Įmonės verslo analizė

TURINYS

ĮVADAS ……………………………………………………………………………………………………….. 2 1. Įmonės “Biovela” verslo analizė…………………………………………………………………………31.1. Įmonės vystymąsis, jos gaminama produkcija, asortimentas ……..32. Marketingo orientacija įmonėje……………………………………………………………………………4 3. Įmonę įtakojantys mikro ir makroaplinkos elementai 74. Įmonės rinką Lietuvoje 74.1. Stambiausios mėsos perdirbimo įmonės Lietuvoje 10 4.2. Įmonių išdėstymas geografiniu principu 114.3. Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys 125. Įmonės prekės vartotojų rinkoje segmentavimas 136. Vartotojo elgesio faktoriai darantys įtaką produkcijos pirkimui 157. Gaminamos produkcijos (prekės) apibūdinimas 158. Kainų nustatymas, jų strategijos 179. Gaminio pateikimo strategija 1910. Gaminių rėmimo strategija 1910.1. Rėmimo biudžeto sudarymo metodas 2110.2. Reklaminis pranešimas 21 IŠVADOS 24 LITERATŪROS SĄRAŠAS……………………………………………………………………………25

ĮVADAS

Darbo tikslas – įvertinti įmonės marketingą, atliekant praktinę verslo analizę, aprašyti įmonės gaminamos produkcijos asortimentą, susipažinti su marketingo naudojamą strategiją, marketingo padalinį įmonėje, atlikti rinkos tyrimą ir įvertinimą, konkurentų pozicijas, kainų nustatymo metodus, prekės pateikimo strategija, naudojamą reklamą, įmonės marketingo planą, ištirti įmonės rinką Lietuvoje, taip pat aprašyti šios įmonės sėkminga darbo organizavimą. Darbo uždaviniai – pagrindinis darbo uždavinys UAB “Biovela” praktinė verslo analizė. Aprašyti ir paaiškinti kaip įmonėje veikia marketingo skyrius, jo elementai pritaikyti sėkmingam įmonės gyvavimui. Kaip sistemingai yra taikomi marketinginiai tyrimai – jų dėka įmonė sėkmingai integruoja į įvairias pasaulio šalių rinkas. Įmonės sėkmės formulė – tai tobulai organizuota marketingo sistema, kuriai vadovauja profesionalūs darbuotojai, kurie operatyviai reaguoja į rinkos pokyčius, pritaikant išsamią rinkos analizę, teisingai supranta marketingo turinį ir reikšmę ir naudingumą analizuojant ir sprendžiant ekonomikos ir verslo problemas. Atlikti įmonės verslo analizę, marketingo tyrimo procesą, pasirinkta aprašomuoju tyrimo plano tipu, turint informacijos iš pirminių ir antrinių tyrimų šaltinių.Marketingas – tai visuma veiksnių, kurie paruošia, padeda, pritaiko produktus pardavimui rinkoje. Tam turi būti panaudojami išsamūs marketingo veiksmai – marketingo tyrimai, planuojant, nustatant kainas, idėjų, prekių paskirstymą, siekiant sukurti mainus, patenkinančius individų tikslus. Marketingo tyrimai – tai marketingo valdymo problemų sprendimui reikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimas, analizė. Praktinis tyrimo naudingumas leis: įvertinti situaciją, numatyti galimus pokyčius, apibrėžti naujus tikslus, parengti strategijas, suformuoti marketingo priemones. Atlikus įmonės “Biovela” verslo analizę, marketingo komplekso programos elementus, pateikiamas darbo rezultatas: kompleksinis rinkos tyrimas, vartotojų poreikių, rinkos segmentų analizė, konkurencijos, kainų ir konkurentų kainų politikos išsiaiškinimo, prekybos paslaugų, reklamos analizė.

I. Įmonės” Biovela” verslo analizė.

1.1. Įmonės vystymąsis, jos gaminama produkcija, asortimentas. Įmonė – yra savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų numatyta tvarka, tam tikrai ūkinei komercinei veiklai. Įmonę sudaro medžiagų daiktinių, finansinių ir materialinių aktyvų jos teisių ir pareigų kompleksas.[1. 47 psl.]Šiame darbe verslo analizę atliksime UAB ”Biovela”, kurį įsikūrusi Vilniaus rajone, Dūkštų seniūnijoje, sėkmingai veikianti jau 8 – tus metus. Tai moderni, šiuolaikinė mėsos perdirbimo įmonė. Jos savininkas yra iš Žemaitijos kilęs, veterinarijos gydytojo diplomą turintys, verslininkas, UAB “Biovelos” generalinis direktorius V. Kantauskas. Tai komunikabilus, teisingas, sugebantis tarp svetimų greit tapti savu, V. Kantauskas atsitiktinai su savo draugais vilniečiais Dūkštose aptiko tuščią kolūkio valgyklą. Pastatą įsigijo aukcione. UAB “Bioveloje” dirba apie 400 energingų, mėgstančių naujoves žmonių, bei aukštos kvalifikacijos specialistų. Įmonė kasdien gamina po 20 – 25 tonas produkcijos arba maždaug 160 pavadinimų virtų, rūkytų ir parūkytų gaminių. Įmonė turi savitą darbo organizavimo, vadovavimo ir produktų gamybos stilių, kurį nuolat tobulina. UAB ”Biovelos” kumpiai, dešros ir dešrelės, virti ir rūkyti gaminiai – tai produktai pagaminti pagal šiuolaikinę technologiją, iš ekologiškai švarios žaliavos. UAB “Biovelos” – tiek rūkyti, tiek virti mėsos gaminiai yra aukštos kokybės, platus asortimentas įvairiems skonio bei noro tenkinimams. “Biovelos” asortimentą sudaro apie 200 pavadinimų įvairiausių gaminių. Asortimentas – tai paslaugų (prekių) rinkinys, kurį tam tikru metu rinkai pateikia įmonė. Asortimentas orientuotas į pirkėjų poreikius, pagal sudarytą tos įmonės asortimento politikos strategiją. Pasiūlą įmonė derina su tikslinės rinkos poreikiais ir tam tikru būdu sudarytu asortimentu valdo bei skatina paklausą. [2, 207psl.].

Įmonės “Biovela” gaminamos produkcijos asortimentas pritaikytas įvairias pajamas turintiems vartotojams, jos pasiūla būtų tokia:

• Karšto rūkymo kumpiai, skilandžiai, dešros ir dešrelės.• Šalto rūkymo kumpiai, skilandžiai, dešros ir dešrelės.• Virti – rūkyti kumpiai, dešros, dešrelės ir vyniotiniai.• Virtos dešrelės ir dešros.• Virti įvairūs šventiniai vyniotiniai.• Virti – rūkyti paršeliai.• Šviežios kiaulienos ir jautienos pusfabrikačiai (dešrelės, kepsneliai).

