INDIVIDUALIOS ĮMONĖS VERSLO PLANAS

Vilniaus Statybos ir dizaino kolegija

Verslo ekonomikos kursinis darbas

Aliko: P12 gr. studentas

Valerijus Strasinskis

Tikrino: dėstytojas

J.Lucinskiene

Vilnius,2005

INDIVIDUALIOS VALERIJAUS STRASINSKIO ĮMONĖS

VERSLO PLANAS

TURINYS

1. Reziumė 4
2. Įmonės veiklos charekteristika 4
3. Produktai 7
4. Rinka 8

4.1. Bendra rinkos apžvalga 8

4.2. Konkurentai 9
5. Marketingas 9

5.1. Marketingo strategija 9

5.2. Reklama 10
6. Įmonės veikla 11

6.1. Patalpos, techninis pasirengimas ir personalas 11

6.2. Projektuojami pajėgumai 11

6.3. Materialinės sąnaudos 12

6.4. Plano įgyvendinimas 12
7. Valdymas 12
8. Rizika 13
9. Finansinė analizė 14
10. Priedai 21
11. Literatūra 22

1. REZIUMĖ

Šis verslo planas yra skirtas įmonės vidaus reikmėms ir kaip
detali programa firmos vadovams bei darbuotojams. Taip pat juo stengiamasi
išanalizuoti rinką ir galimybes siekti pagrindinio verslo įmonės tikslo.

Įkurti šią įmonę paskatino noras suukurti įdomų ir pelningą verslą,
sukurti keletą darbo vietų ir tenkinti vartotojų poreikius.

Svarbiausią vaidmenį įmonės vaidina fotopaslaugų teikimas. Įmonė
numato planuojamoje įrengti fotolaboratorijoje gaminti spalvotas
fotonuotraukas įvairių dydžių ir ryškinti spalvotas firmos “FUJI” ir kitų
firmų fotojuostas,fotografijos gamybos įrenginiu OOS – 1401.

Fotolaboratorija numatoma įrengti Kauno Šilainių mikrorajone prie
Prekybos centro “MAXIMA”. Tam tikslui nuomojant 20 m2 patalpas.

Kadangi fotolaboratoriją numatoma įrengti Kaune, tai teikiamų
paslaugų vartotojai bus Kauno miesto gyventojai ir turistai. Planuojama
užimti apie 3-4% vietinės (Kauno miesto) rinkos.

Norint įvykdyti planuojamas darbų apimtis ir organizuoti darbus,
rekia keturių asmenų. Vienas iš jųų bus laboratorijos vedėjas, jis rūpinsis
apskaita, marketingu, valdymu ir pan., du laborantai ir vienas priėmėjas.

2. ĮMONĖS VEIKLOS CHARAKTERISTIKA

Įmonė “SPINDULIS” Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bus
registruojama kaip individuali įmonė. Šis įmonės tipas pasirinktas todėl,
kad jį įregistruoti ir pradėti veiklą yra greičiausia ir pa

aprasčiausia.
Pridedami priedai: įmonės registravimo kortelė, prašymas įregistruoti,
pareiškimas.

Įmonės savininkas būsiu aš Ričardas Surdokas.

Įmonę “SPINDULIS” numatoma įrengti Kauno Šilainių mikrorajone prie
prekybos centro “MAXIMA”. Tam tikslui nuomojant 20 m2 patalpas. Tipinė
patalpų nuomos sutartis pridedama prieduose. Prekybos centras “MAXIMA” yra
tankiai apgyvendintame Šilainių mikrorajone, strategiškai patogioje Kauno
vietoje. Netoliese yra gausiai lankomas “Šilainių turgus”,viešjo transporto
stotelė, judri gatvė, t.y. vieta patogi ne tik kauniečiams,bet ir miesto
svečiams.

Įsigyto firmos “FUJI” fotografijos gamybos įrenginio projektinis
galingumas, pagal technines charakteristikas yra:

• per valandą galima išryškinti 20 spalvotų juostų (36 kadrai);

• pagaminti 503 spalvotas nuotraukas (10×15). Juostų ir nuotraukų dydžiai

gali būti įvairūs.

Planuojame, kad pirmaisiais metais per dieną bus galima gauti užsakymų
vidutiniškai išryškinti 15 spalvotų fotojuostų ir padaryti 600 spalvotų
nuotraukų. Tai sudaro tik 25% nuo viso aparato pajėgumo.

Antrais metais planuojama padaryti 800 spalvotų nuotraukų ir išryškinti
20 spalvotų fotojuostų per dieną, trečiais metais kai būsime įsitvirtinę
rinkoje, užsakymai tuurėtų padidėti iki 25 spalvotų fotojuostų ir 1000
spalvotų nuotraukų per dieną.

Įmonė “SPINDULIS” per pirmus veiklos metus numato gauti 139 230 litų
pajamų, per antrus –318 240 Lt ir trečius 3970800 litų.

Grynojo pelno ji turės:

• per pirmus metus –17433,38 Lt;

• per antrus metus –53604,43 Lt;

• per trečius metus –76714,51Lt.

Numatomas grynasis pelnas liekantis įmonei bus:

• pirmais metais –433,38 Lt;

• antrais metais –13 604,43 Lt;

• trčiais metais –58 714,51 Lt.

