Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė gvineja)

Aprašymas:Darbas:

Meninės raiškos priemonės


Poetinė leksika:

Vaizdingi veiksmažodžiai nėra perkeltinės reikšmės žodžiai (tropai), jie priklauso sisteminių sinonimų grupei:
„Ore (...) šmaikščiojo kregždutės“... (Šatrijos Ragana)
„Grioveliais jau gurgia vanduo“ ... (M. Sluckis)
„Šakom risnojo voveraitė“ (E. Mieželaitis).
Vaizdingi veiksmažodžiai konkretina veiksmą ir jo atlikėją, tikslina vaizdą.

Deminutyvai – mažybiniai, maloniniai žodžiai. Jie suteikia kūriniui švelnų, malonų koloritą.
Naujas ratelis,
Šilko kuodelis,
O verpėjėlė
Kaip lelijėlė.

Epitetas – asmenį, daiktą, veiksmą, ypatybę meniškai apibūdinantis žodis. Įvardija daikto požymį, veiksmo ypatybę, išreiškia kalbančiojo santykį su tuo, apie ką kalbama.
Prie jos kojų slidžiai
Prisiglaudus staiga
Sudejavo gūdžiai
Kruvinoji banga. (S. Nėris)

Vaizdiniai epitetai – pažymi objektyvias, konkrečias ypatybes, labiau aktyvina mūsų vaizduotę:
„šaltas plienas“, „ūksmingi gojai“, „žalios pievos“, „baltas smėlis“, „tankus vasarojus“.

Emociniai epitetai - išreiškia kalbančiojo santykį su tuo, apie ką kalba, subjektyvų vertinimą, individualų įspūdį, labiau veikia mūsų emocijas:
„viesulai padaužos“, „motulė žemė“, „baltas miestas“, „sidabrinės ražienos“, „namai baltakepuriai“, „žemė šventa“, „debesėliai auksavilniai“.

Puošybiniai epitetai - išreiškia aukštus siekius, dvasios polėkius, dvasios būseną:
„vėjas laisvūnas“, „vylingi sapnai“, „alpstantys jausmai“, „aidai šimtastygiai“, „rausvos svajonės“, „balti bokštai“, „meilė ugniažiedė“.


Palyginimas – dviejų dalykų vaizdingas sugretinimas, pagrįstas jų panašumu. Siekiant ekspresyviau, vaizdingiau nusakyti to, kuris lyginamas, ypatybes. Palyginimas – dvinarė konstrukcija. Ją sudaro dalykas, kuris lyginamas (tema), ir dalykas, su kuriuo lyginama (vaizdas). Palyginimo nariai sujungiami jungtukais kaip, lyg, nelyginant, tarytum, it.
Žvilga plieskia rasa
Lyg sidabro karoliai. (A. Baltakis)

Tropai - perkeltine reikšme vartojamas žodis ar posakis. Tropui atsirasti reikalingas kontekstas (vienas žodis, frazė, sakinys ar didesnis tekstas), nes tik žodinėje aplinkoje susidaro kurio nors žodžio (ar jų grupelės) perkeltinė reikšmė. Tropų vartojimo tikslas iš esmės esti dvejopas: sukurti ar paryškinti vaizdą ir sukelti emocijas. Pagrindiniai tropai yra metafora ir


[1]  2  3  4  Toliau
Darnipora.lt