AB SEB „VILNIAUS BANKAS“ VEIKLOS ĮVERTINIMAS

AB SEB „VILNIAUS BANKAS“ VEIKLOS ĮVERTINIMAS
Mokomosios praktikos ataskaita

KLAIPĖDA 2007m.
ĮVADAS

150 metų rinkoje veikiančios Šiaurės Europos finansų įmonių grupės SEB narys SEB Vilniaus bankas yra didžiausias Lietuvos komercinis bankas, teikiantis visas bankininkystės paslaugas privatiems ir verslo klientams bei finansų įstaigoms. SEB Vilniaus bankas pirmauja svarbiausiose šalies bankų paslaugų rinkose ir aptarnauja 981 tūkstantį klientų visoje Lietuvoje. SEB Vilniaus banko grupę Lietuvoje sudaro AB SEB Vilniaus bankas, šalyje turintis 67 klientų aptarnavimo padalinius, ir šešios bendrovės: UAB “SEB VB gyvybės draudimas”, UAB “SEB VB investicijų valdymas”, UAAB “SEB VB lizingas”, UAB “SEB VB nekilnojamasis turtas”, UAB “SEB VB rizikos kapitalo valdymas”, UAB “SEB Vilfima”. Taigi aš praktiką atlikau viename iš klientų aptarnavimo padalinių t.y. SEB Vilniaus banke Klaipėdos filiale Taikos klietų aptarnavimo skyriuje.
Akcinė bendrovė (AB) SEB Vilniaus bankas (anksčiau – AB Vilniaus bankas) buvo įkurtas 1990 metų kovo 2 dieną ir yra vienas iš komercinės bankininkystės Lietuvoje pradininkų, nuo savo veiklos pradžios diegęs naujas bankų paslaugas, skatinęs šalies bankininkystės plėtrą ir daręs ženklią įtaką bankų rinkai. Būdamas SEB grupės daalimi, SEB Vilniaus bankas ypač daug dėmesio skiria universalioms ir pagal individualius klientų poreikius kuriamoms finansų paslaugoms, e. bankininkystei, ilgalaikiams ryšiams su klientais.
Tarptautinė reitingų agentūra „Fitch Ratings“ yra patvirtinusi SEB Vilniaus banko ilgalaikio skolinimosi reitingą A investicinio lygio. Tai vi

ienintelis šalies bankas, priklausantis tarptautinių vertybinių popierių tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemai „Euroclear“. SEB Vilniaus banko veiklos rezultatus yra aukštai įvertinę tarptautiniai bankininkystės leidiniai ir autoritetingos institucijos: 2005 metais geriausio banko vardą Lietuvoje suteikė leidiniai „Global Finance“, „Euromoney“, „Deutsche Bank“. Banke įdiegta tarpuskaitos sistema LITAS ir tarptautinis sąskaitos numerio formatas IBAN.
Šiandien SEB Vilniaus banko grupėje dirba 2 241 specialistas. Jie gali suteikti šias paslaugas: sąskaitų ir mokėjimo, mokėjimo kortelių, taupymo ir investavimo, kreditų, lizingo, pensijų fondų, draudimo, el. bankininikystės, terminuotų indėlių, valiutų ir pinigų rinkos.
O SEB Vilniaus banko grupė yra įsitvirtinusi Lietuvos kreditų, investicinių fondų, investicinio gyvybės draudimo rinkų lyderės pozicijose, ji pirmauja šalies akcijų prekybos, vertybinių popierių saugojimo ir trečiosios pakopos pensijų fondų rinkose.
Taigi mano praktikos užduotis yra įvertinti AB SEB „VVilniaus banko“ veiklą. Pabandysiu tai padaryti pagal šiuos uždavimius:
1. Susipažinti su banko veikla, darbo organizavimu.
2. Aptarti paskolų teikimo sąlygas ir galimybes fiziniems asmenims. Pateikti statistinės medžiagos.
3. Susipažinti su banko apskaitos sistema, duomenų kaupimo apskaitoje procedūromis.
4. Susipažinti su šio banko padalinių (filialų) funkcijomis ir veikla.
5. Padaryti išvadas ir pateikti galimas kitimo tendencijas ateityje.

