Abortai

TURINYS

1. ĮVADAS 3
2. Apžvelgiant istoriją 4
3. Gyvenimas iki gimimo 6
3.1. Pati pradžia. Vystymasis 6
3.2. Vaisiaus augimas 7
3.3. Kančios 7
4. Abortai. Kaip? Kiek? Kur? 9
4.1. Kaip daromi abortai 9
4.2. Komplikacijos 11
4.3. Vėlyvos komplikacijos...........................11
4.4. Motina 15
4.5. Kūdikis 16
4.6. Pažvelgus giliau 18
5. Abortai ir įstatymas 21
6. Abortų legalizavimas 21
7. Visuomenės nuomonė iš arti 21
8. Pabaigos žodis 23
9. Literatūros sąrašas 24

ĮVADAS

„Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą; pagal savo paveikslą sukūrė jį; vyrą ir moterį; sukūrė juos.
Dievas juos palaimino, tardamas: „Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę“.
Pr 1, 27-28
Teisė gyventi yra pagrindinė žmogaus teisė. To nelemta niekam keisti. Gyvybė-neįkainojamas turtas, vienintelis ir nepakartojamas.
Laikas bėga. Gyvybė mažiau vertinama. Visuomenę vis labiau jaudina tie patys klausimai, bet atsakymų ieškoma vis naujų. „Teisė gyventi ar teeisė žudyti?“. Ši problema kamuoja ne vieną moterį, kai ateina lemtingoji valanda rinktis. Abortas — vienintelė išeitis nutraukti nepageidaujamą nėštumą? Visuomenė susirūpinusi, juk negimusi būtybė yra pati silpniausia žmogiškosios gyvybės forma.
Jau nuo seno į dar negimusius kūdikius buvo žiūrima labi pasyviai. Nedaugelis iš motinų užmegzdavo gyvą ryšį su kūdikiu dar prieš jam gimstant.
Abortai — viena iš aktualiausių temų visuomenėje. Ji svarbi ne tik mums, bendraamžiams, ne tik Lietuvai, tačiau visam pasauliui. Kuo gi? Visų pirma norėtume pabrėžti, kad nuo pastojimo momento dar negimęs kūūdikis jau yra atskira būtybė, tačiau tai supranta nedaugelis. Visų antra-legalizuodama abortus, visuomenė pasirenka pačią lengviausią išeitį, tarytum norėdama atsisakyti atsakomybės už kiekvieną pilietį. Ir dar. Visi žinome, kad abortas dažniausiai būna nesėkmingas, palieka neužgyjantį randą moters kūne ir dvasioje.
Aš pa

abandysiu aptarti šias problemas, įvertinti visuomenės požiūrį į tai. Pateiktos diagramos, iškelti klausimai leis padaryti išvadas. Mano tikslas būtų išanalizuoti iškeltą klausimą ir jame įžvelgti problemą:abortai ir jų žala! Šiuo darbu tikiu atskleisti visą uždangą ir parodyti tai, kas slypi už jos.

2. APŽVELGIANT ISTORIJĄ

Susidurdami su abortų problemomis šiuolaikiniame pasaulyje, daugelis pripažįsta, kad tai išties aktuali tema šiandien. O kaip buvo anksčiau? Ar abortų banga užgriuvo vos prieš dešimt, penkiolika ar dvidešimt metų? Tikriausiai ne. Pažvelkime į praeitį.
Teigiama, kad senovėje abortų daryti nebuvo priimtina, tačiau kūdikiai buvo žudomi daug dažniau negu dabar. Kodėl? Anksčiau abortas buvo labiau pavojingas moters sveikatai, nes dar nebuvo taip toli pažengusios medicinos, tinkamų specialistų. Vienas iš būdų pašalinti vaisių būdavo toks, kai motina išgerdavo nuodų, tikėdamasi, kad taip bus paaveikiamas kūdikio vystymasis ir jis mirs. Tačiau dažniausiai nukentėdavo pati motina, nes nuodai išplisdavo visame moters organizme. Kitas iš būdų buvo pažeisti moters pilvą išoriškai, tačiau kartu su kūdikiu mirdavo ir ji. Lyginant tokias aborto priemones ankstesniais laikais su šiandiena, galima teigti, kad kai kurios moterys naudoja tokius vaisiaus pašalinimo būdus, tačiau dažniausiai nukenčia pačios. Bijodamos kreiptis į daktarus, jos pačios žudo vaisių, tačiau būna tokių atvejų, kai vaisius išsaugomas, bet gimsta su sutrikusia psichika, nes buvo žalojamas tiek išoriškai, tiek iš

š vidaus.
Ankstyvoji krikščionių bažnyčia buvo nusistačiusi prieš abortą ir vaikų žudymą, tačiau daugelis bažnyčios nuostatų net nepaisydavo.
Žvelgiant į labai seniai susiformavusią nuomonę apie žmogaus atsiradimą, buvo priimtina laikyti tai, kad žmogus atsiranda tik susiformavus kūnui ir tada jis gauna sielą. Žinoma, ši nuomonė prieštarauja dabartinei, kuri sako, kad negimusi gyvybė taip pat žmogiška ir asmeninė. Vėliau susiformavus civilinei teisei, abortas buvo ypatingai smerkiamas. Buvo elgiamasi taip: jei vaisius nesujudėdavo ir buvo daromas „išvalymas“-tai abortas buvo laikomas baudžiamu nusižengimu, o kai vaisius sujudėdavo-tai jau kriminalinis nusikaltimas. Taip buvo elgiamasi todėl, kad buvo manoma, jog vaisius iki sukrutėjimo dar nebuvo žmogutis.
Taigi anksčiau buvo pateikiama absurdiškas požiūris, t. y. tik sukrutėjęs kūdikis tapdavo žmogumi, ir tik nuo tada jo gyvybė buvo ginama įstatymų.
Kaip buvo baudžiama už abortus?
Vienintelis įrodymas, kad buvo atliktas abortas, būdavo kūdikio lavonėlis. Kadangi abortai nebuvo legalūs, tokie įrodymai buvo iškart naikinami, todėl dėl įrodymų trūkumo nusikaltimas taip ir likdavo neįrodytas. Tik vienas kitas asmuo būdavo nubaustas įrodant, kad moteris buvo nėščia ir, kad išties buvo atliktas abortas.

