LT ekonomika

Lietuvos ekonomika
• Bendras vidaus produktas (BVP). LR Statistikos departamento duomenimis, BVP 2002 m., palyginti su 2001 m., išaugo 6,7 proc. ir sudarė 50,679 mlrd. Lt veikusiomis kainomis. Vienam šalies gyventojui per metus tenkanti BVP dalis siekė 14 609 Lt.
• Nacionalinių sąskaitų duomenimis, bendrasis vidaus produktas pirmąjį 2003 m. ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2002 m. laikotarpiu, išaugo 9,4 proc. ir sudarė 12,21 mlrd. Lt veikusiomis kainomis. Jo dalis vienam šalies gyventojui siekė 3,52 tūkst. Lt.
• 2003 m. I ketvirtį bendroji pridėtinė vertė sparčiausiai didėjo gamyboje ir gamybinio vartojimo veiklos rūšyse: apdirbamojoje pramonėje, elektros dujų irr vandens tiekime, statyboje, transporte, sandėliavime ir nuotolinių ryšiuose. Veiklos rūšyse, tiesiogiai susijusiose su galutiniu vartojimu – mažmeninėje prekyboje, viešbučių ir restoranų veikloje – augimo tempas buvo šiek tiek mažesnis nei šalies. Kasybos ir karjerų eksploatavimo, finansinio tarpininkavimo veiklos rūšyse sukurta pridėtinės vertės mažiau nei per 2002 metų tą patį laikotarpį. Finansinio tarpininkavimo veiklos rezultatą nulėmė draudimo veiklos pridėtinės vertės sumažėjimas.
Platesnė informacija: Statistikos departamentas prie LRV http://www.std.lt/

• Infliacija. 2002 m. vidutinė metinė infliacija (2002 m., palyginti su 2001 m.) sudarė 0,3 procento (2001 m., palyginti su 2000 m. – 1,3 proc.).
• 2003 m. geegužės mėn. metinė defliacija (2003 m. gegužės mėn., palyginti su 2002 m. gegužės mėn.) sudarė 0,9 procento (2002 m. gegužės mėn., palyginti su 2001 m. gegužės mėn., buvo 0.5 proc. metinė infliacija).
• Metinės defliacijos lygį nulėmė 2,4 procento per metus (2003 m. gegužės mėn., palyginti su 2002 m. gegužės mė

ėn.) atpigusios transporto grupės prekės ir paslaugos bei 0,5 procento – maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai. Vartojimo prekių ir paslaugų kainų mažėjimą iš dalies kompensavo 1,2 procento pabrangę alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai, 0,7 – drabužių ir avalynės grupių prekės ir paslaugos. Kitų grupių prekių ir paslaugų kainų pokyčių įtaka buvo nedidelė.
Platesnė informacija: Statistikos departamentas prie LRV http://www.std.lt/

• Investicijos. Tiesioginės užsienio investicijos 2003 m. sausio 1 d. sudarė 13183,8 mln. Lt (3818,3 mln. eurų) ir, palyginti su 2002 m. sausio 1 d., padidėjo 23,7 proc. (2002 m. sausio 1 d. buvo 10661,9 mln. Lt). Vienam Lietuvos gyventojui šiuo metu tenka 3808 Lt (1103 eurai) tiesioginių užsienio investicijų, o 2002 m. sausio 1 d. teko 3068 Lt (889 eurai).
• Pagrindinės šalys investuotojos: Danija (2261,9 mln. Lt, arba 17,2 proc.), Švedija (2016,3 mln. Lt, arba 15,3 proc.), Estija (1547,2 mln. Lt, arba 11,7 proc.), Vokietija (1263,6 mln. Lt, arba 9,6 proc.) ir JAAV (1141,9 mln. Lt, arba 8,7 proc.).
• Į apdirbamąją pramonę investuota 29,3 proc., finansinio tarpininkavimo įmones – 20,1 proc., prekybą – 17,3 proc., ryšių paslaugas – 13,9 proc. visų tiesioginių užsienio investicijų.
• Išankstiniais duomenimis, tiesioginės užsienio investicijos 2003 m. balandžio 1 d. sudarė 13713,52 mln.Lt (3971,7 mln. eurų) ir, palyginti su 2003 m. sausio 1 d., padidėjo 4,0 proc. (2003 m. sausio 1 d. buvo 13183,8 mln. Lt). Vienam Lietuvos gyventojui šiuo metu tenka 3966 Lt (1148 eurai) tiesioginių užsienio investicijų, o 2003 m. sausio 1 d. teko 3808 Lt (1103 eurai).
Platesnė informacija: Statistikos departamentas prie LRV http://www.std.lt/