Pagrindinis partneris, kuriant fotolaboratorija, bus firmos “FUJI”,
distributoris Lietuvoje, kuris pateiks fotogamybos įrenginį, bei aprūpins
medžiagomis ir komplektuojančiomis dalimis, užtikrins įrenginio garantinį
aptarnavimą. Oficialusis įgaliotinis “FUJI PHOTO FILM CO., LTD (TOKYO)
atstovas Lietuvoje – firma “BALTEXFILM”.

Pasaulinėje fotogamybos srityj firma “F
FUJI” užima pirmaujančią vietą.
Jai tenka apie 50% pasaulinės rinkos, likusią dalį dalijasi firmos “KODAK”,
“AGFA” ir kitos.

Pagrindinis konkurentas – firmos “KODAK” fotolaboratorijos ir
laboratorijos naudojančios seną techniką.

Įmonės “SPINDULIS” paslaugos bus realizuojamos per priėmimo punktą,
kuris bus fotolaboratorijoje. Ateityje numatoma įrengti užsakymų priėmimo
punktus kitose Kauno vietose (didesnėse gyventojų susikaupimo vietuose),
tai pat numatoma organizuoti fotografų tinklą prie fotolaboratorijos,
kuriuos aprūpins fotolaboratorija. Šis fotografų tinklas aptarnaus įvairius
renginius, bus iškviečiami pagal užsakymus (vestuvės, laidotuvės, pobūviai,
kultūriniai renginiai ir t. t.). klientų patogumui numatoma prekiauti
įvairiomis plataus vartojimo fotoprekėmis, fotoaparatais, foto juostomis,
elementais, rėmeliais nuotraukoms, fotoalbumais, baterijomis,
audioprekėmis, videoprekėmis ir pan.

Įmonė “SPINDULIS” užsiims fotopaslaugų teikimu. Šio verslo imtis
paskatino tai, kad būtų tokios kaip FUJI PHOTO FILM pasaulyje pripažintos
firmos atstovu yra gana pelninga ir tai suteikia firmai gerą įvaizdį.
Palaipsniui kylant Lietuvos ekonominiam lygiui bei gyventojų pragyvenimo
lygiui yra pastebima tendencija, kad fotopaslaugų paklausa taip auga. Todėl
šis verslas bus pelningas ir galės konkuruoti su kitomis panašaus profilio
įmonėmis.

Įmonės “SPINDULIS” pagrindinė misija: “Mes darome viską, kad
įamžintume Jūsų gyvenimo akimirkas”.

Pagrindiniu įmonės tikslu yra laikomas siekis tapti
autoritetingiausia firma savo geografiniame rajone.

Kiti firmos tikslai gali būti apibrėžti taip:

• kokybiškai teikti visų rūšių fotopaslaugas;

• siekti firmos dalinio unikalumo;

• ateityje pradėti teikti naujas fotopaslaugas, tokias kaip: prekyba

fotoprekėmis, įvairių renginių, švenčių ir t.t. fotografavimas;

• rūpintis užsakymų pristatymu į namus;

• orientuotis į vartotojus – atsižvelgti į jų poreikius ir juos

analizuoti, kad būtų galima juos visapusiškai patenkinti;

• didinti pa

aslaugų teikimo apimtis;

• plėsti įmonę, t.y. kurti naujus padaliniusgaisiai žmonių lankomose

vietuose;

• padidinti turimos rinkos dalį;

• padidinti darbuotojų skaičių įmonėje.

Mūsų įmonė sieks ir socialinių tikslų įgyvendinimo. Šie tikslai yra tokie:

• sieksime tinkamai atlyginti darbuotojams už įmonės interesus atitinkantį

darbą;

• būtinai gerai užtikrinsime darbo sąlygas;

• skatinsime darbuotojus, kad jie būtų suinteresuoti didintį pelną.

Norint įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, reikia išspręsti šiuos uždavinius:

• apmokyti personalą greitai ir kokybiškai dirbti;

• įsigyti įrenginius naujoms paslaugoms teikti;

• nusipirkti gamybinį ir prekybinį plotą.

3. PRODUKTAI

Fotolaboratorijos įrenginiu numatoma ryškinti spalvotas fotojuostas ir
gaminti spalvotas fotojuostas.

NUMATOMŲ RYŠKINTI SPALVOTŲ JUOSTŲ ASORTIMENTAS

|Spalvotos juostos formatas |Gamybos apimtis per valandą (vnt) |
|110-12 EXP |50 |
|110-24 EXP |24 |
|135-12 EXP |38 |
|135-24 EXP |26 |
|135-36 EXP |20 |
|126-12 EXP |48 |
|126-24 EXP |32 |
|120 |32 |
|200 |18 |

NUMATOMŲ GAMINTI NUOTRAUKŲ ASORTIMENTAS

|Spalvotos nuotraukos formatas |Apimtis per valandą |
|9×13 cm |559 |
|10×15 cm |503 |
|13×18 cm |275 |
|15×21 cm |224 |

Atsižvelgdami į tai, kad dažniausiai Lietuvoje yra naudojamos
fotojuostos 36 kadrų ir einamiausias fotonuotraukų formatas yra 10×15 cm,
todėl visi skaičiavimai atliekami perskaičiuojant į šiuos formatus.