DĖSTYMAS
SEB Vilniaus banko grupės pagrindiniai veiklos rodikliai (2005 m. gruodžio 31 d.):
• turtas – 15,1 mlrd. litų
• grynasis pelnas – 149,1 mln. litų
• kreditų portfelis – 8,8 mlrd. litų (34 proc. Lietuvos rinkos)
• indėlių portfelis – 8,4 mlrd. litų (31 proc. Lietuvos rinkos)
• privačių klientų sk

kaičius – 874 tūkstančiai
• verslo klientų skaičius – 54 tūkstančiai
Šiandien SEB Vilniaus banko grupėje dirba 2 241 specialistas.
SEB Vilniaus banko misija – teikti konsultacijas finansų klausimais ir valdyti finansų riziką bei operacijas verslo ir privatiems klientams,
• sukuriant realų klientų pasitenkinimą,
• užtikrinant konkurencingą grąžą akcininkams,
• užsitarnaujant gerų piliečių vardą visuomenėje.
Šių tikslų siekiame padedami motyvuotų darbuotojų ir įvairias SEB veiklas plėtojančių padalinių bendradarbiavimo.
SEB grupės vizija – tai siekis tapti pirmaujančiu Šiaurės Europos banku ir savo veiklą grįsti ilgalaikiais ryšiais su klientais, kompetencija ir elektroninėmis technologijomis.
Bankas teikia šias paslaugas:
1. Sąskaitos ir mokėjimai: banko sąskaita, tiesioginis debetas, periodinis pinigų pervedimas, vietinis pinigų pervedimas, tarptautinis pinigų pervedimas, lėšų gavimas iš užsienio, čekiai ir IBAN.
2. Mokėjimo kortelės: debeto ir kredito kortelės.
3. Taupymas ir investavimas: indėliai, su akcijomis susietos obligacijos, dvejopo pelno investiciniai lakštai, investicinai fondai ir vertybiniai popieriai.
4. Kreditai: būsto kreditas, kaupiamasis būsto kreditas, vartojimo kreditas, didelių galimybių kreditas, atvirkštinis atpirkimo sandoris (RE-REPO) ir kreditai namų bendrijoms.
5. Lizingas: lengvieji automobiliai, krovininis transportas, specialioji technika, įranga ir nekilnojamasis turtas.
6. Pensijų fondai: antrosios pakopos pensijų fondai ir trečiosios pakopos pensijų fondai.
7. Draudimas: investicinis gyvybės draudimas, VIP investicinis gyvybės draudimas, vaikų draudimas, studijų draudimas, mišrusis gyvybės draudimas, gyvybės ir kritinių ligų rizikos draudimas ir pensinis draudimas.
8. E. Bankininkystės paslaugos: paslaugos internetu, telefonu, mobiliuoju telefonu (wap.seb.lt), prekyba vertybiniais popieriais internetu ir e. prekyba.
9. Valiutos ir pinigų rinkos: valiutos keitimas, va
aliutos keitimo sandoriai, valiutų rizikos valdymas, valiutų skaičiuoklė ir palūkanų normos rizikos valdymas.
10. Terminuotasis indėlis – saugus būdas laikyti savo lėšas terminuotojo indėlio sąskaitoje pasirinktą laikotarpį (30 dienų ar ilgiau) ir už tai gauti iš anksto žinomas palūkanas. Visos operacijos susijusios su terminuotaisiais indėliais.
AB SEB Vilniaus banko filialai ir jų skyriai atlieka tas pačias funkcijas ir operacijas susijusias su sąskaitomis ir mokėjimais, mokėjimo kortelėmis, taupymu ir investavimu, pensijų fondais ir taip pat su kreditais. Tame skyriuje kur atlikau praktiką, labai intensyviai buvo dirbama su būsto kreditu, nes šiuo metu SEB Vilniaus banke būsto kreditas yra ypač paklausus. AB SEB Vilniaus banko dukterinės bendrovės UAB “SEB VB gyvybės draudimas” atlieka operacijas su draudimu, UAB “SEB VB investicijų valdymas” – su investicijomis, o UAB “SEB VB lizingas” – su lizingo iždavimu.
