INDIVIDUALIOS ĮMONĖS “MSN” VEIKLOS SĄLYGŲ PASIKEITIMAS PER PASKUTINIUS 5 METUS IR ĮTAKA VERSLUI

INDIVIDUALIOS ĮMONĖS “MSN” VEIKLOS SĄLYGŲ PASIKEITIMAS PER PASKUTINIUS 5
METUS IR ĮTAKA VERSLUI

Klaipėda, 2004

Turinys

1. Įvadas
……………………………………………………………..
…………………………………………….. 3
2. Individualios įmonės “MSN” struktūra ir veiklos kryptys
……………………………………. 4
3. Veiklos sąlygų pasikeitimas per 5
metus…………………………………………………………
….. 5
1. Tiesioginio poveikio elementų įtaka įmonei
…………………………………………………………5
3.2.Netiesioginio poveikio elementų įtaka
įmonei………………………………………………………7
4. Išvados………………………………….
……………………………………………………………..
……….. 9
5. Informacijos šaltiniai……………….
……………………………………………………………..
………. 10

1. Įvadas

Šio darbo pagrindinis tikslas yra supažindinti su individualios įmonės
“MSN” veikla, darbo organizavimu ir struktūra, išanalizuoti įmonės veiklos
sąlygų pasikeitimus per pastaruosius penkerius metus, bei nustatyti šių
veiklos sąlygų pasikeitimų priežąstis ir pasekmes.
Įmonę veikiančias aplinkos sąlygas galima skirti į dvi dalis:
1. Tiesioginio poveikio – veiksniai darantys betarpišką įtaką įmonės
veiklai, kuriems įmonė taip pat gali daryti įtaką ar net iš dalies
juos kontroliuoti (vartotojai, tiekėjai, konkurentai, įstatymai ir
t.t.).
2. Netiesioginio poveikio – veiksniai neturintys tiesioginės įtakos
įmonės veiklai, tačiau tai pasireiškia per politinius –
ekonominius, mokslo ir technikos pažangos, socialinius ir kitus
reiškinius per ilgesnį laiko tarpą.
Tad šias įmonę veikiančias sąlygas ir nagrinėsiu penkių metų
laikotarpiui.

2. Individualios įmonės “MSN” struktūra ir veiklos srytys

Individuali įmonė “MSN” įkurta (įregistruota Klaipėdos rajono
savivaldybės rejestre) 1998 metais gegužės mėnesio 6 dieną ir nuo to laiko
sėkmingai vykdo ūkinę – ekonominę veiklą. Įmonės pagrindinė veikla yra
mažmeninė prekyba įvairios paskirties prekėmis, išskyrus maisto prekes.
Didžiąją dalį prekybos sudaro baldai, statybinės ir apdailos medžiagos bei
buitinė technika ir vaizdo – garso aparatūra, kitą mažesnę dalį sudaro namų
apyvokos reikmenys, indai, avalynė, žaislai, kosmetika, bižuterija,
taurieji metalai – sidabras ir auksas, audiniai, rūbai, odinė galanterija,
žvejybos reikmenys, zoo prekės ir t.t.
Įmonei nuosavybės teise Naujojoje Akmenėje priklauso apie 3500 m²
ploto prekybos centras “Akmena”, bei apie 600 m² sandėlių ir garažų
kompleksas.
Individuali įmonė “MSN” yra viena iš “Senukų Prekybos Centro” atstovų
šiaurės Lietuvoje, t.y. įmonės geografinė veiklos sritis yra visas Akmenės
rajonas, dalis Šiaulių, Mažeikių ir Joniškio rajonų.
Įmonėje šiuo metu dirba 39 samdomi darbuotojai iš kurių 4 darbuotojai
dirba Gargžduose, kur atlieka daugiau administracinį vaidmenį. Taigi likusi
dalis darbuotojų dirba prekybos centre “Akmena” Naujojoje Akmenėje.
Kadangi tai yra individuali (pilnos atsakomybės) įmonė, tai visas
“vadžias” laiko įmonės savininkas ir jo žodis priimant sprendimus yra
lemiamas. Sekantis, taip pat bene pagrindinis sprendimų priėmimų ir
kontrolės organas yra vadovų susirinkimas, kuriame dalyvauja ir įtaką
sprendimų priėmimui daro šešių žmonių grupė: įmonės savininkė, direktorius,
direktoriaus pavaduotojas, vyr. buhalterė ir vadybininkai.
Kad geriau įsivaizduoti darbo organizavimą įmonėje pateikiu jos
struktūrinę schemą.

