Modifikacinis kintamumas

Untitled

Projektinis darbas

Modifikacinis kintamumas

Platelių gimnazija

Lina Ruginytė

4gb klasė

2012 metai

Modifikacinis kintamumas – tai fenotipo pakitimai, atsiradę dėl aplinkos poveikio, kai genotipas išlieka tas pats. Organizmai yra prisitaikę prie natūralių aplinkos sąlygų svyravimų. Įvairūs organizmo požymiai nevienodai reaguoja į išorinių sąlygų pasikeitimą.

Darbo tikslas – išmatuoti kuo daugiaupaprastųjų pušų spyglių ir apibendrinus nustatyti koks ilgis yra dažniausiai pasikartojantis, koks rečiausiai.

Darbo eiga – pasirenkamevieną paprastąją pušį. Prisiskiname norimą kiekį spyglių (šiuo atveju 30). Visus išmatuojame atskirai. Surašome duomenis į lentelę. Parodome rezultatus variacinėje kreivėje. Apibendriname.

Spyglių ilgis

4,3

4,6

4,8

5,3

5,6

5,7

6,5

6,9

7,2

Spyglių kiekis

Leave a Comment