PASLAUGŲ REALIZACIJOS KAINOS

|Paslaugų pavadinimas |Kainų vienetai (Lt) |
|Spalvotos 36 kadrų juostos ryškinimas|3.00 |
|Spalvotos nuotraukos 10×15 cm darymas|1.20 |

Esantant užsakymams kitokiems formatams, jų kainos bus
apskaičiuojamos pagal šiuos duomenis atsižvelgiantnį formato dydį.Numatomų
vykdyti paslaugų privalumai:
1. Aukšta kokybė lyginant su dabartiniu metu esančių fotolaboratorijų

teikiančiomis paslaugomis;
2. Lyginant si firmos “KODAK” fotolaboratorijų nuotraukų kokybe, firmos

“FUJI” nuotraukų spalvos yra labiau natūralios;
3. Labai greita užsakymo atlikimo galimybė (užsakymą galima atlikti 1

valandos bėgyje);
4. Numatomas naudoti fotogamybos įrenginys, jis turi uždarą gamybos

technologiją, neteršia gamtos, nereikelauja vandens, be atliekų;
5. Paslaugos bus teikiamos strategiškai palankioje vietoje, tai yr

ra prie

Prekybos centro “MAXIMA”.

4. RINKA

4.1. Bendra rinkos apžvalga

Lietuvoje šiuo metu fotopaslaugų rinka yra labai išvystyta ir didelė.
Apie 70% visos rinkos yra užėmusi FUJI PHOTO FILM CO, ir apie 30% KODAK ir
kitos įmonės.

Įmonė “SPINDULIS” užima labai mažą dalį šios rinkos, kuris yra
vietinio pobūdžio, aptarnaujanti to mikrorajono gyventojus. Tvirtai
įsitvirtnti rinkoje, kai yra didelė prekių ir paslaugų pasiūla – labai
sunku. Svarbu yra tinkamai pasirinkti firmos kūrimo laiką ir vietą.
Steigiant šią įmonę, daug dėmesio bus kreipta į konkurentus, į vartotojų
poreikius toje rinkos dalyje. Kauno miesti ir rajone yra daug įmonių
teikiančių tokias pat fotopaslaugas, tačiau dauguma fotolaboratorijų yra
įsikūrę miesto centre. Kadangi mūsų įmonė yra atokiame miesto mikrorajone,
tai rinkos dalis, palyginus su kitomis – yra mažesnė. Kita vertus, kai
kurias paslaugas įmonė numato teikti ir miesto gyventojams. Taigi, galima
teigti, kad tiksli rinka nėra apibrėžta.

Kadangi fotolaboratorijateiks paslaugas Kaune, todėl bus aptarnaujama
tik vietinė rinka. Pagrindiniai vartotojai bus Kauno gyventojai ir
turistai.

Planuojama,kad loboratorija savo paslaugų sfera turėtų užimti apie 3-
4% vietinės rinkos (Kauno miesto). Potencialiais vartotojais turėtų būti
apie 1-2 tūkstančiai gyventojų ir turistai.

Prekybos centras “MAXIMA” yra tankiai apgyvendintame Šilainių
mikrorajone, strategiškai patogioje Kauno vietoje. Netoliese yra gausiai
lankomas “Šilainių turgus”, viešojo transporto stotelė, judri gatvė, t.y.
vieta patogi ne tik kauniečiams, bet ir miesto svečiams.
Numatoma klientų struktūra:

1. Vietiniai vartotojai – 95%;

2. Turistai – 5%.

4.2. KONKURENTAI

Pagrindiniai konkurentai yra firmos “KODAK”fotolaboratorijos ir
laboratorijos, naudojančios seną techniką.

Pateikiam konkurentų stipriąsias ir silpnąsias puses mūsų atžvilgiu:

|Stipriosios pusės |Silpnosios pusės |
|Firmos “KODAK” fotolaboratorijos |
|Žemsnės paslaugų kainos |Labai nenatūralios (ryškios) |
| |nuotraukų spalvos |
|Turi platesnį tinklą |Bendras pasaulinis imidžas žemesnis |
| |už “FUJI” |
|Kokybė salygina | |
|Laboratorijos, naudojančios seną techniką |
|Žemesnė paslaugų kaina |Žema kokybė |
| |Ilgi užsakymo atlikimo terminai |
| |Jau pasenusi fotolaboratorijos įranga|
| |Didelės gamybos atliekos |
| |Žemas našumas |
| |Didelės energijos ir medžiagų |
| |sąnaudos |

Paslaugos bus realizuojamos per priėmimo punktą, kuris bus
fotolaboratorijoje. Be to ateityje numatoma įrengti užsakymų priėmimo
punktus kitose Kauno vietuose (viešbučiuose, didesnėse gyventojų
susikaupimo vietuose).

Ateityje taip pat numatoma organizuoti fotogrfų tinklą prie
fotolaboratorijos, kuriuos aprūpintų fotolaboratorija. Šis fotografų
tinklas aptarnaus įvairius renginius, bus iškviečiami pagal užsakymus
(vestuvės, laidotuvės, pobūviai, kultūriniai renginiai ir t.t.).

Esant galimybei numatoma prekyba įvairiomis plataus vartojimo
fotoprekėmis, fotoaparatais, foto juostomis, elementais, rėmeliais
nuotraukoms, foto albumais ir pan.

