Statistika

 • TURINYS ĮVADAS 3 1.ĮMONĖS PRISTATYMAS 4 2.PASISKIRTYMO EILUTĖ 5 3.GRAFINIS DUOMENŲ VAIZDAVIMAS 6 4.VIDUTINĖS REIKŠMĖS …

  49 0
 • Projektas ,,Statistinių metodų taikymas versle“ Hipotezių tikrinimas. Koreliacinė ir regresinė analizė Ataskaita Verslo tyrimo objektas …

  1736 0
 • x KOLEGIJA x FAKULTETAS x KATEDRA Studijų programa: x x I KURSO STUDENTŲ ADAPTACINĖS PROGRAMOS NAUDA x KOLEGIJOJE Taikomųjų tyrimų metodologijos …

  1494 0
 •   STUDENTŲ LAISVALAIKIO TYRIMAS Tyrimų metodologijos savarankiškas darbas   Kaunas, 2014 Paveikslų sąrašas 3.2.1. pav. …

  2438 0
 • ĮVADAS....................................................................................................................................................3 LENTELIŲ SĄRAŠAS 4 PAVEIKSLĖLIŲ SĄRAŠAS 5 1. LIETUVOS GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS 2008-2012 m. 6 2. LIETUVOS GYVENTOJŲ UŽIMTUMO DINAMIN

  1106 0
 • Untitled

  PAGRINDINIAI STATISTIKOS DARBO ETAPAi: statistinis stebejimas(istisinis,dalinis), duomenu sumavimas,statistine analize.

  POZYMIS-reiskiniu arb a procesu charakteringas bruozas,savybes arba ypatybes,kuri gali buti apibud

  2229 0
 • UTENOS APSKRITIES VISŲ ŪKIŲ VAISIŲ IR UOGŲ AUGINIMO REZULTATŲ STATISTINĖ ANALIZĖ IR PROGNOZAVIMAS Žemės ūkio statistikos ir prognozavimo kursinis darbas TURINYS 1. STATISTINIAI DUOMENŲ APIE VAISIUS IR UOGAS ŠALTINIAI IR ANALIZĖS METODAI BEI BŪDAI. 1.1. Statistiniai duome

  2695 0
 • MYKOLO RIOMERIO UNIVERSITETAS EKONOMIKOS IR FINANSŲ VALDYMO FAKULTETAS MUITINĖS VEIKLOS KATEDRA Įvaizdžio formavimo ekspertų anketinės apklausos analizė Turinys Įvadas ............................................................................…………………………. 3 Anketinės apklaus

  1968 0
 • TURINYS 1.SODROS pajamos ir išlaidos…………………………………………….……………………. 3 2.SODROS pajamos pagal rūšis…………………………………………….…………………….4 3.SODROS išlaidos pagal rūšis…………………………………………….……………………..5 4.Baziniai santykiniai dydžiai……………………………………………….…………………….6 5. Grandininiai santykiniai dydžiai……………………………………

  1197 0
 • Įvadas Eismo dalyvių kultūra – saugaus eismo garantas Remiantis kasmetiniais statistiniais duomenimis apie eismo įvykius, galima teigti, jog padėtis Lietuvoje yra viena blogiausių Europos Sąjungoje. Didelį nerimą kelia tai, kad per pastaruosius keletą metų eismo saugumas nepagerėjo. A

  1873 0
×
×