Abortų plitimas
Kuo labiau, tuo toliau medicina žengė į priekį, todėl atsirado naujų metodų atlikti abortams. Apie 1750 metus buvo taikoma techninė naujovė, t. y. per kaklelį į gimdą buvo įspraudžiami metaliniai daiktai (replės, strypeliai.), kurie sukeldavo persileidimą. Taip bū

ūdavo lengviau pasiekti kūdikį moters įsčiose. Tačiau šis būdas kaip ir ankstesnieji buvo pavojingas moters sveikatai. Kūdikį tarsi išplėšdavo iš gimdos, o moters organai tiesiog sudarkomi. Motina ilgai negalėdavo atsigauti po streso, o toks vidinis sudarkymas atsiliepdavo tolesniam gyvenimui-moteris negalėdavo daugiau pastoti.
Judėjimas prieš abortus anksčiau
Tuo metu, kai buvo įvestas naujas vaisiaus šalinimo būdas, buvo įsitikinta, kad žmogus pradedamas jau apvaisinimo metu.
„1859 metais Amerikos medikų draugija (AMA) protestavo <.> prieš žmogaus gyvybės atėmimą ir pareikalavo, kad įstatymų leidėjai peržiūrėtų aborto įstatymus, bei paragino valstijų medikų susivienijimus taip pat daryti spaudimą įstatymų leidėjams“.
(Roe vs. Wade,U. S. Supreme court, 1973, VI. 6. p. 26)
Taigi, kai buvo įrodyta, kad žmogaus gyvybė prasideda jau nuo apvaisinimo, o ne nuo jo judesių motinos įsčiose, įstatymai buvo pakeisti. Daugėjo valstybių, kurios sekė kitų pavyzdžiu ir keitė įstatymą dėl gyvybės visapusiškos apsaugos jau nuo apvaisinimo.
Bausmė moterims egzistavo?
Apžvelgiant turimus faktus, moteris nebuvo baudžiama. Ji nebuvo persekiojama, nekaltinama vaisiaus nužudymų. Daugelis teismų moters nepripažindavo kalta, neįvardindavo jos kaip bendrininkės nutraukiant nėštumą. Jaustis kalta galėjo tik pati moteris, po aborto pripažinusi, kad nutraukė gyvybę neteisėtai, savo noru dar šio pasaulio nespėjusiai pažinti būtybei.

Žvelgiant jau į seniai susiformavusią situaciją, galime padaryti išvadas, kad vaisiaus vystymasis motinos įsčiose sukėlė prieštaravimų. Laikui bėgant, žmogaus gyvybės supratimas įsitvirtino, kai bu

uvo pripažinta, jog ji atsiranda ne nuo pat apvaisinimo.Pereikime prie antrosios mūsų projekto dalies ir pabandykime pažvelgti į gyvenimą iki gimimo.

3. GYVENIMAS IKI GIMIMO

3.1.Pati pradžia. Vystymasis.
Žvelgiant į šiuolaikinę visuomenę, susiduriant su visiškai kitokia nuomone nei buvo susiformavusi anksčiau, iškyla klausimų, kada gi būtybė pradeda būti žmogumi, ar tai, kas įsitvirtina moters įsčiose, turi sielą, kada ji atsiranda? Su šiais klausimais susiduria tie, kas labiau nori išanalizuoti vaisiaus vystymąsi. Pamėginkime trumpai apžvelgti kada prasideda gyvybė, kuri vėliau, deja, kartais nutraukiama.
Taigi įsčiose esanti gyvybė dar neapčiuopiama. Visi turbūt žinome, kad gemalas susiformuoja susiliejus spermatozoidui ir kiaušialąstei. Nors gyvybė atsiranda tik moters įsčiose, atsakomybė tenka ir vyrui, bet jo vaidmuo tarsi užmirštamas, kai moteris atsiduria ties apsisprendimo riba: gimdyti ar žudyti. Žvelgiant aborto link, teigiama, kad jau 20% naujų gyvybių žūsta per pirmąją gyvenimo savaitę.
Mokslininkai, pasitelkę elektroninius mikroskopus, ultragarso aparatūrą, endoskopiją , padarė stulbinančių atradimų: kai vaisiaus gemalas dar nesiekia 2 mm dydžio, jau funkcionuoja jo smegenys, valdydamos jo vystymąsi; o 3,5 mm (25 d.) vaisius jau turi visus svarbiausius organus (širdį, odą, centrinę nervų sistemą, kepenis, žarnyną ir lytį).
Taigi jau 25 d. būtybė užmezga dvasinį ryšį su motina. Momentas, kai prasideda organizmo vystymasis, užsibaigia tik mirtimi. Žvelgiant į mūsų gvildenamą temą, ši mirtis dažniausiai ištinka dar įsčiose esančią būtybę. Viskam egzistuoja pradžia. Tiek gyvybei, tiek jos nutraukimui.

3.2.Vaisiaus augimas
Vaisiaus augimas moters įsčiose prasideda jau nuo jo įsitvirtinimo. Motina pradeda jausti ryšį su kūdikiu. Būtybės širdis pradeda plakti 18 dieną, po 40 d. nuo pastojimo funkcionuoja smegenys ir t. t. Mažylis auga, tvirtėja, kol negailestinga žmogaus ranka jo neišplėšia.
„Prieš 11 metų, operuojant kiaušintakį, trūkusį dėl nėštumo jame (2 mėn.), man padavė patį mažiausią žmogutį, kokį bet kada teko matyti. Išimtas embrioninis maišelis išliko sveikas ir buvo permatomas. Maišelyje gyveno mažutėlis berniukas, energingai plaukiojantis maišelio vandenyse ir virkštele pririštas prie maišelio sienelės. <.> oda buvo beveik permatoma su matomomis mažytėmis arterijomis ir venomis pirštų galuose. <.> Šis mažytis žmogiukas visai nebuvo panašus į matytas embrionų nuotraukas, nebuvo jis panašus ir į kitus embrionus, kuriuos mačiau vėliau, tikriausiai todėl, kad tas dar buvo gyvas“.
Uma Mathes, Leonard Hospital, Troy, New York, 1999.
Taigi vaisiaus augimas įsčiose skatina atsirasti stipriam ryšiui tarp dar negimusio kūdikio ir motinos. Tačiau ryšys prarandamas, atlikus abortą. Kas gi sprendžia, kada gyvybė turėtų nustoti egzistavusi. Visuomenė tai įvardina kaip motinos savanaudiškumą. O ką jaučia būtybė, kai kėsinamasi smogti jai lemtingąjį smūgį? Juk ir ji jaučia.

3.3.Kančios
Dar negimęs kūdikis yra kone jautriausia būtybė. Ji reaguoja ne tik į motinos nuotaikos kaitą, bet ir į aplinkos pasikeitimus. Daktarai teigia, kad skausmingiausias, ilgiausiai trunkantis abortas — vaisiaus nuodijimas druska:
„.kai tik išsivysto vaisiaus skausmo jutimo mechanizmas, visi aborto metodai jam skausmingi. Kuo vėlesnis abortas, tuo didesnė skausmo tikimybė ir jis ilgiau trunka. Kai vaisius nuodijamas druska, jis ilgiau merdi. Tai siaubinga.“, teigia Vievio ginekologijos skyriaus akušeris Kalinauskas.
Daktaras T. Sullivan, Amerikos Neurologijos Akademijos (ANA) ginekologas, teigia:
„Ištampymas ir išvalymas, pavyzdžiui, kai vaisiaus audiniai badomi, draskomi, traiškomi ir tai daroma vyresniam nei 13 savaičių vaisiui, kuris jau, be abejo, reaguoja į skausmo dirgiklius, sukelia vaisiui organinį skausmą. Druskos įleidimas į vaisiaus vandenis, kai labai koncentruotas tirpalas nudegina vaisiaus odą, taip pat laikytinas skausmą sukeliančiu veiksmu“.
Taigi labiausiai nukenčia vaisius, kuriam nesuteikiama pasirinkimo glimybė. Už jį nusprendžia kiti. Kodėl visuomenė tarsi užsimerkia prieš tokius veiksmus, kodėl nėra imamasi kokių nors priemonių, kad abortai būtų stabdomi. Nejaugi mes galime leisti, kad žmonija nyktų, kol bus sunaikinta paskutinė gyvybė?
Apžvelgę vaisiaus gyvenimą iki gimimo, pereikime prie kitos, jau tikslesnės šio rašiniot dalies. Pabandykime žvelgti į pačius abortus ir iškelti sau klausimą: tai teisė gyventi ar žudyti, bei kas laukia moters, nusprendusios nužudyti savo dar negimusį kūdikį?

