nzn

Nr.
data Tiekėjo

pavadinimas PVM sąskaita

faktūra Pirkimo

suma Pardavimo

suma
02-07-07

02-07-07

03-07-07

05-07-07

05-07-07

05-07-07

07-07-07

09-07-07

09-07-07

09-07-07

09-07-07

10-07-07

11-07-07

11-07-07

12-07-07

13-07-07

13-07-07

14-07-07

16-07-07
16-07-07

16-07-07

16-07-07
17-07-07
19-07-07
19-07-07

20-07-07

20-07-07

21-07-07
24-07-07
24-07-07

24-07-07
26-07-07
26-07-07

27-07-07
27-07-07

27-07-07

27-07-07
27-07-07

28-07-07
28-07-07
29-07-07
30-07-07
31-07-07 BĮ UAB Sanitex

Algio Juškos

įmonė
UAB ,,Biržų duona“
UAB ,,Mentora“ ir KO
UAB ,,Biržų duona“
UAB ,,Merata“

UAB ,,Biržų duona“
BĮ UAB Sanitex

BĮ UAB Sanitex

BĮ UAB Sanitex

UAB Maxima

UAB ,,Biržų duona“
BĮ UAB Sanitex

UAB ,,Latjona“

UAB,, Biržų duona“
UAB ,,Merata“

UAB,,Belvedere prekyba“

UAB „Biržų duona“
BĮ UABSanitex
BĮ UAB Sanitex

V.Popovo PĮ „
Vainera
UAB „Duonpelnys“
UAB“Biržų duona“
UAB“Biržų duona“
UAB“Mentora“ ir KO
UAB“Belvedere prekiba“
UAB“Merata“

UAB“Biržų duona“
UAB“Biržų duona“
BĮ UAB Sanitex

BĮ UAB Sanitex
UAB“Biržų duona“
UAB“Mentora“ir KO
UAB“Merata“
BĮ UAB Sanitex

UAB“Belvedere prekyba“
Algio Juškos įm.
UAB“Mentora“ ir KO
UAB Maxima LT
UAB“Biržų duona“
UAB „Dafri“
UAB“Svarita“
UAB“Biržų duona“ SF 063833-1063833

SF ABC 433

SF BD0000181930

SF 4937459

SF 182745

SF 0337366-0337367
SF 1883752
SF 064255

SF 064248

SF 158167
SF 1158167
SF 4837542
SF 4837543
SF 184656

SF 064414

SF 0014744

SF 185445

SF0338128

SF0536584

SF 186352

SF 186352

SF 064716
SF 064715

SF 0002685

SF 0009836
SF 187181
SF 188016
SF 4943642

SF 0544605
0544604
SF 0338973
0338974
SF 188964
SF 189797
SF 065359
1065359
SF 065360
SF 190681
SF 4946684

SF 0339818
SF 065644

SF 0546336
0546335
SF 490
SF 4940547
4934336
SF 4837162
SF 191571
SF 000013
SF 7010897
SF 192390 433.53

387.17

137.94

30.03

141.20

385.45
23.93 202.24

124.40

288.62

597.25

750.13

197.65

260.86

444.57

143.57

170.24
18.83
444.71
98.27

121,57

427,70
252,70

233,24

59,71
195,07
92,37
37,89

14,94
216,03
276,27
60,53
120,01
179,78
438,53
116,80
126,33
69,88

273,53
234,82

14,94
242,66
275,59
46,88
38,15
103,20
116,23
301,82
266,22
147,76 533,30

517,00

170.00

38.50

173.60

463.60
32.40 250.80

137.00

352.40

712.00

997.66

242.20

285.00

743.92

176.00

208.40
22.80
532.10
118.60

148,70

469,50
305,70

328,38

80,70
239,80
113,10
47,80

18,00
260,00
328,40
76,20
146,43
220,40
534,10
122,00
154,60
87,00

301,70
259,00

18,00
294,90
373,50
58,90
46,90
134,00
142,50
383,08
316,18
182,40

10381.74 12899.15

Alus 3653.71 4400.60

Prekių likutis 01-07-07

Apyvarta liepos mėn.

Leave a Comment