanų) 60217 62450 62702 58763 244132

7. Apyvartinio kapitalo pokytis 0 0 0 0 0
8. Paskolos grąžinimas 5647 5565 5484 5402 22098

palūkanos 980 898 817 735 3430
9. Mokėjimai biudžetui 7723 5684 7045 4271 24723

pelno mokestis 114 1484 2092 870 4560

mokamas PVM 2109 2970 3693 2201 10973

kiti mokesčiai 5500 1230 1260 1200 9190
C. Grynųjų pinigų srautas 4438 12201 15649 8723 41011

D. Akumuliuotas (suminis) grynųjų pinigų srautas 4438 16639 32288 41011

Pinigų srautų prognozės
2008m.

Ketvirčiai

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Iš viso
A. Piniginės įplaukos 78212 86235 91444 77469 333360

1. Finansiniai rezervai 0 0 0 0 0

nuosavos lėšos 0 0 0 0 0

skolintos lėšos(paskola) 0 0 0 0 0
2. Realizacijos įplaukos(su PVM) 74252 82275 87484 73509 317520

3. Amortizaciniai atskaitymai 3960 3960 3960 3960 15840

4. Kitos įplaukos 0 0 0 0 0
B. Piniginės išlaidos 73581 73760 75358 68460 291159

5. Ilgalaikio turto įsigijimas 0 0 0 0 0
6. Gamybinės išlaidos(su PVM, be palūkanų) 60521 62778 63034 59052 245385

7. Apyvartinio kapitalo pokytis 0 0 0 0 0
8. Paskolos grąžinimas 5320 5239 5157 5075 20791

palūkanos 653 572 490 408 2123
9. Mokėjimai biudžetui 7740 5743 7167 4333 24983

pelno mokestis 148 1532 2169 920 4769

mokamas PVM 2092 2971 3728 2203 10994

kiti mokesčiai 5500 1240 1270 1210 9220
C. Grynųjų pinigų srautas 4631 12475 16086 9009 42201

D. Akumuliuotas (suminis) grynųjų pinigų srautas 4631 17106 33192 42201

Pinigų srautų prognozės
2009m.

Ketvirčiai

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Iš viso
A. Piniginės įplaukos 78348 86539 91580 77581 334048

1. Finansiniai rezervai 0 0 0 0 0

nuosavos lėšos 0 0 0 0 0

skolintos lėšos(paskola) 0 0 0 0 0
2. Realizacijos įplaukos(su PVM) 74388 82579 87620 73621 318208

3. Amortizaciniai atskaitymai 3960 3960 3960 3960 15840

4. Kitos įplaukos 0 0 0 0 0
B. Piniginės išlaidos 73388 73618 75168 68259 290433

5. Ilgalaikio turto įsigijimas 0 0 0 0 0
6. Gamybinės išlaidos(su PVM, be palūkanų) 60582 62844 63102 59111 245639

7. Apyvartinio kapitalo pokytis 0 0 0 0 0
8. Paskolos grąžinimas 4994 4912 4830 4749 19485

palūkanos 327 245 163 82 817

9. Mokėjimai biudžetui 7812 5862 7236 4399 25309

pelno mokestis 206 1611 2227 976 5020

mokamas PVM 2106 3011 3739 2213 11069

kiti mokesčiai 5500 1240 1270 1210 9220

C. Grynųjų pinigų srautas 4960 12921 16412 9322 43615
D. Akumuliuotas (suminis) grynųjų pinigų srautas 4960 17881 34293 43615

Kaip matome iš pinigų srautų lentelių, grynieji pinigai įmonėje vis didėja, tam daugiausia įtakos turėjo padidėję pardavimai, sumažėjusios piniginės išlaidos.

9.4. Balansinis planas

Straipsniai Metai

Dabar 1-ji 2-ji 3-ji 4-ji
1. Ilgalaikis turtas 141530 185499 170188 154877 139566

Žemė

Pastatai 100000 137750 131500 125250 119000

Įrengimai ir mašinos 29530 36537 29051 21565 14079

Biuro įranga 2000 1775 1325 875 425

Transporto priemonės 10000 9437 8312 7187 6062
2. Trumpalaikis turtas 8000 56880 41011 42201 43615

Debitoriniai įsiskolinimai

Pinigai kasoje 8000 56880 41011 42201 43615

Kitas trumpalaikis turtas

Visas turtas 149530 242379 211199 197088 183181
3. Ilgalaikiai įsipareigojimai 56000 37332 18664 0

Banko paskolos 56000 37332 18664 0

Kiti įsipareigojimai
4. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Kreditoriniai įsiskolinimai

Banko paskolos

Kiti

Visi įsipareigojimai 56000 37332 18664 0
5. Savininko nuosavybė (kapitalas ir rezervai) 149530 186379 173867 178424 183181

Akcinis kapitalas

Rezervai 148330 169723 148028 151398 154738

Pelnas 1200 16656 25839 27026 28443
Visi įsipareigojimai ir savininko nuosavybė 149530 242379 211199 197088 183181

9.5. Investicijos ekonominis vertinimas

Ekonominis projekto įvertinimas atliekamas siekiant projekto naudingumą visos ekonomikos požiūriu.