4.ABORTAI. KAIP? KIEK? KUR?

4.1.Kaip daromi abortai?
Priėjau prie bene pačios skaudžiausios šios temos dalies. Abortų atlikimas — tai labiausiai traumuojantis vaizdas, tačiau, anot abortų šalininkų, sprendimas dėl nėštumo nutraukimo yra toks svarbus, kad jį gali priimti tik tas asmuo , kurį tai liečia tiesiogiai-moteris.
Pažvelkime tarsi pro rakto skylutę kaip daromi abortai.
Abortą galima sukelti trim būdais:
1. Kai į gimdą patenkama per chirurginę operaciją.
Tai chirurginis abortas. Dažniausiai daromas Cezario pjūvis, kūdikis su placenta išimamas ir išmetamas. Jei išimtas kūdikis kvėpuoja (nes metodas taikomas vėlesnėje nėštumo stadijoje), tai jis įmetamas į kibirą su vandeniu, arba jam nukerpama virkštelė. Išimtas vaisius vadinamas „nėštumo produktu“.
2. Kai į gimdą patenkama per gimdos kaklelį.
Toks abortas atliekamas keliais būdais:
• Iščiulpimas. Tai ankstyvasis išsiurbimo abortas, dažnai daromas prieš nustatant nėštumą.
• Išsiurbimas. Pacientė atpalaiduojama ir jai išplečiamas gimdos kaklelis. Tai atlikus, į gimdą įkišamas plastiko vamzdelis, ant kurio galo yra peilį primenantis galas. Vaisiaus kūnelis suplėšomas į gabalus. Didesnės dalys (pvz. galvutė) suardomos ir išimamos chirurginėmis replėmis. Gimda išvaloma, kad neliktų vaisiaus audinių.
• Išplėtimas ir nugramdymas. Gimdos kaklelis vėlgi praplečiamas, tik į gimdą įvedama kilpos pavidalo plieninis peilis. Taip vaisius supjaustomas į gabalus ir išgramdomas.
• Išplėtimas ir išdraskymas. Daromas po 12 nėštumo savaičių. Replių pagalba nuplėšiami organai: kaukolė, kaulai, stuburkaulis. Aborto atlikėjas replėmis sučiumpa vaisiaus dalį ir sukamaisiais judesiais ją išplėšia. Išimtos dalys turi būti sudedamos, kad būtų įsitikinta, jog išimtos jos visos.

3. Kai negimęs kūdikis nužudomas vaistais
Atsiranda sąrėmiai išstumiamas iš gimdos (t. y. atliekant abortą vėlesniu nėštumo metu, pirmiausiai nutraukiama gyvybė, paskui motinai duodama prostaglandino, kuris skatina gimdymą).

Ligoninėse, kuriose dirba begalė medicinos seselių, kone juodžiausias darbas atliekant abortą tenka joms. Aš pateikiu kelių seselių kraupius atsiminimus.
„Aš pamačiau krepšį koridoriuje. Tame krepšyje buvo kūdikis — verkianti visiškai susiformavusi mergaitė. Bet ji buvo kitokia. Ji buvo nuplikyta.Tai druskos aborto nužudytas vaikas..
Ši mažylė atrodė tarsi ištraukta iš puodo su verdančiu vandeniu. Arti nebuvo nei gydytojo, nei seselės, nei tėvų, nebuvo kam paguosti šį sužalotą, apdegintą vaiką. Ji buvo palikta viena mirti kančiose. Jie jos net neįsileido į naujagimių kambarį, nes tokiems net nepriklausė, dargi nesiteikė jos uždengti.
Tą vakarą aš gėdijusi savo profesijos! Tai kartojasi nuolatos. Aš maniau, kad ligoninė skirta žmonėms gydyti, bet ne žudyti.
Aš paklausiau kitos seselės, ką ji druskos po druskos aborto. Ten priešingai nei pas mus,kur palikti vieni vaikai konvulsiški bando gaudyti orą, ten juos įmeta į kibirą ir uždengia. Uždusina.
Kita seselė pasiguodė, jog ji buvo priversta mesti talkinti prie abortų. Ji nepakėlė per išsiurbiamąjį abortą nuplėštų rankučių ir kojyčių vaizdo.“.
D. Couklin. New York, 1979

4.2.Komplikacijos

Visuomenė, susidūrusi su negailestingu vaisiaus nužudymu, tikriausiai net nesusimąsto, jog tai gali sukelti komplikacijų. Daugelis iš apklaustųjų teigia, kad abortas nėra toks kenksmingas. Pamėginkime pažvelgti į medikų nuomonę.
Kai abortus, esant nedideliam nėštumui, atlieka patyrę gydytojai tinkamai įrengtose klinikose, komplikacijų tikimybė yra labai maža. Jos susijusios su daugeliu dalykų: svarbiausi jų – operuojančio gydytojo patirtis ir įgūdžiai, nėštumo dydis, pacientės sveikatos būklė. Pirmajame trimestre aborto komplikacijos yra nedažnos, tokios kaip trauma, kraujavimas, infekcija ir nepilnas atsiurbimas. Prieš abortą turi būti patikrintas Tavo Rh faktorius (kraujo grupė). Jei tavo yra Rh (-), po operacijos turi būti būtinai suleistas gamaglobulinas (tokie vaistai), kad būtų išvengta nėštumo komplikacijų ateityje.

