Tikyba

 • KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS Sveikatos mokslų fakultetas Rekreacijos ir turizmo katedra  APGYVENDINIMO ĮMONIŲ PASLAUGŲ VARTOTOJŲ TIPAI APGYVENDINIMO …

  1837 0
 •   VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS   KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETAS   TEOLOGIJOS KATEDRA  Raimondas Gleiznys  PETRAŠIŪNŲ GAILESTINGUMO …

  1908 0
 • Medicinos fak. 3 Grupė Referatas Pranciškus Skorina Pirmasis Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės spaustuvininkas 2003 Pranciškus Skorina žmonijos atmintyje Kaip ir garsaus “Juodojo meno” išradėjo Johano Gutenbergo taip ir jo darb

  2371 0
 • PASAULIO RELIGIJOS TUO METU, kada Jėzus, Gonodas, ir Ganidas gyveno Aleksandrijoje, šis jaunuolis didelę dalį savo laiko ir nemažą sumą savo tėvo pinigų paskyrė tam, jog sukauptų pasaulio religijų mokymų apie Dievą ir jo ryšius su mirtinguoju žmogumi rinkinį. Ganidas įdarbino daugiau n

  1849 0
 • Kas yra Dievas? „...kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad Jo ieškantiems atsilygina.“ (Žyd 11:6). Biblija pateikia mums gausybę įrodymų, kad Dievas iš tikrųjų egzistuoja. Tikinčiųjų patirtimi pagrįsti įrodymai, kuomet Dievo veikimą galima matyti

  2283 0
 • Socialiniai vaidmenys visuomenėje ir bažnyčioje Tikybos Savarankiškas darbas 2006 Literatūra 1. Aistė Diržytė , Nerijus Šlepetys , Ras

  4670 0
 • Germanai (lot. germani), indoeuropiečių genčių grupė. Pavadinimo etimologija neaiški, jis greičiausiai keltiškos kilmės. I a. pr. m. e. gyveno teritorijoje tarp Reino ir Vyslos, Dunojaus ir Baltijos bei Šiaurės jūros, taip pat pietinėje Skandinavijoje. Rašytiniuose šaltiniuose IV a. pr. m. e. pirmą

  7352 0
 • Žmogus ir Kūrėjas Sakoma, kad Kūrėjas apsivelka žmogumi. Žmogus, dar net nepradėjęs jausti aukštesniųjų jėgų, vidine rega neišvydęs šviesos gali įsivaizduoti: egzistuoja aukštesnysis pradas, ir nesvarbu, kaip jį bepavadinsime, šis vardas atspindės, kaip mes Jį suvokiame, o ne Jį patį. Pavyzdžiui, a

  2747 0
 • SATANIZMAS 1. „Būsite, kaip dievai!“ Kas yra satanizmas? Daugeliui ši sąvoka siejasi, maždaug, su tokiu paveikslu: tamsiame kapinių fone keletas jaunuolių, murmančių makabriškus užkeikimus, aukoja šėtonui juodą katę arba nekaltą mergelę, o visa tai vainikuoja „iškilminga“ seksualine orgija v

  1979 0
 • Šv. Rapolas Kalinauskas patriotas, sukilėlis ir tremtinys Turinys Įvadas 3 Gimtasis miestas 4 Vaikystė ir jaunystė 4 Kapitonas generaliniame štabe 4 Išėjimas iš kariuomenės 5 Sausio sukilimo dalyvis 5 Gelbėdamas artimųjų gyvybę 5 Suėmimas ir nuosprendis 6 Kelyj

  1970 0
×
×