• Privatizacija. Valstybės turto fondas informuoja, kad 2002 metais buvo sudaryti 963 privatizavimo sa

andoriai už 348,68 mln. litų. Iš jų 510 valstybei nuosavybės teise priklausančio turto objektų parduota už 266,12 mln. litų, o savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto – 453 objektai už 82,56 mln. litų.
• 2002 m. buvo pasirašytos dvi reikšmingos sutartys. „Ruhrgas AG“ ir „E.ON Energie AG“ konsorciumas įsigijo 34 proc. AB „Lietuvos dujos“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų paketą, o „Nordeutsche Landesbank Girocentrale“ įsigijo 76.01 proc. AB „Lietuvos žemės ūkio bankas“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų paketą. Šio banko pardavimu buvo baigtas finansinio sektoriaus įmonių privatizavimas.
• Didžiausi 2003 m. I pusmečio sandoriai buvo AB “Klaipėdos transporto laivynas” 80,89 proc. akcijų paketo pardavimas už 48,7 mln. litų bei AB “Suskystintos dujos” 92,36 proc. akcijų pardavimas už 7,15 mln. litų. Pradėtos derybos su AB “Alita” viešo konkurso nugalėtoju Luigiterzo Bosca (italų kilmės kapitalas). Aktyviai vykta likusiu alkoholio įmonių privatizavimo konkursai ir derybos.
• Paskutiniajame privatizavimo etape liko privatizuoti transporto bei energetikos sektoriaus įmones. Intensyviai rengiamasi privatizuoti AB „Lietuvos energija”, AB „Lietuvos avialinijos“, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir kt. Šių monopolijų restruktūrizavimas ir privatizavimas visais aspektais turės didelės įtakos šalies ūkio raidai. Šiuo metu vyksta AB „Lietuvos dujos“ 34 proc. valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų paketo pardavimo konkursas dujų tiekėjui.
Platesnė informacija: Valstybės turto fondas http://www.vtf.lt/

• Valstybės skola. LR Finansų ministerijos duomenimis, visa valstybės skola 2002 m. pabaigoje siekė 13,163 mlrd. Lt ir per metus pa
adidėjo 259,2 mln. Lt. Visa užsienio skola 2002 m. gruodžio 31 d. sudarė 9,178 mlrd. Lt – 69,7 proc. visos valstybės skolos. Užsienio skola 2002 m. sudarė 18,1 proc. BVP. Visa ilgalaikė skola gruodžio pabaigoje buvo 12,451 mlrd. Lt ir sudarė 94,6 proc. visos skolos.
• 2003 gegužę visa valstybės skola sumažėjo 181,5 mln. litų – iki 13146,9 mln. litų. Finansų ministerijos duomenimis, mėnesio pabaigoje ji sudarė 24,4 proc. prognozuojamo BVP esant leistinai 30 proc. BVP ribai. Visa užsienio skola šių metų gegužės 31 dieną sudarė 8975,9 mln. litų, arba 68,2 proc. visos valstybės skolos. Visa ilgalaikė skola (įskaitant valstybės suteiktas garantijas) buvo 12563,7 mln. litų arba 95,6 proc. visos skolos.
Platesnė informacija: LR Finansų ministerija http://www.finmin.lt/

• Nedarbas. Darbo biržos duomenimis, 2003 m. sausio 1 d. buvo 191,2 tūkst. bedarbių. Gruodžio mėn. moterys bedarbės sudarė 50,3 procento visų bedarbių. Nedarbo lygis gruodžio mėn. buvo 10,9 procento (2001 m. gruodžio mėn. – 12,9%).
• 2003 m. birželio 1 d. buvo 162,9 tūkst. bedarbių. Gegužės mėn. moterys bedarbės sudarė 52,3 procento visų bedarbių. Nedarbo lygis gegužės mėn. buvo 10,0 procento (2002 m. gegužės mėn. – 11,1%).
Platesnė informacija: Lietuvos darbo birža http://www.ldb.lt