5. MARKETINGAS

5.1. Marketingo strategija

Vartotojų pageidavimai ir interesai laisvoje rinkoje yra svarbiausios
gamintojo ar paslaugų teikėjų gairės. Šia problema paprastai rūpinasi
įmonių marketingo skyriai. Jie atsakingi už visus klausimus, susijusius su
produkcijos realizavimu, rinkos tyrimu, asortimento planavimu, naujos
produkcijos ruošimu, tai pat už reklaminių planų bei programų vykdymą,
marketingo tikslo pasiekimą.

Šiuo metu įmonė “SPINDULIS” atskiro marketingo skyriaus neturi.
Kadangi jos veikla kol kas nėra plačiai vystoma, tai su marketingu
susijusius klausimus sprendžia įmonės “SPINDULIS” savininkas bei jo
pavaldiniai.

Numatoma pagrindinė veikla – fotojuostų ryškinimas ir nuotraukų
darymas. Ateityje įmonė galvoja veikla plėsti. Ji ne tik ryškins kliento
pateiktas fotojuostas, bet ir pati fotografuos. Tam numatoma įsteigti foto
ateljė, kur bus daromos nuotraukos pasui, vairuotojo teisėms, kitiems
dokumentams, bei šeimos nuotraukos ir panašiai, be to planuojama samdyti
fotografus, kurie, žmonėms pageidaujant, nufotografuotų juos šalia
istorinės reikšmės pastatų, kultūros paminklų, taip pat daryti įvairių
švenčių nuotraukas. Ateityje taip pat planuojamadaryti įvairius plakatus,
plakatus su kalendoriaisbei atskiroms įmonėms pageidaujant – reklaminius
plakatus su ta įmonę reklamuojančiais užrašais.

Ateityje plečiantis veiklaibe abejo didės ir darbuotojų skaičius.

Šiuo metu įmonės “SPINDULIS” fotolaboratorija numato teikti paslaugas
Kauno mieste. Tačiau čia jau yra įsteigta įvairių fotolaboratorijų,
priklausančių firmai “KODAK”, todėl įmonė “SPINDULIS” norėdama pritraukti
didesnį srautą klientų, privalo teikti aukštesnės kokybės paslaugas.

Įmonės “SPINDULIS” nupirktas spalvotų fotojuostų ryškinimo ir
nuotraukų gaminimo įrenginys yra daug našesnis, gaminantislabai aukštos
kokybės nuotraukas, palyginti žema savikaina. Tuo tarpu firmos “KODAK”
įrenginiai palyginti seni, jie daro žemesnės kokybės nuotraukas.

Aukštos kokybės produktas – tai bene pagrindinis įmonės “SPINDULIS”
tikslas, siekiant pritraukti kuo daugiau Šilainių rajono gyventojų daryti
nuotraukas pas juos, o ne kituose panašias paslaugas teikiančiose įmonėse.

5.2. Reklama

Norint,kad vartotojas naudotusi paslaugomis, būtina:

• kad jis žinotų esant pačią prekę, jos ypatybes, kainą, laiką ir vietą;

• kad būtų įvairiai skatinamas tą prekę pirkti.

Svarbiausią vaidmenį visoje rėmimo programoje vaidina reklama, todėl

įmonė planuojadaugiausia dėmesio skirti būtent jai.

Įmonė “SPINDULIS” dirb firmos “FUJI” fotografijos gamybos įrenginiu.

Ši firma yra gerai žinoma visame pasaulyje. Pagal populiarumą ji užima

aukštesnę vietą , negu firma “KODAK”, todėl jos gaminami fotoįrenginiai

taip pat geriau priimtini, nei kitų firmų. Mūsų įmonė naudodamasi “FUJI”

populiarumu, reklamuosis kaip įmonė dirbanti su įrenginiu, kurio

garantijas teikia firma “FUJI”.

Įmonė“SPINDULIS” reklamuosis populiariuose Kauno miesto laikraščiuose,

taip pat per radiją. Šalia prekybos centro ir jo viduje bus kabinamos

firminės “FUJI” reklaminės iškabos ir teikiamų paslaugų pavadinimai.

6. ĮMONĖS VEIKLA

6.1. PATALPOS, TECHNINIS PASIRENGIMAS, PERSONALAS

Planuojamo projekto įgyvendinimui, numatomų lėšų ribose, nenumatomas

žemės pirkimas ir kapitalinė statyba, reikalingo dydžio patalpos bus

nuomojamos. Jos randasi Prekybos centre “Maxima”, Šilainių mikrorajone.

Į nuomos kainą įeina visos išlaidos už paslaugas (elektra, telefonas,

šildymas ir t.t). Nuomos kaina sudaro 10%nuo pajamų.

Firmos “FUJI” fotogamybos įrenginys buvo pasirinktas atsižvelgiant į

tai, kad jo našumas ir techninės galimybės yra geresnės už panašų firmos

“KODAK” įrenginį. Šis įrenginys yra labai kompaktiškas, nereikalauja

specialaus prijungimo prie vandentiekio ir kanalizacijos tinklų,

paprastas aptarnavimas ir priežiūra. Be to šis įrenginys pagal savo

technines charakteristikas atitinka rinkos poreikius ir kokybę. Įrenginio

kaina –8500 Lt. Investuotos lėšos atsipirks ir pradės uždirbti pelną jau

po 2,5 metų.