• Šviežios kiaulienos ir jautienos kumpiai, nugarinės, sprandinės.• Šaldyti pusgaminiai.

II. Marketingo orientacija įmonėje.

Kiekvienos įmonės marketingas vadovaujasi tam tikra koncesija – tai į vartotoją orientuota tikslinė įmonės filosofija. Marketingas – tai ne tik rinkos tyrimo priemonių sistema, bet ir įmonės bei jos tarpininkų gamybinės ir komercinės veiklos valdymo filosofija, strategija ir taktika, nukreipta į atskirų vartotojų ir vartotojų grupių poreikių tenkinimą. [3, 3psl.].Įmonėje “Biovela” marketingas apibrėžiamas kaip planavimo, kainų nustatymo procesas, idėjų, gaminamos produkcijos pateikimo strategijos, produkto realizavimas, įėjimas į rinką. Marketingo skyrius įmonėje užima didelę reikšmę, jam skiriama daug dėmesio, tai modernūs kabinetai, įrengti šiuolaikiškai su efektyvia telekomunikacijų susisiekimo įranga. Skyriuje dirba kvalifikuoti specialistai: Marketingo direktorė, Pardavimų vadybininkai, planavimo, realizacijos skyrių, užsakymų priėmimo vadybininkai (žr. 1pav.). Kartą per savaitę rengiami susirinkimai marketingo skyriuje, aptariami nauji strateginiai veiksmai, vertinama rinkos aplinka, konkurentų produkcijos įvertinimas, nuolat aptariama įmonės gaminių kokybė, naujos idėjos produkcijos gerinimui.

1 pav. Marketingo padalinio struktūra UAB “Biovela”.Sėkminga įmonės veikla priklauso nuo jų sugebėjimo greitai ir lanksčiai reaguoti į rinkos pasikeitimus, į naujus vartotojų poreikius, prisitaikymo įsisavinti naujas technologijas ir naujas prekes. Tačiau svarbus šiuolaikinio marketingo bruožas – ne tik konkrečių vartotojų poreikių patenkinimas, bet ir jų problemų kompleksinis sprendimas, remiantis informacija apie vartotojų veiklą, tikslus, pasiekimus ir pageidavimus. Svarbiausios koncepcijos yra: gamybos, prekės, pardavimo, marketingo, socialinio etinio marketingo koncepcijos. Tačiau, pats pagrindinis šios įmonės marketinginis tikslas yra – orientacija į vartotojus, taigi nuo šios orientacijos prasideda ir kitos. Įmonėje “Biovela”, kuri yra nepertraukiamos gamybos įmonė, ir kurį nuolat daug dėmesio skiria savo gaminamai produkcijai, galima teigti, jog įmonė naudojasi visomis marketingo koncepcijomis. Naudodama prekės koncepcija – įmonė nuolat tobulina savo gaminamos produkcijos asortimentą, tam tikrus mėsos produktus keičia kitais, naujesniais, tam tikra prasme, įdomesniais tiek savo išvaizda bei skoniu – patenkindama vis daugiau vartotojų norų. Pardavimo koncepcija – įmonėje taip pat yra svarbi. Skirdama daug dėmesio savo gaminamai produkcijai, UAB “Biovela” daug dėmesio skiria ir tos produkcijos realizavimui –pardavimui. Ji rūpinasi ne tik skoniu, bet ir jos prekinę išvaizdą. Naujai prekei pristatyti yra rengiamos degustacijos pardavimo vietose, taip pat vadybininkų pagalba yra pristatoma naujo gaminio pakuotė bei kaina prekybos tinklams. Kita įmonėje naudojama koncepcija – marketingo. Šį koncepcija gamybinėje įmonėje yra susieta su sėkmingu produkcijos pardavimu. UAB “Biovelos” gamybos skyrius, siekdamas kuo daugiau patenkinti vartotojų skonio poreikius, marketingo skyriaus tikslas – maksimalus vartotojų sukūrimas, tai sėkmės pagrindas. Tokia kaip socialinio etinio marketingo koncepsija, taip pat yra naudojama įmonėje. Nes jos gaminama produkcija ne tik plataus asortimento ar gero įvaizdžio sukūrimas, bet ir sveiko maisto produkcija. Gaminama produkcija – tai produktai pagaminti pagal šiuolaikinę technologiją, iš ekologiškai švarios žaliavos. Kokybę ir šviežumą užtikrina ne tik tai, kad gaminant gaminius saikingai naudojami konservantai, bet ir tai, kad gamybos procesas yra kontroliuojamas. Žaliavą įmonė auginasi pati – Lietuvoje ir lietuvišką skerdieną. Turi moderniai įrengtą skerdyklą, importo žaliava nesinaudoja, todėl Biovelos mėsos gaminiai yra pripažinti Europos veterinarijos specialistų. UAB’ Bioveloje” įdiegta kokybės ir saugos sistema, kurį užtikrina gaminių kokybę ir saugą kiekviename gamybos žingsnyje, pradedant nuo žaliavų priėmimo ir baigiant gaminiu. Maisto saugos aspektas reiškia, kad nėra jokio su produktu susijusio fizinio, cheminio ar mikrobiologinio pavojaus, galinčio sukelti pavojų klientų sveikatai.

Taigi iš integruoto marketingo pozicijų koordinuojama visa įmonės veikla. Įmonė “Biovela” gerai išmano savo tikslų siekimo sistemą ir jiems įgyvendinti naudoja marketingo skyrių. Kurių nuomone iš visos aplinkos jai yra svarbiausi vartotojai ir konkurentai (žr. 2 pav.)

TIKSLAI VARTOTOJAS Žinios apie Vartotojus ir konkurentus Rinkos tyrimai Duomenys KONKURENTAI Poveikis vartotojams ir konkurentams Pardavimo priemonės

2 pav. Marketingo darbų eiga.

Marketingo veiksmai pradedami nuo įmonės tikslų nustatymo, nuolat renkami duomenys apie vartotojus ir konkurentus, aktyviai tiriama rinka, intensyviai vykdo ir agresyviai panaudoja pardavimo priemones. Aktyviai tiriant rinką įmonė turi patikimus ir išsamius duomenis apie vartotojų poreikius, jų elgseną, tai pirmiausia vartotojų poreikių tenkinimas. Įmonės “Biovela” marketingo devizas – tai būdas “gauti” kuo daugiau vartotojų.

Marketingo ir pardavimo vadybininkų veiksmų seka:

 orientacija į vartotojus;  grįžtamasis ryšis iš vartotojų; vartotojų išreikšti reikalavimai; sutarties analizė, katalogai, reklaminė medžiaga; komunikavimas su vartotojais; monitoringas (vartotojo pasitenkinimo) ir matavimai; vartotojo patenkinimas.