4.3VĖLYVOSPASEKMĖS
Abortus atliekant tinkamai, retai pasitaiko mažojo dubens infekcija (sąlygota pačios procedūros arba prieš tai buvusios infekcijos), kuri vėliau gali būti nevaisingumo priežastimi. Keletą kartų kartojant mechaninį gimdos kaklelio plėtimą, gali padidėti persileidimo galimybė kitų nėštumų metu. Moteriai po vakuumaspiracijos būdu atlikto nėštumo nutraukimo mažo svorio naujagimio,priešlaikinio gimdymo ar savaiminio persileidimo viduriniame trimestre rizika yra nežymi.
Taigi abortų komplikacijos susidaro, kai patenka užkratas, sužalojama gimda. Reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad didesnė dalis moterų renkasi ypač nekvalifikuotus chirurgus, bijodamos paviešinti nėštumą. Daugiau kaip 90% abortų (JAV) padaroma privačiose klinikose. Jose sveikatos tyrimai neatliekami nei prieš, nei po abortų. Taigi tokiose klinikose atlikto aborto saugumas negali būti lyginamas su universitetinėse ligoninėse daromais abortais. Medikai teigia, kad viena iš aborto pasekmių yra mirtis.
Pasekmės motinai 1. Mirtis. Žurnale ,,British Medical Journal” (1970 m. gegužė) paskelbtos 8 nuo abortų mirusių moterų mirties priežastys: kraujo krešuliai plaučiuose – 2, anestezinė (nuskausminimo narkotikų) mirties – 1, širdis – 1, nežinoma priežastis – 1, komplikacijos po nelegalaus aborto – 1, savižudybė po legalaus aborto – 2.Mirtys nuo aborto ne visada registruojamos. Pavyzdžiui, moteris nuvyksta į didelį miestą, ir jai padaromas abortas. Namo grįžta kraujuojanti, gavusi infekciją ir pan. Paprastai ji išgelbėjama, bet kartais ir miršta. Tuomet šeima prašo gydytojo: ,,Ligos istorijoje neminėkite aborto. Žmonės sužinos, ir jos reputacija bus sugriauta”. Daugelis užjaučiančių gydytojų nenori skaudinti artimųjų ir paklūsta jų prašymams.Legalių abortų komplikacijos privačiose klinikose ar gimdymo namuose dažnai slepiamos ne tik saugant moterų reputaciją, bet ir ginant klinikos ar gydytojo prestižą. Pavyzdžiui, Los Angeles 1972 m. laikraščiuose buvo paskelbtos 3 moterų, mirusių nuo abortų per 1 mėnesį, istorijos. Smalsus reporteris išsiaiškino, kad viena sveika 21 metų mergina, atskridusi iš Dalaso šeštadienio vakare, gavo druskos nuodų injekciją ir mirė sekmadienio rytą. Jos oficiali mirties priežastis – ,,spontaniška kiaušidės gangrena”*( Los Angeles Times, part II, September 15, 1972.)

Kitas pavyzdys. Pacientė per abortą nukraujavo. Perpilant kraują, gavo hepatitą (kepenų uždegimą).Mirties priežastis nurodoma hepatitas,o ne abortas.2. Infekcija. Gana dažna – 27%. Gali būti lokalizuota (gimdos gleivinės, kiaušintakio, priegimdžio ir kiti uždegimai), netolima (įvairūs dubens ir pilvaplėvės uždegimai: tromboflebitas, peritonitas, eiliulitas) arba tolimesnė (plaučių, endokardo uždegimai, septinė embolizacija į plaučius ar smegenis). Infekciją galima apibūdinti kaip sepsį (kraujo užkrėtimas). Infekcijos pavojus jaunoms moterims yra 2 kartus didesnis nei vyresnėms. Vieno tyrimo duomenimis, uždegiminės mažojo dubens ligos yra įprastinė ir rimta aborto komplikacija: maždaug 30% abortų baigiasi būtent taip.Infekcija paprastai kyla dėl nešvarių instrumentų ir dažnai yra nevaisingumo priežastis, kadangi infekcijos žaizdos vidiniuose lytiniuose organuose pablogina jų funkcijas.Tačiau pasitaiko, kad infekcija patenka ir naudojant švarius instrumentus. Tai atsitinka tada, kai piktybinė infekcija būna moters makštyje arba gimdos kaklelio žiotyse. Dubens organų uždegimu serganti moteris turi ilgai gulėti: labai karščiuoja, ją kamuoja skausmai. Lyties organai kraujuoja arba pūliuoja. Po tokio ūmaus uždegimo moters lyties organai jau būna pakenkti. Kiaušintakiai paprastai užanka, juose atsiranda pūlingi židiniai. Pūlingas kiaušintakių uždegimas kartkartėmis paūmėja. Ligonė ilgą laiką priversta gydytis. Dažnai, uždegimui praėjus, apie gimdą, kiaušintakius ir kiaušides lieka randai ir suaugimai. Nuo jų lyties organai iškrypsta iš normalios padėties. Dėl to sutrinka ir pasidaro skausmingos mėnesinės. Strėnose atsiranda nuolatiniai skausmai.

Sepsis. Nuo jo pakyla temperatūra, ligonę krečia šaltis, vidaus organuose – plaučiuose, kepenyse, inkstuose, blužnyje ir kitur – gali susidaryti pūliniai. Nuo kraujo užkrėtimo moteris dažniausiai miršta pirmosiomis ligos dienomis, jei nesigydo ligoninėje.

3. Kraujo perpylimas. Dr. W. Droegemuller, pranešdamas apie pirmų metų tyrimo Kolorade rezultatus, pažymi, kad 8 iš 100 moterų, dariusių abortą, reikia kraujo perpylimo.