Ypatingi transporto patarnavimai nereikalingi, nes medžiagų teikimas

bus vykdomas vieną kartą per mėnesį, imant medžiagas iš firmos “FUJI”

distributoriaus. Tam tikslui pilnai pakaks įmonės “SPINDULIS” transporto.

Norint įvykdyti planuojamas darbo apimtis ir organizuoti darbus,

reikia keturių asmenų. Vienas iš jų laboratorijos vedėjas, du laborantai,

vienas užsakymų priėmėjas.

Laborantų ir priėmėjų skaičius ateityje, didėjant užsakymų skaičiui bei

plečiant paslaugų tinklą, padidės.

6.2. PROJEKTUOJAMI PAJĖGUMAI

Numatomoje įsigyti firmos “FUJI” fotografijos gamybos įrenginio

projektinis galingumas, pagal technines charakteristikas yra:

• per valandą galima išryškinti 20 spalvotų juostų (36 kadrų);

• pagaminti 503 spalvotas nuotraukas (10×15 cm).
Planuojame , kad pirmaisiais metais per dieną bus galima gauti užsakymų
vidutiniškai išryškinti15 spalvotų fotojuostų ir padaryti 600 spalvotų
nuotraukų. Tai sudaro iki 25% aparato pajėgumų.

Antrais metais planuojama padaryti 800 spalvotų nuotraukų ir
išryškinti 20 spalvotų fotojuostų per dieną, trečiais metais, kai būsime
įsitvirtinę rinkoje, užsakymai turėtų padidėti iki 25 spalvotų fotojuostų
ir 1000 spalvotų nuotraukų per dieną.

6.3. MATERIALINĖS SĄNAUDOS

Reikalingos medžiagos gamybai (ryškalai, fotopopierius, spalvotos
juostelės) bus gaunamos iš “FUJI” distributoriaus, fiksuotomis kainomis.
Prekių pirkimo – pardavimo sutartis prdedama prieduose. Todėl vienos
spalvotos juostos išryškinimui bus sunaudojama medžiagų už 1,2 Lt, o vienos
spalvotos nuotraukos 10×15 cm padarymui –0,36 Lt.

6.4. PLANO ĮGYVENDINIMAS

Planą numatoma pradėti įgyvendinti nuo 2003 m. birželio pirmos
dienos. Parengiamasis laikotarpis iki pirmų metų planinio pajėgumo
pasiekimo užtruks apie du mėnesius. Per pirmus veiklos metus bus pasiektas
antrųjų metų planinis pajėgumas, per antrus – trečiųjų. Toliau užsakymų
skaičius keisis nežymiai, nes rinka bus nusistovėjusi, vartotojas –
pastovus.

7. VALDYMAS

Kaip sėkmingai vyks įmonės veikla didžiąja dalimi priklausys nuo jos
valdymo ir vadovavimo jai. Taigi, didžiausia atsakomybė šiuo atveju tenka
vadovui, kadangi jis yra vienintelis šios įmonės savininkas . Jis turi
susikurti firmos struktūrą, pasirinkti vadovavimo modelį bei stilių ir tai
turi labai gerai apgalvoti dar prieš kurdamas įmonę, o ne tada kai jau yra
parinkti visi reikiami darbuotojai ir galima spręsti, kas kam pavaldus
turėtų būti. Sprendžiant šį klausimą ir kuriant valdymo struktūrą reikia
daryti ir rinktis tai, kas geriausiai atitiktų įmonės veiklą ir garantuotų
gerą valdymą, kurį vadovas suvokia taip: geras valdymas yra tuomet, kai
visi planuojami darbai yra atlikti laiku, pasiekti užsibrėžti tikslai ir
tai padaryta efektyviausiu būdu.

Aišku, kuriant įmonę visais reikalais rūpinsis vadovas, tačiau veiklai
įsibėgėjus bus būtina darbus paskirstyti, kad būtų išvengta nesusipratimų
ir greičiau pasiektas norimas rezultatas. Būtina susidaryti aiškų vaizdą,
kaip atrodys įmonės valdymas ir pagal tai parinkti jai tinkamą valdymo
struktūrą. Mūsų atveju, pasirinksime funkcinę valdymo struktūrą. Kadangi
čia dirba nedaug darbuotojų, nuolat palaikomas tiesioginis ryšys taip
efektyvinama kontrolė ir gaunama tiesioginė tiksli informacija tiesiai iš
darbuotojų. Tai yra privalumas, kadangi informacijai tekant per kelis
žmones tarkim, darbuotojas – darbų kontrolierius – sekretorė – direktorius,
dalis informacijos nuteka arba ji pakinta tuo sąlygodama neteisingų
sprendimų priėmimą. Įmonėje dirba nedaug darbuotojų, bet tai pakankamas
skaičius žmonių vykdyti pilnavertę įmonės veiklą.