III. Įmonę “Biovelą” įtakojantys mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai.

Marketingo aplinką sudaro mikro ir makroaplinka. Mikroaplinka – tai veiksniai, kurie tiesiogiai susiję su įmone, jos galimybėmis. Tai vartotojai, tarpininkai, konkurentai ir kontaktinės auditorijos [3, 15psl.]. Įmonės “Biovela” mikroaplinką sudaro darbuotojai, akcininkai, tiekėjai, pačios įmonės vidaus struktūra, marketingo tarpininkai. Tačiau marketingo aplinka įmonėje nuolat keičiasi, ir dažniausiai keičiasi gaminamos produkcijos technologija, jų įvairovė. Nuolat yra kuriamos produkcijos naujovės įvairioms šventėms, pasiruošimai ir dalyvavimai mugėse, pristatant naujus, vienetinius, tačiau laikinus produkcijos gaminius. Mikroaplinkai įtaką daro makroaplinka. Įmonės “Biovela” makroaplinką sudaro visuomeniniai, teisiniai, ekonominiai ir technologiniai veiksniai, tai konkurentai su kuriais nuolat “lenktyniaujama” ; profsąjungos – kur įmonė, kaip remianti organizacija; visuomeniniams interesams atstovaujančios grupės, kokybės, higienos, darbų saugos, konkurencijos kontrolės tarnybos – kurios, vadovaujantis LR įstatymais, kontroliuoja įmonės veiklą; finansų institucijos – mokesčiai, įvairūs atsiskaitymai už tam tikras paslaugas (pvz.kreditas); pirkėjai – įmonės gaminamos produkcijos vartotojai; paskirstymo tinklo įmonės – kompiuterinės, telefonų įrangos, elektros tinklų, dujų tiekimo priežiūra; teismai – tai bylinėjimasis su skolininkais, ar kitais pažeidėjais; švietimo ir mokslo institucijos – kurias įmonė remia finansiškai, ar kitaip suteikdama parama; šalies Vyriausybė ir savivaldybės – įmonė remiasi ir vykdo LR Vyriausybės išleistais įstatymais, ar kitomis teisės ir moralės normomis, savivaldybės teikiamais nurodymais ar bendradarbiavimu. Technologinė aplinka – tai poveikis marketingui, jis reiškiasi naujų prekių kūrimu, esamų prekių tobulinimu, taip pat naujų technologijų kūrimu.

IV. Įmonės “Biovela” rinką Lietuvoje.

Rinka apibrėžiama kaip pardavėjų ir pirkėjų susitikimo vieta, kur prekių mainų proceso metu veikia pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą reguliuojantis mechanizmas išreiškiamas prekių verte – kaina [3, 19psl.]. UAB “Biovela” pagal pardavimo apimtys, nuo 1999m. patobulinus gamybos technologijas, kasmet sėkmingai parduoda beveik 1 tūkst. – 1,5 tūkst. tonų daugiau mėsos gaminių, nei ankstesniais metais (žr. 3 pav.).

3 pav. UAB “Biovela” pardavimo apimtys.

Įmonėje vadovaujasi vartojimo prekių rinka. Čia vartotojai – atskiri asmenys bei šeimos, perkančios prekes asmeniniam vartojimui. Vartotojai skiriasi amžiumi, pajamomis, išsilavinimu, mobilumu. Taip pat įmonėje siekiama daugiau dėmesio skirti į atskirus vartotojus, pavyzdžiui, išskiria šias vartotojų rinkas:  Prekių paaugliams – tai įvairios pieniškos ir rūkytos dešrelės su jogurtu, papildomais vitaminais, paštetai su medumi, kurie yra su žaismingais, vaikiškais įpakavimo elementais.  Prekių studentams – taip pat pasižymi įvairumu visiems gyvenimo atvejams, tai “Mėsos sūris” – tinkantis sumuštiniams, dešrelių įvairovė, skirtos ir į gamtą ir namie, tai dešrelės kepimui, laužo dešrelės, maistingos, papildytos vitaminais studentiškos virtos dešrelės. Prekių pagyvenusiems žmonėms – tai kokybiškos virtos dešros ir dešrelės pasižyminčios minkštumu, įvairūs paštetai, virti kumpiai, ir gera perdirbimo technologija. Taigi, įmonė gamindama produkcija, rimtai atsižvelgia į atskirų pirkėjų rinkas, nes tai trumpalaikio naudojimo prekės, kurios užima dalį mūsų gyvenimo, kaip gyvybės palaikymo funkcija. Taip pat “Biovela”, siekdama išlaikyti užimamą rinkos dalį ir ją plėsti, jos asortimente vyrauja aukštos kokybės gaminiai vidutine kaina. Įmonės mėsos gaminius realizuoja per 800 prekybos įmonių. Didžiausi ir pagrindiniai pardavėjai yra tinkliniai prekybos centrai, tokie kaip VP ”Market”- Minima, Media, Maxima, Hyper Maxima”; UAB “Palink” – IKI – IKI’ukai, “Pigiau grybo”; UAB “Rimi Lietuva”; “Saulutė”, “Norfa” prekybos centrai. Juose UAB “Biovela” užima beveik didžiausia prekių pasiūlos rinką (žr. 4 pav.). Taip pat ir nemažai smulkių prekybos vietų, esančių Lietuvoje.

4 pav. UAB ”Biovela” ir stambiausių mėsos perdirbimo įmonių prekių pasiūla didžiausiuose prekybos centruose.

2001m. UAB “Biovela” įsigijo naujai įsteigtos UAB “Utenos mėsos centro” 100 proc. akcijų. Ją dabar valdo Utenos “Mėsa”. Konkurencijos taryba leidimą perimti būsimą modernią skerdyklą ir mėsos išpjaustymo bendrovę – suteikė “Biovelai”. 2002 metais “Biovela” pasiekė 62 mln. litų apyvartą, o “Mėsos” apyvarta siekė apie 26 mln. litų. Šiemet Vilniaus rajono bendrovė pardavimų apimtis ketina padidinti 10-15 proc., o “Mėsos” apyvarta turėtų augti 20-30 procentų. “Biovela” turi ES sertifikatą į šią rinką eksportuoti šalto rūkymo gaminius. Iš viso pernai eksportas sudarė apie 3 proc. apyvartos, o šiemet jį numatoma gerokai padidinti. Vartotojų rinkoje UAB ”Biovela”, kurį yra viena iš 6 stambiausių mėsos perdirbimo įmonių Lietuvoje, procentaliai užima antrą vietą Lietuvos vartotojų rinkoje (žr. 5 pav.)

5 pav. Stambiausios įmonės – Lietuvos vartotojų rinkoje.(Duomenys iš anketos www.apklausa.lt )4.1. Stambiausios mėsos perdirbimo įmonės Lietuvoje.