|Įmonės savininkė |
| | | | | |
|Direktorius | | | | |
| | | |Direktoriaus | |Vyr. |
| | | |pavaduotojas | |buhalterė |
| | |Skyrių vedėjai(-os) (vyr. | | | | |
| | |pardavėjai(-os)) | | | | |
| | | | | | | |Apskaitinink|
| | | | | | | |ės |

3. Veiklos sąlygų pasikeitimas per 5 metus

Vertinant paskutinių penkių metų įmonės veiklos sąlygų pasikeitimus
juos galima išskirti į tiesioginio poveikio (vartotojai, konkurenti,
tiekėjai ir t.t.) ir netiesioginio poveikio sąlygas (ekonomikos būklė,
mokslo ir technikos pažanga, politinė situacija šalyje ir t.t.)

3.1. Tiesioginio poveikio elementų įtaka įmonei
Viena iš tiesioginio poveikio sąlygų yra konkurentai, kurie turi
įtakos įmonės kainodarai, marketingo veiksmams ir tolimesniai individualios
įmonės “MSN” veiklos strategijai.
Prieš penkerius metus įmonę, t.y. prekybos centrą “Akmena”, supo
keturi ganėtinai stiprūs konkurentai, kurie siūlė vartotojams panašų prekių
asortimentą kaip ir prekybos centras “Akmena”, tačiau tokiai daugybei
pardavėjų rinkoje tapo ankšta ko pasekoje laikui bėgant silpnesni buvo
priversti nutraukti savo veiklą arba ją perkelti į kitus regionus.
Pagrindinės priežastys, kodėl kaikurie konkurentai pasitraukė yra šios:
• Kai kurie konkurentai buvo įsikūrę strategiškai nepalankiose vietose
(užmiestyje, miesto pakraštyje), o prekybos centras “Akmena” įsikūręs
pačiame miesto centre, turi gerą privažiavimą, parkavimą, kitaip
sakant sutvarkytą infrostruktūrą.
• Prekybos centras “Akmena” yra patrauklesnis vartotojui, nes beveik
visą prekių asortimentą galima rasti vienoje vietoje (vienam
pastate), o konkurentai siūlė tik tam tikrų sričių prekes (arba vien
buitinę techniką, arba vien rūbus ir pan.).
• Įmonė “MSN” taiko lanksčias nuolaidų sistemas, organizuoja akcijas,
siūlo transporto paslaugas ( Naujosios Akmenės miesto ribose prekės
pristatomos nemokomai, o už miesto ribų už tam tikrą simbolinį
mokestį), o konkurentų veikla buvo stagnatoriška ir neįvairiapusiška.
• Įmonė daugelį prekių importuoja pati, o konkurentai prekes perka iš
tarpininkų (Lietuvoje veikiančių didmenininkų), todėl įmonės “MSN”
kainos yra šiek tiek mažesnės.
Šiuo metu įmonė „MSN“, bent jau Akmenės rajone, veikia beveik
monopolinėmis, arba išdalies duopolinėmis rinkos sąlygomis. Monopolinės
sąlygos atsiranda kalbant apie statybines ir apdailos medžiagas, baldus,
audinius ir t.t., nes apie 50 km spinduliu nėra jokios parduotuvės ar
įmonės, kuri prekiautu tokiomis prekėmis. Duopolinės rinkos sąlygos yra
prekyboje buitine technika, vaizdo – garso aparatūra, zoo prekės, suvenyrai
ir t.t., nes yra tik viena parduotuvė konkuruojanti dėl šių prekių
pardavimo. Likusi nedidelė dalis prekių (žaislai, avalynė, buitinė chemija,
higienos prekės, rūbais ir t.t) pardavimas vyksta ganėtinai stiprios
konkurencijos sąlygomis, kadangi kaip ir visoje Lietuvoje buvo neišvengta
didžiųjų Lietuvos mažmeninės prekybos rinkos lyderių atėjimo, ko pasekoje
šiomis prekėmis “MSN” įmonės veiklos regione pradėjo prekiauti dar keturi
prekybos centrai – „Norfa“, „Saulutė“, „Grūstė“ ir „Tau“, kurie be kita ko
dar prekiauja maisto produktais taip pritraukdami didelius srautus žmonių.
