• Postmodernizmo fenomenas 1) 2 postmodernizmo sąvokos 2) pagr. Postmodernizmo filos. mastymo bruožai 3) modernybes ir prieš modernybes prieštara 1) reikia nustatyti išskirtinius modernybes bruožus 2) reikia įrodyt, kad egzistuoja kokybinis skirtumas tarp epochų (pradžia nuo renesanso), sis įro

    1934 0
  • Lietuvos mokslo institutų svarba ir rekomendacijos jų reorganizacijai Paruošė JAV Lietuvių Bendruomenės Mokslo Reikalams Patariamoji Taryba 2001 m. rugsėjo 9 d., Washington , D.C. Turinys psl. Problema………………………………………………………

    1076 0
  • Šiuo laikotarpiu turbūt niekam nekyla klausimas: kas tai yra nedarbas. Su šia problema susiduria kas aštuntas Lietuvos pilietis. Tokia liūdna statistika. Nedarbo grėsmė gali iškilti dėl įvairiausių priežasčių: išsilavinimo bei kvalifikacijos stokos, nepopuliarios specialybės, etatų mažinimo ar net

    1062 0
×
×