Verslo idejos gyvibingumo pagrindimas ir igyvendinimo tvarka

TURINYS

ĮVADAS………………………………………………………………………………………………………………………..31. VERSLO IDĖJOS APRAŠYMAS…………………………………………………………………………………42. VERSLO IDĖJOS GYVIBINGUMO PAGRINDIMAS, ATLIEKANT PALANKIŲ APLINKYBIŲ IR GALIMŲ GRĖSMIŲ ANALIZĘ……………………………………………………………43. VERSLO ĮMONĖS, KURIOJE ĮGYVENDINAMA IDĖJA, ORGANIZAVIMO FORMOS PASIRINKIMO PAGRINDIMAS IR STEIGIMO TVARKOS SHEMA……………………… .54. MOKESČIŲ, KURIUOS MOKĖS VERSLO IDĖJĄ ĮGYVENDINANTI ĮMONĖ, APŽVALGA…………………………………………………………………………………………………………………..9LITERATŪRA……………………………………………………………………………………………………………….13

Įvadas

Kiekvienas iš mūsų nors kartą gyvenime yra pagalvojęs: “kaip gerai būtų turėti savo verslą ir būti nepriklausomam”. Vieni apie tai svajoja nuolat, kiti tik retkarčiais. Tačiau pradėjus realiai galvoti apie nuosavą verslą, žmogų dažniausiai užpuola pesimistinės mintys: “nuo ko pradėti, kai rinkoje tiek daug įvairių firmų, produktų, paslaugų? Kokį paklausų produktą ar paslaugą pasirinkti?” Rinkos užpildyti neįmanoma. Visada galima surasti veiklos nišas, kuriomis naudojantis galima pradėti ir sėkmingai plėtoti savo verslą. Tik nereikia bijoti, o kantriai ir apgalvotai dirbti. Joks produktas nėra sukuriamas per vieną dieną, tam reikia daug laiko, patirties ir bent truputėlį sėkmės. Naujo verslo ištakos slypi verslo idėjoje. Prieš steigiant įmonę ar pradedant verslą, logiška pirmiausia turėti gerą verslo idėją. Gera verslo idėja – tai idėja, atitinkanti kliento poreikius ir norus. Mano verslo idėja įkurti kelionių agentūrą, kurioje butų rengiamos ir parduodamos dalykines, pažintines ir poilsio keliones įvairiausiais maršrutais. Idėjos tikslas sudaryti daug įdomių programų, kurios patinka ir suaugusiems, ir vaikams, bei skirti didelį dėmesį produktų, paslaugų bei klientų aptarnavimo kokybei,

Darbo tikslas:1. Aprašyti verslo idėja2. Atlikti palankių aplinkybių ir galimų grėsmių analizę3. Verslo įmonės, kurioje įgyvendinama idėja, organizavimo formos pasirinkimo pagrindimas ir steigimo tvarkos schema4. Mokesčių, kuriuos mokės verslo idėja įgyvendinanti įmonė, apžvalga

1.VERSLO IDĖJOS APRAŠYMAS Šio verslo idėja, įsteigti kelionių agentūrą, kurioje bus parduodamos kelionės ir teikiamos kokybiškos turizmo paslaugos. Mūsų mieste yra tik dvi kelionių agentūros, kurios parduoda keliones.

Keliautojai tampa išrankesni – jiems reikėtų pasiūlyti įdomesnių maršrutų, todėl mano kelionių agentūra orientuosis į klientų poreikius, kelionių maršrutai bus įvairaus amžiaus keliautojams, ir vaikams, siūlysime platų maršrutų pasirinkimą, kad kiekvienas klientas galėtų pasirinkti kelionę pagal savo norus. Sudarysime kelionių programas pagal turistų pageidavimus ir nuolatinių klientų rekomendacijas, taip pat ruošime programas norintiems keliauti nuosavu automobiliu. Šio verslo idėjai įgyvendinti pasirinkau steigti individualią įmonę. Kelionių agentūros vieta bus miesto centre, klientams patogioje vietoje. Įmonėje dirbs keletas kvalifikuotų darbuotojų. Siekiant ilgalaikės verslo sėkmės, ypač vertingas organizacijos turtas – kvalifikuoti įmonės darbuotojai, kurių darbas tiesiogiai veikia galutinio produkto kokybę.

