populiacija

Populiacinės bangos- tai populiacijos gausumo svyravimai
Populiacijos dydis- tai individų skaic. populiacijoje
Populiacijos tankis-individų sk. Tam tikrame ploto vienete
Koperacija-organizmų gyvenimas grupėmis ,ne pavieniui
Populiacija-viena nuo kitos atskirtos tos pacios rūsies grupės
Konkurencija-organizmai kovoja dėl geresnės vietos,maisto,
patelės toks runktyniavimas rūšies viduje
Popul. Ekologinė niša-tai ne tikvieta, kurioje gyvena popul.,
bet ir betarpiški ryšiai su kitomis rūšimis bei negyvąja aplinka;
priešai,maistas,konk.rūšys,ligos,abiotiniai veiksniai,pavojai
Demografinis sprogimas-staigus individų pagausėjimas,kai
popul.darosi nepaprastai didelė
Gyvenamoji vieta-popul.gyvena,maitinasi,dauginasi.
Altruistiniai sant.-vienas individas pasiaukoja kitų labui.pvz;
bitė gina avili,oįgėlus pati miršta,gindama kitas ji žuva.
Tikrosios bendrijos-grupės kurios pasižymisudėtinga struktūra,
inform.perdav.sistema ir nesuyra per dagelį m.
Populiacinės bangos- tai populiacijos gausumo svyravimai
Populiacijos dydis- tai individų skaic. populiacijoje
Populiacijos tankis-individų sk. Tam tikrame ploto vienete
Koperacija-organizmų gyvenimas grupėmis ,ne pavieniui
Populiacija-viena nuo kitos atskirtos tos pacios rūsies grupės
Konkurencija-organizmai kovoja dėl geresnės vietos,maisto,
patelės toks runktyniavimas rūšies viduje
Popul. Ekologinė niša-tai ne tikvieta, kurioje gyvena popul.,
bet ir betarpiški ryšiai su kitomis rūšimis bei negyvąja aplinka;
priešai,maistas,konk.rūšys,ligos,abiotiniai veiksniai,pavojai
Demografinis sprogimas-staigus individų pagausėjimas,kai
popul.darosi nepaprastai didelė
Gyvenamoji vieta-popul.gyvena,maitinasi,dauginasi.
Altruistiniai sant.-vienas individas pasiaukoja kitų labui.pvz;
bitė gina avili,oįgėlus pati miršta,gindama kitas ji žuva.
Tikrosios bendrijos-grupės kurios pasižymisudėtinga struktūra,
inform.perdav.sistema ir nesuyra per dagelį m.