Įmonėje atlikti finansinių duomenų skaičiavimai, pasirinkus 2005m. ir 2007m. duomenis.
Pagrindiniai finansiniai rodikliai
2005m.
Pelno norma (marža)
Bendrojo pelno norma (bruto) Bendrasis pelnas/Pardavimai 61392 / 262883 •100 = 23%
Veiklos pelno norma (neto) Veiklos pelnas/Pardavimai 20380 / 262883 • 100 = 7,8%
Grynojo pelno norma Grynasis pelnas/Pardavimai 16656 / 262883 • 100 = 6,3%
Pelningumas
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) Grynasis pelnas/Nuosavas kapitalas 16656 / 186379 = 8,9%
Investicijų pelningumas (ROI) (Grynasis pelnas + Palūkanos)/(Trumpalaikis turtas + Ilgalaikis materialusis turtas) (16656 + 3920) / (56880 + 185499) • 100 = 8,5%
Turto pelningumas ROA) Grynasis pelnas/Visas turtas 16656 / 185499 = 8,5%
Likvidumas
Kritinis likvidumas Pinigai/Trumpalaikiai įsipareigojimai 56880 / 3920 = 14,51
Padengimas
Bendrasis padengimas Nuosavas kapitalas/Ilgalaikis turtas 186379 / 185499 = 1,005
Palūkanų padengimas (Veiklos pelnas + Palūkanos)/ Palūkanos (20380 + 3920) / 39206 = 6,199
Paskolų padengimas (Grynasis pelnas+ Rezervai)/ Paskolos (16656 +169723) / 56000 = 3,328
Apyvartumas
Turto apyvartumas Pardavimai/Visas turtas 262883 / 242379 = 1,08
Apyvartinio kapitalo apyvartumas Pardavimai/trumpalaikis turtas 262883 / 56880 = 4,62

Pagrindiniai finansiniai rodikliai
2007m.
Pelno norma (marža)
Bendrojo pelno norma (bruto) Bendrasis pelnas/Pardavimai 67100 / 269669 •100 = 24,9%
Veiklos pelno norma (neto) Veiklos pelnas/Pardavimai 33463 / 269669 • 100 = 12,4%
Grynojo pelno norma Grynasis pelnas/Pardavimai 28443 / 269669 • 100 = 10,5%
Pelningumas
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) Grynasis pelnas/Nuosavas kapitalas 28443 / 183181 = 15,5%
Investicijų pelningumas (ROI) (Grynasis pelnas + Palūkanos)/(Trumpalaikis turtas + Ilgalaikis materialusis turtas) (28443 + 817) / (43615 + 139566) • 100 =16 %
Turto pelningumas (ROA) Grynasis pelnas/Visas turtas 28443 /183181=15,5 %
Likvidumas
Kritinis likvidumas Pinigai/Trumpalaikiai įsipareigojimai 43615 / 19485 = 2,24
Padengimas
Bendrasis padengimas Nuosavas kapitalas/Ilgalaikis turtas 183181 / 139566 = 1,31
Palūkanų padengimas (Veiklos pelnas + Palūkanos)/ Palūkanos (33463 + 817) / 817 = 41,96
Paskolų padengimas (Grynasis pelnas+ Rezervai)/ Paskolos (28443 + 154738)/ 56000 = 3,27
Apyvartumas
Turto apyvartumas Pardavimai/Visas turtas 269669 / 183181 = 1,47
Apyvartinio kapitalo apyvartumas Pardavimai/trumpalaikis turtas 269669 / 43615 = 6,18

Bendrojo pelno norma parodo kiek pelno tenka kiekvienam grynųjų pardavimų pajamų vienetui ir atspindi įmonės pardavimų efektyvumą. Kuo didesnė rodiklio reikšmė, tuo daugiau parduodama.
2005 m. šis rodiklis siekė 23 proc., o iki 2007m jis išaugo 1,9 proc. Vadinasi įmonės pardavimai didėja, didindami bendrąjį pelną.
Veiklos pelno normos procentas padidėjo, net 4,6 proc.
Grynojo pelno norma parodo, kiek grynojo pelno tenka kiekvienam grynųjų pardavimų pajamų vienetui, t.y. parodo kuri pardavimo dalis duoda pelno. Kuo didesnis rodiklis, tuo įmonė dirba pelningiau.
2005m. nebuvo labai didelis,tai yra 6,3proc., o 2007m. jis jau siekė 10,5 proc. Vadinasi įmonė per tuos 3 metus dirbs pelningiau.
Labai padidėjo nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis, 2005m. jis sudarė 8,9 proc., o 2007m. jis padidėjo 6,6 proc.
Turto pelningumo rodiklis parodo kiek Lt. grynojo pelno tenka vienam turto Lt., atspindi viso įmonės turto naudojimo efektyvumą. Kuo didesnis rodiklis, tuo efektyviau naudojamas įmonės turtas. Kaip matome iš skaičiavimų jis taip pat padidėjo 7 proc.
Kritinio likvidumo koeficientas pirmais metais siekė 14,51, o 2007m. sumažėjo iki 2,24.
Kaip matome ir tolesni apskaičiuoti rodikliai rodo, kad įmonės finansinė padėtis gerės, kad ji bus pajėgi grąžinti bankui paskolą ir palūkanas.

