Mastelis

Mastelis yra žemėlapio ir žemės paviršiaus atstumų santykis. Jis parodo kiek vienas vienetas žemėlapyje atitinka tokių vienetų tikrovėje. Pavyzdžiui, M 1:500, 1 vienetas žemėlapyje (1cm) atitinka tokius 500 vienetų tikrovėje (500cm=5m), lyg sutalpina juos. Taigi, šiuo atveju 1cm atitinka 5 metrus.
Analogiškai M 1:5000 (1cm atitinka 50 metrų)
ir M 1:50 (1cm atitinka 50 centimetrų ar puse metro).