Anglų žurnalas ,,Lancet” teigia, kad 9,5% moterų, dariusių abortus, reikėjo kraujo perpylimo, o iš 250, kurioms buvo perpiltas kraujas, viena mirė. Kraujo perpylimo pavojai: alerginė reakcija, kepenų uždegimas, kraujo ligos ir kt 4.Hepatitas. Kepenų uždegimas (hepatitas) kiekvienai moteriai gali būti lemtingas. Tačiau daugelis moterų suserga vidutine hepatito forma. Tai ilgai trunkantys negalavimai, labai dažnai ir nuolatinis sveikatos bei ištvermės praradimas. 5. embolozmas (Embolija – kraujagyslės užsikimšimas krešuliais, trombais). Gimdymas yra normalus procesas, organizmas gerai pasiruošia gimdymui, kūdikio atskyrimui bei placentos pašalinimui. Gramdant placentą, plėšiant nuo gimdos sienelės, prie kurios ji priaugusi, pjaustant kūnelį, vaisiaus vandenys, kūdikio kūno dalelės, kraujo krešuliai patenka į motinos cirkuliaciją. Tie svetimkūniai nukeliauja į plaučius, smegenis, širdį ir kitus organus. Kraujo trombai yra sveikų jaunų moterų, dariusių abortus, mirties priežastis. Kaip rodo Anglijoje atlikti tyrimai, vienos iš 4 nuo abortų mirusių moterų mirties priežastis – kraujo trombozė. 6.kraujavimas. Labai dažna aborto pasekmė pirmaisiais nėštumo mėnesiais. Nėštumo metu gimda labai gausiai išvagota kraujagyslių, kadangi to reikalauja vaiko gyvybiniai poreikiai. Aborto metu kraujagyslės suplėšomos, perduriamos, nutraukiamos. imda kraujuoja tiek darant abortą, tiek ir po jo, nes ji nesusitraukia tol, kol visiškai neišsivalo. Todėl moteris per trumpą laiką gali smarkiai nukraujuoti (profuzinis kraujavimas) ir mirti dėl staigios mažakraujystės. Kraujuojanti moteris išblykšta, jos pulsas pasidaro vos juntamas arba visai išnyksta, ligonė netenka sąmonės. Namuose kraujavimo sustabdyti neįmanoma. Darantis abortą asmuo, moteriai smarkiai kraujuojant, netenka pusiausvyros, pradeda dar labiau jaudintis, blaškytis ir dažnai smarkiai sužaloja gimdą ir kitus organus. Placentos likučiai kliudo gimdai susitraukti. Dėl ilgos ir didelės mažakraujystės nukenčia širdies raumuo, kepenys, inkstai ir kiti organai. Moteris pasidaro mažiau atspari užkrečiamoms ligoms, ne tokia darbinga, greit pavargsta. 7. Gimdos kaklelio suplėšymas. Per gimdymą, kuris trunka daug valandų, kaklelio raumenys iš lėto prasiplečia – ,,atidaro kūdikiui duris”. Po gimdymo jie standžiai susitraukia. Darant abortą, kaklelio raumenys yra nepasiruošę tokiam veiksmui, susispaudę. Kai per 30-60 sekundžių gimdos kaklelis ,,atidaromas” ir per neatsivėrusią gimdą įkišami peiliai, kuriais pjaustomas vaikas, gramdoma tvirtai priaugusi placenta, sunkiai praplėstų raumenų skaidulos plyšta, ir gimdos kaklelis visam laikui lieka silpnas. Gimdos angos raumenys tampa nepajėgūs išlaikyti sunkesnį kūdikį. Padažnėja priešlaikiniai gimdymai, persileidimai, nes kaklelis yra žemiausia gimdos dalis, ir per nėštumą vaikas galva remiasi į jį, juda aukštyn, žemyn. Dėl gimdos kaklelio erozijos 30% moterų tampa nevaisingos. Ypač sunkių pasekmių susilaukia jaunos, pirmą kartą nėščios moterys.
Danijos Epidemiologijos Mokslų Centras pranešė, kad abortus dariusios moterys dvigubai dažniau gimdo anksčiau arba vėliau normalaus termino. Jie ištyrė 61 753 moterų per 12-14 metų. Iš jų 15 727 turėjo 1 trimestro abortus. Jos nuo 1,9 iki 2,6 karto dažniau gimdė prieš laiką. T.p. tiek pat moterų gimdė vėliau. International right to life federation, inc. newsletter July-August, 2001
Brent Rooney Otavoje surinko 27 studijas, publikuotas didžiausiuose medicinos žurnaluose, kurios akivaizdžiai parodo priešlaikinių gimimų ir persileidimų didėjimą po daryto aborto. Nelaikšis vaikas paprastai būna mažesnio, nei 2,500 gramų svorio ir tokie vaikai 22 kartus dažniau kūdikystėje miršta. Duomenys buvo išspausdinti žurnale “Prediatrics” Dr. B. Guyer 1999 m. gruodžio mėn. Lifeissues.net

8. Apsinuodijimai. Pasitaiko moterų, kurios pačios darosi abortus: a) į gimdą susileidžia primuilinto vandens. Nuo tokios procedūros moteris anksčiau ar vėliau miršta. Mat dalis vandens su muilo purslais nuo spaudimo patenka į gimdos kraujagysles. Purslai yra oro pūslės. Tai labai pavojinga, nes oras užkemša plaučių kraujo indus, ir moteris staiga miršta nuo oro embolijos. b) kai kurios moterys geria įvairius vaistus, žolelių nuovirus, net nuodus, naudoja sierą nuo degtukų galvučių ir kalio permanganato tirpalą. Nė viena iš minėtų priemonių nesukelia aborto, bet moterį apnuodija. Nuo nedidelio degtukų galvučių kiekio moteris paprastai vemia, viduriuoja ir pasveiksta. Kitaip baigiasi išgėrus kalio permanganato tirpalo. Pastarasis išdegina stemplę, skrandį, moteris kraujuoja. Dar labiau kalio permanganatas paveikia inkstus ir kepenis – moteris pagelsta ir po kelių dienų labai sunkiai kankindamasi miršta.

9. Psichikos sutrikimai. Pasaulinės sveikatos organizacijos mokslinė grupė padarė išvadą: ,,Nėra abejonės, jog nėštumo nutraukimas gali sužadinti rimtą psichoneurozinę ar net psichopatinę reakciją jautrios prigimties moterims”. Penkerius metus trukęs tyrimas parodė, kad įvairūs psichiniai sutrikimai 40% dažnesni moterims, kurioms daryti abortai. Švedijos mokslininkų duomenimis, gauti tokie rezultatai. Ištyrus 479 moteris aborto metu ir po 2-3 metų paaiškėjo, kad 10% moterų tebejautė operacijos nemalonumą, 14% jautė silpną priekaištą sau, 11%-rimtą sąžinės graužimą ir 1%-didžiulį psichinį išsekimą.