2. VERSLO IDĖJOS GYVIBINGUMO PAGRINDIMAS, ATLIEKANT PALANKIŲ APLINKYBIŲ IR GALIMŲ GRĖSMIŲ ANALIZĘ

Nuo ko pradėti? Pirmiausia idėjai įgyvendinti reikia laiko ir pinigų. Prieš pradėdama įgyvendinti savo verslo idėją, turiu ištirti rinką ir įvertinti savo verslo idėja, atsakyti – reali ji, ar ne. Įsitikinti, ar tinkama pati verslo idėja. Reikia gerai suprasti naujos prekės ar paslaugos vietą rinkoje. Sukurti realią įėjimo į rinką strategiją ir planą visiškai suprantant būsimų klientų poreikius ir įsitikinimus, kad prekė atitiks jų kokybės, kainos pardavimo būdų poreikius ir kad visa tai skirta tik jiems. Ištirti rinką nėra lengva, tačiau kuo daugiau bus surinkta informacijos, tuo lengviau bus ateityje. Reikia išanalizuoti: pirkėjus konkurentus, kainą, reklamą, vietą. Reikia aiškiai apibrėžti verslo kryptį. Nustatyti, kokį produktą pateiksiu rinkai ir kokį vartotojų poreikį jis tenkins. Taip pat reikia įvertinti konkurentus. Remdamasi statistine, spaudos ar įvairių katalogų informacija įvertinti konkurentų skaičių ir jų pajėgumus. Žinios apie konkurentus ir jų produktų savybes padės sukurti savo produktą ir nustatyti kainą, už kurią tą produktą galėsiu parduoti. Jeigu rinkoje konkurencija nedidelė arba rinkos dydis auga, neturėtų būti sunku užimti jos dalį su kokybišku produktu. Tačiau jeigu rinkos dydis pastovus arba smunka, ar sugebėsiu parduoti produktą, t.y., ar mano produktas bus pranašesnis už konkurentų produktą?

Galvojant apie nuosavo verslo pradžią, turiu numatyti pajamas, sąnaudas, pelną . Reiktų nepamiršti įvertinti klientų vėlavimo apmokėti, konkurentų veiksmų, kainų pokyčių ir įvairių netekimų rizikos? Jeigu reikės papildomo finansavimo, išsiaiškinti bankų, lizingo bendrovių keliamus reikalavimus. Dėl kredito įstaigų keliamų reikalavimų trumpas nemokamas konsultacijas teikia ir daugelis konsultacinių firmų. Turiu įvertinti ar įstatymai yra palankūs mano verslo idėjai įgyvendinti. Kokią įtaką turės valstybinis reguliavimas, ar daug esama apribojimų ir ar didelė tikimybė, kad jų atsiras ateityje? Įsitikinus, kad mano verslo idėja yra gera, tuomet dar neįsteigus įmonės pasidomėsiu sąlygomis, kurias turėsiu tenkinti gaudama įvairių valstybės institucijų leidimus. Jeigu reikalingas papildomas finansavimas, pradėti ruošti verslo planą arba (kadangi tai nėra paprastas darbas) pavesti tai daryti verslo konsultantams. Suplanuosiu savo veiksmus marketingo srityje. Pasidomėsiu, kaip panašų produktą pardavinėja užsienio įmonės bei konkurentai, veikiantys Lietuvoje. Įmonės registravimo darbus gali atlikti pats įmonės savininkas, taip pat gali pasitelkti pagalbon teisininkus. Toliau spręsti kitus būtinus verslo pradžiai klausimus: personalo paiešką, patalpų paiešką ir kita.