Banke yra atliekama daug operacijų, kurios yra fiksuojamos apskaitoje. Banko apskaitoje duomenys yra kaupiami kompiuterinėje apskaitos sistemoje, taip pat visi duomenys yra saugomi dokumentų pavidalu, kurie yra segami į bylas ir įvairiai rūšiuojami.
Pavyzdžiui: dienos dokumentai (tai gali būti kasos pajamų ordetiai, mokėjimo nurodymai, tarptautiniai pavedimai, valiutų keitimas ir pan.) yra segami į bylas, kurių antraštė yra “Dienos dokumentai pagal vykdytojus”.
Darbo organizavimas yra sklandus, darbuotojai skubiai reaguoja į užduotis, kurias reikia atlikti, atlieka jas kokybiškai, stengiasi patenkinti kiekvieno kliento norus, ne
et ir aikštingiausio kliento poreikius, taip pat gerbia klientus. Skyriaus darbą organizuoja to skyriaus vadovas, tačiau leidžia dalį laiko susiorganizuoti ir patiems darbuotojams, pagal jų darbo specifiką.
Vartojimo kreditas – jau šiandien galima įgyvendinti savo norus, nes tai paprasta!
• atostogauti, keliauti, poilsiauti,
• tvarkyti aplinką,
• atnaujinti būstą,
• sumokėti už mokslą,
• padengti gydymo išlaidas,
• sumokėti pradinę būsto kredito įmoką,
• pirkti tai, ko trokšta širdis (automobilį, žemės sklypą, buitinę techniką, garso ir vaizdo aparatūrą, kompiuterius, viską, ko tik įmanoma užsigeisti).
SEB Vilniaus banko vartojimo kreditą galima naudoti taip, kaip nori klientas. Nereikia įkeisti turto ar pateikti dokumentų, kokiam tikslui išleidote pinigus, todėl galite jaustis laisvai ir įgyvendinti savo norus jau šiandien.
SEB Vilniaus bankas suteikia vartojimo kreditą net iki 80 000 Lt ir kiekvienam savo klientui pritaiko nuolaidas palūkanoms, atsižvelgdamas į tai, kiek ir kokiomis SEB Vilniaus banko paslaugomis naudojasi klientas.
SEB Vilniaus bankas suteikia vartojimo kreditą, kurio lėšos pervedamos būsto pardavėjui, todėl už sumokėtas palūkanas klientui bus taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata. Be to, tokiu atveju klientui nebus taikomas kredito administravimo mokestis. Pasinaudojęs vartojimo kreditu, klientas gali padengti ir įsigyjamo būsto nuosavybės ir kitų teisinių dokumentų tvarkymo išlaidas.
Kas gali gauti vartojimo kreditą?
Vartojimo kreditą gali gauti kiekvienas asmuo, sulaukęs 18 metų amžiaus ir gaunantis nuolatines pajamas.
Vartojimo kreditas bus suteiktiamas greitai ir patogiai:
• kreditas tą pačią dieną bus pervestas į nurodytą sąskaitą Vilniaus banke;
• nereikės įkeisti turto;
• nereikės drausti gyvybės;
• nereikės pateikti laidavimo sutarties. Ji pateikiama tik tada, jei kredito suma viršija 20 000 Lt, o Jūs dar nesate nekilnojamojo turto savininkas.
Kaip grąžinti kreditą?
Klientui tereikės pasirūpinti, kad sąskaitoje SEB Vilniaus banke, į kurią bus pervedamas kliento darbo užmokestis, kiekvieną mėnesį sutartyje nustatytą dieną būtų pakankamai lėšų palūkanoms sumokėti ir kredito daliai grąžinti.
Mokėjimo dieną iš kliento sąskaitos bankas nurašys vienodą kredito ir apskaičiuotų palūkanų sumą.
Kreditas pradedamas grąžinti kitą mėnesį, jį išmokėjus.
Kokias palūkanas mokės klientas?
Metų palūkanos už vartojimo kreditą priklauso nuo kredito sumos, skolinimosi laikotarpio, kliento finansinių galimybių įvertinimo, o svarbiausia – nuo to, kiek ir kokių paslaugų klientui teikia SEB Vilniaus bankas.
Kaip išmokamas kreditas?
Kreditas išmokamas į Jūsų nurodytą SEB Vilniaus banko sąskaitą.