Geriausias stilius vadovauti mažai įmonei yra demokratinis,
darbuotojai turi veikti kaip komanda ir gauti rezultatai – tai visos
komandos nuopelnas. Vadovas turi suprasti, kad darbuotojas yra toks pat
žmogus kaip ir jis, tačiau jis turi savo nuomonę ir ne visada gali vadovo
pavestų užduočių atlikti taip, kaip tai padarytų jis pats. Darbininkai
turėtų suprasti, jei ką padaro neteisingai, vadovas turi teisę juos
perspėti ar bausti, nes kontrolė yra neišvengiamas dalykas. Įmonėje bus
remiamasi vienu iš vadovavimo modelių – delegavimu. Tai priimtiniausias
variantas, nes yra suinteresuotumas, kad įmonėje dirbtų savarankiški, savo
darbą išmanantys darbuotojai, o tai nulems atsakomybės paskirstymas, kuriuo
yra pagrįstas delegavimas. Darbuotoją priimant į darbą yra su juo
bendraujama, stengiamasi pažinti, išsiaiškinti jo sugebėjimus, kad būtų
galima žinoti ko iš jo reikalauti ateityje. Taip darbdavys skirdamas darbą
priimančiajam supažindina su laukiamais jo darbo rezultatais, prisiimama
atsakomybe, kokias galimybes ir laisvę jis turės vykdydamas užduotis.

8. RIZIKA

Kiekvienam versle egzistuoja galimybė tiek gauti pelną, tiek patirti
nuostolį. Nėra verslo be rizikos. Todėl reikia būtinai numatyti ne tik
rizikos veiksnius, bet ir tai, kokių priemonių reikia imtis rizikai
sumažinti.

Riziką galima apibrėžti kaip pelno gavimo neapibrėžtumą.

Vienas pagrindinių rizikos faktorių yra naujų konkurentų atsiradimas
ir jų veiksmų neapibrėžtumas. Siekiant sumažinti riziką, įmonė stengsis
išlaikyti firmos gerą vardą ir stipriai įsitvirtinti vietinėje rinkoje.

Dar vienas rizikos faktorių yra paslaugų paklausos sumažėjimas
(rinkos neapibrėžtumas).

Stichinės nelaimės ( pvz. gaisras) taip pat gali kelti grėsmę mūsų
verslui.

Tikimybinė verslo rizika: įsilaužimai, vagystės, grobstymai, reketas.
Numatoma įrengti signalizaciją ir apsaugą pavesti apsaugos firmai.

Egzistuoja rizika ir dėl mokesčių padidėjimo, elektros kainų augimo,
medžiagų kainų augimo.

9. FINANCINĖ ANALIZĖ

NUMATOMOS METINĖS PAJAMOS

Vidinės sąlygos:
1. fotolaboratorijos darbuotojų skaičius –4;
2. pirmais metais planuojama per dieną vidutiniškai išryškinti po 15

spalvotų fotojuostų ir padaryti 600 spalvotų nuotraukų;
3. antrais metais planuojama padaryti 800 spalvotų nuotraukų ir išryškinti

20 spalvotų fotojuostų per dieną;
4. trčiais metais, kai būsime įsitvirtinę rinkoje, užsakymai turėtų

padidėti iki 25 spalvotų fotojuostų ir 1000 spalvotų nuotraukų per dieną.
5. Darbo dienų skaičius per mėnesį –26 dienos;
6. Paslaugų kaina:

• vienos spalvotos fotojuostos ryškinimas –3,00 Lt;

• vienos spalvotos nuotraukos 10×15 cm darymas –1,2 Lt.
Numatomos metinės pajamos nurodytos lentelėje nr. 1.

NUMATOMOS METINĖS GAMYBOS IŠLAIDOS

Žaliavos ir medžiagos, kadangi bus gaunamos iš oficialaus
distributoriaus, kurios yra pritaikytos prie šio aparato, tai atsižvelgiant
į technines galimybes ir medžiagų kainas, gaunama:

1. Vienos spalvotos nuotraukos (10×15 cm) padarymui reikalingų

medžiagų kaina – 0,36 Lt;

2. Vienos spalvotos juostos ryškinimui reikalingų medžiagų kaina – 1,2

Lt.
Išlaidos medžiagoms nurodytos lentelėje Nr.2.

PAJAMŲ PROGNOZĖS (1 lentelė)

|Pajamų pavadinimas |2003 m. |
| |6 m. |7 m. |8 m. |9 m. |10 m.|11 m.|12 m.|Iš |
| | | | | | | | |viso: |
|Spalvotų foto juostų|1014 |1092 |1170 |1170 |1170 |1248 |1326 |8190 |
|ryškinimas | | | | | | | | |
|Spalvotų nuotraukų |12480 |15600|15600|18720|21840|21840|24960|131040|
|darymas | | | | | | | | |
|Iš viso: |13494 |16692|16770|19890|23010|23088|26286|139230|

|Pajamų |2004 m. |2004 |2005 m. |2005 |2006 |
|pavadinim| |m. | |m. |m. |
|as | | | | | |
| |I |II |III |IV | |I |II | | |
| |ketv.|ketv.|ketv. |ketv. | |pusm.|pusm. | | |
|Spalvotų |4212 |4446 |4914 |5148 |18720 |11232|12168 |23400 |24336 |
|foto | | | | | | | | | |
|juostų | | | | | | | | | |
|ryškinima| | | | | | | | | |
|s | | | | | | | | | |
|Spalvotų |6552 |74880|74880 |84240 |299520|18720|187200|374400|411840|
|nuotraukų| | | | | |0 | | | |
|darymas | | | | | | | | | |
|Iš viso: |69732|79326|79794 |89388 |318240|19843|199368|397800|436176|
| | | | | | |2 | | | |