Lietuvos rinkoje veikia nemažai mėsos perdirbimo įmonių. Stambiausios ir tarpusavyje konkuruojančios – “lenktyniaujančios” įmonės yra:

 UAB “Nematekas” – Dovainonių km., Rumšiškės, Kaišiadorių rajonas. Tel. 8-346 46723, faks. 8-346 69377, el.paštas nematekas@nematekas.balt.net; tinklapis internete www.nematekas.lt.

 UAB “Utenos Mėsa” – Pramonės g. 4, Utena, tel. 8-389 51877, faks. 8-389 69060, el.paštas sekret@mesa.lt ;

 UAB “Samsonas” – Kęstučio g.74b, Kaunas, tel. 8-37 390490, faks. 8-37 390495, el.paštas ofisas@samsonas.omnitel.net ; tinklapis internete www.samsonas.lt

 UAB “Natanga” – Mažrimai, Šilalės rajonas, tel.8-449 45969, faks. 8-449 45969, el.paštas info@natanga.lt , tinklapis internete www.natanga.lt .

 AB “Krekenavos agrofirma” – Sporto g. 8, Krekenava, Panevėžio rajonas, tel. 8-45 505301, faks. 8-45 505331, el.paštas sekret.krek@takas.lt ; tinklapis internete www.krekenavosagr.lt .

 AB “Vilniaus mėsos kombinatas” – Savanorių pr. 219, Vilnius. Tel. 8-5 2653031, faks. 8-5 2653317, el.paštas vmkdir@takas.lt ;

10.2. Įmonių išsidėstymas geografiniu principu(žr. 6 pav.)

Biovela

Nematekas

Utenos mėsa

Krekenavos agrofirma

Samsonas

Vilniaus mėsos kombinatas

Natanga

6 pav. Geografinis įmonių išsidėstymas Konkurentų gaminama produkcija viena nuo kitos visu pirma skiriasi prekiniu ženklu bei pavadinimais. Gaminamos produkcijos kainos skiriasi nežymiai, kai kurie produktai brangiau nei konkurentų, kai kurie pigiau, tam yra ruošiami komerciniai pasiūlymai, kurie platinami tarpininkams, vadybininkų pagalbą. Kainų pardavimo procentas nustatomos tarp šalių, gamintojo ir pardavėjo, sudaromoje sutartyje, kurioje numatytos abiem šalims palankios sąlygos, ir kurios yra griežtai laikomos komercine paslaptimi, kaip ir kitos sutartyje numatytos sąlygos. Dažnai tarp mėsos perdirbimo įmonių vyksta slapti ir ne visai legalūs tiekiamos produkcijos kainų tyrimai įvairiose prekybos tinkluose, nors tai komercinė paslaptis kiekvienos įmonės, tačiau ji nesunkiai yra gaunama vadybininkų budrumu ir tinkamu priėjimu prekybos centruose. Kiekviena mėsos perdirbimo įmonė, norėdama padidinti pardavimo reitingus – nuolat skelbia įvairias akcijas tam tikriems produktams, žemesnėmis kainomis, taip plėsdami vartotojų rinką. Kaip ir kiekviena mėsos perdirbimo įmonė daug dėmesio skiria kokybiškai ir moderniai prekinei išvaizdai, taip daugiau pritraukdama įvairaus amžiaus žmonių. Visos mėsos perdirbimo įmonės savo produkcijos pateikimo strategijos yra panašios. Atsiradus naujam gaminiui, vykdo degustacijas jų supažindinimui, pardavimai su specialiomis žymomis “Eksperimentinis gaminys”, reklaminiai bukletai. Kiekvienai metais, kai kurios įmonės dalyvauja Lietuvos pramonininkų konfederacijos rengiamoje parodoje “Lietuvos metų gaminys”- kuriame laimėjusios įmonės gaminiai apdovanojami “Metų gaminio” medaliu ir diplomu. Vėliau šis gaminys yra parduodamas su “Metų gaminio” žyma, taip padidindamas savo populiarumą vartotojų rinkoje. Taip pat, ne ką mažiau žinomas renginys “AgroBalt”- tai eksponatų konkursas, kuris rengiamas nuo 1995 metų. Medaliais apdovanojami geriausi trijų Baltijos šalių maisto produktų, žemės ūkio technikos gamintojai bei veislinių gyvulių augintojai. Tai prestižinis apdovanojimas, nes medalį pelno tik pačios aukščiausios kokybės gaminiai. Parodos dalyviams – tai aukščiausias jų darbo įvertinimas. Jau minėtos stambiausios mėsos perdirbimo įmonės kiekvienais metais dalyvauja “AgroBalt” konkurse ir yra gavusios po 2, 3 apdovanojimus už geriausius, kokybiškiausius, gaminius. Šie gaminiai vėliau taip pat yra išleidžiami į prekybą su specialia žyma “AgroBalt” ant pakuotės, pasižymintys aukšta kokybe bei technologija. Taigi, kiekvienas medalis ar dalyvavimas konkurse ir laimėjimas, tai dar viena sėkmės formulė įmonėms – pardavimų rinkoje.

4.2. Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys.

Mėsos perdirbimo įmonių Lietuvoje konkurencija yra plataus profilio, jos išsiskiria savo gaminamos produkcijos prekiniu ženklu, įpakavimu, gaminio technologija, išvaizda, įvairiais naujų prekių pristatymo metodais ir kitais privalumais. Siūlomų mėsos gaminių yra didelė įvairovė ir žmonės laikui bėgant pasirenka savo mėgstamiausia, gaminamos produkcijos, įmonę. Taip susiformavo, didžiausia gaminių paklausą, turinčios stambiausios mėsos perdirbimo įmonės, taip pat jų užimama rinkos dalis Lietuvoje (žr. 7 pav.).

7 pav. Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys.V. UAB “Biovela” prekės vartotojų rinkoje segmentavimas.

Rinkos segmentavimas – tai į vartotoją orientuotą filosofija. Tai strategija, įgalinančią įmonę padalyti rinką į atskirus segmentus, kurie apibūdinami vienoda reakcija į marketingo veiksmus. Įmonės “Biovela” rinką užima – individualūs vartotojai. Individualūs vartotojai, pagal rinkos segmentavimo kriterijus, yra šie: geografinis, demografinis, psichografinis ir elgesio [1, 71psl.].

