• ĮVADAS Dabartiniu laiku marketingo ir vadybos temos tapo bene aktualiausios. Tai galima suprasti. Šalies pramonės įmonių gamyba smukusi ir nematyti stabilaus vystymosi, bei greitos perspektyvos. Todėl labiausiai klesti tos įmonės ir organizacijos, kurios vykdo prekybą bei teikia paslaugas. Kada

  1788 0
 • Turinys Įvadas …………………………………………………………………….3 Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimosi perspektyvos ……………………4 Smulkių ir vidutinių įmonių strateginiai tikslai, pereinant į rinką ………10 Įmonės vystymosi strategijų prioritetai …………………………………12 Įmonės socialinė politika ………………………………………………

  1855 0
 • ĮVADAS Kontrolė - tai kritiškai svarbi ir sudėtinga valdymo funkcija.Kontrolė yra neatsiejamas bet kurios organizacijos elementas : ji lydi planavimą ir organizavimą. Be kontrolės negalima nagrinėti nei vieno vadybos elemento. Vienas iš svarbiausių kontrolės ypaumų yra tas, kad ji turi

  2265 0
 • Vadyba - valdymas, vadovavimas socialinems grupems, ?monems, ivairaus tipo organizacijoms, imonems, istaigoms, mokykloms ir t.t. Vadybos mokslo praktika labai sena. Rašytiniai dokumentai egzistuoja apie 6 tukstancius metu, o mokyklos - jaunos, susiformavusios šio am?iaus prad?ioje. Studiju objektas

  2353 0
 • TURINYS 2 3 ĮŽANGA 5 2. VALDYMO MODELIAI 6 1. X, Y IR Z TEORIJOS 6 2. AUTOKRATINIS MODELIS 8 3. GLOBOS MODELIS 8 4. SKATINIMO MODELIS 9 5. KOLEGIALUS MODELIS 10 6. MODELIŲ DINAMIKA 11 3. VALDYMO MODELIŲ TYRIMO INSTRUMENTARIJAUS SUDARYMAS 13 4. TIRIAMŲ ORGANIZACIJŲ VALDYMO MODELIŲ

  3549 0
 • 6 Darbo ekologija ir priešinimasis permainoms Darbo ekologija ir permainos Negalime išvengti toli siekiančio restruktūrizavimo proceso. Centrinių restruktūrizavimo teorijos faktorių ateinančiais „ekologiniais dešimtmečiais". Ekosisteminė perspektyva gali patiekti statybines plytas vadovavimo ir

  801 0
 • 5. Darbo ekologija – visuotinis ekologijos iššūkis pramonei Ekosistema kaip metafora Ekosistema yra objektyvi realybė, apimanti vieną nuo kitos priklausančias subsistemas. Jeigu ekosistema negyvuoja, negali išlikti ir subsistemos. Todėl subsistemos turi aukštesnius bendruosius interesus. Konkuren

  701 0
 • 4. Pagrindiniai motyvai Pragmatika ir etika Dvi svarbiausios pagrindinių motyvų sritys — pragmatika ir etika gali būti laikomos esminėmis. Žodis pragmatika kilęs iš graikų kalbos žodžio „pragma", reiškiančio dalyką, darbą, veiksmą. Šiuolaikini pragmatizmą galima apibrėžti taip: koncepcijos ir teo

  998 0
 • 3. Produktyvumo kėlimas organizacijoje Optimalus produktyvumas Produktyvumas - tai mūsų išteklių panaudojimo rodiklis. Produktyvumas yra santykis tarp produkcijos ir sąnaudų. Tai tinka kiekvienai veiklos sričiai ir bet kokio pobūdžio vertę kuriančiai įmonei. Galima taip suformuluoti: Universali p

  1764 0
 • 2 Produktyvūs mąstymo ir komunikacijos procesai Kas yra komunikacija? Produktyvumo požiūriu komunikacija - laikoma įvedamos informacijos tarpininke ( 3skyr). Tai, ką pagamina komunikacija, turi atitikti organizacijos tikslą, tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai. Ji neturi sukurti šalutinių produktų

  1028 0
×
×