3. VERSLO ĮMONĖS, KURIOJE ĮGYVENDINAMA IDĖJA, ORGANIZAVIMO FORMOS PASIRINKIMO PAGRINDIMAS IR STEIGIMO TVARKOS SHEMANuo verslo organizavimo formos pasirinkimo priklauso tiek įmonės steigimo procesas (jo trukmė ir lėšų sąnaudos), tiek turimų finansinių, intelektinių bei darbo jėgos resursų panaudojimas. Kiekvienas, pažvelgęs į įmonių registrą, netruktų įsitikinti, kad individuali įmonė – itin populiari Lietuvoje ūkinės veiklos organizavimo forma. Ir tai nekelia nuostabos. Juk tam, kad įsteigtum akcinę bendrovę, reikalingas minimalus įstatinis kapitalas – lėšos, kurių dažnai neturi žmonės, norintys užsiimti ekonomine veikla, užsidirbti duonos sau ir savo šeimai. Iiniciatyviam žmogui individuali įmonė yra bene prieinamiausia galimybė legaliai vykdyti savo sumanytą ekonominę veiklą. Įmonės steigimas – tai procedūra, kuriai pasibaigus įmonė įregistruojama įmonių rejestre, gauna registravimo pažymėjimą bei juridinio asmens kodą ir, svarbiausia, įgyja teisę pradėti komercinę veiklą. Ruošiantis steigti naują įmonę, kyla klausimas – nuo ko pradėti įmonės steigimo procedūras, kokie dokumentai reikalingi, kur juos pristatyti ir kiek visa tai truks. Įsteigę įmonę, reikėtų nepamiršti apie registraciją mokesčių inspekcijoje ir Sodroje, antspaudo gamybą ir kitus būtinus veiksmus.

Taigi, savo verslo idėjai įgyvendinti pasirinkau steigti Individualią Įmonę, kurios steigimas reikalauja nedaug lėšų.

Individualių įmonių trūkumai:1. Individualiosios įmonės turtas neatskirtas nuo įmonininko turto. Pagal įmonės prievoles įmonininkas atsako visu turtu. Kai kuriose valstybėse turtinė atsakomybė apima ne tik savininko, bet ir jo šeimos narių asmeninį turtą; 2. Pagal daugelio šalių įstatymus firmos pavadinimu turi būti įvardytas firmos savininkas;3. Kapitalo ribotumas. Pinigų, kuriais savininkas gali naudotis, yra tik tiek, kiek savininkas turi susitaupęs ar gali pasiskolinti;4. Savininkui mirus nelieka verslo;5. profesionalios vadybos stoka.

Individualių įmonių privalumai:1. Tai labiausiai paplitusi įmonių forma Vakarų valstybėse, kadangi tokios įmonės lengvai steigiamos ir likviduojamos;2. Jų veiklos nevaržo griežta teisinio reguliavimo sistema;3. Tokioms įmonėms sukurti paprastai nereikia didelių kapitalinių įdėjimų;4. Visas veiklos teikiamas pelnas atitenka savininkui;5. Įmonės savininkas yra pats sau šeimininkas, gali laisvai daryti kokius tik nori pakeitimus;6. Nėra apkrauti jokiais specialiais mokesčiais, kokiais apkraunamos bendrovės.

Pažymėtina ir tai, kad individualios (personalinės) įmonės apskaitai keliami nedideli reikalavimai – taikoma sutrumpinta finansinė atskaitomybė. Jeigu individualių (personalinių) įmonių vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir metinės pajamos neviršija 500 tūkstančių litų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 13 procentų mokesčio tarifą.

Tačiau ši įmonių rūšis turi ir trūkumų. Nusprendęs steigti tokios rūšies įmonę, būsimasis verslininkas turi įsisąmoninti, kad teks dirbti tik pelningai, nes jeigu įmonės prievolėms įvykdyti neužteks įmonės turto, už jas savo turtu atsakys savininkas (savininkai). Be to, Lietuvoje individualioms (personalinėms) įmonėms dažnai yra sudėtingiau gauti banko paskolą veiklos plėtrai.

Individualią įmonę steigia vienas (būtina sąlyga – veiksnus) fizinis asmuo, kuris nuo įmonės įregistravimo laikomas individualios įmonės savininku. Individualios įmonės turtas yra individualios įmonės nuosavybėn perduotas individualios įmonės savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas, taip pat turtas, įgytas individualios įmonės vardu.

Individualios įmonės nuostatai yra steigimo dokumentas, kuriuo vadovaujasi individuali įmonė. Individualios įmonės steigimo dokumentas kartu yra ir jos steigimo sandoris.Kas registruoja įmones ir kiek užtruks įmonės steigimo procedūra?