Pagal anoniminę savižudžių apklausą iš 4000 moterų, bandžiusių nusižudyti, 45% buvo dariusios abortą. Vėliausiame leidinio Medical Science Monitor numeryje rašoma, kad ištyrus 1884 atvejus nustatyta, kad moterys su aborto istorija turi žymiai didesnę riziką patirti klinikinę depresiją palyginus su tomis, kurios gimdė. Savo ruožtu tai įtakoja psichiatrines ligas, smurtą ir savižudišką elgesį. Reardon sako, kad ,,kai kurie žmonės labiau susirūpinę apsaugoti aborto imidžą visuomenėje, nei apsaugoti pačią moterį.Nauja studija, atspausdinta naujausiame leidinio CMAJparodė, kad po aborto dramatiškai padidėja psichiatrinių ligoninių pacienčių. Ištyrus 56741 Kalifornijos medicinos pacientų paaiškėjo, kad dariusios abortus moterys 160% daugiau už gimdžiusias hospitalizuojamos psichiatrinėse ligoninėse per pirmąsias 90 dienų po aborto. Depresinė psichozė yra dažniausia diagnozė. Abortus dariusios moterys susiduria su nerimo sindromu, skelbiama vėliausiame Journal of Anxiety Disorders numeryje.
10. Kitos komplikacijos ir pasekmės. a) Gimdos perdūrimas. Gimdos sieneles perdurti galima greit ir dėl to, kad nėštumo metu jos labai suminkštėja, suplonėja. Pradūrus gimdą ir sužalojus aplinkinius organus, tuoj pat neoperuotos moterys paprastai miršta. b) Gimdos atonija (silpnumas). c) Gimdos pašalinimas. d) Perplyšimai. e) Synechia – įbrėžimai, randai vidinėje gimdos sienelėje, kurie yra nevaisingumo, negimdinio nėštumo priežastis. Apvaisintas kiaušinėlis dėl sąaugų kartais nepajėgia įsiskverbti į gimdos gleivinę, ir moteris negali pastoti. Jei randai yra viršutinėje gimdos gleivinės dalyje, kur turėtų įsiskverbti kiaušinėlis, jis įsiskverbia žemutinėje gimdos dalyje, prie gimdos kaklelio, tai įsiskverbusiam kiaušinėliui besivystant, maždaug 4-5 nėštumo mėnesį placenta uždengia gimdos kaklelio angą, ir moteris pradeda kraujuoti. Didelis kraujavimas gali sukelti savaiminį persileidimą. O jei ne, tai nuo 7 nėštumo mėnesio kraujuojama taip smarkiai, kad ir pati moteris gali mirti. Toks placentos prisitvirtinimo būdas vadinamas priekine placenta. Dėl aborto būna 7-15 atvejų. Kai tokiu atveju vaisius išnešiojamas, gimdymo metu gali mirti kūdikis ir daug kraujo netekusi motina. Kartais placenta įauga į gimdos sienelėje susidariusį randą. Tuomet gimdymas būna labai komplikuotas. Kūdikiui gimus, placenta neatsiskiria, labai nukraujuojama. Gelbstint moters gyvybę, gali tekti pašalinti gimdą. Taigi jauna moteris visam gyvenimui sužalojama. Po aborto sužaloti gimdos raumenys pasidaro randuoti. Randai labai pavojingi moteriai gimdymo metu. Pavyzdžiui, besitraukiančios gimdos sienelė rando vietoje gali staigiai plyšti. Tokiu atveju vaisius žūsta, o moterį išgelbsti tik skubi operacija. Jei, plyšus gimdos sienelei, nutrūksta stambi kraujagyslė, nepadeda net operacija. Nuo uždegimo kiaušintakio gleivinėje gali išnykti virpamasis epitelis, jo vietoje atsiranda randai. Dėl to susiaurėja vamzdelio spindis, jis užanka. Uždegimas gali pakenkti ir kiaušintakio sienelės raumenis, sulėtėja arba išnyksta kiaušintakių peristaltika. Visa tai trukdo apvaisintam kiaušinėliui praeiti į gimdą. Kartais nuo uždegimo pakitusiais kiaušintakiais praeina tik vyriškos sėklinės ląstelės, apvaisintas kiaušinėlis nepraeina. f) Peritonitas – pilvaplėvės uždegimas. Iš makšties per gimdos kaklelio kanalą, gimdos ertmę ir abu kiaušintakius galima patekti į pilvo ertmę. Taigi pilvo ertmė susisiekia su makštimi ir išorine aplinka. Tai sudaro vieną iš priežasčių, dėl kurių moteris gali susirgti pilvaplėvės uždegimu (L.Neniškis. Aborto žala. V., 1959). g) Endometritas – gimdos gleivinės uždegimas, endometriozė – gimdos gleivinės išvešėjimas. h) Paralitinis žarnų nepraeinamumas (užsisukimas). i) Strėnų skausmai. Dažnai dėl uždegimo gimda suauga su aplinkiniais organais, iškrypsta iš normalios padėties. Moteriai darant staigius judesius, sąaugos tempia organus ir nuo to atsiranda skausmas. Būna dar blogiau, kai kiaušintakių chroniškas uždegimas paūmėja, ypač moteriai persišaldžius. Tas pats būna ir mėnesinių metu. Tokiais atvejais skauda strėnas, apatinę pilvo dalį, pablogėja apetitas, atsiranda šlapimo pūslės uždegimas. j) Koma (konvulsijos dėl centrinės nervų sistemos efekto). k) Inkstų pakenkimai. l) Kraujo krešėjimo sutrikimai. m) Širdies ir kvėpavimo sutrikimai dėl nuskausminimo. n) Kai sunaikinamas tik vienas dvynys, o kitas išgyvena, psichologinis efektas motinai dar neištirtas. o) Iš likusių placentos dalių gali išaugti:
1.polipai,kurie yra nuolatinio kraujavimo iš gimdos priežastis.
2. Piktybiniai augliai. p) Sutrinka mėnesinių ciklas (17%), atsiranda didelis kraujavimas arba net visiškai išnyksta mėnesinės (1-12%). Po aborto atsiradę randai gali susiaurinti gimdos kaklelio kanalą, dėl to mėnesinės labai skausmingos, nes sunkiai praeina kraujas. Kartais dėl chroniško gimdos gleivinės uždegimo mėnesinės tampa nereguliarios, ilgos ir gausios. Mėnesinės po aborto gali sutrikti dėl chroniško kiaušidės uždegimo, gimdos iškrypimo ir kt. Po aborto sutrikusias mėnesines sunku sutvarkyti. Darant abortą, gimdos sienelėje atsiranda randai. Dėl to mėnesinių metu moteris gali ilgai kraujuoti. r) Padidėja Rh (rėzaus faktoriaus) jautrumas. s) Moters libido (lytinio malonumo jautimas) sumažėja 14-33%. š) Moteris praranda grožį. t) Lieka Kaino žymė. Tyčia nužudęs kitą žmogų žudikas pats tampa mirusiu – paženklinamas Kaino žyme. Bausmės šaukiasi ,,nekaltai pralietas kraujas”. u) Praranda galimybę sustiprinti širdį. Moteriai, kurios širdis ir kraujagyslės nėra pakankamai išsivysčiusios, nėštumas ypač naudingas. Tokios moters sustiprėja širdis ir kraujagyslės, organizmas pasidaro atsparesnis. (Plačiau – J.Neniškis. Aborto žala. V. 1959, 9 psl.) v)Dėl hormonų veiklos sutrikimo gresia nutukimas. z)Mažakraujystė. ž) Kartais po aborto moteris nejaučia negalavimų, tačiau, praėjus kuriam laikui, gimdos gleivinėje išsivysto chroniškas uždegimas, randai, iš lytinių organų gausios išskyros, vadinamos fluoru. Fluoras moterį verčia nuolat gydytis, vargina, kliudo dirbti.

Statistika pateikia negailestingus rezultatus, kurie rodo mirusių moterų skaičių JAV.

METAI MOTERŲ SKAIČIUS JAV, MIRUSIŲ NUO ABORTO
1960 1679
1972 316
1977 289
1981 120
1990 84
1998 40
2000 15

Taigi abortai gali būti leidžiami, bet dėl to jie netampa nepavojingi gyvybei.

4.3.Motina
Kalbėdami apie abortų komplikacijas, pažvelkime į moteris, kurios turėjo tiesioginį ryšį su abortu. Jų pasirinkimas nusprendžia tolimesnę ateitį.
Ginekologai konstatuoja kad maždaug 50 milijonų pasaulio porų 45% negali turėti vaikų arba moterys ilgai nepastoja. Išskaidant 45%, matome, kad iš jų 10% norėtų turėti vaikų, bet yra nevaisingos dėl ligų, 19% sterilizavosi savo noru, 15% nepajėgia pastoti. Medikai teigia, kad „moterims, kurios bent vieną kartą nutraukė nėštumą ir neturėjo persileidimų, antrinio nevaisingumo tikimybė yra 3-4 kartus didesnė nei moterims, kurios aborto neturėjo.
KUO YPATINGI JAUNŲJŲ MERGAIČIŲ ABORTAI?
Elektrėnų Akušerijos ir ginekologijos skyriaus vedėjas teigia, kad stebėdamas 50 nėščiųjų, rezultatus jis surūšiavo taip:
 Šešioms iš jų buvo padaryti abortai;
 6 kūdikiai mirė, nesulaukę 2 metukų amžiaus;
 Įvyko 19 persileidimų;
 Viena pagimdė 6 mėn. negyvą kūdikį;
 Išgyveno tik 21 kūdikis;