Jų turimų plataus vartojimo prekių kiekiai ir rūšys yra riboti, tačiau
sudėjus juos visus į „krūvą“ gaunasi labai stiprus konkurentas dėl kurio
įmonė praranda dalį pajamų ir pelno. Tačiau stiprėjanti konkurencija
priverčia dar labiau pasitempti, dar geriau dirbti ir tobulėti. Prie
konkurentų netiesiogiai galima priskirti ir Naujojoje Akmenėje vykstantį
turgų, tačiau jo konkurencija silpnėjanti, o įstojus į Europos Sąjungą
konkurencijos turėtu visai nebelikti, nes turguje bus galima prekiauti tik
paties pagamintais produktais ir sendaikčiais (panaudotais daiktais).
Dar vienas iš tiesioginio poveikio faktorių, turėjusių įtakos įmonės
veiklai, yra vartotojai, kurie yra pagrindiniai įmonės gaunamų pajamų
šaltiniai.
Akmenės rajone ir aplamai įmonės veiklos regione nedarbo lygis yra
didžiausias visoje Lietuvoje, o gyventojų pajamos vienos mažiausių. To
pasekoje įmonės veikla turėjo būti orientuota į kuo pigesnę, bet kokybišką
prekę. Tačiau per pastaruosius keturis metus nedarbas mažėjo, atlyginimai
didėjo, atsirado galimybė žmonėms padirbėti užsienyje, tai padidino
perkamąją galią, ko pasekoje įmonė uždirbo daugiau pajamų. Be to didelę
įtaką įmonei turėjo lizingo paslaugų atsiradimas. To pasekoje vartotojams
atsirado galimybė įsigyti, kad ir brangesnę norimą prekę. Buvo pastebėta,
kad 2002 metais prekybos centre “Akmena” pradėjus pardavinėti prekes
lizingo pagalba ypač padidėjo stambios buitinės technikos ir baldų
pardavimai. Taigi lizingas tapo vienas iš įmonės pajamų didėjimo ir
pelningumo faktorių. Tai galima pastebėti įmonės pajamų augimo grafike.
[pic]
Nuo to, ką įmonė pasiima iš aplinkos, bei nuo to, ką ji su paimtais
ištekliais daro, priklauso jos veiklos rezultatai. Galima sakyti, kad iš
dalies įmonė yra priklausoma ir nuo tiekėjų. Prieš penkerius metus galimybė
rinktis prekių tiekėjus ir rinktis atsiskaitymo sąlygas su jais buvo
minimalios. Tiekėjai įmonės atžvilgiu buvo nepatiklūs, atsiskaityti už
prekes buvo reikalaujama iš anksto arba pristačius prekes. Palaipsniui,
sėkmingai bendradarbiaujant pasitikėjimas didėjo, taip pat didėjo tiekėjų
skaičius ir jų tarpusavio konkurencija. To pasekoje tiekėjai pradėjo
siūlyti palankesnias kainas ir lankstesnes atsiskaitymo sąlygas, tai
palengvino įmonės finansinius atsiskaitymus. Šiai dienai įmonė
bendradarbiauja su beveik 70 tiekėjų. Dalis tiekėjų įmonei tiekia prekes
ypač palankiomis sąlygomis, t.y. už prekes įmonė atsiskaito jas pardavusi
vartotojui (po realizacijos). Todėl įmonei reikia mažiau apyvartinių lėšų.
Vienas iš pagrindinių tokių tiekėjų yra Senukų Prekybos Centras, su kuriais
įmonė pradėjo bendradarbiauti prieš 6 metus. Pirmaisiais bendradarbiavimo
metais įmonės “skolon” gaunamų prekių likutis buvo ne daugiau kaip už 150
tūkst. Lt. Didėjant pardavimų apimtims palaipsniui ši suma kito į 180
tūkst. Lt, 250 tūkst. Lt, 400 tūkst. Lt ir t.t. Šiai dienai ši suma išaugo
iki 950 tūkstančių Lt. Šie skaičiai rodo teisingą įmonės veiklos kryptį.
Bendradarbiavimas su UAB “Senukų Prekybos Centras” įmonei tapo naudingas ne
tik finansinių atžvilgiu, bet ir padidino įmonės prestižą bei pasitikėjimą.