Saugus būsto kreditas
SEB Vilniaus bankas parengė pirmąją Lietuvoje specialią saugaus būsto kredito programą. Ši programa užtikrina, kad net ir pablogėjus kliento finansinei padėčiai, netikėtai išaugus šeimos išlaidoms ar padidėjus būsto kredito palūkanoms, klientas gali išlaikyti būstą bei saugiai ir laiku grąžinti kreditą. Kreditai teikiami:
• būstui įsigyti;
• būstui statyti ar rekonstruoti;
• būstui remontuoti;
• žemei pirkti.

Kokia valiuta teikiami kreditai?
Būsto kreditai teikiami litais arba eurais.
Kokiam laikotarpiui teikiami būsto kreditai?
Būsto kreditas suteikiamas iki 40 metų.
Kokio dydžio kreditas gali būti suteiktas klientui?
Kredito dydis priklauso nuo pasirinkto būsto, žemės vertės, amžiaus, vietos, taip pat nuo kliento finansinių galimybių grąžinti kreditą. Bankas gali suteikti kreditą iki 100 proc. būsto/žemės vertės.
Kaip nustatomos palūkanos?
Sudarydamas būsto kredito sutartį su banku, klientas gali pasirinkti palūkanų rūšį:
• fiksuotas palūkanas – jų norma nustatoma suteikiant kreditą, o vėliau kas 5 metai (jei kreditas litais) arba kas 5–10 metų (jei kreditas eurais) koreguojama ir nustatoma iš naujo;
• kintamas palūkanas – jų norma nustatoma suteikiant kreditą, o vėliau kas 3, 6 ar 12 mėnesių koreguojama, atsižvelgiant į pasirinkto laikotarpio VILIBOR (vidutinę tarpbankinę skolinimo litais palūkanų normą), eurų LIBOR (Londono tarpbankinę skolinimo valiuta palūkanų normą).
Būsto kredito metų palūkanų norma priklauso nuo kredito dydžio, kliento finansinių galimybių įvertinimo, o svarbiausia – nuo to, kiek ir kokių paslaugų klientui teikia SEB Vilniaus bankas.
Kaip išmokamos kredito lėšos?
Klientas gali pirmiau pasirašyti kredito sutartį su banku, o po to, bakas ir klientas būdami tikri dėl kredito sumos, ieškotis tinkamo būsto. Suteikto būsto kredito lėšos įsigyti būstą bus pervestos į būsto pardavėjo sąskaitą. Būsto kredito lėšos, skirtos įsigyto būsto apdailai, gali būti pervedamos į kliento nurodytą sąskaitą.
Kaip grąžinamas kreditas?
Klientas gali rinktis vieną iš dviejų kredito grąžinimo būdų:
• kreditą ir palūkanas mokėti lygiomis įmokomis kiekvieną mėnesį (pastovieji anuitetai);
• kreditą grąžinti lygiomis dalimis, o palūkanas mokėti už naudojimosi kreditu dienų skaičių (linijinis metodas).
Kreditą galima pradėti grąžinti kitą mėnesį, bankui išmokėjus lėšas, arba kredito grąžinimo pradžią atidėti. Pirmą kredito išmokėjimo mėnesį klientas moka tik palūkanas.
Kliento patogumui kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo suma nurašoma iš kliento banko sąskaitos, į kurią bus pervedamas atlyginimas.
Jei finansinė padėtis pasikeistų
Jei atsirastų nenumatytų aplinkybių (keičiama darbovietė, nemokamos atostogos, šeimos nario liga ar kt.), klientas gali praleisti grąžintinos kredito dalies mokėjimą kredito sutartyje nustatytomis sąlygomis.
Susidarius tokiai situacijai, kai kelis mėnesius iš eilės klientui sudėtinga sukaupti reikiamą pinigų sumą grąžintinai daliai, patartina klientui kreiptis į banką, kuris padės rasti tinkamą sprendimą.
Valstybės mokesčių lengvata
Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, galiojantį nuo 2003 m. sausio 1 d., kliento pajamų dalis, skirta būsto kredito palūkanoms sumokėti, nėra apmokestinama pajamų mokesčiu.
Prievolių įvykdymo užtikrinimas
• Bankui įkeičiamas įsigyjamas būstas.
• Kartu gali būti įkeičiamas kitas būstas ar žemės sklypas, piniginės lėšos banko sąskaitoje, vertybiniai popieriai ar investicinių fondų vienetai.
• Įkeičiant namą, kartu įkeičiamas ir žemės sklypas.
Prievolių įvykdymo užtikrinimas būsto statybos atveju
• Kredito grąžinimui užtikrinti gali būti įkeičiamas statomas namas su žemės sklypu, statomas butas ar kitas nekilnojamas turtas, piniginės lėšos banko sąskaitoje, vertybiniai popieriai ar investicinių fondų vienetai.
Turto vertinimas
Įkeičiamo būsto vertę turi nustatyti bankui turto vertintojai.
Turto draudimas
Įkeičiamas būstas turėtų būti apdraudžiamas bankui priimtinoje turto draudimo bendrovėje.
Kodėl verta rinktis SEB Vilniaus banko būsto kreditą?
Saugiai jausitės, nes
• Bankas pasiūlys net keletą saugumo priemonių nuo įvairių su kredito grąžinimu susijusių grėsmių;
• Bankas taikysis prie kliento poreikių visą kredito laikotarpį: suteiks galimybę keisti kredito valiutą, atidėti kredito grąžinimo pradžią iki 3 metų, keisti kredito grąžinimo grafiką;
• pablogėjus finansinei padėčiai, padės rasti abipusiai tinkamą sprendimą.
Sutaupysite laiko, nes:
• padės sutvarkyti dokumentus, reikalingus įkeičiant būstą, ir organizuos kliento turto draudimą;
• padės išsirinkti būstą, jei dar klientas nebus išsirinkęs, pateiks savo partnerių siūlomus sprendimus ir taikys išskirtines kreditavimo sąlygas;
• nereikalaus pristatyti pažymų iš darbovietės apie darbo užmokestį, jei kliento atlyginimas pervedamas į sąskaitą SEB Vilniaus banke ne mažiau kaip 6 mėnesius;
Sutaupysite pinigų, nes:
• metų palūkanų norma už panaudotą kreditą kiekvienam klientui priklauso nuo kredito dydžio, finansinių galimybių įvertinimo, o svarbiausia – nuo to, kiek ir kokių paslaugų klientui teikia SEB Vilniaus bankas;
• nusprendus būsto kredito pradinę įmoką mokėti vartojimo kredito lėšomis klientui bus pasiūlytos ypatingos palūkanos ir nebus taikomas vartojimo kredito sutarties administravimo mokestis;
• klientas nemokės Visa vartojimo kredito kortelės išdavimo mokesčių ir galės naudotis banko partnerių taikomomis nuolaidomis;
• klientas galės susigrąžinti pajamų mokestį už sumokėtas būsto kredito palūkanas, pasinaudojęs valstybės taikoma mokesčių lengvata.