Taigi kiekvieni moteriai abortas yra didžiulis fizinis ir moralinis smūgis.
Iš laiškų:
„Noriu atverti savo širdies skausmą, kurį nešioju 13 metų. Prieš 13 metų Dievas man skyrė mažą sielą, kad išnešiočiau įsčiose ir atiduočiau pasauliui žmogų. Aš šito neįvykdžiau. Aš nužudžiau žmogų — Dievo kūrinį. Tik šiandien suvokiu, ką padariau. Aš atsisakiau pačios geriausios ir gražiausios Dievo dovanos. Aš įnešiau į pasaulį labai daug blogio. Šiandien jaučiuosi kalta, kad gyvenime tiek daug pykčio, žiaurumo, keršto, kad liejasi žemėje žmonių kraujas. Aš atėmiau galimybę gimdyti vaikus. Tai pati svarbiausia moters paskirtis žemėje. Viduje liko didelė tuštuma, kurios niekuo negalima užpildyti.
Išgyvenau didelį moralinį skausmą, kurio žodžiais negalima nusakyti, iškentėjau didelį fizinį skausmą, kuris kartojasi kiekvieną mėnesį. Liko suluošinta sveikata.
Praėjo 13 metų, bet sąmonė viską tiksliai prisimena — metus, dieną, paros laiką ir kraupius vaizdus. Visą laiką jaučiu, kad turėjo gimti sūnus. Jis visą laiką veržiasi prie manęs. Aš jį stūmiau, norėdama išstumti iš savo atminties ir gyvenimo. Bet tai — tik savęs apgaudinėjimas.“
ZITA K
4.4.Kūdikis
Vadovaujantis mokymo principu „nežudyk“, negalima sukelti kūdikio mirties abortu bei žudyti jį užgimusį.
Paskutinis balandžio sekmadienis — pasaulinė gyvybės diena. Gyvybės gynėjai, atsižvelgdami į tai, kad abortų skaičius nuolat didėja, pateikia kūdikio nebylųjį laišką jo globėjams, kartu ir visam pasauliui. Tai tarsi prašymas suteikti teisę gyventi, teisę džiaugtis, pažinti pasaulį, kuriame tiek daug naujovių.

Esu pirmų trijų mėnesių kūdikis.
Jau daug savaičių aš gyvenu savo mamos viduje

AŠ NENORIU MIRTI DAR NEGIMĘS
JEI AŠ NESU ŽMOGIŠKA BŪTYBĖ,
tai kas aš?
JEI AŠ NESU GYVAS,
Kodėl augu? Kvėpuoju? Judu?
JEI AŠ ESU TIK MOTINOS KŪNO DALIS,
Kodėl esu vienos ar kitos lyties?
Turiu vieną ar kitą kraujo grupę?
Skirtingus rankų ir kojų pirštų odos piešinius?
Kodėl mano genetinė sandara visai kitokia negu mamos
Mano virškinimo, medžiagų apykaitos, nervų ir kvėpavimo sistemos jau dirba.
Mano širdies ritmą ir smegenų bangas galima įrašyti
Įrašas rodo nuolatinį darbą.
Aš galiu jausti skonį, ryti, žagsėti, sugniaužti kumštelį ir čiulpti nykštį.
Greitai aš turėsiu blakstienas ir nagus.
JEI MANO EGZISTAVIMAS NETURI PRASMĖS,
Kodėl reaguoju į motinos ir tėvo balsą?
Budžiu ir miegu? Sapnuoju?
Reaguoju į šviesą? Į šilumą?
Prisimerkiu ir raukausi?
Kodėl beveik visas mano kūnas jaučia prisilietimą?
JEI BIJOTE, KAD MANO GYVENIMAS BUS PILNAS NEPRITEKLIŲ IR NEVIELTIES,
Kodėl rodote gailestingumą atimdami man gyvybę ir amžiams
nutraukdami ryšį tarp mūsų?
Mylėkite ir priimkite mane.
Mama, galbūt aš niekada nebūsiu tavo gyvenimo dalis.
Bet aš galiu atnešti meilę ir džiaugsmą į kitų gyvenimą.
Aš noriu gyventi, kad galėčiau gimti.
Mano gyvybė yra jūsų rankose.

4.5.Pažvelgus giliau
Nėščiosios ir pagimdžiusios tyrimo metu buvo rastos per medicinos įstaigas, kita grupė — mergaitės iš eilinių mokyklų, turėjusios abortus. „Taip, dar mergaitės“, — taip savo pažiūrį į jas išsako ginekologai. Jie teigia, kad šioje grupėje lytinių santykių neturėjo 86% mergaičių, o santykiavo 14%.
Palyginus 2 grupes, į akis krenta nėščiųjų ir pagimdžiusių paauglių menka savigarba. Galbūt ne savęs, o naujos, užgimusios gyvybės. Daugelis iš jų net bandė žudytis. Kodėl? Šį klausimą bando atsakyti R. Jurkuvienė, puoselėjanti viltį įsteigti specialų telefoną mergaitėms (panašiai kaip „Psichologinė pagalba telefonu“ arba „Jaunimo linija“).
Manom, kad nesutramdomas geismas neleido išpuoselėti romantiškų svajonių. „Daugelis iš jų skubėjo gyventi. O tas skubėjimas — tai būsimo jos vaisiaus ir būsimo sopulio gilus miegas“, — teigia R. Jurkuvienė. Kas verčia skubėti, kad didžiausia gyvenimo palaima–motinystė-virsta slogia našta? Taip, iš tikrųjų, šis klusimas verčia susimąstyti. Mes irgi ne visada suprantame tuos, kuriuos turėtume suprasti lemtingąją valandą. Žvelgiant į visuomenės požiūrį, daugelis tik numoja ranka, o į užduotą klausimą atsako: „Pačios kaltos“. Tačiau dažniausiai paauglės tampa aukomis, ne kaltininkėmis. Tuo metu statistika negailestingai pateikia duomenis, kurie rodo, jog abortų skaičius mažėja „vėžlio žingsniu“.

METAI ABORTŲ SKAIČIUS LIETUVOS LIGONINĖSE
1991 40439
1992 40516
1993 34864
1994 30130
1995 31083
1996 27670
1997 22428
1998 29450
1999 26759

Psichologai dažnai susiduria su tokiomis situacijomis. Viskas atrodo ir lieka taip paviršutiniška. Apibendrindami veiksnius, kurie skatina artėti prie aborto, psichologai išskiria pagrindinius:
1. Šeimos problemos;
2. Menka savigarba;
3. Savikontrolės stoka;
4. Tėvo nebuvimas šeimoje;
5. Vienišumas.
Pastebėta, kad paauglėms, kurios tampa nėščiomis, būdingas didžiulis dėmesio stygius, priklausomybė, bejėgiškumas, jausmas, kad ji nepajėgia valdyti savo asmeninio gyvenimo. Būtent savigarbą psichologai išskiria kaip psichinės sveikatos prielaidą. Visų pirma ji priklauso nuo to, kaip asmuo save vertina, visų antra, kaip jį vertina kiti. Dažnai moteris tampa vyro egoizmo auka. Juk jai vienai tenka sumokėti brangiausią kainą už motinystę, už jos sunaikinimą, už gyvybės atėmimą vaikui, kuris joje pradėtas.