NUMATOMOS GAMYBOS IŠLAIDOS (2 lentelė)

|Išlaidų pavadinimas |2003 m. |
| |6 m. |7 m. |8 m. |9 m. |10 m.|11 m.|12 m.|Iš |
| | | | | | | | |viso: |
|Spalvotų foto juostų|406 |437 |468 |468 |468 |499 |530 |3276 |
|ryškinimas | | | | | | | | |
|Spalvotų nuotraukų |3744 |4680 |4680 |5616 |6552 |6552 |7488 |39312 |
|darymas | | | | | | | | |
|Iš viso: |4150 |5117 |5148 |6084 |7020 |7051 |8018 |42588 |

|Pajamų |2004 m. |2004 |2005 m. |2005 |2006 |
|pavadinim| |m. | |m. |m. |
|as | | | | | |
| |I |II |III |IV | |I |II | | |
| |ketv.|ketv.|ketv. |ketv. | |pusm.|pusm. | | |
|Spalvotų |1685 |1778 |1966 |2059 |7488 |4493 |4867 |9360 |9734 |
|foto | | | | | | | | | |
|juostų | | | | | | | | | |
|ryškinima| | | | | | | | | |
|s | | | | | | | | | |
|Spalvotų |19656|22464|22464 |25272 |89856 |56160|56160 |112320|123552|
|nuotraukų| | | | | | | | | |
|darymas | | | | | | | | | |
|Iš viso: |21341|24242|24430 |27331 |97344 |60653|61027 |121680|133268|

KITOS IŠLAIDOS

Darbo užmokestis su privalomu soc. draudimo mokesčiu (Lt)
|Išlaidų |I metai |II metai |III metai |
|pavadinimas | | | |
|Darbo užmokestis |18550 |31800 |31800 |
|Soc. draudimas |5565 |9540 |9540 |
|(30%) | | | |
|Iš viso: |24115 |41340 |41340 |

Energija, ryšių paslaugos

Papildumų išlaidų energijai (elektra, vanduo, šildymas ir pan.) nebus
– tai įeina į patalpų nuomos mokestį.

Pridėtinės išlaidos

Pateikiama pridėtinių išlaidų lentelė Nr.4
PASTABOS:

• Pirmaisiais metais reklamai ir marketingui skiriama didesnė dalis išlaidų

ryšium su įėjimu į rinką;

• Įrenginio amortizacijos laikas 7 metai.
Bendros sąnaudos pateikiamos lentelėje Nr.5

NUMATOMAS METINIS PELNAS

Numatomas pelnas pateiktas Nr. 6 le

PRIDĖTINĖS IŠLAIDOS (4 lentelė)

|Išlaidų pavadinimas |2003 m. |
| |6 m. |7 m. |8 m. |9 m. |10 m. |11 m. |12 m. |Iš |
| | | | | | | | |viso: |
|Patalpų nuoma (10% nuo |1349,4 |1669,2 |1677 |1989 |2301 |2308,8|2628,6 |13923 |
|pajamų) | | | | | | | | |
|PVM (18 % nuo pajamų) |2428,92 |3004,56 |3018,6 |3580,2 |4141,8 |4155,8|4731,48|25061,|
| | | | | | |4 | |4 |
|Reklama |600 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |1200 |
|Įrenginio amortizacija |1013,2 |1013,2 |1013,2 |1013,2 |1013,2 |1013,2|1013,2 |7092,2|
|(14,3% per metus) | | | | | | | | |
|Kelių mokestis 0,5% nuo |67,47 |83,46 |83,85 |99,45 |115,05 |115,44|131,43 |696,15|
|pajamų | | | | | | | | |
|Iš viso: |5458,99 |5870,42 |5892,65 |6781,85 |7671,05 |7693,2|8604,71|47972,|
| | | | | | |8 | |5 |

|Išlaidų pavadinimas |2004 m. |2004 |2005 m. |2005 m.|2006 |
| | |m. | | |m. |
| |I ketv.|II |III |IV | |I pusm. |II | | |
| | |ketv. |ketv. |ketv. | | |pusm. | | |
|Patalpų nuoma (10% nuo |6973,2 |7932,6|7979,4|8938,8 |31824 |19843,2 |19933,|39780 |43617,|
|pajamų) | | | | | | |8 | |6 |
|PVM (18 % nuo pajamų) |12551,7|14278,|14362,|16089,8|57283,|35717,76|35886,|71604 |78511,|
| |6 |68 |92 |4 |2 | |24 | |68 |
|Reklama |300 |300 |300 |300 |1200 |600 |600 |1200 |1200 |
|Įrenginio amortizacija |3039,6 |3039,6|3039,6|3039,6 |12158,|6079,2 |6079,2|12158,4|12158,|
|(14,3% per metus) | | | | |4 | | | |4 |
|Kelių mokestis 0,5% nuo |348,66 |396,63|398,97|446,94 |1591,2|992,16 |996,84|1986 |2180,8|
|pajamų | | | | | | | | |8 |
|Iš viso: |23213,2|25947,|26080,|28815,1|104056|63232,32|63499,|126731,|137668|
| |2 |51 |89 |8 |,8 | |08 |4 |,56 |