Vieni iš pagrindinių neigiamą įtaką darančių veiksnių yra Lietuvos
Respublikos įstatymai, kitaip sakant teisinė bazė reguliuojanti įmonės
veiklą. Per paskutiniuosius penkis metus įstatymai keitėsi taip dažnai ir
taip greitai, kad įstatymų nagrinėjimas ir prisitaikymas prie jų užimdavo
daug laiko, be to tai atsiliepdavo ne tik įmonės veiklai, bet ir jos
finansams (pvz.: įmonė nusipirko tam tikros paskirties blankus, tačiau
netikėtai pasikeitus įstatymui, šie blankai tapo nebetinkami). Stabilios
įstatyminės bazės nebuvimas ir neaiškumas apsunkino bendradarbiavimą su
tiekėjais, bei valstybinėmis priežiūros institucijomis (Valstybinė mokesčių
inspekcija, Valstybinė darbo inspekcija, SODRA, Valstybinė nemaisto
produktų inspekcija ir t.t.).

3.2. Netiesioginio poveikio elementų įtaka įmonei
Bendrosios ekonominės sąlygos ir kryptys yra lemiamos organizacijos
(įmonės) sėkmei. Norint, kad įmonė dirbtu sėkmingai reikia sugebėti iš
anksto numatyti ekonomiką ir galimus jos pokyčius, bei priimti teisingus
sprendimus. Per pastaruosius metus Lietuvos ekonominė situacija gerėja:
žemas infliacijos lygis, stabilus kitų valiutų atžvilgiu litas ir t.t.
Prie ekonominės būklės gerėjimo prisidėjo ir politiniai veiksniai:
įstojimas į Europos Sąjungą, buvo pradėta vykdyti regioninė politika.
Valstybės vykdomos regioninės politikos pagalba yra siekiama
pritraukti investicijų į skurdžiausius Lietuvos regionus, padidinti
užimtumo lygį. Ši politika yra įgyvendinama per įvairius projektus, kuriuos
rengia valstybinės institucijos. Ši vyriausybės vykdoma regioninė politika
buvo ir yra naudinga individualiai įmonei ”MSN”. Pavyzdžiui, prekybos
centrui “Akmena” prireikus darbuotojų yra kreipiamasi į Naujosios Akmenės
darbo biržą. Atsirinkus tinkamus kandidatus ir juos įdarbinus, atliginimą
jiems pusę metų moka ne įmonė, o valstybė. Be to, įmonei kuriant laisvą
darbo vietą yra gaunama valstybės parama tos vietos kūrimui (pvz.: kuriant
apskaitininkės darbo vietą valstybė dengia dalį kompiuterio ir rašomo stalo
pirkimo išlaidų).
Įstojimas į Europos Sąjungą iki šiol įmonei buvo naudingas. Neliko
sienų skiriančių mus nuo kaimyninių valstybių – Lenkijos ir Latvijos.
Įmonei tai buvo naudinga šiais atžvilgiais:
• Buvo stipriai supaprastintos muitinės procedūros.
• Neliko eilių pasienyje.
• Individuali imonė “MSN” nebepatiria didelių išlaidų susijusių su
prekių muitinimu, kai jos gabenamos iš šių valstybių.