Moteriai tenka apsispręsti čia ir dabar. J. Jenkins savo knygoje „Šių laikų dorovinės problemos“ įvardina šias pasirinkimo galimybes:

ARBA

TAIGI

5. ABORTAI IR ĮSTATYMAI
Abortai daugelį amžių buvo nelegalūs ir laikomi žiauriu nusikaltimu. Airija — viena iš tokių valstybių. Laikas bėga. Įstatymai keičiasi, todėl daugelyje šalių abortai tampa legalūs. Pažvelgus į vieną stipriausių iš stipriausių pasaulio valstybių-JAV. 1973 metais priimtas įstatymas, kuris numato, kad moteris turi teisę nutraukti nėštumą. Be abejo, toks įstatymas sulaukė prieštaravimų ir buvo iš dalies pakeistas, t. y. kai kurios valstybės apriboja teisę į abortą ir numato, kiek abortų leidžiama padaryti JAV priklausančiose medicinos įstaigose.
Lietuvoje abortai buvo legalizuoti jau 1955 metais. Dar tuometinėje Sovietų Sąjungoje abortai nebuvo draudžiami ar ribojami. Tačiau abortų draudimas iki 1955 metų nepadidino gimstamumo. Dabar Lietuvoje nėštumo nutraukimo tvarką reglamentuoja sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl neštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos“ (1994 01 28). Kiekvienas ginekologas privalo informuoti moterį dėl aborto rizikos ir padarinių.

6. ABORTŲ LEGALIZAVIMAS
Daugelis valstybių nepritaria JAV požiūriui į abortą, bet neleidžia pamiršti, kad JAV pavyzdys daro didžiulę įtaką kitoms šalims.Dauguma feminisčių yra įsitikinusios, jog moterys visgi turi teisę reikalauti aborto. Jos pasirenka pačios. Kiti tvirtina, jog abortai — blogas dalykas, bet jie vis tiek turi būti legalūs. Jų nuomonė grindžiama tuo, kad nors ir anksčiau abortai buvo draudžiami, bet juos atlikdavo ne kas kitas, o eiliniai „šundaktariai“. Legalizavus abortus, visuomenė galės garantuoti saugias sąlygas.
ŽVELGIANT Į EUROPĄ
Įstatymai kiekvienoje valstybėje skirtingi, pvz.: Olandijoje abortas įteisintas, Ispanijoje socialistų partija abortus legalizavo, Anglijoje negimęs kūdikis neturi jokių teisių. Tvirčiausia išlieka Airija. Ši valstybė priėmė pirmąją konstitucijos pataisą, saugančią kūdikį nuo pat jo pradėjimo. Valstybė elgiasi teisingiausiai. Mano manymu, kitaip išsaugoti gyvybių neįmanoma.
7. VISUOMENĖS NUOMONĖ IŠ ARTI
Surengta apklausa leido išskirti net keturias skirtingas nuomones. Rezultatai buvo atrenkami pagal amžiaus grupes.
 Pirmoji grupė — tai 13-16 metų jaunuoliai. Didesnė dalis net nežinojo, ką reiškia abortas, todėl dauguma į kai kuriuos net neatsakė.
 Antroji grupė — 17-22 metų grupė. Dauguma abortų problemą visuomenėje įvardino kaip nusikaltimo skatinimą. Jų manymu, abortai turi būti draudžiami. Viena nuomonė ypač įsiminė: „Ir aš prieš 19 metų buvau motinos įsčiose, augau, stiprėjau, kabinausi į gyvenimą ne tam, kad kažkieno negailestinga ranka ir netinkamas apsisprendimas nutrauktų man gyvybę.“.

 Trečioji grupė — 23-31 metų moterys. Įdomu tai, kad maždaug 30% iš jų jau darė abortus. Tačiau paklausus, ar abortai— viena iš vaikžudystės formų, rezultatai parodė, kad beveik visos mano, jog tai prilygsta žmogžudystei. Daugelis supranta, pripažįsta, bet vis tiek žudo, vis tiek.
 Ir ketvirtoji grupė — 32 ir daugiau asmenų grupė. Abortas daugeliui nebuvo svetimas. Savo nuomonę viena iš užpildžiusių paaiškino taip: „Esu trijų vaikų motina ir nemanau paleisti į gyvenimą dar vienos atžalos. Užtenka tiek, kiek yra“.
Taigi gauti rezultatai leidžia teigti, kad šiandieninė visuomenė susiduria su didžiule problema.Nepamirškime fakto, kad žudymas lieka žudymu.

8. PABAIGOS ŽODIS
Taigi žmogaus gyvybė yra Dievo dovana, Ji šventa ir kilni. Tačiau tai ne visi supranta, ir dargi skirtingai. Kiekvienas vaikas turi teisę būti geidžiamu, laukiamu. Iškėlus abortų problemą, daugelis mano, kad tai silpnųjų diskriminavimas. Iš tikrųjų, juk negimusios būtybės yra silpnesnės už mus. Todėl abortų įteisinimas yra ne kas kita, kaip suaugusiam žmogui įstatymo vardu duotas įgaliojimas atimti gyvybę negimusiam žmogui, taigi tam, kuris negali apsiginti.
„Teisė gyventi ar žudyti?“ — tai, kas išnyra iš po uždangos, po kuria slypi visa tiesa. Ar moterys yra tiek stiprios, kad galėtų suduotų smūgį pradėtai gyvybei, smūgį sau.Šiuo darbu tikiu priversti susimąstyti kiekvieną. Siūlau toms, kurios susidūrė su apsisprendimo problema, gerai viską apgalvoti, pasverti argumentus „už“ ir „prieš“. Mes turime kovoti prieš abortų legalizavimą, siekti, kad naujos gyvybės išvystų šį pasaulį. Juk vienas iš Dievo įsakymų sako-„Nežudyk“. Negali būti nė kalbos apie pasirinkimo teisę, kai įveltas moralinis blogis. Nežudykime,kad galėtume atsikratyti pareigos, kad išsaugotume gyvybes tų, kurie dar nekalti. Juk kiekvienas turi teisę gyventi, mylėti, tikėti. Kovokime už gyvybę ir stenkimės, kad motinystė pasaulyje nebūtų naikinama. Viskas, kas mums duodama, priimkime kaip Dievo dovaną. Tegul nauja, motinose esanti gyvybė išvysta šį pasaulį, o ne dingsta tarsi tamsus šešėlis. Mokėkime vertinti gyvybę, nes tai kiekvieno iš mūsų pareiga.

Leave a Comment