INDIVIDUALIOS ĮMONĖS STEIGIMASĮmonės steigėjas sudaro steigiamos individualios įmonės nuostatus (jie turi atitikti Civiliniame kodekse, Individualių įmonių įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus). Jei nuostatuose nesuformuluota, jog steigėjas yra kartu ir individualios įmonės vadovas, tuomet paskiriamas individualios įmonės vadovas. Prieš registruojant individualią įmonę, notaras turi patvirtinti prašyme registruoti įmonę surašytų duomenų tikrumą, nuostatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad individualią įmonę registruoti galima. Tam, kad notaras galėtų atlikti tokį patvirtinimą, jam pateikiami nustatyti dokumentai.Notarui reikalingi dokumentai:1. Prašymas registruoti juridiniu asmeniu registre: JAR -1 ir papildomos formos;2. Nuostatai 3 egz.3. Savininko sutikimas suteikti juridinio asmens buveinei;4. dokumentai patvirtinantys apie steigėjus Gavus reikalingus notaro patvirtinimus, įmonė registruojama VĮ Registrų centre. Registrų centrui, be prašymo registruoti, pateikiami nuostatai bei kiti reikalaujami dokumentai.VĮ Registrų centrui pateikiami dokumentai:1. Nuostatai 2 egz.2. kvitas, kad sumokėta3. JAR formos Individuali įmonė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.Pirmiausia įsiregistravęs įmonių rejestre juridinis asmuo turi pasigaminti antspaudą. Toliau, remiantis Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymu, juridinis asmuo per 5 dienas nuo teisinio įregistravimo dienos privalo kreiptis į teritorinę mokesčių inspekciją ir pateikti nustatytos formos prašymą, kad būtų įregistruotas mokesčių mokėtoju. Kartu su prašymu turi būti pateikti duomenų, įrašytų jame, teisingumą patvirtinantys dokumentai – įmonės registravimo Įmonių rejestre pažymėjimas bei dvi jo kopijos, įstatai ir viena jų kopija, vadovo pasas. Viena įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų kopija reikalinga mokesčio mokėtojo bylai, antroji registravimo pažymėjimo kopija – specialios apskaitos blankų įsigijimui. Patikrinus pateiktų duomenų teisingumą, įmonė įregistruojama mokesčio mokėtoju ir išduodama mokesčio mokėtojo registravimo pažyma. Tuo atveju, kai pasikeičia kurie nors iš nurodytų duomenų, įmonė, įsiregistravusi mokesčio mokėtoju, per 5 dienas privalo apie tai informuoti mokesčio administratorių. Kreipiantis į teritorinę mokesčių inspekciją dėl pasikeitusių duomenų taip pat turi būti pateikti tai patvirtinantys dokumentai.

Trečia, juridinis asmuo per 10 darbo dienų nuo įsteigimo dienos privalo registruotis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (Sodros) teritoriniame skyriuje, užpildydamas nustatytos formos draudėjo registracijos kortelę. Draudėjui neatvykus registruotis, Sodros teritorinis skyrius įregistruoja jį, remdamasis įmonių rejestro tvarkytojo duomenimis. Įregistravus draudėją, išduodamas draudėjo registracijos pažymėjimas. Pasikeitus draudėjo registracijos kortelėje nurodytiems duomenims, draudėjas privalo apie tai per 10 darbo dienų raštu pranešti Sodros teritoriniam skyriui.

4. MOKESČIŲ, KURIUOS MOKĖS VERSLO IDĖJĄ ĮGYVENDINANTI ĮMONĖ, APŽVALGAVerslininkas pirmiausia turi išstudijuoti bendrą informaciją apie visus mokesčius ir svarbiausius jų bruožus. Tai būtina žinoti jau prieš steigiant įmonę. Priklausomai nuo įmonės teisinės formos priklauso mokamų mokesčių skaičius. Steigiant įmonę labai svarbu žinoti ir mokesčių lengvatas. Kokius mokesčius turėsiu mokėti?