• Prekybos centre “Akmena” padaugėjo pirkėjų iš Latvijos, nes Naujoji
Akmenė yra tik keli kilometrai nuo Latvijos.
Įstojus į Europos Sąjungą pasikeitė ir kaikurie Lietuvos Respublikos
įstatymai ir kiti norminiai dokumentai. Kaip pavyzdį galima pateikti prekių
ženklinimą. Anksčiau įmonė susidurdavo su dideliais sunkumais įgyvendinant
prekių ženklinimo ir kokybės reikalavimus. Galima sakyti kaikurie iš jų
buvo neįgyvendinami, todėl įmonė turėdavo sumokėti didelias baudas ir
atsisakyti dalies prekių asortimento. Tačiau šiuo metu suvienodinus
Lietuvos prekių ženklinimo ir kokybės reikalavimus su Europos Sąjungos
reikalavimais, jie tapo įgyvendinamais ir ši sritis įmonei tapo
“nebeprobleminė”.
Mokslo ir technikos raida taip pat turėjo didelę įtaką individualios
įmonės “MSN” ūkinei – ekonominei veiklai per pastaruosius penkerius metus.
Pradėjus bendradarbiauti su Senukų Prekybos Centru įmonė buvo priversta
(viana iš tarpusavio sutarties sąlygų) įdiegti kompiuterinę pardavimų
sistemą. Vėliau palaipsniui ši sistema buvo įdiegta visoje įmonėje, to
pasekoje ypač pagreitėjo ir palengvėjo prekių užsakymai, prekių likučių
nustatymas ar kitokių ataskaitų reikalingų analizuoti įmonėje vykstančius
procesus. Prieš metus įmonė pekybos centre “Akmena” įdiegė pažangią
barkodinę sistemą. Tai pagreitino klientų aptarnavimą bei sumažino klaidų
tikimybę. Taip pat dar vien iš naujovių atsiradusių prekybos centre yra
prekių apsaugos sistema. Ši sistema padėjo sumažinti prekių vagysčių
skaičių ir sumažino dėl jų patiriamus nuostolius.
4. Išvados

Daugelis pokyčių vykstančių, individualią įmonę “MSN” supančioje
išorinėje aplinkoje, reikalauja vis daugiau dėmesio, nes tose aplinkose yra
daug įvairiausių išteklių, nuo kurių priklauso įmonės veiklos rezultatai.
Taigi galima daryti išvadą, kad įmonę neišvengiamai veikia tai, kas vyksta
aplinkoje.
Išanalizavus individalią įmonę “MSN” veikiančias veiklos sąlygas,
galima daryti įšvadą, kad per paskutiniuosius penkerius metus šie veiksniai
turėjo didžiulės įtakos įmonės ūkinei – ekonominei veiklai, bei jos
rezultatams.

7. Informacijos šaltiniai

1. Pastarųjų penkių metų individualios įmonės “MSN” veiklą atspindinčios
finansinės ataskaitos.
2. Tiesioginiai įndividualios įmonės “MSN” darbuotojų apklausos metodai.
3. Kitos individualios įmonės “MSN” dokumentacijos.
4. Vadyba. James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, Jr.
2001