Įmonės “Biovela” virtų, rūkytų ir parūkytų dešrelių vartotojų rinkos segmentavimas demografiniu, geografiniu, psichografiniu ir vidaus elgesio kriterijais:

 Demografinis – tai rinkos skaidymas pagal įvairius demografinius požymius: lytį, amžių, šeimos dydį, šeimos gyvenimo ciklo etapą, užsiėmimą, išsilavinimą, pajamų dydį, religiją, rasę, tautybę ir kt. Pagal amžių ir lytį – virtų ir parūkytų dešrelių vartotojai – daugiausia vaikai ir vyrai, nes tai greitai ir lengvai paruošiami gaminiai suvartojimui. Pagal kitus demografinius požymius – užsiėmimą, išsilavinimą ir pajamų dydį – virtos ir parūkytos dešrelės pasižymi savo patogia pakuote ir įpakavimu, kainų lygių, nes asortimente vyrauja platus pasirinkimas kainų atžvilgiu, tai gaminys – įvairias pajamas turintiems vartotojams. Be to jos yra populiarios vartotojų rinkoje savo privalumu – tai maistas visiems gyvenimo atvejams, tiek gamtoje, tiek kelionėje ar kitoje išvykoje, pertraukos metu, tiek studentams, tiek moksleiviams jos yra patogios vartoti tiesiog išėmus iš pakuotės. Geografinis – tai segmentavimas pagal geografinį kriterijų remiasi rinkos suskaidymu pagal geografinius vienetus: valstybes, regionus, miestus ir kaimus. UAB “Biovelos” mėsos gaminius realizuoja į įvairius Lietuvos miestus, miestelius, gyvenvietes ir kaimus, ir visur kitur, kur tik gyvena žmogus. Nes tai maisto produktai, kuris žmogui reikalingas, kaip ir bet kuris kitas maistas, palaikantis gyvybės funkcijas. Tačiau realizuojama skirtingai, priklausomai nuo atstumo ir gyventojų tankumo. Kadangi mėsos gaminių virtų ir parūkytų dešrelių asortimentas yra platus tiek savo įvairovę ir kainų lygių, tai didžiuosiuose miestuose, kur pragyvenimo lygis yra aukštas, kur dauguma žmonių gali sau leisti rinktis, čia pasiūla diktuoja paklausą, labiau yra perkamos aukštos kokybės ir brangesnės dešrelės, taip pat čia parduodama daugiau įvairaus skonio gaminių, o ir vartotojai perka didesniais kiekiais mėsos gaminių didžiuosiuose miestuose nei miesteliuose. Miesteliuose ir gyvenvietėse žmonių tankumas ir pragyvenimo lygis yra mažesnis, čia paklausa diktuoja pasiūlą. Esant vidutinėms ir minimalioms pajamoms, žmonės ne tokie išrankūs, čia jiems svarbiausia kaina. Todėl į tokias vietas vežamos produkcijos kiekiai yra kuklesni, asortimentas siauresnis, žemesnės kainos. Kaimuose dar labiau mažesnė paklausa mėsos gaminiams, nes šiose vietovėse gyventojų tankumas mažas, dauguma žmonių nedirba, perkama visai nedaug. Be to kaimo žmonės dažniausiai patys auginasi gyvulius, kurie vėliau virsta žaliava mėsos gaminiams.  Psichografinis – tai segmentavimas pagal psichografinį kriterijų tada, kai vartotojai skirstomi į grupes pagal jų priklausymą visuomenės klasei, gyvenimo būdą bei asmenybės tipą. Tai gyvenimo stilius, bruožų visuma, rodanti žmonių elgesį šeimoje, buityje, kitoje veikloje ir lemianti domėjimąsi prekėmis bei pirkimų sprendimus [3, 25psl.].Šis kriterijus taip pat atsispindi mėsos gaminių realizavime, kadangi dauguma žmonių, o ypač miestuose, propaguoja sveiko maisto vartojimą. Tad ir UAB “Biovela” prisitaikė prie visuomenės daugumos poreikių, gamindama daugiau mėsos produktų su vitaminais, virtos dešrelės vaikams su jogurtu, dešrelės be konservantų, natūraliai vytintos dešrelės, tokiu būdu išsilaiko maksimalus vertingų medžiagų kiekis. Taip pat nemažas pasirinkimas virtų, rūkytų ir parūkytų dešrelių individualiems vartotojų poreikiams su neįprastais įpakavimais bei forma.

 Vidaus elgesio kriterijus – tai pirkėjų elgesys, kuris svarbus žinių apie rinką šaltinis, tai segmentavimas pagal pirkėjo elgesį. Vartotojo elgsena – tai individo veiksmai, susiję su prekės įsigijimu bei vartojimu ir apimantys jo poelgius nuo problemos atsiradimo, kurią gali išspręsti prekės įsigijimas, atsiradimo iki reakcijos į jau įsigytą ir vartojamą prekę [3, 35 pusl.] Dažniausiai pirkėjai pirkdami mėsos gaminius kreipia dėmesį pirmiausia į prekinę išvaizdą ir į kainą, vėliau įvertinama sudėtis galiojimo terminas ir kiti kokybės rodikliai. Prekės rodikliai vartotojo elgesiui nusako šie: Prekinė išvaizda Kaina Reklaminis prekės pateikimas Kokybė Technologija Tikslinė mėsos gaminių rinką yra šių prekių vartojimas, būtinybė siekiant patenkinti visuomenės narių asmeninius poreikius.

VI. Vartotojo elgesio faktoriai darantys įtaką gaminamos produkcijos pirkimui.

Pagrindiniai darantys įtaką vartotojo elgsenai yra šie veiksniai: išoriniai ir vidiniai. Klientai skiriasi savo kultūra, klase, įtakos grupe, šeima, poreikiu, suvokimu, patirtimi, nuomone. Pagrindiniai veiksniai turintys įtakos mėsos gaminio įsigijimui yra kokybės ir kainos rodiklis. Mano nuomone, daugelis tikslinės rinkos klientų pirmiausia renkasi kokybiškus mėsos produktus. Įmonė gana plačiai išanalizavusi rinkos kriterijus, savo gaminama produkcija pritaikiusi plačiai auditorijai, patenkinusi didelę vartotojų dalį. Klausimas: kuo įmonė “Biovela” ypatinga? Tai: Labai platus asortimentas, t.y. didelė mėsos produktų įvairovė. Visada šviežus, skirtingų skonio niuansų, patrauklios išvaizdos gaminiai. Produktai gaminami iš ekologiškai švarios žaliavos. Visada pirmi su naujovėmis. Diegiama kokybės ir maisto saugos sistema. Apsirūpinę šiuolaikišką pakavimo įranga.Tai mėsos gaminiai – kiekvienam skonio ir pasirinkimo norui tenkinti. Laikui bėgant vartotojai atsirenka sau – jiems prieinamas kainas, juos tenkinančius skonio poreikius, juos viliojančia pakuote, o svarbiausia – tai technologija, kur įmonėje gaminami produktai yra pagal Europos standartus. Tai europietiško lygio mėsos gaminiai kiekvienam pagal poreikius.