X. SANTRAUKA

Individuali įmonė “Trisdešimtas kilometras” įkurta 2004 m. liepos 1d., užsiima maisto, gėrimų, nakvynės teikimu klientams. Kavinė įsikūrusi autostradoje Klaipėda – Kaunas,30km. nuo Klaipėdos ir 100m. atstumu nuo kelio. Savininkas Jonas Jonaitis, turintis aukštąjį išsilavinimą, dirbęs panašioje sferoje, sugeba gerai organizuoti šį verslą. Jau pirmieji veiklos metai parodė, kad verslas klesti, duoda pelno ir tikimasi, kad pelnas dar didės.
Įmonė prašo 56000Lt. paskolos, su 7 proc. palūkanomis. Paskola padėtų kavinei plėtoti verslą, pagerintų klientų aptarnavimą, sumažintų kai kurias gamybos išlaidas. Kadangi kavinės veikla turėtų atnešti gana didelį pelną, tikimasi paskolą ir palūkanas grąžinti laiku. Pirmaisiais metais būtų mokamos tik palūkanos, o kitais trim metais paskola lygiomis dalimis grąžinama kas ketvirtį, kartu su palūkanų dalimi.
Už paskolą įmonė įsigytų naują baro įrangą, būtų įvesta kokybiška ir ekonomiška šildymo sistema, kuri labai sumažintų pastato apšildymo išlaidas, taip pat būtų statomas kavinės priestatas.
Įmonėje dirba 10 kvalifikuotų darbuotojų: 3 virėjos, 4 padavėjai, buhalterė, valytoja ir kavinės savininkas.
Įmonės didžiausias pranašumas, kad klientui suteikiamos kokybiškos paslaugos, tiekiamas kokybiškas maistas, gėrimai, nakvynė. Kavinės teikiamų paslaugų kainos nėra didelės, o be to šalia nėra konkurentų.
Tikimasi, kad pirmais metais pardavimai sieks 262883Lt. ir 2007m. jie padidės iki 269669Lt. Grynasis pelnas 2005m. numatomas 16656Lt., o 2007m. turėtų siekti 28443Lt.
Kaip parodė skaičiavimai didžiausia rizika iškiltų, jei sumažėtų pardavimai, ar labai padidėtų gamybinės išlaidos.
Norint patekti į rinką su naujai atidaryta kavine, reikia turėti gerai apgalvotą planą. Svarbu panaudoti pinigus greičiausiai, efektyviausiai ir ekonomiškiausiai. Išsiaiškinti konkurentus, jų pranašumus ir trūkumus. Atlikti klientų poreikių analizę, koks jų segmentas. O taip pat įvertinti, kokie išoriniai veiksniai turi įtakos įmonės veiklai, kokios jos galimos prognozės ateityje, įvertinti įmonės vidinius pranašumus, siekiant vartotojų ir įveikiant konkurentus. Nustatyti įmonės silpnasias puses konkurencinėje aplinkoje.
Turėti kavinę reiškia turėti daugybę įsipareigojimų. Ar šis verslas bus sėkmingas, daug lemia geras aptarnavimas. Į gerą aptarnavimą įeina keli faktoriai: šviežias, kokybiškas maistas, gerai aprengti padavėjai, malonus elgesys su klientais.

LITERATŪRA

1. Buškevičiutė, E. Mačerinskienė, E. (1997) Finansų analizė. Kaunas.
2. Gaidienė, L. (1998) Finansų valdymas. Kaunas.
3. Garškienė, A.(1997) Verslo rizika. Vilnius.
4. Jovaiša, A. (2002) Kaip parengti verslo planą. Vilnius: Pačiolis.
5. Leonienė, B. (1998) Verslo pradmenys. Vilnius.
6. Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija (1994) Žemės ūkio investicijų projektų rengimo metodiniai patarimai. Vilnius.
7. Rutkauskas, A.V., Damašienė V. (2002) Finansų valdymas. Šiauliai.
8. Verslo žinios, (1999) Nr.191.
9. Verslo žinios, (2001) Nr.200.

Leave a Comment