• Transportas. Per 2002 m. transportavimas, sandėliavimas ir ryšiai sukūrė 6.24 mlrd. Lt pridėtinės vertės (veikusiomis kainomis) arba 12.3 proc. BVP. Sukurta transportavimo, sandėliavimo ir ryšių pridėtinė vertė per metus padidėjo 12.6 proc.
• 2003 m. I ketvirtį krovinių pervežimas geležinkelių transportu padidėjo 20.2 proc., Lietuvos aviakompanijų transportu – 16.1 proc., vidaus vandenų transportu 1,9 karto daugiau, lyginant su 2002 m. tuo pa
ačiu laikotarpiu.
Platesnė informacija: LR Susisiekimo ministerija http://www.transp.lt/; Asociacija “Linava” http://www.linava.lt/; Klaipėdos terminalas http://www.terminalas.lt/

• Užsienio prekyba. Muitinės deklaracijų duomenimis, 2002 m. Lietuvos užsienio prekybos apyvarta sudarė 48,85 mlrd. Lt: eksportas – 20.29 mlrd. Lt, importas – 28.56 mlrd. Lt. Lyginant su 2001 m, eksportas išaugo 10.7 proc., importas – 12.4 proc. Neigiamas užsienio prekybos deficitas siekė 8.27 mlrd. Lt.
• 2002 m. daugiausia prekių eksportuota į ES valstybes – 40.9 proc. bendro eksporto (į valstybes kandidates į ES eksportas sudarė 18.6 proc.). Importuota prekių taip pat daugiausia iš ES valstybių – 40.6 proc. bendro importo (iš NVS importas sudarė 31.8 proc.). Per pirmąjį šių metų ketvirtį importas iš ES valstybių sumažėjo 1.2 proc., iš NVS padidėjo 32.9 proc., lyginant su 2002 m. tuo pačiu laikotarpiu. Eksportas į ES valstybes sumažėjo 0.2 proc., o į valstybes kandidates padidėjo 30.6 proc., lyginant su 2001 m. tuo pačiu laikotarpiu.
• Svarbiausi Lietuvos eksporto partneriai – Šveicarija (14.9 proc.), Vokietija (10.0 proc.), Rusija (9,5 proc.), Latvija (9,3 proc.), importo – Rusija (28.4 proc.), Vokietija (14,6 proc.), Lenkija (4.5) ir Italija (4,0 proc.).
• Muitinės deklaracijų duomenimis, pirmąjį 2003 m. ketvirtį Lietuvos užsienio prekybos apyvarta sudarė 12.16 mlrd. Lt: eksportas – 5.46 mlrd. Lt, importas – 6.70 mlrd. Lt. Lyginant su 2002 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas išaugo 25.9 proc., importas – 9.5 proc. Neigiamas užsienio prekybos deficitas siekė 1.23 mlrd. Lt.

Platesnė informacija: Lietuvos Statistikos departamentas http://www.std.lt/; Lietuvos muitinė http://www.cust.lt/

• Einamoji sąskaita. 2002 m. mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 2,67 mlrd. Lt. Palyginti su 2001 m., ESD padididėjo 375,6 mln. Lt arba 16,4 proc. 2002 m. ESD sudarė apie 5,3 proc. BVP (2001m. – 4,8 proc.).
• 2003 m. I ketvirčio mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas siekė 448,88 mln. litų arba 0,83 % prognozuojamo BVP.
Platesnė informacija: LR Lietuvos Bankas: http://www.lb.lt/

• Nacionalinis biudžetas. Galutiniai Finansų ministerijos duomenys patvirtina, kad pernai pirmą kartą per pastaruosius ketverius metus viršytas nacionalinio biudžeto pajamų planas, viršplaninių pajamų gavo savivaldybių biudžetai, o didelę įtampą atlaikiusio valstybės biudžeto nepriteklius tėra simbolinis ir mažiausias nuo 1997 metų. 2002 m. valstybės biudžetas gavo 2,56 mlrd. Lt daugiau nei 2001 m.

• 2002 m. nacionalinio biudžeto pajamų planas viršytas 0,3 proc. – 29,9 mln. Lt. Planuota gauti 10 mlrd. 444 mln. Lt pajamų, faktiškai gauta 10 mlrd. 474 mln. Lt. Sėkmingam biudžeto surinkimui neabejotinos įtakos turėjo kylanti Lietuvos ekonomika, kuri stiprėjo nepaisant vidaus ir išorės spaudimo.

• Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2003 m. I pusmečio valstybės biudžeto pajamų prognozė viršyta 15,7 mln. Lt. Prognozuota, kad per sausį-birželį valstybės biudžetas turėtų gauti 4,375 mlrd. Lt, išankstiniais duomenimis, pusmečio pajamos siekia 4,391 mlrd. Lt.
Platesnė informacija: LR Finansų ministerija http://www.finmin.lt/

• Bankinis sektorius. Lietuvos banko duomenimis, 2003 m. I ketvirčio pabaigoje Lietuvoje veikė 10 Lietuvos banko licenciją turinčių komercinių bankų, 3 užsienio bankų skyriai, 2 užsienio bankų atstovybės, Lietuvos centrinė kredito unija ir 54 kredito unijos.
• 2003 m. balandžio 1d. duomenimis, bankų užsienio investuotojai valdė 88 proc. jų akcinio kapitalo.
• Bendras šalies bankų sistemos 2003 metų pirmo ketvirčio rezultatas – 59,1 mln. Lt pelnas. Pirmąjį šių metų ketvirtį devyni bankai ir vienas užsienio banko skyrius dirbo pelningai ir gavo 61,8 mln. Lt pelno, o vienas bankas (UAB Sampo bankas) ir trys užsienio bankų skyriai (AB Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyrius, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius ir VEREINS-UND WESTBANK AG Vilniaus skyrius) per pirmąjį ketvirtį patyrė 2,7 mln. Lt nuostolio.
• Veikiančių šalies komercinių bankų aktyvai, bankų pateiktų 2003 m. balandžio 1 d. finansinių ataskaitų duomenimis, sudarė 17 mlrd. Lt ir per pirmąjį šių metų ketvirtį sumažėjo 223 mln. Lt arba 1,3 proc. Klientams suteiktos paskolos, kurių suma siekė 8,2 mlrd. Lt ir, lyginant su šių metų sausio 1 d., išaugo 315 mln. Lt arba 4 proc. Šalies bankuose laikomų indėlių suma 2003 m. balandžio 1 d. sudarė 11,5 mlrd. Lt ir per ketvirtį sumažėjo 153 mln. Lt arba 1,3 proc.
Platesnė informacija: LR Lietuvos Bankas http://www.lb.lt/

• Žemės ūkis. LR Statistikos departamento duomenimis, 2002 m. žemės ūkis, medžioklė ir miškininkystė sukūrė produkto už 3.189 mlrd. Lt veikusiomis kainomis arba 6.3 proc. BVP. Lyginant su 2001 m. (palyginamosiomis kainomis), šios ekonominės veiklos sukurta pridėtinė vertė padidėjo 6.1 proc.
• 2002 m. vidutiniškai žemės ūkio, medžioklės ir miškininkystės sektoriuje dirbo 17,8 proc. visų užimtųjų.
• LR Statistikos departamento duomenimis, 2003 m. I ketvirtį žemės ūkis, medžioklė ir miškininkystė sukūrė produkto už 565,5 mln. Lt veikusiomis kainomis arba 5.2 proc. BVP. Lyginant su 2002 m. I ketvirčiu (palyginamosiomis kainomis), šios ekonominės veiklos sukurta pridėtinė vertė padidėjo 4.2 proc.
Platesnė informacija: LR Žemės ūkio ministerija http://www.zum.lt/ Statistikos departamentas prie LRV http://www.std.lt/

• Vidaus prekyba. LR Statistikos departamento duomenimis, 2002 m. didmeninė ir mažmeninė prekyba suteikė paslaugų už 8.23 mlrd. Lt (veikusiomis kainomis), tai sudarė 16.2 proc. BVP. Lyginant su 2001 m. (palyginamosiomis kainomis) tuo pačiu laikotarpiu, didmeninės ir mažmeninės prekybos sukurta pridėtinė vertė išaugo 8.7 proc.
• 2003 metų sausio–balandžio mėn. mažmeninės prekybos, įskaitant variklinių transporto priemonių ir motociklų, jų techninės priežiūros ir remonto, automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) sudarė 5188,5 mln. litų ir, palyginti su tuo pačiu 2002 metų laikotarpiu, padidėjo 9,7 procento. Minėtu laikotarpiu daugiausiai išaugo baldų, apšvietimo, namų technikos, radio ir televizijos (36.5 proc.), variklinių transporto priemonių techninė priežiūra, remontas (31.4 proc.) bei drabužių ir avalynės (26.1 proc.) specializuota mažmeninė prekyba.
Platesnė informacija: LR Ūkio ministerija http://www.ekm.lt/ Statistikos departamentas prie LRV http://www.std.lt/

Šį puslapį parengė URM Ekonomikos departamentas, Ekonominės analizės ir eksporto plėtros skyrius
2003 liepos mėn.

Leave a Comment