VII. Gaminamos produkcijos (prekės) apibūdinimas.

Prekė – tai pirmas ir svarbiausias marketingo programos elementas. Prekė – tai visa tai, kas gali patenkinti vartotojų poreikius ir tai, kas siūloma rinkai siekiant patraukti vartotojų dėmesį, plėtoti vartojimą, įskaitant fizinius objektus, paslaugas ir idėjas [3, 44 psl.] Šiuo atveju įmonės “Biovela” gaminama produkcija, kaip minėjau, yra skirta vartojimui – tai maistas, kuriuo žmonės tenkina savo poreikius ji valgant. Pagal prekės lygį – tai realioji prekė, kurį siūloma pirkti su tam tikrų savybių visuma: išoriniu apipavidalinimu, kokybės lygiu, prekės ženklu ir įpakavimu. Pagal prekių klasifikavimą – tai trumpalaikio naudojimo prekės – materialūs gaminiai, visiškai suvartojami per vieną ar keletą vartojimo ciklų. Pagal vartotojų požiūrį į pirkimą – tai pagrindinės kasdieninės paklausos prekės, kuriems priskiriami įvairūs maisto produktai.Mėsos gaminių identifikavimo strategija – tai aiškus ir spalvingas įmonės prekinis ženklas, kuris yra ant gaminio pakuotės, prekės vardas, prekės simbolis. Prekės ženklas turi daug privalumu, vartotojams palengvina prekių identifikavimą, jie gali užsisakyti prekę pagal pavadinimą, aišku, kuri įmonė gamina prekę, vartotojui pripažinus prekės ženklą, padidėja prekės prestižas. Prekės ženklu, vardu ar simboliu visada stengiamasi išskirti prekę iš kitų ir įpratinti vartotoją prie šio identifikatoriaus. Iš pradžių siekiama, kad vartotojas atpažintų ženklą, vėliau, kad suteiktų jam pirmenybę, o dar vėliau – kad ieškotų prekių su šiuo ženklu, tapusiu lyg papildoma garantija. Įmonės “Biovela” prekinis ženklas yra su elnio atvaizdu, tai gražus, lengvai įsimintinas, spalvingas ženklas. Mėsos gaminių įpakavimai taip pat labai svarbus prekės atributas. Įpakavimas suteikia prekei papildomų privalumų. Mėsos gaminiai įpakuojami 4 būdais, tai: vakuuminis, maišeliai, popierinės dėžės, lėkštutės, ant kurių yra etiketė su prekiniu ženklu, gaminio sudėtis, reklaminė medžiaga, barkodai, laikymo sąlygos. Virti ir parūkyti kumpiai, kumpeliai ir parūkytos dešros yra pateikiami į prekybą su virvelėmis ir barkodais, skirti pakabinimui, taip pat gali būti pjaustomi griežinėliais ir perpus gabalais, kur vakuumuojami. Šalto rūkymo kumpiai ir dešros labiau patartina parduoti natūraliai arba popieriniuose krepšeliuose, kadangi pagal jų pagaminimo technologiją jie geriau išsilaiko, nebent pjaustytas griežinėliais šalto rūkymo dešros yra vakuumuojamos. Kai kurios šalto rūkymo dešrelės yra dedamos į maišelius, kai kuriuos parduodamos natūraliai, nes pagal jų technologiją šalto rūkymo gaminys geriau išsilaiko ne vakuume. Virtos, parūkytos dešrelės, vyniotiniai yra vakuumuojami po keletą šimtų gramų, kad pirkėjas galėtu pasiimti iš karto jam reikiamo kiekio. Lėkštutėse yra įpakuojami pusfabrikačiai, kurie pateikti greitam ir patogiam vartojimui.

Uždarojoje akcinėje bendrovėje “Biovela” viskas kitaip: nuo vadovo iki gaminio pakuotės. Dešroms ir dešrelėms gaminti naudojama pati tobuliausia pasaulyje technika ir technologija. “Biovela” turėtų tapti pirmąja mėsos perdirbimo įmone Lietuvoje, savo gaminiais pralaužusia Europos Sąjungos barikadas. Kadangi įmonė pirmauja su naujovėmis ir stengiasi kaskart savo asortimentą atnaujinti, “neįsimylėdama” kurio nors gaminio, o tai, maisto pramonėje tiesiog būdinga, galimi ir kai kurių gaminių gamybos nutraukimai. Tokio profilio įmonės neišvengiamai susiduria su situacija, kai tenka nutraukti kai kurių prekių gamybą. Esant kasdieninio vartojimo gaminiams – visuomenė, laikui bėgant reikalauja naujovių ir tokių atvejų įmonė siekdama patenkinti individualių vartotojų poreikius dažnai vienu gaminių gamybą keičia kitais, naujesniais gaminiais arba to pačio gaminio technologiją, kurį gali būti atnaujinama su tam tikrais priedais ar papildoma sudėtimi. Tai asortimento atnaujinimo procedūra, kuri vyksta kiekvienoje maisto pramonės įmonėje. VIII. Kainų nustatymas, jų strategijos.

Kaina yra ta vertė, kurią vartotojas sumoka už mainus, skirtus jo poreikių tenkinimui. Įmonė, nustatydama savo prekėms kainą, pirmiausia siekia padengti gamybos kaštus ir gauti pelno. Tačiau galutinį kainos lygį lemią konkurencija, kuri gali priversti įmonę sumažinti pradinę nustatytą kainą arba ją padidinti. Kainų politiką – tai priemonių visuma, kurios užtikrina prekių realizavimo didėjimą [1, 80psl.]. Nustatyti naujo produkto ar paslaugos kainą yra vienas atsakingiausių sprendimų. Kiekviena įmonė turi turėti pradinės kainos skaičiavimo metodiką, kuri padėtų:

1) suformuluoti pagrindinius kainodaros uždavinius; 2) nustatyti paklausą; 3) įvertinti išlaidas; 4) analizuoti konkurentų prekes, jų kainas; 5) nustatyti galutinę prekės kainą.

