Gamybos galimybių ribotumas ir pasirinkimas

1. Gamybos galimybių ribotumas ir pasirinkimas

Duota:
Prekių X ir Y gamybą šalyje apibūdina duomenys:

X 0 15 20 26 29 30
Y 34 33 30 23 14 0

Rasti:
Naudodami pateiktus duomenis, nubraižykite gamybos galimybių kreivę.

Sprendimas:

Rasti:
Kokie yra 5 papildomų X prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai šalis gamina 15 X ir 33 Y prekių vienetus?

Sprendimas:

X 0 15 20 26 29 30
Y 34 33 30 23 14 0

Kai šalis gamina papildomų 5 X prekės vienetus, tai alternatyvieji kaštai yra prarasti 3 Y prekės vienetai.

Rasti:
Kokie yra 9 papildomų X prakės vienetų alternatyvieji kaštai, kai šalis gamina 20 X ir 30 Y prekių vienetus?

Sprendimas:

X 0 15 20 26 29 30
Y 34 33 30 23 14 0

Kai šalis gamina papildomų 9 X prekės vienetus, tai alternatyvieji kaštai yra prarasti 16 Y prekės vienetai.

Rasti:
Kokie yra 16 papildomų Y prekės viienetų alternatyvieji kaštai, kai gaminama 29 X ir 14 Y prekių vienetai?

Sprendimas:

X 0 15 20 26 29 30
Y 34 33 30 23 14 0

Kai šalis gamina papildomų 16 Y prekės vienetus, tai alternatyvieji kaštai yra prarasti 9 X prekės vienetai.

Rasti:
Kokie yra 11 papildomų Y prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai gaminama 26 X ir 23 Y prekių vienetai?

Sprendimas:

X 0 15 20 26 29 30
Y 34 33 30 23 14 0

Kai šalis gamina papildomų 11 Y prekės vienetus, tai alternatyvieji kaštai yra prarasti 26 X prekės vienetai.

Rasti:
Kaip keičiasi kiekvieno papildomo X prekės vieneto alternatyvieji kaštai, kai prekės gamybos apimtis didėja nuo 0 iki 30?

Sprendimas:

∆Qy / ∆Qx = ( 33 – 34 ) / ( 15 – 0 ) = -0,067

Kiekvieno papildomo X prekės vieneto alternatyvieji kaštai mažėja 0,067 vieneto.

Rasti:
Kaip keičiasi kiekvieno paapildomo Y prekės vieneto alternatyvieji kaštai, kai prekės gamybos apimtis didėja nuo 0 iki 34?

Sprendimas:

∆Qx / ∆Qy = ( 29 – 30 ) / ( 14 – 0 ) =-0,071

Kiekvieno papildomo Y prekės vieneto alternatyvieji kaštai mažėja 0,071 vieneto.

2. Ribotumas ir pasirinkimas

Duota:

Fermeris turi du žemės sklypus, kuriuose pasirinktinai gali auginti grūdines kultūras arba daržoves. Pirmajame lauke ji

is gali išauginti 88 tonų grūdinių kultūrų arba 108 tonų daržovių. Antrajame sklype galima išauginti 158 tonų grūdinių kultūrų arba 128 tonų daržovių.
Rasti:

Nubrėžti abiejų sklypų gamybos galimybių kreives.

Sprendimas:

1 sklypas:
Grūdinės kultūros 88 0
Daržovės 0 108

2 sklypas
Grūdinės kultūros 158 0
Daržovės 0 128

Rasti:
Apskaičiuokite vienos tonos grūdinių kultūrų alternatyviuosius kaštus kiekviename sklype. Kuriame sklype jie didesni?
Sprendimas:

1 sklype:
∆Q1 = ∆QD / ∆QG = 108 / -88 = -1,23 ( tonų daržovių prarasim)

2 sklype:
∆Q2 = ∆QD / ∆QG = 128 /-158 = -0,81 (tonų daržovių prarasim)

Pirmame sklype alternatyvieji kaštai didesni, nes auginant daugiau grūdinių kultūrų, prarandame daugiau tonų neužaugintų daržovių.

Rasti:
Apskaičiuokite ir pagal grafiką patikrinkite, kiek t. daržovių galės išauginti fermeris pirmajame sklype jeigu jame augins 38 t .grūdinių kultūrų.

Sprendimas:

QD1 = ( QG – QG1 ) * ∆Q1 = ( 88 – 38 )*1,23 = 61,5 (tonų daržovių galės išauginti fermeris)

3. Sandorio kaštai

Duota:
Saulius pirko dėvėtą automobilį. Žinomi duomenys pateikti lentelėje. Apskaičiuokite įvykusio sandorio kaštus Sauliui:

Sąnaudos Lt
Automobilio pargabenimas iš užsienio 1008
Skelbimas laikraštyje apie parduodamą automobilį 18
Telefono skambučių automobilio paieškai sąskaita 13
Benzino sąnaudos automobiliui surasti ir apžiūrėti 43
Automobilio patikra stende 223
Automobilio kėbulo apžiūra 13
Pinigų, skirtų automobilio pirkimui, išėmimas iš bankomato 10
Valiutos, skirtos automobilio pirkimui, keitimo operacija 11
Nuosavybės teisės į automobilį užtikrinimas 58
Automobilio draudimas 318
Sauliaus sandorio kaštai 489

Sprendimas:

Automobilį pargabeno ir skelbimą įdėjo pardavėjas, dėl to šie kaštai neįskaičiuoti į Sauliaus sandorio kaštus. Visi kiti kaštai yra Sauliaus sandorio kaštai, nes visa kita buvo daroma jo iniciatyva ir jis kaip pirkėjas privalėjo apmokėti visas likusias su sandoriu susijusias išlaidas.

4. Rinkos (visuminė) paklausa

Duota:
Jonas, Darius, Mindaugas, Evaldas ir Linas nori remontuoti butus, tačiau tam reikalinga licencija, kuri išduodama kiekvienam žmogui individualiai. Jonas už li

icenciją sutinka mokėti ne daugiau kaip 708 Lt, Darius – ne daugiau kaip 608 Lt, o Mindaugas – ne daugiau kaip 508 Lt, o Evaldas ir Linas – ne daugiau kaip 408 Lt.

Rasti:
Nubrėžkite licencijos paklausos kreivę.

Sprendimas:

Rasti:
Vyriausybė nustatė 608 Lt kainą šiai licencijai. Iš grafiko nustatykite, kiek licencijų bus nupirkta. Pakomentuokite atsakymą.

Sprendimas:
Vyriausybei nustačius 608 Lt kainą, licencijų bus nupirktos dvi. Visi kiti pirkėjai negali mokėti už licenciją tam nustatytos kainos. Tik Jonas, kuris gali mokėti 708Lt ir Darius, kuris gali mokėti 608 Lt įsigis licencijas.

5. Rinkos pusiausvyra

Duota:
Paklausos ir pasiūlos funkcijos:
QD = 108 – 2P ; QS = 18 + 4P

Rasti:
Apskaičiuokite pusiausvyros kainą ir kiekį rinkoje.

Sprendimas:
QD = QS
108 – 2P = 18 +4P
6P = 90
P = 15
QD =108 -2*15 = 78

Rasti:
Pavaizduokite rinkos pusiausvyrą grafiškai, pateikite duomenų, pagal kuriuos braižėte grafiką, lentelę.

Sprendimas:
Kaina 0 10 15 20
Pasiūla 18 58 78 98
Paklausa 108 88 78 68

Leave a Comment