jodasis radvila

Mikalojus Radvila Juodasis

Traby

Giminė
Radvilos

Gimė: 1515 m. vasario 4 d.

Nesvyžius (dab. Baltarusija)

Mirė: 1565 m. gegužės 28 d.

Lukiškės

Tėvai
Tėvas: Jonas Radvila II

Motina: Ona Kiškaitė

Žmona (-os)

Elžbieta Šidlavietė

Vaikai

Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis
Elžbieta Radvilaitė
Sofija Radvilaitė
Ona Radvilaitė
Jurgis Radvila
Albertas Radvila
Stanislovas Radvila II
Kristina Radvilaitė

Mikalojus Radvila Juodasis (lenk. Mikołaj Radziwiłł Czarny, 1515 m. vasario 4 d. Nesvyžiuje –1565 m. gegužės 28 d. Lukiškėse) – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir reformacijos veikėjas.
Turinys
[slėpti]
• 1 Biografija
o 1.1 Šeima
o 1.2 Studijos ir karjera
o 1.3 Valstybinė veikla
• 2 Kalvinizmo šalininkas

Biografija
Šeima
Nuo 1547 m. Šventosios Romos imperijos kunigaikštis, kilęs iš Gediminaičių Radvilų giminės, [1] Jono Radvilos ir On

n
nos Kiškaitės (Anna z Kiszków) sūnus. Olykos-Nesvyžiaus linijos pradininkas. Žmona Elžbieta Šidlavietė Elżbieta Szydłowiecka, sūnūs Lietuvos didysis maršalka Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis, kardinolas, Krokuvos vyskupas ir Vilniaus vyskupas Jurgis Radvila, Lietuvos dvaro maršalka, Lietuvos didysis maršalka Albertas Radvila, Lietuvos didysis maršalka, Žemaitijos seniūnas Stanislovas Radvila II.
Studijos ir karjera
Vienas labiausiai apsišvietusių Lietuvos žmonių. Studijavo Vitenbergo universitete. Tarnavo karaliaus dvare Krokuvoje, kur vienas geriausių jo draugų buvo būsimasis karalius Žygimantas Augustas. Vėliau pasiekė, kad jo žmona taptų Alberto Goštauto našlė Barbora Radvilaitė ir
r
r tuo sustiprino Radvilų pozicijas karalystėje.
1544-1565 m. Lietuvos didysis maršalka, 1550-1565 m. Lietuvos didysis kancleris, 1551-1565 m. Vilniaus vaivada. Kartu su pusbroliu Mikalojumi Radvila Ruduoju tapo didžiausias pajamas gaunančiais ir turtingiausiais Lietuvos didikais.
1548 m. vedė Elžbietą Šidlavietę, kurios kraitis giminės turtus papildė visomis Šidlavos že
e
emėmis Mazovijos vaivadijoje, atitekusiomis jai po Kristupo Šidlaviečio Krzysztof Szydłowiecki mirties 1532 m.
Valstybinė veikla
Gynė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės integralumą ir politinį savarankiškumą tiek nuo Maskvos valstybės, valdomos Ivano IV, tiek nuo Lenkijos karalystės. 1544 m. Bresto seime reikalavo, kad Lietuvos didysis kunigaikštis nuolat gyventų Lietuvoje. 1563-1564 m. Varšuvos seime vadovavo Lietuvos delegacijai, priešinosi unijai su Lenkija.
Nusipelnė prijungiant Livoniją prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės. Nuo 1561 m. LDK vietininkas Livonijoje.
Kalvinizmo šalininkas
Nuo 1553 m. perėjo į kalvinų tikėjimą, tuo siekdamas Lietuvą atriboti nuo katalikiškos Lenkijos ir pravoslaviškos Rusijos įtakos. reformacijos šalininkas, susirašinėjo su Jonu Kalvinu. 1553 m. Vilniaus priemiestyje pastatydino evangelikų reformatų bažnyčią, globojo arijonus. Breste įsteigė protestantų raštų spaustuvę, 1563 m. organizavo Biblijos vertimą į lenkų kalbą ir jos spausdinimą. 1565 m. išleido greičiausiai jo paties parašytą publicistinę knygą „Lenko pasikalbėjimas su lietuviu“.
Rodomas pu
u
uslapis “http://lt.wikipedia.org/wiki/Mikalojus_Radvila_Juodasis”