Nustatyti tinkamą prekės kainą – sudėtinga užduotis. Ji turi atitikti ne tik įmonės tikslus, bet dar ir reaguoti į rinkos pokyčius (t.y. sezonų pokyčiai ir sezoninės kainos, kainų svyravimas priklausomai nuo jos pardavimo laiko ir pan.). Įmonė “Biovela” dažniausiai taiko šias kainų nusatymo strategijas: Atakuoti konkurentus, jei norima išstumti juos iš rinkos. Tai atliekama taip: pirkėjams pasiūloma labai paklausi prekė itin maža kaina, taip konkurentas priverčiamas reaguoti – mažinti savo kainas arba apskritai atsisakyti gaminti arba parduoti prekę. Gintis nuo konkurentų, nustatant pakankamai žemas kainas (ar aukštas, jei gaminys yra labai aukštos kokybės, prestižinis). Daugumos pirkėjų pritraukimas nustatant gana mažą kainą. Jei bus parduota labai daug prekių su mažu antkainiu, įmonė gaus pakankamą pelną. Įmonė pasirinkdama vieną iš strategijų, nustatyto konkrečios prekės kainą. Kainos nustatymą sąlygoja: prekės savikaina, konkurentai, ekonominės sąlygos, pardavimo būdai, gamybiniai pajėgumai. Įmonė “Biovela” yra gamybinė įmonė ir prekių savikainos nustatymas taip pat susijęs su gaminio sąnaudomis, pagaminimu ir parengimu pardavimui. Taigi visu pirma įmonėje pradinė kaina nustatoma įvertinus gaminio savikainą. Vėliau yra įvertinama galima gaminio paklausa ir tiesioginė konkurencija, nes mėsos produktus gamina daug įmonių ir gaminys susidurs su panašiais kitų įmonių mėsos gaminiais. Mėsos perdirbimo įmonės “Biovela” marketingo skyrius labai išsamiai analizuoja kainų strategijas kitų konkuruojančių įmonių. Visumoje, tai komercinė įmonių paslaptis, tačiau įvairiais kanalais yra sužinomos kainos ir jos fiksuojamos įmonės viduje. “Biovela” pagaminusi naują gaminį, suteikusi jam pradinę kainą ir išanalizavusi kitų įmonių kainų strategijas, gaminys yra pristatomas degustacijos metu, kur galima įvertinti gaminio kokybę, skonį, išvaizdą ir kitus jo privalumus, pristatant gaminio pakuotę su aprašymu ir pavadinimu. Taip pat gaminys vėliau gali būti parduodamas šiek tiek žemesnę kainą su užrašu “eksperimentinis gaminys”, taip ilgiau supažindinamas vartotojas. Laikui bėgant kai kurie gaminiai silpniau perkami, nors yra neseniai atnaujinti ar šiaip buvo mažai reklamuojami, jiems yra suteikiamos nuolaidos su skiriamuoju ženklu atkreipti dėmesiui. Galimi būdai pagerinti gaminio paklausą tam tikrose vietose ypač tai yra daroma didžiuosiuose prekybos centruose, tarp gamintojo ir pardavėjo, yra numatytos sutartyje papildomos sąlygos gaminio reklaminei akcijai, būtent tik toje prekybos vietoje (žr. 8 pav.) Nustatant kainą, įmonėje naudojami ir psichologiniai veiksniai, kur vartotojas vertindamas kainą, nesąmoningai daugiau dėmesio kreipia į pirmuosius kainos skaitmenis. Todėl nemažai mėsos gaminių, akcijų metu, parduodama su kainomis “9,99” o ne “10”, “11,99” o ne “12”.

Na, o jei gaminys nepasitvirtina ateityje ar tiesiog nepritampa vartotojų tarpe, nemažinant savikainos jo gamyba yra tiesiog nutraukiama arba patobulinama jo technologija, tačiau jau kitu pavadinimu. Kai kurie mėsos gaminiai turi aukštą kainą, jie tarsi įmonės prestižas, turintis savo vertę, kuri siejama su gaminio kokybę.

VIRTOS PARŪKYTOS DEŠRELĖS VIRTA DEŠRA-BIOVELA

8 pav. Įmonės “Biovela” mėsos gaminių akcijos UAB “VP Market”

IX. Gaminio pateikimo strategija.

Pagamintos prekės yra pateikiamos vartotojui, realizuojamos tiesiogiai ar per tarpininkus, t.y. į pardavimo vietas. Prekės pateikimas – tai marketingo programos elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, susijusius su prekių judėjimu nuo gamintojo iki vartotojo.Įmonėje “Biovela” prekės pateikimo procese dalyvauja tarpininkai, t.y. prekybos centrai, tai pateikimo kanalas, kur įmonė tarpininku pagalba sudaro galimybes prekėms judėti. Įmonė savo pagamintą produkciją pateikią vartotojui netiesiogiai – tai pateikimo tipas, kai prekės iš gamintojo patenka pas tarpininkus ir tik iš jų pas vartotojus, tai vieno lygio kanalas (žr. 9 pav.)

9 pav. Prekės pateikimo kanalas.

Vieno lygio kanalas įtraukia tik mažmenininką, šiuo atvejų dalyvauja prekybos centrai, tai veikianti organizacinė sistema, kuria priklauso sutartinė vertikalioji marketingo sistema susidedanti iš savarankiškų firmų, kurių veikla remiasi sutartinėmis ir koordinuojančiomis programomis, pavyzdžiui: UAB “VP Market” – (Minima, Media, Maxima, Hyper Maxima); UAB “Palink” – (IKI, IKI’ukai, Pigiau grybo); UAB “Rimi Lietuva”; “Saulutė”, “Norfa”.

