• Turinys: Įvadas—2psl. Paplitimas, kalendorius—3psl. Ypatumas—4psl. Cerkves, pavyzdžiai—5psl. Žmonės gali pasaulį aiškintis patys. Gali kuo nors remtis, pavyzdžiui, religija. Religija pateikia žmonėms tam tikrą požiūrį į pasaulį.Ji nurodo gyvenimo tikslą ir prasmę.Ji sieja to paties tikėjim

  3485 0
 • "Kai kas sako, kad kunigystė - tai garbingas, daug aukos ir atsižadėjimo reikalaujantis pašaukimus. Tai tiesa, - sako kun. R.Jurkevičius.- Bet juk šeima - irgi yra garbingas, reikalaujantis aukos, atsidavimo ir atsižadėjimo pašaukimas. Jeigu jaunavedžiai vestuvių dieną stovėdami prie altoriaus suvok

  546 0
 • Popiežiaus Jono Pauliaus II mirtis milijonų milijonus europiečių lyg pakerėjo – staiga visi tarsi virtų "Unae Sanctae" nariais, katalikais. Garsusis žmogus iš Pietų Lenkijos Vadovicų miestelio pabaigė savo žemiškąją kelionę. Pasaulis dar nematė tokių laidotuvių, o Italija tiek užplūdusių piligrimų

  649 0
 • Dvasingumo samprata ivairiose religijose Pasaulyje žinomos penkios pagrindinės religinės tradicijos: krikščionybės, islamo, judaizmo, budizmo, induizmo. Hinduizmo ir budizmo tradicijos čia yra apjungtos patogumo dėlei, taip pat padaryta ir su islamo bei judaizmo tradicijomis. Krikščionybė: Krikšč

  1725 0
 • Darbas: „Dievas sukūrė vyrą ir moterį“ Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. O žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę, ir dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Tuomet Dievas ta

  2385 0
 • Regisi, jog šiandien tradicines religijos formas praktikuoja daugiau aukštųjų mokyklų studentų, nei kada anksčiau per mano trisdešimties metų dėstytojavimo laikotarpį. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad religijos suvešėjimas universitetų miesteliuose reikštų rubrikoje „politinis korektiškumas“ konse

  573 0
 • TURINYS ĮVADAS 2 1. "Šlovinkit Viešpatį amžiais, kad jisai džiaugtųsi savo kūryba." (Ps 103, 31) 3 2. DIEVO ŠLOVINIMAS - GYVENIMAS MALDOJE DIEVUI 4 3. ŠVENTOSIOS DVASIOS VAIDMUO ŠLOVINIME 5 4. ŠLOVINIMAS SENAJAME TESTAMENTE. PSALMĖS 7 5. GIEDOJIMAS IR MUZIKA KATALIKŲ BAŽNYČIOS LITURGIJOJE 9 I

  872 0
 • Adventas - ikikalėdinis laikotarpis, susikaupimo, pasiruošimo Kristaus atėjimo į šį pasaulį šventei - Kalėdoms (žodis adventus lotyniškai reiškia artėjimą, atėjimą). Pieš prasidedant Adventui, pasibaigdavo piemenėlių darbo sezonas. Jie atsisveikindavo su savo šeimininkais ir iškeliaudavo namo pailsė

  1528 0
 • Gruodžio 31-oji vadinama Blogų minčių atsikratymo diena, mat įžengiant į Naujuosius metus, visą blogį reikia palikti, kad jis nesektų iš paskos. Lietuvoje yra paprotys pririšus už virvės seną kelmą pertemti per visą kaimą (centrinę miesto gatvę), kad jis sugertų visą blogį, o po to sudeginti. O kai

  1443 0
 • Istorijos bėgyje įvairių visuomenių žmonėms religija vaidino svarbų vaidmenį. Ji padėdavo įprasminti kasdieninį gyvenimą, atsakyti į klausimus, į kuriuos žmogus neranda atsakymų jį supančiame pasaulyje (kasdienybėje): kodėl gyvename, kenčiame, mirštame?; kodėl vyksta karai, nelaimės?; kodėl žūst

  714 0