IŠVADOS
AB SEB Vilniaus bankas yra didžiausias Lietuvos komercinis bankas, teikiantis visas bankininkystės paslaugas privatiems ir verslo klientams bei finansų įstaigoms. Jis turi savo pastovių klientų ratą. Turi didelį paslaugų asortimentą. Tai yra jis atlieka visas paslaugas susijusias su mokėjimais, sąskaitomis, mokėjimo kortelėmis, taupymu, pensijų fondais, el. bankininikyste, valiutos ir pinigų rinkomis, taip pat su kreditais, o tarp jų ypač populiariu būsto kreditu, o SEB Vilniaus banko dukterinės bendrovės atlieka investavimo, draudimo, lizingo funkcijas.
Banke dirba kvalifikuoti darbuotojai, kurie siekia geriausio darbo rezultato, stengiasi tobulėti, kilti karjeros laiptais. Dirba organizuotai, tenkina visų klientų poreikius ir stengiasi jiems padėti.
Banko veikla yra sėkminga dėka profesionalių darbuotojų ir ne taip seniai įdiegtų el. bankininkystės paslaugų. AB SEB Vilniaus banko grupė praėjusiais metais pasiekė itin gerų rezultatų. Vertinant pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, 2006 m. AB SEB Vilniaus banko grupė uždirbo 288,2 mln.litų, o grynasis pelnas buvo139,1 mln. litų, arba 93,3 proc. daugiau negu 2005 m.
Galimos SEB Vilniaus banko ateities prognozės:
o banko plėtra,
o naujų filialų ir skyrių kūrimas arba sukurtų skyrių plėtimas (pertvarkymas);
o naujų paslaugų teikimas;
o galimas ir būsto kreditų išdavimo sumažėjimas, kadangi turėtų stabilizuotis būsto kainos;
o galima grėsmė dėl artėjančio euro įvedimo netekti per metus apie 29 mln.litų pelno gaunamo iš valiutų keitimo.

Literatūros sąrašas:
1. Prieiga per internetą < http://www.seb.lt/pdf/lt/2006_SEB_VB_FS_lt.pdf>
2. Prieiga per internetą < http://www.seb.lt/lt/wcp/seblt.asp?lang=lt&website=TAB+1>
3. Prieiga per internetą < http://www.seb.lt/lt/wcp/seblt.asp?lang=lt&website=TAB+4>
4. Banke dirbančių asmenų pateikti duomenys.

Leave a Comment