• Mašinų TP ir remonto dalykų kursinis projektas Aiškinamojo rašto turinys 1. MTP sudėtis ir techninė būklė. 2. Remontų ir TP kiekio nustatymas. 3. Remontų ir TP darbo sąnaudų skaičiavimas. 4. Remontų ir TP metinio plano sudarymas. 5. Dirbtuvių darbo režimo ir laiko fondų skaičia

  1097 0
 • Įmonės charakteristika Ž. Ū. B. “Želsvelė” mėsos perdirbimo cechas yra Liudvinavo seniūnijoje Želsvos gyvenvietės centre. Iš šiaurės vakarų pusės cechą riboja Želsvos pagrindinės mokyklos teritorija. Šiaurės rytinėje pusėje yra daugiabučiai gyvenami namai, iš pietų ir pietryčių- upelio ap

  2392 0
 • VASARINIAI KVIEČIAI Reikšmė Vasariniai kviečiai – duoninė kultūra. Vasarinių kviečių grūdai baltymingesni už žieminių kviečių. Mūsų šalyje auginami vasariniai kviečiai botaniškai nesiskiria nuo žieminių. Tai tik dvi minkštųjų kviečių (Triticum aestivum L.) formos, paplitusios atšiauresnio klim

  5575 0
 • SUMMARY A distribution of sugar beet economical evaluation and the problems in Lithuanian SUGAR BEET, DISTRIBUION OF PRODUCTION, YIELD, PRODUCTIVITY, FERTILITY, CROPS, REGIONS, EXPENDITURE. The object of the work is farms and agricultural companies. The subject of the research is a distr

  1135 0
 • Įvadas. Bites ir jų darbo vaisius žmonija žino iš pačios senovės. Bitininkystės pradžia buvo laukinių bičių medaus kopinėjimas iš medžių uoksų (ąžuolų, pušų, liepų) bei pievų kimšų. Ilgainiui žmogus liovėsi plėšęs iš bičių medų ir pradėjo jas globoti, ypač įsikūrusias medžių drevėse. Šalia dr

  2716 0
 • Įvadas Vermikompostavimas - procesas, kurio metu sliekai organines medžiagas tokias kaip mėšlas, kanalizacijų dumblas, lapai ir maisto atliekas paverčia žemės pavidalui panašią medžiaga kuri vadinama biohumusu. Vermikompostavimas ir vermikomposto naudojimas siūlo keleta naudų įskaitant mėšlo tv

  2672 0
 • Patalpų mikroklimatas Žmogus yra šiltakraujė būtybė. Todėl jam būtina palaikyti pastovią temperatūrą savo kūno branduolyje, kad visi gyvybiškai svarbūs fiziologiniai procesai vyktų normaliai. Kūno paviršius iki 2,5 cm gylio sudaro taip vadinamą poikiloterminį kevalą, kurio audinių temperatūra gali

  733 0
 • TURINYS ĮVADAS................................................................................................................................................4 1. EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO YPATUMAI..........................................................................6 1.1. EKOLOGINIO ŪKININKAVI

  1952 0
 • GYVŲ ORGANIZMŲ REIKŠMĖ DIRVODARAI Gyvų organizmų reikšmė dirvodaroje labai įvairi. Jos esmę sudaro sudėtingi biocheminiai procesai, kuriuos vykdo besikeičiančios organizmų kartos. Dirvožemyje gyvena daugybė įvairaus dydžio ir aktyvumo gyvų organizmų: augalai, mikroorganizmai, kerpės ir gyvūnai. D

  2114 0
 • Daugumas gamtinink? yra tos nuomon?s, kad tarpusavyje kryžminamoms r?šims suteikta nevaisingumo ypatyb? – specialiai tam, kad jos negal?t? susumaišyti. Tokia nuomon? iš pirmo žvilgsnio atrodo, žinoma, labai ?tikinama, nes r?šys, kartu gyvendamos, vargu ar b?t? gal?jusios išlikti atskiros, jeigu b?t?

  1843 0
×
×