• TURINYS ĮVADAS............................................................................................................................. 3 I. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ ŽMONĖS........................................................................... 5 II. INTEGRACIJOS SAMPRATA IR ESMĖ..........

    1352 0
  • TURINYS: Įvadas............................................................................................................... 3 Socialinio darbo raida ..................................................................................... 4 Socialinio darbo samprata .............................

    1854 0
  • Nuo met? pradžios nedarbas sumaž?jo 2,5 punkto 2002 met? spalio m?nes? registruotas nedarbo lygis Lietuvoje sumaž?jo 0,1 procentinio punkto ir lapkri?io 1 d. sudar? 10,4 proc. darbo j?gos. 2001 met? lapkri?io 1 d. nedarbo lygis šalyje buvo 1,8 punkto, o 2000 metais – 1,3 punkto didesnis. Apie 10 pr

    956 0
×
×