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – mokesčio tarifas 18 proc. (su tam tikromis išimtimis). Atlygis (išskyrus patį PVM), kurį gavo arba turi gauti prekių tiekėjas arba paslaugos teikėjas arba jo vardu trečiasis asmuo. PVM laikotarpis yra kalendorinis mėnuo (su tam tikromis išimtimis). Iki kito mėnesio 25 dienos turi būti pateikta PVM deklaracija ir sumokama joje nurodyta suma. Įmonės mokėtina PVM suma yra mažinama ta suma, kurią įmonė sumokėjo savo tiekėjams. Todėl realiai PVM apmokestinama tik įmonės sukurta pridėtinė vertė

Pelno mokestis – 15 proc. (su tam tikromis išimtimis). Visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje ir ne Lietuvos Respublikoje. Į Lietuvos vieneto pajamas taip pat įskaitomos jo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviosios pajamos. Avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) ketvirčio dieną, o už paskutinį mokestinio laikotarpio ketvirtį – ne vėliau kaip iki šio ketvirčio paskutinio mėnesio 25 dienos. Metinė pelno mokesčio deklaracija pateikiama kartu su finansine atskaitomybe pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio pirmos dienos. Mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip paskutinę metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo termino dieną. Kai kurioms įmonių rūšims taikomas lengvatinis pelno mokesčio tarifas (o, pavyzdžiui, žemės ūkio produkciją gaminantys juridiniai asmenys pelno mokesčio apskritai nemoka).

Įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokestis – 1 proc. Įmonei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamo turto, išskyrus žemę, orlaivius ir laivus, mokestinė vertė. Mokestis mokamas po 1/4 metinės sumos per 25 dienas pasibaigus ketvirčiui. Žemės ūkio įmonės nuo šio mokesčio atleidžiamos

Žemės mokestis – 1,5 proc. Mokesčio bazė, turimos žemės vertė. Mokamas kasmet.

Socialinio draudimo (Sodros) įmoka – mokesčio tarifas, darbdavys – 27 + 3 + 1 proc.Įmonės darbuotojams apskaičiuotas darbo užmokestis. Mokamas kas mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos. 31 proc. sumoka darbdavys nuo darbuotojo atlyginimo; 3 proc. – darbuotojas nuo savo atlyginimo

Gyventojų pajamų mokestis – 33 proc. (kai kurioms pajamų rūšims – 15 proc.). Jei su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos už atitinkamą mokestinio laikotarpio mėnesį mokamos dalimis, tai pajamų mokestis išskaičiuojamas išmokant paskutinę šios išmokos dalį (nuo bendros už tą mėnesį išmokėtų dalių sumos). Jeigu paskutinė išmokos už atitinkamą mokestinio laikotarpio mėnesį dalis neišmokėta per 10 darbo dienų tam mėnesiui pasibaigus, tai pajamų mokestis turi būti apskaičiuotas nuo per tą mėnesį išmokėtų dalių sumos. Mokamas kas mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos. Mokestis išskaitomas iš darbuotojo darbo užmokesčio.

Įmoka į Garantinį fondą – 0,2 proc. Įmonės darbuotojams priskaičiuotas darbo užmokestis. Mokamas kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos. Sumoka darbdavys.

Atskaitymai nuo pajamų į Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sąskaitą – 0,48 proc. (su tam tikromis išimtimis). Mokesčio bazė, juridinio asmens (išskyrus nesiekiančiu pelno) pajamos. Mokama iki kito mėnesio 25 dienos. Nuo pajamų atskaitymų mokėjimų atleidžiami žemės ūkio subjektai (įregistruoti ūkininkų ūkiai, žemės ūkio bendrovės ir kitos įmonės, kurių metinės įplaukos iš prekinės žemės ūkio produkcijos ir gamybos paslaugų žemės ūkiui realizacijos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų (įplaukų).

Svarbu žinoti, kad, įregistravus verslo įmonę, įgyjama ne tik teisė legaliai užsiimti pasirinktu verslu, bet ir pareiga apskaičiuoti, deklaruoti ir mokėti nustatytus mokesčius.

LITERATŪRA

1. Birutė Leonienė „Verslo pradmenys“

2. www.verslosukurys.lt

3. www1.vks.lt/publikacijos/straipsniai/

4. www.verslas.banga.lt

5. www.svv.lt