X. Gaminių rėmimo strategija.

Potencialus vartotojas gali nutarti pirkti prekę tik žinodamas apie ją pakankamai. Vartotojams būtina pranešti apie parduodamas prekes, jos kainą, pateikimo vietą, paskatinti pirkti tą prekę. Taip perduodama informacija, taikant marketingo elementą – rėmimą. Rėmimas padeda užmegzti ryšį tarp įmonės gamintojos ir jų klientų. Ryšio tikslas įmonėje “Biovela” reiškia pasiekti, kad vartotojai pirktų jų įmonėje pagamintus mėsos gaminius – kuo daugiau. Rėmimo politikoje naudojamos keturios rėmimo rūšys [1, 91psl]:1) reklama;2) pardavimų skatinimas;3) asmeninis pardavimas;4) populiarinimas. Įmonė “Biovela” naudoja tris iš keturių rėmimo rūšis: Reklama – tai viešas skelbimas, skatinantis pirkti, parduoti prekę. Mėsos gaminių reklama pateikiama per masines informacijos priemones – televiziją, laikraščius, žurnalus, reklaminius leidinius. Įmonėje marketingo skyrius nusprendžia kokiai prekei reikalinga reklama. Per televizija ir radijas dažniausiai yra reklamuojama visa gamyba, kaip europietiška mėsos perdirbimo įmonė su nuostabiais ir gero skonio gaminiais, pagamintais pagal Europos standartus. Taip pat sėkmingam “Biovelos” gyvavimui yra sukurta kalėdinė daina, kurį atliekama iki ir po kalėdų, eiliuota odė, kurią specialiai parašė žymus rašytojas “Biovelai”. Tačiau reklama yra skirta ir atskiriems gaminiams, dažniausiai tai būna gaminiai, naujai pasirodę rinkoje arba susidūrę su didelę konkurenciją rinkoje tarp kitų konkuruojančių mėsos perdirbimo įmonių. Neaktyviai perkamiems mėsos gaminiams yra naudojama reklama pardavimui palaikyti. “Biovelos” mėsos gaminių reklamą galime pamatyti savaitgaliniuose reklaminiuose leidiniuose, kurie išleidžiami kartu su populiariausiais laikraščiais, kaip “Lietuvos rytas”, “Respublika”, taip pat specialiuose žurnaluose, kur yra smulkiau suteikiama informacija apie įmonės gaminius, naujoves, patobulinimus, tai žurnalas “Geras skonis”. Dauguma reklaminiu leidinių su “Biovelos” reklamuojama produkcija galima rasti ir didžiuosiuose prekybos centruose, t.y. visur, kur parduodami “Biovelos” gaminiai. Pardavimų skatinimas – įmonė naudoja reklaminius lankstinukus, kai pristato naują produktą (žr. 23 pusl., 1 priedas) arba nori labiau paskatinti pirkti jų prekes, tuo atveju vartotojas dažniau girdi ir mato įmonės vardą (žr. 10 pav.) Pardavimų paskatinimui arba vartotojų skatinimui naudojama nuolaida, kai tam tikrais momentais yra vykdomos loterijos, konkursai. Perkant tam tikrą kiekį – nemokamai gauni tam tikrą kiekį mėsos gaminių arba prizą. Populiarinimas – tai nemokamas bendras komercinės informacijos skleidimo būdas. Populiarinimą dažniausiai atlieka įmonėje susikūrusi, daug informacijos apie gaminamą produktą ir jo sudėtį turintį – degustatorių komanda, kurį važinėja po visą Lietuvą ir kitas šalis, rengia degustacijas, gaminių pristatymus, smulkiai supažindiną su tam tikrais (kur tuo metu jiems būtinas populiarumas) produktais ar naujai pasirodžiusiais, įmonėje gaminamais mėsos gaminiais. Čia pirkėjas gauna paragauti, įvertinti mėsos gaminius ir tuo pat metu įsigyti jo pas pardavėją. Dažniausiai pirkėjai vedami psichologinio poveikio paragavę produkto beveik visada jo nusiperką.

PIENIŠKOS DEŠRELĖS – BIOVELA DEŠROS RINKĖ – BIOVELA

10 pav. “Biovelos” mėsos gaminių pardavimų skatinimas UAB ”VP Market” prekybos centruose.

10.1. Rėmimo biudžeto sudarymo metodas.

Įmonės “Biovela” rėmimo biudžetą sudaro lėšos iš skaičiavimo pagal tikslus ir uždavinius metodo. Kadangi tai didelio asortimento gamybinė produkcija ir mėsos perdirbimo pramonėje vyrauja didelė konkurencija mėsos gaminių. Įmonės marketingo skyrius išsamiai išanalizuoja rinkoje esančius poreikius, nustato konkrečius gamybos tiklsus, suformuluoja uždavinius, kuriuos reiks jai išspręsti, siekiant šių produkcijos rėmimo tikslų, apskaičiuoja išlaidas, šiems uždaviniams išspręsti. Kiekvienas mėsos produktas įmonėje turi savo gamybos kelią iki vartotojo, todėl įmonė tiksliai pasirenka vieno ar kito produkto rėmimo tikslą, siekiant jį reklamuoti, numatant iš anksto šio produkto ateitį ir investuojant į jį rėmimo biudžeto sumą.

10.2. . Reklaminis pranešimas.

Įmonė “Biovela” naudoja visapusišką rėmimo strategiją, tiesiog net sunku kažką pridurti ar pataisyti. Rėmimo veiksmai vykdomi reguliariai ne tik pačiai gamybos įmonei bendrai, bet ir atskiriems gaminiams. Trumpai tariant prie visų rėmimo veiksmų mano reklaminis šūkis būtų ne tik aiškus ir trumpas, bet ir viską pasakantis:

1 priedas

IŠVADOS

 UAB ”Biovelos” kumpiai, dešros ir dešrelės, virti ir rūkyti gaminiai – tai produktai pagaminti pagal šiuolaikinę technologiją, iš ekologiškai švarios žaliavos. UAB “Biovelos” – tiek rūkyti, tiek virti mėsos gaminiai yra aukštos kokybės, platus asortimentas įvairiems skonio bei noro tenkinimams.

 Įmonės sėkmės formulė – tai tobulai organizuota marketingo sistema, kuriai vadovauja profesionalūs darbuotojai, kurie operatyviai reaguoja į rinkos pokyčius, pritaikant išsamią rinkos analizę, teisingai supranta marketingo turinį ir reikšmę ir naudingumą analizuojant ir sprendžiant ekonomikos ir verslo problemas.

 Įmonėje “Biovela” marketingas apibrėžiamas kaip planavimo, kainų nustatymo procesas, idėjų, gaminamos produkcijos pateikimo strategijos, produkto realizavimas, įėjimas į rinką. Marketingo skyrius įmonėje užima didelę reikšmę, jam skiriama daug dėmesio, tai modernūs kabinetai, įrengti šiuolaikiškai su efektyvia telekomunikacijų susisiekimo įranga.

 Mėsos perdirbimo įmonių Lietuvoje konkurencija yra plataus profilio, jos išsiskiria savo gaminamos produkcijos prekiniu ženklu, įpakavimu, gaminio technologija, išvaizda, įvairiais naujų prekių pristatymo metodais ir kitais privalumais.

 Sėkminga įmonės veikla priklauso nuo jų sugebėjimo greitai ir lanksčiai reaguoti į rinkos pasikeitimus, į naujus vartotojų poreikius, prisitaikymo įsisavinti naujas technologijas ir naujas prekes. Tačiau svarbus šiuolaikinio marketingo bruožas – ne tik konkrečių vartotojų poreikių patenkinimas, bet ir jų problemų kompleksinis sprendimas, remiantis informacija apie vartotojų veiklą, tikslus, pasiekimus ir pageidavimus.

 Įmonėje “Biovela” prekės pateikimo procese dalyvauja tarpininkai, t.y. prekybos centrai, tai pateikimo kanalas, kur įmonė tarpininku pagalba sudaro galimybes prekėms judėti.

LITERATŪROS SĄRAŠAS____________________________________________

1. BAGDONAS, Eugenijus, KAZLAUSKIENĖ, Eglė. Biznio įvadas. Kaunas: Leidykla “Technologija”, 2001. 289p. ISBN 9986–13–549–4.

2. PAJUODIS, Arvydas. Prekybos marketingas. Leidykla “Eugrimas”, 2002. ISBN 9955-501-27-6.

3. VIRVILAITĖ, Regina. Marketingas. Mokomoji knyga. Kaunas: Leidykla “Technologija”, 1997. ISBN 9986-13-453-6.

4. http://www.apklausa.lt

2004-04-24