SĄNAUDOS (lentelė 5)

|Išlaidų pavadinimas|2003 m. |
| |6 m. |7 m. |8 m. |9 m. |10 m. |11 m. |12 m. |Iš viso:|
|Medžiagos ir |4150 |5117 |5148 |6084 |7020 |7051 |8018 |42588 |
|žaliavos | | | | | | | | |
|Darbo užmokestis |2650 |2650 |2650 |2650 |2650 |2650 |2650 |18550 |
|Soc. draudimas 30% |795 |795 |795 |795 |795 |795 |795 |5565 |
|Pridėtinės išlaidos|5458,99|5870,42|5892,65|6781,85|7671,05|7693,28|8604,7|66703 |
| | | | | | | |1 | |
|Iš viso: |13053,9|14432,4|14485,6|16310,8|18136,0|18189,2|20067,|114675,9|
| |9 |2 |5 |5 |5 |8 |7 |5 |

|Išlaidų pavadinimas|2004 m. |2004 |2005 m. |2005 |2006 m.|
| | |m. | |m. | |
| |I |II |III |IV | |I |II | | |
| |ketv. |ketv. |ketv. |ketv. | |pusm. |pusm. | | |
|Medžiagos ir |21341 |24242 |24430 |27331 |97344 |60653 |61027 |121680|133268 |
|žaliavos | | | | | | | | | |
|Darbo užmokestis |7950 |7950 |7950 |7950 |31800 |15900 |15900 |31800 |31800 |
|Soc. draudimas 30% |2385 |2385 |2385 |2385 |9540 |4770 |4770 |9540 |9540 |
|Pridėtinės išlaidos|23213,|25947,|26080,|28815,|104056|63232,|63499,|126731|137668,|
| |22 |51 |89 |18 |,8 |32 |08 |,4 |56 |
|Iš viso: |54889,|60524,|60845,|66481,|242740|144555|145196|289751|312276,|
| |22 |51 |89 |18 |,8 |,3 |,1 |,4 |56 |

| |2003 m. |
| |6 m. |7 m. |8 m. |9 m. |10 m. |11 m. |12 m. |Iš viso:|
|Įplaukos |13494 |16692 |16770 |19890 |23010 |23088 |26286 |139230 |
|Sąnaudos |13053,9|14432,4|14485,6|16310,8|18136,0|18189,2|20067,7|114675,9|
| |9 |2 |5 |5 |5 |8 |1 |5 |
|Apmokestinamas |440,01 |2259,58|2284,35|3579,15|4873,95|4898,72|6218,29|24554,05|
|pelnas | | | | | | | | |
|Pelno mokestis 29% |127,602|655,278|662,461|1037,95|1413,44|1420,62|1803,30|7120,674|
| |9 |2 |5 |4 |6 |9 |4 |5 |
|Grynas pelnas |312,407|1604,30|1621,88|2541,19|3460,50|3478,09|4414,98|17433,37|
| |1 |2 |9 |7 |5 |1 |6 |6 |

| |2004 m. |2004 |2005 m. |2005 |2006 m. |
| | |m. | |m. | |
| |I |II |III |IV | |I |II | | |
| |ketv. |ketv. |ketv. |ketv. | |pusm. |pusm. | | |
|Įplaukos |69732 |79326 |79794 |89388 |318240|198432|199368|397800|436176 |
|Sąnaudos |54889,|60524,|60854,|66481,|242740|144555|145196|289751|312276,5|
| |22 |51 |89 |18 |,8 |,3 |,1 |,4 |6 |
|Apmokestinamas |14842,|18801,|18948,|22906,|75499,|53876,|54171,|108048|123899,4|
|pelnas |78 |49 |11 |82 |2 |7 |9 |,6 |4 |
|Pelno mokestis 29% |4304,4|5452,4|5494,9|6642,9|21894,|15624,|15709,|31334,|35930,83|
| |06 |32 |52 |78 |77 |24 |85 |09 |76 |
|Grynas pelnas |10538,|13349,|13453,|16263,|53604,|38252,|38462,|76714,|87968,60|
| |37 |06 |16 |84 |43 |46 |05 |5 |24 |

GRYNOJO PELNO PASKIRSTYMAS (Lt)

|Pavadinimas |I metai |II metai |III metai |
|Įreginio |17 000 |40 000 |18 000 |
|atsipirkimas | | | |
|Likutis įmonėje |433,38 |13604,43 |58714,51 |
|Iš viso: |17433,38 |53604,43 |76714,51 |

REIKALINGOS INVESTICIJOS (LT)

|Pavadinimas |Suma |
|Fotolaboratorijos įrenginys |80 000 |
|Komplektuojančios ir atsarginės |5 000 |
|detalės | |
|Interjero baldai (apipavidalinimas) |8 000 |
|Viso: |93 000 |

NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR SUMA (Lt)
Asmeninės lėšos 93 000 litų.

ATSIPIRKIMO LAIKOTARPIS

Įrenginio atsipirkimo laikotarpis 2,5 metų.

LITERATŪRA

1. A. Garškienė, N. Klebanskaja, N. Pelanienė. Verslo planas, Vilnius

1994 m.

2. K. Usevičius. Įmonės veiklos analizė ir verslo plano pagrindai, 1998

m.

3. I. Dedelienė. Smulkusis ir vidutinis verslas, 1998 m.

4. R. Viršilaitė, I. Valainytė. Strateginis marketingo valdymas, Kaunas

„Technologija“, 1996 m.

Leave a Comment